Grudzień, 2020

Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu

Autor: Jessica Kufa

Przedmiotem badań jest wystawa przyrodnicza w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego. Analiza ekspozycji pozwala na interpretację sposobu opowiadania o przeszłości i przyszłości antropocenu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to, jak tworzona jest narracja o przeszłości, szczególnie tej, która nie jest udziałem człowieka. Przedstawione zostają sposoby widzenia kształtowania się Tatr, wymierania gatunków i ochrony przyrody. Tworzenie zbiorów muzeum i wybór ekspozycji pozwala poznać, w jaki sposób kształtowane […]

Czytaj dalej Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu Tagi:
Październik, 2020

Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto

Autor: Sylwia Kaczmarek

Miasto jako przestrzeń wymiany jest strukturą, w której nakładają się trajektorie i odmienne sposoby użytkowania tego samego obszaru. Miejska przestrzeń wymiany może mieć różną intensywność wykorzystania przez użytkowników (mieszkańców i przybyszów), warunkują to jej atrybuty (wyposażenie, organizacja, walory) oraz cechy miasta (lokalizacja, geneza, wielkość, pozycja ekonomiczna, struktura społeczna). Turystyka kulturowa jest stałym elementem eksploracji przestrzeni wymiany na świecie ponieważ od początków istnienia miasta wykorzystują […]

Czytaj dalej Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto Tagi:
Październik, 2020

Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej

Autor: Agnieszka Koper

Targowiska miejskie są charakterystycznym elementem włoskiej turystyki kulinarnej. Zarówno te historyczne jak i współczesne, nie tylko aktywnie się rozwijają i przyczyniają do wzrostu popularności mniej znanych miejsc, ale także wpływają na niwelowanie sezonowości w turystyce poprzez większy przepływ turystów. Bez wątpienia działają również ożywiająco na gospodarkę danego miasta. Wizyta na targowisku połączona z market tour to jedna z bardziej cenionych przez Włochów i coraz popularniejsza wśród cudzoziemców, możliwość poznawania dziedzictwa kulinarnego […]

Czytaj dalej Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej Tagi:
Październik, 2020

Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania)

Autor: Agnieszka Niezgoda and Izabela Wyszowska

Odwiedzając różne miasta, współcześni turyści poszukują nowych wrażeń i inspiracji. Wśród wielu atrakcji i ofert mogą się zagubić czy nawet zapomnieć o tradycyjnych walorach turystycznych centrów miejskich, do których należą zabytki architektury minionych epok historycznych. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia architektury baroku w Polsce dla uczestnictwa w turystyce miejskiej i jego odzwierciedlenie w opiniach turystów. Artykuł w szczególności koncentruje się na ustaleniu świadomości odbiorców w zakresie znaczenia […]

Czytaj dalej Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania) Tagi:
Październik, 2020

Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych

Autor: Sebastian Bernat

Celem artykułu jest ocena zmian przestrzennych ostatnich lat w wybranych uzdrowiskach w kontekście zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Skoncentrowano się głównie na uzdrowiskach w Polsce, ale odniesiono się także do kontekstu europejskiego. Szczególnie zwrócono uwagę na przestrzeń publiczną i krajobraz, które w ostatnich latach zmieniają się głównie poprzez działania określane rewitalizacją. Przestrzeń publiczna jest traktowana jako element kultury uzdrowiskowej, wpływający na wzmocnienie procesu leczenia i zwiększenie zainteresowania turystycznego […]

Czytaj dalej Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych Tagi:
Październik, 2020

Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)

Autor: Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak

Nowoczesne technologie znajdują szerokie zastosowanie w działalności różnych organizacji, w tym także instytucji kultury. W przypadku muzeów pozwalają one wzbogacić i usprawnić zwiedzanie wystaw i ekspozycji. Oferują również szereg innych możliwości pozwalających na zwiększenie zaangażowania publiczności. Jednym z takich rozwiązań są beacony. Stanowią one rodzaj urządzeń, które transmitują sygnał bluetooth w celu mikrolokalizacji osób i przedmiotów. W sytuacji znalezienia się użytkownika w zasięgu beaconów, urządzenie to łączy […]

Czytaj dalej Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) Tagi:
Październik, 2020

Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa?

Autor: Tomasz Grzyb

Rzeki, będące dawniej jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych, współcześnie odgrywają coraz większą rolę jako istotny impuls wzmacniający atrakcyjność turystyczną miasta. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce zyskuje popularność trend ponownego „odwracania się” miast ku terenom nadrzecznym. Proces ten przejawia się m.in. poprzez odnowę powiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Poprawa dostępności terenów nadrzecznych, rewitalizacja zdegradowanych i kreowanie nowych przestrzeni publicznych, oprócz stymulowania zachowań […]

Czytaj dalej Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa? Tagi:
Październik, 2020

Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów

Autor: Andrzej Kowalczyk

Pod pojęciem waterfront na ogół rozumie się obszary w mieście położone nad zbiornikiem wodnym (morze, jezioro) bądź nad rzeką lub kanałem. W przeszłości były to z reguły obszary stykowe pomiędzy portem a sąsiadującymi z nimi częściami miasta, jednak obecnie termin ten odnosi się głównie do obszarów miejskich, które zostały poddane rewitalizacji, na ogół tracąc (lub ograniczając) dotychczasową funkcję portową. W zamian, w ramach procesów rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, tereny te (w polskiej […]

Czytaj dalej Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów Tagi:
Sierpień, 2020

Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos

Autor: Tomasz Lidzbarski

Grecka wyspa Zakynthos jest miejscem potencjalnie zagrożonym rozwojem zjawiska overtourismu. W trakcie kilkunastu miesięcy badań terenowych oceniono, do jakiego stopnia, w okresie do października 2018 roku, przekroczono na wyspie granice chłonności turystycznej. Zdefiniowano również problemy w funkcjonowaniu lokalnego ruchu turystycznego, zebrano dane dotyczące stosunku mieszkańców Zakynthos do dalszego rozwoju turystyki, a także oszacowano ryzyko degradacji doświadczeń wypoczywających na wyspie turystów. Stwierdzono, że konieczne jest szybkie […]

Czytaj dalej Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos Tagi:
Sierpień, 2020

Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia

Autor: Magdalena Duda-Seifert

W ostatnich dekadach muzea zyskały ważne miejsce w rozwoju ośrodków miejskich. Ich rola polega nie tylko na szerzeniu wiedzy i popularyzacji nauki, ale stały się one także elementem budowania przewagi konkurencyjnej miasta, przyciągającym inwestorów i turystów. Taką funkcję pełnią szczególnie tak zwane atrakcje ikoniczne, które wyróżniają się unikatowością, reputacją i silnym związkiem z miejscem. Celem artykułu było potwierdzenie hipotezy o randze Muzeum Panoramy Racławickiej jako atrakcji ikonicznej […]

Czytaj dalej Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia Tagi:
Sierpień, 2020

Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis

Autor: Aleksandra Kallas

The aim of this article is to present the phenomenon of plantation tourism in the US South. Many antebellum plantations in southern states have become tourism products. Due to the fact that the economy of that region was based on the labour of the enslaved, this form of plantation tourism should be classified as dark tourism. However, […]

Czytaj dalej Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis Tagi:
Sierpień, 2020

Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów

Autor: Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss

Kraków jest miastem posiadającym ogromne dziedzictwo kulturowe, o czym świadczy fakt wpisania Starego Miasta Krakowa wraz z Kazimierzem i Stradomem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kazimierz jest unikatowym miejscem, w którym zachowały się liczne zabytki kultury żydowskiej przyciągające wielu turystów. Dzielnica żydowska jest odwiedzana zarówno przez Żydów chcących powrócić do swoich korzeni, jak i turystów z całego świata pragnących poznać bliżej, a przez to zrozumieć specyfikę kultury żydowskiej. […]

Czytaj dalej Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów Tagi:
Sierpień, 2020

Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha

Autor: Jan Walczak

Artykuł podejmuje temat wzmożonego zainteresowania postacią św. Wojciecha na pograniczu polsko-czeskim po roku 2016. W 1050. rocznicę chrztu Polski zainicjowano w Pradze Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha, wiodący z Pragi przez Dolny Śląsk, docelowo do Gdańska. Projektowi turystycznemu, będącemu w trakcie realizacji, towarzyszą wydarzenia edukacyjne, religijne i kulturalne w Polsce i w Czechach. Postać duchownego jest postrzegana na nowo, przez pryzmat wspólnej historii i przyszłości dwóch sąsiadujących narodów. Inicjatorem działań jest strona polska, […]

Czytaj dalej Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha Tagi:
Sierpień, 2020

Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Atrakcyjność turystyczna Republiki Czeskiej wynika przede wszystkim z kulturowych walorów krajoznawczych. W artykule porównano znaczenie dwóch ośrodków z zabytkami o wysokiej randze – Kutnej Hory i Kroměříža – analizując liczbę osób odwiedzających historyczne budowle, a także frekwencję w muzeach i galeriach, które korzystają z ogólnej popularności miast. W granicach obu znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Całość poprzedziła ocena potencjału ośrodków […]

Czytaj dalej Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža Tagi:
Czerwiec, 2020

Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji

Autor: Bartosz Małolepszy and Michał Kępski

Tekst jest wprowadzeniem do numeru tematycznego czasopisma. Opisuje genezę i przebieg debaty na temat interpretacji dziedzictwa, która prowadzona jest przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Przedstawia także głosy w tej dyskusji, które zaprezentowane zostały w numerze 3/2020 „Turystyki Kulturowej”.

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji Tagi:
Czerwiec, 2020

Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń

Autor: Marek Nowacki

W artykule wykonano systematyczny przegląd literatury z ostatnich 30 lat w dziedzinie interpretacji dziedzictwa. Celem pracy jest zidentyfikowanie najważniejszych obszarów problemowych i kierunków rozwoju interpretacji dziedzictwa. Przeanalizowano 1878 pozycji literaturowych pobranych z ośmiu najważniejszych baz danych prac naukowych na świecie. Analiza miała charakter ilościowo-jakościowy. W celu ujawnienia głównych obszarów problemowych pojawiających się w literaturze, przeanalizowano związki pomiędzy słowami w abstraktach artykułów za pomocą sieci Kohonena, […]

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń Tagi:
Czerwiec, 2020

Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Po opracowaniach poświęconych rozmaitym wymiarom samej interpretacji dziedzictwa w turystyce: jej zarysie historycznym [Mikos v. Rohrscheidt 2019a], systematycznej typologizacji interpretowanych zasobów [Mikos v. Rohrscheidt 2019b] oraz zajmujących się nią podmiotów i typowych dla nich działań [Mikos v. Rohrscheidt 2020a], a także analizie jej metod, technik i narzędzi [Mikos v. Rohrscheidt 2019c], niniejszy artykuł ma szersze odniesienie. Jego przedmiotem jest kontekst interpretacji dziedzictwa […]

Czytaj dalej Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej Tagi:
Czerwiec, 2020

Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników

Autor: Magdalena Banaszkiewicz

Artykuł prezentuje problem interpretacji dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia przez lokalnych przewodników. Tekst jest rezultatem projektu badawczego, którego celem  była odpowiedź na pytanie, czy przewodnicy czarnobylscy korzystają z własnej biografii przy tworzeniu narracji dla turystów oraz w jaki sposób włączanie osobistych informacji przekłada się na styl oprowadzania po CSW, a w konsekwencji – prezentowania kłopotliwego dziedzictwa turystom.  Przyjęto tezę, że uwzględnianie elementów biograficznych stanowi jedną ze strategii charakterystycznych dla […]

Czytaj dalej Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników Tagi:
Czerwiec, 2020

Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa

Autor: Dawid Barbarzak

Oprowadzania tematyczne w Bramie Poznania ICHOT stanowią alternatywną formę spojrzenia na jej główną ekspozycję, prezentującą dziedzictwo poznańskiego Ostrowa Tumskiego. W odróżnieniu od holistycznej narracji głównej, dedykowanej osobom pierwszy raz odwiedzających obiekt, można je zaliczyć do oprowadzań typu selektywnego czy alternatywnego. Pozwalają one pogłębić wybrany przez interpretatora aspekt ekspozycji według ustalonego klucza tematycznego. W artykule zaprezentowany został profil typowego odbiorcy (najczęściej lokalnego mieszkańca, często znającego […]

Czytaj dalej Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa Tagi: