wrzesień, 2021

Polski wynalazca, wizjoner i pionier kinematografii: Kazimierz Prószyński – patronem filmowej Łodzi?

Autor: Marzena Joanna Makowska-Iskierka

Artykuł przedstawia postać nietuzinkową, wizjonera i twórcę, kreatora idealistę, który otarł się o światową sławę. Prezentuje osobę uznawaną za „ojca”, czyli pioniera polskiego kina, nazywanego m.in. Polskim Edisonem, Kolumbem kinematografii, trzecim bratem Lumière. Zaprezentowano życie i działalność inżyniera Kazimierza Prószyńskiego, a także jego wynalazki, które zmieniły oblicze światowej kinematografii. Ponadto analizie poddane zostały działania popularyzujące postać i dorobek tego polskiego wybitnego twórcy podejmowane […]

Czytaj dalej Polski wynalazca, wizjoner i pionier kinematografii: Kazimierz Prószyński – patronem filmowej Łodzi? Tagi:
wrzesień, 2021

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej

Autor: Izabela Wyszowska i Alina Hinc

Artykuł ma na celu przywołanie sylwetki Pawła Edmunda Strzeleckiego, Wielkopolanina, wybitnego dziewiętnastowiecznego podróżnika i odkrywcy, obecnego podczas swej podróży dookoła świata aż na sześciu kontynentach, który w dziejach nauki zapisał się w szczególności jako pionier wielopłaszczyznowych badań na terenie Australii i Tasmanii uwieńczonych znaczącą w środowisku naukowym monografią Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land. Doceniony już za życia za granicą i aktualnie pamiętany tam w literaturze […]

Czytaj dalej Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej Tagi:
wrzesień, 2021

Wybrane praktyki pamięci o „polskich kryptoanalitykach” i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce

Autor: Marcin Słomiński i Grzegorz Wanat

Artykuł ma na celu prześledzenie propagacji w polskiej przestrzeni publicznej praktyk pamięci związanych z fenomenem historycznym określanym popularnie jako „polski wkład w złamanie szyfru Enigmy”, oraz próbę charakterystyki ich znaczenia z punktu widzenia specyfiki turystyki kulturowej. Artykuł stanowi efekt obserwacji zjawiska „upamiętnień” – przy czym na potrzeby artykułu do tej kategorii zaliczono praktyki kommemoratywne, zarówno trwałe (np. pomniki, elementy architektury), jak nietrwałe (np. wydarzenia, imprezy). Na potrzeby artykułu […]

Czytaj dalej Wybrane praktyki pamięci o „polskich kryptoanalitykach” i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana szansa dla turystyki kulturowej Polski

Autor: Sylwia Irena Osojca-Kozłowska

Fascynacja zjawiskami zachodzącymi na niebie, a także ich wpływem na życie człowieka, stanowiły od najdawniejszych czasów przedmiot zainteresowania i dały początek jednej z najstarszych nauk świata – astronomii. Próby ich zrozumienia i wyjaśnienia od starożytności przez średniowiecze, barok po kolejne epoki podejmowało wielu uczonych. Wśród nich są też Polacy – w tym najwybitniejszy Mikołaj Kopernik, który ogłosił światu, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Na terenach przynależnych współcześnie do Polski astronomią parało […]

Czytaj dalej Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana szansa dla turystyki kulturowej Polski Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Autor: Aleksandra Powierska

Doświadczenie jest jedną z głównych motywacji uprawiania turystyki [Niezgoda 2013]. Samo pojęcie z jednej strony łączone może być z poznawaniem nowych miejsc i ekscytującymi przeżyciami, a z drugiej – z nauką poprzez praktykę. Coraz częściej w działaniach promujących turystykę doświadczeń wykorzystuje się media społecznościowe, gdzie istotnym elementem narracji stają się biografie znanych wynalazców, wśród których wyróżnić można już „postaci kultowe”. Stąd też celem artykułu jest […]

Czytaj dalej Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie Tagi:
wrzesień, 2021

Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości

Autor: Katarzyna Zielińska i Jadwiga Maria Marchwica

Krakowski Szlak Techniki (KST) to siedemnaście punktów na mapie Krakowa, które są podstawą do poznawania inżynieryjnej historii miasta. Szlak powstał w 2006 roku z inicjatywy Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) i Urzędu Miasta Krakowa, a jego renesans przypada na lata 2020-2021. Wzrost zainteresowania KST wiąże się z czasem pandemii COVID-19, która uniemożliwiła uczestniczenie w kulturze i ograniczyła dostęp do rozwijania pasji, urozmaicania czasu wolnego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wśród mieszkańców […]

Czytaj dalej Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych

Autor: Justyna Chodkowska-Miszczuk i Agata Lewandowska

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny prowadzi do zmian w cyklu gospodarczym. Przeobrażeniom ulega struktura, ale też organizacja gospodarki. Odzwierciedlenie tych przemian obserwujemy w miastach w postaci zmiennej użyteczności ich przestrzeni oraz wzrostu zdekapitalizowanych terenów i budynków naznaczonych historią i doświadczeniem rozwoju nauki, techniki i postępu cywilizacyjnego. Sposobem na renowację zdewastowanych obszarów miasta i kreowanie nowych impulsów rozwojowych jest upowszechnienie ich nowej funkcji (turystycznej) w oparciu o dziedzictwo naukowo-techniczne miasta. Celem […]

Czytaj dalej Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych Tagi:
wrzesień, 2021

Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał

Autor: Edyta Pijet-Migoń

Dziedzictwo lotnicze jest częścią dziedzictwa nauki i techniki. Świadczy o rozwoju myśli technicznej i jej wykorzystaniu w zakresie realizacji odwiecznych marzeń ludzkości o lataniu. Na tak rozumiane dziedzictwo lotnicze składają się elementy materialne – pozostałości dawnej infrastruktury związanej z lotnictwem (zakłady przemysłowe, lotniska) oraz niematerialne – historia osób, głównie pilotów i konstruktorów lotniczych oraz wydarzeń. Na Dolnym Śląsku wiele miejsc ma ciekawą historię związaną z lotnictwem, rzadko jednak wykorzystywaną […]

Czytaj dalej Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo górnictwa – Karta Geognostyczna Jana Hempla depozytariuszem krajobrazu

Autor: Andrzej J. Wójcik

„Karta geognostyczna zagłębia węglowego” z 1856 r., której autorem jest Jan Marian Hempel jest pierwszym dokładnym obrazem kartograficznym Zagłębia Dąbrowskiego. Analiza mapy pozwala na prześledzenie zmian środowiska przyrodniczego i powstałego tu przez wiele lat krajobrazu górniczego. Na szczególną uwagę zasługują dzieje górnictwa na terenie Strzemieszyc, obecnie dzielnicy Dąbrowy Górniczej, które nie doczekały się dotąd specjalnego opracowania. Złoża rud galmanu były przedmiotem eksploatacji górniczej już […]

Czytaj dalej Dziedzictwo górnictwa – Karta Geognostyczna Jana Hempla depozytariuszem krajobrazu Tagi:
wrzesień, 2021

Czy turystyka stwarza perspektywy dla ratowania dziedzictwa postindustrialnego? Obserwacje poczynione na podstawie analizy kilku przypadków górnośląskich

Autor: Irma Marzena Kozina

Od końca lat 80. XX wieku istotnym problemem społeczno-kulturowym Górnego Śląska stała się rewitalizacja obiektów postindustrialnych, pozostałych po likwidacji nierentownych kopalń i hut. Część niszczejących zabudowań i maszyn przeznaczono do wykorzystania w obszarze turystyki, planując ich przekształcenie w muzea i galerie sztuki. Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów rewitalizowanych obiektów (Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Szyb Wilson kopalni „Wieczorek” i Walcownia […]

Czytaj dalej Czy turystyka stwarza perspektywy dla ratowania dziedzictwa postindustrialnego? Obserwacje poczynione na podstawie analizy kilku przypadków górnośląskich Tagi:
wrzesień, 2021

Kulturowe dziedzictwo techniki w turystyce: od eksponatu do miejsca spotkań

Autor: Sylwia Kaczmarek

Dziedzictwo techniki stanowi integralną część dorobku kulturowego człowieka. Szczególną jego odmianą są miejskie tereny poprzemysłowe poddane procesowi rewitalizacji, który gruntownie przekształcił ich przeznaczenie i użytkowanie. Poznawanie dziedzictwa przemysłowego tych obszarów przez turystów jest procesem, który dynamicznie zmienia się w czasie. Sformułowana koncepcja teoretyczna przedstawia indukcyjny model wyróżniający trzy podejścia interpretacyjne: dziedzictwo przemysłowe traktowane jako eksponat, jako interakcja i jako miejsce spotkań. Model […]

Czytaj dalej Kulturowe dziedzictwo techniki w turystyce: od eksponatu do miejsca spotkań Tagi:
czerwiec, 2021

Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk i Katarzyna Michnicka

Turystyka motoryzacyjna zgodnie z definicją zaproponowaną przez autorów to forma turystyki kulturowej, w której celem i motywacją migracji turystycznych jest odwiedzenie miejsc związanych z motoryzacją, ważnych dla jej rozwoju i historii (głównie muzea motoryzacji, prywatne kolekcje pojazdów, fabryki samochodowe, eventy). Celem artykułu jest ocena rozwoju tego rodzaju turystyki w Polsce i Republice Czeskiej, biorąc pod uwagę frekwencję w muzeach motoryzacji i dostępnych dla turystów kolekcjach zabytkowych pojazdów. Szczegółową […]

Czytaj dalej Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej Tagi:
czerwiec, 2021

Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki

Autor: Sebastian Bernat

Organy jako instrument muzyczny, stanowiący ważny obiekt dziedzictwa kulturowego, w ostatnich latach zyskuje coraz większe zainteresowanie  turystyki kulturowej. Organowe podróże umożliwiają poznanie zabytkowych i nowych instrumentów, związanych głównie z wnętrzami kościołów. Oprócz ich historii i budowy pozwalają także odkryć wyjątkowość ich brzmienia a przy okazji również wnętrze obiektu w którym się znajdują, z zabytkami sztuki i niekiedy wyjątkowym zapachem. Organowe podróże umożliwiają zatem wyjątkowe […]

Czytaj dalej Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki Tagi:
czerwiec, 2021

Wpływ działalności terrorystycznej na ruch turystyczny w Europie Zachodniej

Autor: Małgorzata Gałązka

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie świadomości młodych turystów na temat zjawiska terroryzmu w subregionie Europy Zachodniej oraz wpływu działalności terrorystycznej na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie. W tym celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując kwestionariusz ankiety jako narzędzie badań. Wyniki dowodzą, że młodzi ludzie w większości śledzą informacje dotyczące pojawiających się ataków terrorystycznych i patrzą na nie z obawą, a kryterium bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych, które […]

Czytaj dalej Wpływ działalności terrorystycznej na ruch turystyczny w Europie Zachodniej Tagi:
czerwiec, 2021

Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał?

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Turystyka biograficzna jest wciąż relatywnie mało spopularyzowaną formą turystyki kulturowej, choć jej tradycje – wywodzące się z biografistyki – są przecież długie. W artykule zjawisko to analizowane jest na przykładzie Republiki Czeskiej przez perspektywę oferty związanej z Tomášem G. Masarykiem, jedną z kluczowych postaci na drodze do powstania niepodległej Czechosłowacji w 1918 r. i jej późniejszym wieloletnim prezydentem. Dokonano inwentaryzacji walorów krajoznawczych i oferty turystycznej powiązanej z analizowanym bohaterem, […]

Czytaj dalej Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał? Tagi:
czerwiec, 2021

Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności

Autor: Małgorzata Pruska i Przemysław Charzyński

Pierniki są charakterystycznym elementem toruńskiej turystyki kulinarnej. Celem artykułu było ustalenie stopnia rozpoznawalności toruńskich pierników przez turystów polskich i zagranicznych, a także ocena potencjału turystyki piernikowej w Toruniu oraz znaczenia dla rozwoju turystyki i brandingu miasta. Turystyka piernikowa to podtyp turystyki słodyczy, którą można wyróżnić w obrębie turystyki kulinarnej. Jej celem jest próbowanie, wyrabianie oraz zdobywanie wiedzy o piernikach. Odbywa się to poprzez poznawanie surowców, z których powstaje produkt, […]

Czytaj dalej Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności Tagi:
czerwiec, 2021

Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19

Autor: Tomasz Abramski, Anna Fabisiak i Mariusz Jaworski

Zaspokajanie potrzeb żywieniowych zależne jest nie tylko od potrzeb społecznych, ale także od kultury czy zaistniałych warunków zewnętrznych, w tym także tych wynikających z odbywania podróży. Praca dotyczy zachowań żywieniowych turystów w dobie COVID-19. Wykazano w niej związek pomiędzy możliwością wyjazdu turysty w czasie pandemii a jego preferencjami żywieniowymi i ich wyborem. Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych i stanowi nowe spojrzenie zachowań i wyboru żywności turysty w czasie pandemii.

Czytaj dalej Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19 Tagi:
czerwiec, 2021

Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu

Autor: Magdalena Kugiejko

Ostatnie dekady potwierdzają znaczący rozwój światowego rynku turystycznego co ma duże znaczenie dla państw należących do Gulf Cooperation Council. W artykule przedstawiono analizę potencjału turystyczno-kulturowego Omanu. Porównano występowanie i dostępność bazy noclegowej oraz infrastruktury towarzyszącej w północnej i południowej części kraju. Badana oparto o analizę dostępnych statystyk, obserwację terenową i źródła wtórne. Opracowanie obejmuje charakterystykę tendencji zmian ruchu turystycznego w latach 2011-2018. Ważnym uwarunkowaniem rozwoju turystyki […]

Czytaj dalej Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu Tagi:
czerwiec, 2021

Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Zbliżamy się pomału do momentu, w którym polscy badacze będą świętować 20-lecie badań i publikacji w zakresie turystyki kulinarnej oraz szeroko rozumianych zagadnień z zakresu kulinariów w podróży. Początkowe teksty (pierwsze, do jakich udało się dotrzeć pochodzą z 2003 roku) dotyczyły bardziej usług gastronomicznych niż turystyki kulinarnej sensu stricte, jak również usług enoturystycznych. Dzisiaj możemy się już pochwalić bogatą kolekcją różnych opracowań, na którą składają się […]

Czytaj dalej Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem Tagi:
marzec, 2021

Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu

Autor: Jacek Kaczmarek i Sylwia Kaczmarek

Turystyka kulturowa jako okresowa mobilność przestrzenną poza centrum interesu życiowego łączy się  z przekraczaniem granic, pokonywaniem barier, wkraczaniem na nieznane obszary i powoduje transformację doświadczenia uczestników. W kontekście pandemii Covid-19, którą uznać można za „klęskę postępu”, bowiem bezlitośnie wykazała kruchość naszej cywilizacji, warto zastanowić się nad zmianami postaw turystów kulturowych oraz wynikających z tego skutków dla rozwoju tej formy podróży. Autorzy proponują redefinicję pojęcia […]

Czytaj dalej Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu Tagi:
marzec, 2021

Overtourism w etycznej perspektywie

Autor: Marek Adam Kazimierczak i Ewa Malchrowicz-Mośko

Celem artykułu jest teoretyczne i praktyczne wsparcie etycznego argumentu przemawiającego za turystyką odpowiedzialną i sprawiedliwą moralnie, czego overtourism jest zaprzeczeniem. W części pierwszej – O samoniszczącej mocy overtourismu – krytyczna ocena ekspansji przemysłu turystycznego w obszarze podróży międzynarodowych sięga strukturalnych i systemowych sprzeczności kapitalistycznego systemu, którego turystyka jest odzwierciedleniem. Postulowana tu reorientacja na poszanowanie praw lokalnych społeczności, nadania im wyższego priorytetu niż prawo turystów do podróżowania i prawa przedsiębiorstw […]

Czytaj dalej Overtourism w etycznej perspektywie Tagi:
marzec, 2021

Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Autor: Agnieszka Karpiel

Tekst podejmuje próbę analizy relacji tworzącej się pomiędzy przewodnikiem a turystką w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i jej wpływie na narracje o katastrofie. Badaczka skupia się na zasadach, którym podlega praca przewodników, jak i w opowieściach turystów. Materiał badawczy jest rezultatem antropologicznych badań terenowych prowadzonych przez autorkę tekstu. Główną osią tekstu staje się zagadnienie łamania zakazów dotyczących wchodzenia do opuszczonych budynków, zabierania ze Strefy przedmiotów […]

Czytaj dalej Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Tagi: