wrzesień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej

Autor: Izabela Wyszowska i Witold Przewoźny

Celem artykułu jest prezentacja historii i współczesności grupy etnograficznej Bambrów, która na trwałe zapisała się w dziedzictwie kulturowym Poznania, jako przykład niezwykłego sukcesu trudnych procesów migracji i integracji, stanowiąc swoisty fenomen miejski i atrakcję turystyczną. Autorzy zamierzają ponadto, w oparciu o wstępne badania sondażowe, analizę literatury, obserwację dokonać próby zweryfikowania jaka jest świadomość społeczna znaczenia Bambrów i ich dziedzictwa współcześnie, na ile ich spuścizna jest obecna w badaniach […]

Czytaj dalej Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej Tagi:
wrzesień, 2022

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją

Autor: Kinga Maria Czerwińska

Celem artykułu jest analiza niematerialnego dziedzictwa kulturowego Beskidu Śląskiego jako potencjału turystycznego. Wskazany obszar badań stanowi teren atrakcyjny turystycznie, zarówno pod względem krajobrazowym, przyrodniczym (masywy górskie), jak i jako siedlisko wciąż żywotnych przejawów niematerialnego dziedzictwa. Starania społeczności lokalnej skoncentrowane są na jego ochronie, co zaowocowało m.in. wpisem na Krajową listę NDK najbardziej charakterystycznych, miejscowych elementów dziedzictwa, tj. koronki koniakowskie oraz wytwarzanie gajd i gra na instrumencie, […]

Czytaj dalej Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją Tagi:
wrzesień, 2022

Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni turystycznych na Podhalu

Autor: Maria Zuzanna Małanicz-Przybylska

Podhale to jeden z najtłumniej odwiedzanych przez turystów regionów Polski. Goście przyjeżdżają tam już od XIX wieku, a gospodarze bacznie im się przyglądają i starają się wychodzić naprzeciw zakładanym oczekiwaniom turystów, dostosowując do nich lokalną infrastrukturę, obiekty sportowe, bazę noclegową, gastronomiczną itd. Część tych zabiegów w sposób jednoznaczny sięga do zasobów „góralszczyzny”. Celowe kreowanie przestrzeni turystycznych [MacCannell 2002] nosi znamiona działań o charakterze autentyfikacyjnym [Cohen, Cohen […]

Czytaj dalej Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni turystycznych na Podhalu Tagi:
wrzesień, 2022

Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej

Autor: Sylwia Kaczmarek i Armina Kapusta

Dziedzictwo niematerialne to pamięć o przeszłości, reinterpretowana i przekształcana przez kolejne pokolenia. Jest ewolucyjnym procesem nie tylko podtrzymywania tradycji, ale również wzbogacania ich o nowe wartości. Unikatowość, oryginalność to cechy, które mogą decydować o zainteresowaniu turystów, jednakże specyfika obrzędów, zachowań sprawia, że nie są one klarowne i zrozumiałe, wymagają translacji i przekazania w innej, przystępniejszej formie. Możliwości poznania są również uwarunkowane cechami miejsca, w których doświadczać można przejawów kultury niematerialnej oraz sposobami jej popularyzowania. Obcowanie […]

Czytaj dalej Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej Tagi:
czerwiec, 2022

Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce – fenomen turystyki slumsowej

Autor: Klaudia Dziadowicz i Magdalena Kubal-Czerwińska

W ostatnim dwudziestoleciu XX w. nastąpiła ekspansja turystyki slumsowej, która dała początek dyskusji poświęconej tej formie turystyki, głównie w wymiarze moralno-etycznym. Wycieczki do  slumsów z przewodnikiem stają się standardem w turystyce miejskiej, szczególnie dotyka to krajów rozwijających się. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na wybranych przykładach literatury naukowej, popularnonaukowej oraz piśmienniczych i osobistych relacji z podróży, opinii i osobistych odczuć ich autorów: podróżników, dziennikarzy jak i badaczy – dotyczących […]

Czytaj dalej Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce – fenomen turystyki slumsowej Tagi:
czerwiec, 2022

Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Dušan Jurkovič to postać ważna dla historii Słowacji i Czech – architekt, który w dużym stopniu wpłynął na rozwój nowoczesnej architektury niepodległej Czechosłowacji, projektując szereg budowli, będących jednymi z ciekawszych w swoich regionach, często stanowiąc wyróżnik krajobrazu. W dość nowoczesnych formach umiał zawrzeć motywy ludowe, zwłaszcza pochodzące ze słowackich Karpat, które popularyzował we wpływowych warstwach w Czechach i Morawach. Jednocześnie był związany z ruchami patriotyczno-niepodległościowymi przełomu XIX i XX […]

Czytaj dalej Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej Tagi:
czerwiec, 2022

Kolej żelazna – nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze

Autor: Aleksandra Katarzyna Giełdoń - Paszek

Wynalazek kolei żelaznej znacząco wpłynął na kształt turystyki kulturowej. Kolej od momentu swego powstania stanowiła też interesujący temat dla fotografików i malarzy. Można zaobserwować pewną zbieżność tematyczną i kompozycyjną w obu tych obszarach. Współcześnie istnieje duże środowisko fotografików zainteresowanych tą tematyką. Dowodem na to są liczne blogi  i strony internetowe zawierające stare i nowe zdjęcia związane z koleją i podróżą koleją. Zdjęcia te można podzielić według różnych kryteriów: tematycznego, […]

Czytaj dalej Kolej żelazna – nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze Tagi:
czerwiec, 2022

Program turystyczny i krajoznawczy 36. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie w 1937 roku. Przyczynek do historii turystyki kongresowej w II Rzeczpospolitej

Autor: Kamil Bartosz Potrzuski

W czerwcu 1937 r. odbyła się w Warszawie 36. Sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na której dyskutowano o żywotnych problemach międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Z okazji Sesji Warszawę odwiedziło 27 członków MKOl. Byli to ludzie należący do ścisłych elit ówczesnych społeczeństw – arystokraci, przemysłowcy, intelektualiści. Dla dostojnych gości zorganizowano nie tylko przestrzeń do obrad, ale również zaoferowano im bogaty program zwiedzania Warszawy oraz kilka dodatkowych wycieczek po Polsce. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie […]

Czytaj dalej Program turystyczny i krajoznawczy 36. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie w 1937 roku. Przyczynek do historii turystyki kongresowej w II Rzeczpospolitej Tagi:
czerwiec, 2022

Cmentarze poznańskie jako element dziedzictwa kulturowego i tanatoturystyki

Autor: Tomasz Sahaj

Celem artykułu jest analiza i charakterystyka wybranych cmentarzy miasta Poznania w kontekście dziedzictwa kulturowego, kapitału społecznego i potencjału turystycznego. Pod uwagę wzięto cmentarze parafialne i protestanckie, rzymskokatolickie i żydowskie oraz cmentarze, na których spoczywają znaczące dla miasta, regionu i kraju postaci, w tym powstańcy wielkopolscy i żołnierze różnych armii. Przyjęto cztery kryteria doboru: położenie cmentarzy w centrum miasta lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, bliskość miejsc uznawanych za „klasyczne” atrakcje turystyczne […]

Czytaj dalej Cmentarze poznańskie jako element dziedzictwa kulturowego i tanatoturystyki Tagi:
czerwiec, 2022

Turystyka filmowa w Tajlandii – filmowe miejsca i praktyki podróżnicze

Autor: Małgorzata Lisiecka-Muniak

Artykuł przedstawia miejsca turystyczne w Tajlandii, związane z popularnymi filmami, oraz zestawia ich rzeczywisty i fikcyjny wizerunek, a także podejmuje próbę przeanalizowania formy uprawiania turystyki filmowej w Tajlandii. Autorka, korzystając z wieloperspektywicznej metodologii badań nad zjawiskiem turystyki filmowej oraz własnych doświadczeń, pokazuje, w jaki sposób kino kreuje wyobrażenie o danym miejscu, a następnie kształtuje turystykę filmową, angażując w ten precedens wielu interesariuszy. W artykule pojawia się nie tylko analiza popularnej Maya […]

Czytaj dalej Turystyka filmowa w Tajlandii – filmowe miejsca i praktyki podróżnicze Tagi:
czerwiec, 2022

Płeć jako kategoria identyfikacji turysty kulturowego w nawiązaniu do jego zrównoważonego światopoglądu

Autor: Marcin Pasek i Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

Wpracy podjęto temat kształtowania nowej tożsamości turysty kulturowego w nawiązaniu do jego ekologicznej orientacji, wpisywanych zwłaszcza w założenia turystyki zrównoważonej. W świetle istniejących powiązań między turystyką kulturową, a walorami świata przyrody, wskazano na płeć jako istotny czynnik różnicujący światopogląd zrównoważony w grupie studentów turystyki i rekreacji. W stanowiącej narzędzie badawcze Skali Identyfikacji Środowiskowej kobiety (n – 65) osiągnęły wyniki lepsze od mężczyzn (n – 55) w odniesieniu do każdego […]

Czytaj dalej Płeć jako kategoria identyfikacji turysty kulturowego w nawiązaniu do jego zrównoważonego światopoglądu Tagi:
marzec, 2022

Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej

Autor: Andrzej Kowalczyk

Region kulturowy należy spostrzegać jako jedną z form regionu geograficznego, przy czym ma on zazwyczaj postać regionu formalnego (powierzchniowego). Za przykład tego rodzaju regionów można uznać obszary, których wspólną cechą jest uprawa winorośli, produkcja wina oraz związana z tym enoturystyka. Traktując turystykę winiarską w sposób kompleksowy można posłużyć się stworzoną przez Valene L. Smith (co prawda z myślą o turystyce etnicznej) koncepcją 4Hs (od pojęć habitat, history, heritage, handicrafts), jak również koncepcją klastra turystycznego, […]

Czytaj dalej Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej Tagi:
marzec, 2022

Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”)

Autor: Iryna Manczak i Maria Bajak

Celem artykułu jest zidentyfikowanie problematyki kreowania doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Na potrzeby prowadzonych badań przeanalizowano aplikację turystyczną „VisitMalopolska”, w tym jej kluczowe funkcjonalności. Wyróżniona aplikacja umożliwia samodzielne zwiedzanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie Małopolski. Stanowi także przykład narzędzia wspierającego turystów w trakcie podejmowanych podróży. W rozważaniach zwrócono uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z kreowaniem doświadczeń turystycznych w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych. Omówiono […]

Czytaj dalej Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”) Tagi:
marzec, 2022

Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia

Autor: Agata Walczak

Artykuł jest próbą zidentyfikowania Transylwanii jako regionu o dużym potencjale turystycznym. Dzięki unikalnemu statusowi obszaru autonomicznego, jaki utrzymywała przez wieki, Transylwania wyraźnie odróżnia się na tle innych regionów pod względem kulturowym i cywilizacyjnym. Autentyczność regionu odzwierciedlona jest w jego krajobrazie kulturowym, zachowanym w prawie niezmienionym stanie od wielu wieków. Odnaleźć ją można takżew przejawach kultury duchowej i dziedzictwie niematerialnym jego mieszkańców. Transylwania ma wiele do zaoferowania w zakresie turystyki […]

Czytaj dalej Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia Tagi:
marzec, 2022

Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia)

Autor: Ewa Elżbieta Markiewicz i Agnieszka Niezgoda

Sednem tożsamości terytorialnej jest związek emocjonalny mieszkańców z ich okolicą. Tożsamość lokalna sprzyja zatem podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury będącej elementem atrakcyjności turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie roli inicjatywy społecznej w kształtowaniu tożsamości miejsca poprzez procesy partycypacji społecznej na przykładzie projektu „Cichy Memoriał” w województwie podkarpackim. Zadaniem tej inicjatywy było przybliżenie losów przeciętnych ludzi, mieszkańców […]

Czytaj dalej Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia) Tagi:
marzec, 2022

Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych

Autor: Edyta Pijet-Migoń i Karolina Królikowska

Od kilkunastu lat znacząco wzrasta liczba winnic na Dolnym Śląsku. Większość z nich wraz z rozpoczęciem sprzedaży własnego wina wprowadza usługi enoturystyczne. Celem artykułu, mającego charakter badawczy, jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób działalność dolnośląskich winiarzy wpływa na rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz w jakim zakresie ich działalność nawiązuje do tradycji winiarskich regionu, a w jakim zakresie jest innowacyjna. W pracy wykorzystano kilka metod badawczych – […]

Czytaj dalej Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych Tagi:
grudzień, 2021

Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali

Autor: Dominik Sikorski i Justyna Wicher

Artykuł jest próbą określenia potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia w Polsce. Przedstawione badania opierają się na założeniu, że na rozwój turystyki filmowej wpływ ma popularność danej produkcji kinematograficznej mierzona liczbą oddanych głosów i średnią ocen wystawionych przez widzów na popularnych serwisach filmowych Filmweb i IMDb. Przyjęte założenie pozwoliło stworzyć autorski wskaźnik potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia. W analizie uwzględniono […]

Czytaj dalej Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali Tagi:
grudzień, 2021

Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy)

Autor: Dominik Ziarkowski

The 19th century was a period which was characterized by a strong interest in the cultural heritage, art collection, documentation of historical monuments and their protection. At the same time, tourism had developed an a so far unprecedented scale and one of the most important magnets which attracted tourists were historical cities, monuments and museums. This fusion between cultural heritage and […]

Czytaj dalej Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy) Tagi:
grudzień, 2021

Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2)

Autor: Olga Ilona Smoleńska

Artykuł przedstawia potencjał turystyczno-kulturowy miasta powiatowego Wągrowca, zlokalizowanego w północnej części Wielkopolski, oparty o analizę walorów krajoznawczych według metody inwentaryzacji krajoznawczej PTTK oraz badania terenowe i obserwację własną. Ponadto w publikacji zostały przedstawione i przeanalizowane wyniki badań ankietowych na temat zdrowego stylu życia mieszkańców miasta, wśród których badano nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, jako grupy badawczej najbardziej świadomej, predysponowanej oraz wzorcowej dla młodych pokoleń […]

Czytaj dalej Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2) Tagi:
grudzień, 2021

Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego

Autor: Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak

Ogromną rolę w rozwoju tanatoturystyki odgrywają muzea martyrologii, które zbierają, zachowują i chronią jej historię, a także przekazują następnym pokoleniom pamięć o przeszłych czasach. Celem pracy jest określenie wpływu działalności Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie wraz z oddziałami w Bełżcu i Sobiborze na rozwój wychowawczy i edukacyjny młodzieży. W artykule zaprezentowano wielkość ruchu turystycznego w badanych obiektach w latach 2013-2019. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego stosując technikę ankiety […]

Czytaj dalej Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego Tagi:
grudzień, 2021

Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo

Autor: Andrzej Kucner

Artykuł prezentuje wyniki dwóch procesów projektowych przeprowadzonych przez zespoły studenckie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Celem obu zespołów było stworzenie innowacyjnych usług dedykowanych Szlakowi Kopernikowskiemu oraz szlakowi rowerowemu Green Velo. Analiza potrzeb i doświadczeń użytkowników stanowiła istotną część oceny jakości istniejących usług, a także tworzonych rozwiązań. Na ich podstawie zespoły projektowe stworzyły innowacje stanowiące odpowiedź na wyzwania projektowe. Badania jakościowe w procesach projektowych miały […]

Czytaj dalej Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo Tagi:
grudzień, 2021

Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego

Autor: Iza Opas-Zajdlewicz

Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest rola produktów turystyki kulturowej w postrzeganiu regionu Skanii oraz Ystad przez turystów z Pomorza Zachodniego.  Omawiany obszar, ze względu na swój potencjał oraz transgraniczny charakter jest miejscem, w którym  produkty turystyki kulturowej  przy odpowiedniej promocji, z pewnością  mają szansę nie tylko przyczynić się do  pełnego wykorzystania  potencjału turystycznego regionu, ale  mogą również wpłynąć na jego postrzeganie jako atrakcyjnego obszaru recepcji turystów kulturowych. 

Czytaj dalej Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego Tagi: