czerwiec, 2023

Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics

Autor: Tomasz Duda

W ostatnich latach notuje się znaczne przyspieszenie w powstawaniu monografii poświęconych jednej, konkretnej formie turystyki kulturowej. Dotyczy to zarówno literatury polskiej, jak i światowej. Powstały nowe publikacje dotyczące turystyki religijnej, tanatoturystyki, turystyki militarnej czy turystyki kulinarnej i winiarskiej. Ciągle jednak brakowało rzetelnego opracowania niszowych odmian aktywności turystyczno-kulturowych, jak np. turystyki związanej z doświadczeniami muzycznymi (zarówno w odmianie muzyki klasycznej jak i popularnej i rozrywkowej). Lukę tę z pewnością […]

Czytaj dalej Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics Tagi:
kwiecień, 2023

Tourism market segmentation: selected aspects

Autor: Mirosław Nalazek

Celem opracowania jest analiza wybranych aspektów segmentacji na rynku turystycznym. Przy ogromnej różnorodności usług turystycznych z jednej strony i coraz większego zróżnicowania potrzeb i preferencji konsumentów segmentacja stała się jednym z kluczowych obszarów w marketingu usług turystycznych, decydując w znacznej mierze o pozycji konkurencyjnej. Znaczenie segmentacji rośnie również dzięki zastosowaniu technologii informacyjnych zwłaszcza w odniesieniu do nowych możliwości zbierania i przetwarzania ogromnych ilości informacji (tzw. Big […]

Czytaj dalej Tourism market segmentation: selected aspects Tagi:
grudzień, 2022

Armenia. Obieg zamknięty

Autor: Anna Duda

Maciej Falkowski – autor książki pt. Armenia. Obieg zamknięty nie tyle opisuje, ile stara się wyjaśnić ten złożony pod każdym względem kraj. Publikacja stanowi pozycję ciekawą nie tylko dla miłośników Armenii, przybywających do tego kraju turystów kulturowych, ale też dla tych, którzy niewiele wiedzą zarówno o kulturze ormiańskiej, jak też o samym państwie, tylko w pewnym geograficznym sensie odciętym od reszty świata.

Czytaj dalej Armenia. Obieg zamknięty Tagi:
wrzesień, 2022

Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

Autor: Izabela Wyszowska

Autor publikacji Dominik Ziarkowski reprezentujący krakowskie środowisko akademickie, znany i ceniony jest także na gruncie poznańskim, z racji dorobku i działalności w obszarze swych zainteresowań badawczych związanych ze sztuką nowożytną i XIX wieku, historiografią artystyczną oraz problematyką ochrony dóbr kultury, krajobrazu kulturowego i rolą dziedzictwa w turystyce. W minionych latach na łamach „Turystyki Kulturowej” opublikował interesujące artykuły o tematyce dotykającej związków sztuki i turystyki: Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy […]

Czytaj dalej Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku Tagi:
czerwiec, 2022

Dzikość. Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają pokój

Autor: Krzysztof Kasprzak i Beata Raszka

Chociaż książka nie ma bezpośredniego związku z turystyką kulturową, to jednak winna być ona naszym zdaniem interesująca dla wszystkich poznających w trakcie turystycznych wypraw różne walory przyrodnicze. Celem turystyki kulturowej jest bowiem także przyroda we wszystkich swoich przejawach, w tym także procesy i zjawiska przyrodnicze związane bezpośrednio i pośrednio z człowiekiem i jego otoczeniem. Autor książki pokazuje związki między ewolucją biologiczną a powstaniem różnych kultur, nie tylko ludzi, ale także […]

Czytaj dalej Dzikość. Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają pokój Tagi:
marzec, 2022

Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945

Autor: Piotr Kociszewski

W jednej z klasycznych definicji pojęcia region turystyczny, autorstwa S. Liszewskiego [2002, s. 91-92], a przywołanej w niniejszym numerze tematycznym „Turystyki Kulturowej” m.in. w tekście A. Kowalczyka, wskazuje się, że „to obszar, który charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami turystycznymi, głównie naturalnymi oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym koncentruje się ruch turystyczny”. W tych kategoriach zwykło się postrzegać regiony turystyczne, dokonując ich właściwego opisu strukturalnego i funkcjonalnego, uwzględniającego  także charakter wpływających na atrakcyjność walorów. Czasem […]

Czytaj dalej Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945 Tagi:
grudzień, 2021

Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów)

Autor: Paweł Plichta

Jako uzasadnienie recenzji monografii Anny Kościołek w czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” niech posłuży następujący z niej fragment: „Andrzej Murawjow [1806-1874] odbył liczne podróże, pielgrzymki, był bez wątpienia najbardziej niestrudzonym i płodnym literacko rosyjskim pątnikiem XIX wieku. Kondycja człowieka drogi polegała na poznawaniu nowych miejsc świętych, a następnie ich opisywaniu, zgodnie z obietnicą daną w młodości po cudownym ocaleniu. Stał się strażnikiem sanktuariów. Upowszechnił wiedzę o nich, pokazywał […]

Czytaj dalej Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów) Tagi:
wrzesień, 2021

TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki

Autor: Michał Kępski

Dziedzictwo nauki i techniki, sięgające najczęściej epoki industrialnego przełomu oraz późniejszych wieków, nie jest stanowi pierwszoplanowych atrakcji turystycznych. Choć jest silne wpisane w krajobraz współczesny miast, często przyjmuje formy niechcianego, zapomnianego bagażu przeszłości. Ta obecność postindustrialnych obiektów (i związanego z nimi dziedzictwa niematerialnego) stawia nas przed wieloma problemami – zarówno na poziomie semantycznym, na prawnej i społecznej płaszczyźnie ochrony oraz w perspektywie turystycznego wykorzystania. Na tym tle książka TECHNITAS. Konteksty […]

Czytaj dalej TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki Tagi:
czerwiec, 2021

„Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie”

Autor: Zygmunt Kruczek

Nakładem poznańskiej  oficyny wydawniczej Bogucki i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa ukazała się monografia zatytułowana „Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie”, autorstwa znanego i cenionego specjalisty w w tej dziedzinie, profesora Armina Mikosa von Rohrscheidta. Jest ona wyjątkowo obszernym opracowaniem jednego z ważniejszych problemów turystyki kulturowej jakim jest interpretacja dziedzictwa. Książka liczy 796 stron, w tym 35 tabel, 24 ryciny, zawiera obszerny zestaw bibliografii […]

Czytaj dalej „Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie” Tagi:
marzec, 2021

Leisure and Death: An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying

Autor: Magdalena Banaszkiewicz

Numer tematyczny, w którym opublikowana zostaje ta recenzja poświęcony został problemowi transgresji w turystyce, zatem nim przejdę do omówienia samej publikacji, pozwolę sobie na nakreślenie kontekstu uzasadniającego jej wybór. Pierwsze studia o turystyce w epoce pandemii pokazują, że podróżowanie, które stało się w ostatnich latach udziałem setek milionów ludzi na świecie ulega radykalnej transformację pod wpływem rozprzestrzeniania się i utrzymywania się COVID-19.  Niespotykane na taką skalę tąpniecie na rynku masowego […]

Czytaj dalej Leisure and Death: An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying Tagi:
październik, 2020

Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Autor: Paweł Plichta

Przez trzy lata Kraków skupiał uwagę osób zainteresowanych jednym ze współczesnych, masowych wydarzeń religijnych, jakim od połowy lat 80. XX wieku są Światowe Dni Młodzieży. 28 lipca 2013 roku na plaży Copacabana papież Franciszek, kończąc XXVIII Światowe Dni Młodzieży, zaprosił młodych ludzi z całego świata na kolejne spotkanie do Polski. Po Częstochowie, która była pierwszym polskim gospodarzem ŚDM w 1991 roku, Kraków dołączył do kilkunastu miast na świecie […]

Czytaj dalej Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 Tagi:
sierpień, 2020

Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień

Autor: Paweł Plichta

„Podróż […] nie zaczyna się w momencie, kiedy wyruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca” [Kapuściński 2006, s. 79]. Ten fragment Podróży z Herodotem otwiera publikację poświęconą wspomnieniom Polaków z turystycznych wyjazdów zagranicznych w dwóch okresach: Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej […]

Czytaj dalej Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień Tagi:
czerwiec, 2020

Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku

Autor: Adam Pisarek

Autor: John Tunbridge Przekład polski: Aleksandra Kamińska Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury Rok wydania: 2018 Liczba stron: 316 ISBN 978-83-63463-77-9                 Wprowadzenie Międzynarodowe Centrum Kultury wydaje badania polskich i zagranicznych badaczy zasłużonych dla ukonstytuowania się autonomicznych studiów nad dziedzictwem już od 2012 roku. Publikacje w serii Heritologia są przygotowane niezwykle starannie pod kątem edycyjnym – […]

Czytaj dalej Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku Tagi:
czerwiec, 2020

TURYSTYKA KULTUROWA – INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA Recenzja książki Armina Mikosa v. Rohrscheidta „Zarządzanie w turystyce kulturowej”

Autor: Magdalena Kachniewska

Tytuł: Zarządzanie w turystyce kulturowej Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Format B5 Tom I: Konteksty, koncepcje, strategie (652 strony) Tom II: Obszary, relacje, oferta (654 strony) Miękka oprawa Rok wydania: 2020               Turystyka kulturowa stanowi w równej mierze przedmiot badań naukowych, co pasji i prywatnych zainteresowań wielu z nas. […]

Czytaj dalej TURYSTYKA KULTUROWA – INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA Recenzja książki Armina Mikosa v. Rohrscheidta „Zarządzanie w turystyce kulturowej” Tagi:
kwiecień, 2020

Turystyka sztuk walki. Perspektywa społeczno-kulturowa // Tourism of Martial Arts. Social-cultural Perspective

Autor: Paweł Plichta

Autor: Wojciech J. Cynarski Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria: Biblioteka Lykeion, t. 29 // The Lykeion Library, vol. 29 Rok wydania: 2020 Liczba stron: 160 ISBN 978-83-7996-760-5   Turystka sztuk walki stanowi niezmiernie ciekawe zagadnienie pozostające w obszarze zainteresowań zarówno badaczy turystyki kulturowej, kultury fizycznej i sportu, relacji międzykulturowych, antropologów, socjologów, historyków, jak i pasjonatów kultur i tradycji dalekowschodnich, w tym również adeptów sztuk walki. […]

Czytaj dalej Turystyka sztuk walki. Perspektywa społeczno-kulturowa // Tourism of Martial Arts. Social-cultural Perspective Tagi:
kwiecień, 2020

Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Third International Conference IACuDiT, Athens 2016

Autor: Jacek Borzyszkowski

Tytuł: Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Third International Conference IACuDiT, Athens 2016 Redaktorzy: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea Wydawnictwo: Springer Rok wydania: 2017 Liczba stron: 496 ISBN: 978-3-319-47731-2 (wersja drukowana); 978-3-319-47732-9 (wersja elektroniczna)  Część pierwsza opracowania, zgodnie z przyjętym tytułem, zawiera teksty odnoszące się do problematyki zarządzania dziedzictwem kulturowym w ujęciu „smart”. Składa się z 6 artykułów i jest […]

Czytaj dalej Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Third International Conference IACuDiT, Athens 2016 Tagi:
luty, 2020

Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego

Autor: Agnieszka Konior

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Rokrocznie zwiększa się liczba obiektów industrialnych, poddawanych wzorcowej konserwacji, rewaloryzacji i adaptacji. W ramach konkursu Zabytek Zadbany, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyróżnił „zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)” jako jedną z pięciu kategorii, w których przyznawane są nagrody. Większość z tych obiektów udostępniana jest do celów turystycznych. Wzrasta także świadomość konieczności ochrony zabytków industrialnych. Na liście Pomników Historii […]

Czytaj dalej Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego Tagi:
luty, 2020

Ekonomika turystyki kulturowej

Autor: Bartosz Szczechowicz

W 2015 roku nakładem wydawnictwa Difin S.A. ukazała się książka Adama Edwarda Szczepanowskiego pt. Ekonomika turystyki kulturowej. Było to, w podanym roku, ważne wydarzenie zarówno w środowisku ekonomistów, którzy turystykę (nie tylko kulturową) obrali jako przedmiot swoich naukowych zainteresowań, jak i wśród osób koncentrujących swoją uwagę na wieloaspektowych (w tym także ekonomicznych) badaniach turystyki kulturowej. Książka ta miała bowiem wypełnić – jak podaje sam Autor we „Wstępie” […]

Czytaj dalej Ekonomika turystyki kulturowej Tagi:
grudzień, 2019

Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa”

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Po ponad sześćdziesięciu latach od jej pierwszego wydania (w roku 1957, tytuł oryginału: „Interpreting our Heritage”) po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim publikacja o fundamentalnym znaczeniu dla opisanej w jej tytule dziedziny ludzkiej działalności. Od momentu swego ukazania została uznana za niezbędny podręcznik dla osób profesjonalnie uprawiających interpretację, a jednocześnie za punkt wyjścia i podstawę dla systematycznej refleksji nad jej istotą, głównymi założeniami i jej miejscem zarówno […]

Czytaj dalej Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa” Tagi:
październik, 2019

Turystyka a pielgrzymowanie

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Autor: Paweł Różycki Tytuł: Turystyka a pielgrzymowanie Wydawnictwo: WAM w Krakowie Rok wydania: 2017 ISBN: 978-83-277-1522-7 Liczba stron: 351 plus fotografie Turystyka a pielgrzymowanie        Turystyka a pielgrzymowanie Pawła Różyckiego to monografia, w której po raz pierwszy, w sposób tak obszerny opracowano na polskim gruncie zagadnienie korelacji turystyki i pielgrzymowania, która nie jest łatwa ani do badania, ani do jednoznacznego scharakteryzowania. Mimo że w teorii korelacja ta jest często przez naukowców wykluczana, to w praktyce, od wielu lat […]

Czytaj dalej Turystyka a pielgrzymowanie Tagi: