sierpień, 2020

Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos

Autor: Tomasz Lidzbarski

Grecka wyspa Zakynthos jest miejscem potencjalnie zagrożonym rozwojem zjawiska overtourismu. W trakcie kilkunastu miesięcy badań terenowych oceniono, do jakiego stopnia, w okresie do października 2018 roku, przekroczono na wyspie granice chłonności turystycznej. Zdefiniowano również problemy w funkcjonowaniu lokalnego ruchu turystycznego, zebrano dane dotyczące stosunku mieszkańców Zakynthos do dalszego rozwoju turystyki, a także oszacowano ryzyko degradacji doświadczeń wypoczywających na wyspie turystów. Stwierdzono, że konieczne jest szybkie […]

Czytaj dalej Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos Tagi:
sierpień, 2020

Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia

Autor: Magdalena Duda-Seifert

W ostatnich dekadach muzea zyskały ważne miejsce w rozwoju ośrodków miejskich. Ich rola polega nie tylko na szerzeniu wiedzy i popularyzacji nauki, ale stały się one także elementem budowania przewagi konkurencyjnej miasta, przyciągającym inwestorów i turystów. Taką funkcję pełnią szczególnie tak zwane atrakcje ikoniczne, które wyróżniają się unikatowością, reputacją i silnym związkiem z miejscem. Celem artykułu było potwierdzenie hipotezy o randze Muzeum Panoramy Racławickiej jako atrakcji ikonicznej […]

Czytaj dalej Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia Tagi:
sierpień, 2020

Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis

Autor: Aleksandra Kallas

The aim of this article is to present the phenomenon of plantation tourism in the US South. Many antebellum plantations in southern states have become tourism products. Due to the fact that the economy of that region was based on the labour of the enslaved, this form of plantation tourism should be classified as dark tourism. However, the narrative of slavery is […]

Czytaj dalej Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis Tagi:
sierpień, 2020

Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów

Autor: Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss

Kraków jest miastem posiadającym ogromne dziedzictwo kulturowe, o czym świadczy fakt wpisania Starego Miasta Krakowa wraz z Kazimierzem i Stradomem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kazimierz jest unikatowym miejscem, w którym zachowały się liczne zabytki kultury żydowskiej przyciągające wielu turystów. Dzielnica żydowska jest odwiedzana zarówno przez Żydów chcących powrócić do swoich korzeni, jak i turystów z całego świata pragnących poznać bliżej, a przez to zrozumieć specyfikę kultury żydowskiej. […]

Czytaj dalej Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów Tagi:
sierpień, 2020

Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha

Autor: Jan Walczak

Artykuł podejmuje temat wzmożonego zainteresowania postacią św. Wojciecha na pograniczu polsko-czeskim po roku 2016. W 1050. rocznicę chrztu Polski zainicjowano w Pradze Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha, wiodący z Pragi przez Dolny Śląsk, docelowo do Gdańska. Projektowi turystycznemu, będącemu w trakcie realizacji, towarzyszą wydarzenia edukacyjne, religijne i kulturalne w Polsce i w Czechach. Postać duchownego jest postrzegana na nowo, przez pryzmat wspólnej historii i przyszłości dwóch sąsiadujących narodów. Inicjatorem działań jest strona polska, […]

Czytaj dalej Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha Tagi:
sierpień, 2020

Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Atrakcyjność turystyczna Republiki Czeskiej wynika przede wszystkim z kulturowych walorów krajoznawczych. W artykule porównano znaczenie dwóch ośrodków z zabytkami o wysokiej randze – Kutnej Hory i Kroměříža – analizując liczbę osób odwiedzających historyczne budowle, a także frekwencję w muzeach i galeriach, które korzystają z ogólnej popularności miast. W granicach obu znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Całość poprzedziła ocena potencjału ośrodków […]

Czytaj dalej Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža Tagi:
sierpień, 2020

Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień

Autor: Paweł Plichta

„Podróż […] nie zaczyna się w momencie, kiedy wyruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca” [Kapuściński 2006, s. 79]. Ten fragment Podróży z Herodotem otwiera publikację poświęconą wspomnieniom Polaków z turystycznych wyjazdów zagranicznych w dwóch okresach: Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej […]

Czytaj dalej Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień Tagi:
sierpień, 2020

Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej?

Autor: Joanna Ślaga i Paweł Plichta

Na mapach turystycznych większości miast stałymi punktami i atrakcjami turystycznymi pozostają muzea. W zależności od skali ruchu turystycznego, form promocji w kontekście innych konkurencyjnych obiektów, ich lokalizacji, wytyczonych tras oraz preferencji turystów kulturowych cieszą się one różnym zainteresowaniem. W miejskim pejzażu kulturowym i turystycznym specyficzną grupą tych instytucji pozostają muzea uczelniane. Będąc instytucjami kulturowej pamięci o dziejach danej wszechnicy, osiągnięciach jej pracowników i absolwentów, […]

Czytaj dalej Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej? Tagi:
sierpień, 2020

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brodnickiego

Autor: Monika Zdziech i Przemysław Charzyński

Badania dotyczące analizy powiatu brodnickiego stanowią część projektu, który ma na celu porównanie potencjału turystyczno-kulturowego poszczególnych mikroregionów w Polsce. Metoda badań opracowana została przez A. Mikos von Rohrscheidt w oparciu o bonitację punktową z poszczególnymi kategoriami mającymi wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru. Analiza skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej a także innych istotnych dla turystyki aspektach takich jak zagospodarowanie turystyczne i dostępność obszaru.

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brodnickiego Tagi: ,
sierpień, 2020

Powiat brodnicki – literatura

Autor: Monika Zdziech

Bilski S., 1985,  Region brodnicki, historia, zabytki, krajobraz, wyd. Toruńskie Towarzystwo     Kultury, Toruń Bilski S., 1991, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, wyd. Toruńskie Towarzystwo          Kultury, Brodnica-Toruń Ciara Z., Gąsiorowski E., Gąsiorowska M., 1974,  Zabytki architektury województwa      bydgoskiego, wyd. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz Chrzanowski T., Kornecki  M, Żurkowska T., 1971, Katalog zabytków sztuki w Polsce, […]

Czytaj dalej Powiat brodnicki – literatura Tagi: ,
sierpień, 2020

Gdzie jeść i spać w powiecie brodnickim?

Autor: Monika Zdziech

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja DRUKARNIA Duży Rynek 9, Brodnica tel. 56 494 05 08 facebook.com/restauracjadrukarnia (kuchnia polska, europejska, regionalna) Restauracja STARÓWKA Duży Rynek 34, Brodnica tel. 56 649 80 08 (kuchnia włoska, polska, europejska) Restauracja STACJA TAMA DOMOWE SMAKI Tama Brodzka 3, Brodnica tel. +48 726 279 089 e-mail: stacjatama@wp.pl restauracjastacjatamadomowesmaki.eatbu.com (kuchnia polska) Restauracja MALINOWA CHMURKA Przykop […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie brodnickim? Tagi: ,
sierpień, 2020

Powiat brodnicki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Monika Zdziech i Przemysław Charzyński

Turystyka przyrodniczo-kulturowa Powiat brodnicki charakteryzują przede wszystkim bogate zasoby i walory przyrodnicze. Dominującym elementem krajobrazu omawianego regionu są liczne jeziora (np. największe Wielkie Partęczyny o powierzchni 340 ha, Bachotek, Zbiczno), lasy, a także formy polodowcowe takie jak wysoczyzny morenowe. Tereny powiatu należą do cennych pod względem środowiska przyrodniczego obszarów województwa kujawsko-pomorskiego. Przez powiat przepływa rzeka Drwęca, której dolina w sieci ECONET stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu […]

Czytaj dalej Powiat brodnicki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
sierpień, 2020

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie brodnickim

Autor: Monika Zdziech

1. Trasa miejska w Brodnicy Trasa piesza prowadząca przez najważniejsze atrakcje turystyczne w Brodnicy, mająca na celu zapoznanie zwiedzających z dziedzictwem kulturowym miasta Wycieczkę po Brodnicy rozpoczynamy od Małego Rynku na Starym Mieście. Tu znajduje się pierwszy zwiedzany obiekt – Brama Chełmińska (1) zbudowana w XIV w. Brama Chełmińska to jeden z trzech obiektów należących do regionalnego Muzeum w Brodnicy. W tym konkretnym mieści się galeria sztuki, w której znajdują się […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie brodnickim Tagi: ,
sierpień, 2020

Przydatne adresy w powiecie brodnickim

Autor: Monika Zdziech

 Starostwo powiatowe w Brodnicy Kamionka 18, Brodnica tel. 56 495 08 00 e-mail: starostwo@brodnica.com.pl www.brodnica.com.pl Urząd Miejski w Brodnicy Kamionka 23, Brodnica tel. 56 493 03 00 e-mail: umb@brodnica.pl www.brodnica.pl Urząd Gminy Brodnica Mazurska 13, Brodnica tel. (056) 49-416-12 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl www.brodnica.ug.gov.pl Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Główna 28, Jabłonowo Pomorskie tel. +48 56 69 76 800 e-mail: sekretariat@jablonowopomorskie.pl www.jablonowopomorskie.pl Urząd Miasta […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie brodnickim Tagi: ,
sierpień, 2020

Rozmowa z Marianem Tomoniem, Dyrektorem Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Jarosławem Orzechem, kierownikiem stanicy wodnej PTTK w Pokrzydowie (Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze , Oddział w Brodnicy)oraz Arkadiuszem Michalakiem.

Autor: Monika Zdziech i Przemysław Charzyński

Turystyka Kulturowa (TK): Powiat brodnicki znany jest turystom z regionu i Polski przede wszystkim ze względu na walory przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego. Czasami jednak pogoda nie sprzyja plażowaniu czy kajakom i turyści pragną podjąć inne aktywności. Jakie inne atrakcje wczasowicze mogą znaleźć na ziemi brodnickiej? Marian Tomoń (MT):   Przede wszystkim miasto Brodnica ze swoją ponad 700-letnią historią i związanymi z nią zabytkami. Poza tym-Jabłonowo Pomorskie z zabytkowym pałacem […]

Czytaj dalej Rozmowa z Marianem Tomoniem, Dyrektorem Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Jarosławem Orzechem, kierownikiem stanicy wodnej PTTK w Pokrzydowie (Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze , Oddział w Brodnicy)oraz Arkadiuszem Michalakiem. Tagi: ,
sierpień, 2020

Zarys dziejów powiatu brodnickiego

Autor: Monika Zdziech

Prehistoria i okres wczesnopiastowski Najstarsze, odnotowane przez archeologów ślady osadnictwa w regionie brodnickim  odkryto w Mszanie i pochodzą one sprzed 9000 lat. Ówcześni mieszkańcy tych terenów zamieszkiwali dolinę Drwęcy, żyli w niewielkich 3-5 osobowych grupach oraz zajmowali się myślistwem, zbieractwem i rybołówstwem. Na przełomie VII i VIII wieku tereny zasiedliła ludność słowiańska, której osady znajdowały się nad jeziorami Wądzyńskim i Niskie Brodno. Kresowe położenie obecnego regionu brodnickiego skutkowało […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu brodnickiego Tagi: ,
sierpień, 2020

Lubniewice – „Park Miłości” i „Sztuka kochania”

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Województwo lubuskie położone w zachodniej części Polski na obszarze Środkowego Nadodrza wyróżnia się malowniczym krajobrazem, wśród dwustu jezior, pomiędzy sosnowymi lasami, wieloma pagórkami i dolinami rozciąga się  Ziemia Lubuska. Według niektórych to prawdziwe zachodnie kresy Polski. Ten najbardziej zalesiony region naszego kraju, posiada szereg walorów turystycznych. Bogata flora i fauna, wody jezior, łagodny klimat, liczne zabytki oraz dobrze zagospodarowane ośrodki wypoczynkowe, […]

Czytaj dalej Lubniewice – „Park Miłości” i „Sztuka kochania” Tagi:
sierpień, 2020

Sztuka ogrodów w Chinach – Suzhou i Szanghaj

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Letnie wakacje w 2020 roku wszystkim pokrzyżowała pandemia koronawirusa, trzeba będzie  zrezygnować z dalekich podróży do atrakcyjnych miejsc na świecie i zadowolić się atrakcjami turystycznymi w kraju lub w miejscu zamieszkania. Dużym zainteresowaniem cieszą się prywatne ogrody przydomowe i ogródki działkowe. Warto także pamiętać, że sztuka ogrodowa jest najstarszą ze sztuk, bo pierwszym ogrodem był raj. W XVIII wieku Chen Haozi, chiński autor praktycznego przewodnika o ogrodnictwie napisał, […]

Czytaj dalej Sztuka ogrodów w Chinach – Suzhou i Szanghaj Tagi:
sierpień, 2020

„Willmann. Opus magnum” – wystawa jednego z najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie, zwanego śląskim Rembrandtem

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

         Jeszcze do 4 października 2020 roku, o pięć miesięcy dłużej niż było planowane, pod jednym dachem można obejrzeć blisko 100 dzieł mistrza śląskiego baroku – Michaela Willmanna. Wielka wystawa monograficzna została zorganizowana przez Muzeum Sztuki Współczesnej – najmłodszy oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Malarstwo Michaela Leopolda Willmanna (ur. 1630 w Królewcu – zm. 1706 w Lubiążu) jest zaliczane do najlepszych w Europie doby […]

Czytaj dalej „Willmann. Opus magnum” – wystawa jednego z najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie, zwanego śląskim Rembrandtem Tagi: