Sierpień, 2020

Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Atrakcyjność turystyczna Republiki Czeskiej wynika przede wszystkim z kulturowych walorów krajoznawczych. W artykule porównano znaczenie dwóch ośrodków z zabytkami o wysokiej randze – Kutnej Hory i Kroměříža – analizując liczbę osób odwiedzających historyczne budowle, a także frekwencję w muzeach i galeriach, które korzystają z ogólnej popularności miast. W granicach obu znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Całość poprzedziła ocena potencjału ośrodków […]

Czytaj dalej Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža Tagi:
Czerwiec, 2020

Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji

Autor: Bartosz Małolepszy and Michał Kępski

Tekst jest wprowadzeniem do numeru tematycznego czasopisma. Opisuje genezę i przebieg debaty na temat interpretacji dziedzictwa, która prowadzona jest przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Przedstawia także głosy w tej dyskusji, które zaprezentowane zostały w numerze 3/2020 „Turystyki Kulturowej”.

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji Tagi:
Czerwiec, 2020

Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń

Autor: Marek Nowacki

W artykule wykonano systematyczny przegląd literatury z ostatnich 30 lat w dziedzinie interpretacji dziedzictwa. Celem pracy jest zidentyfikowanie najważniejszych obszarów problemowych i kierunków rozwoju interpretacji dziedzictwa. Przeanalizowano 1878 pozycji literaturowych pobranych z ośmiu najważniejszych baz danych prac naukowych na świecie. Analiza miała charakter ilościowo-jakościowy. W celu ujawnienia głównych obszarów problemowych pojawiających się w literaturze, przeanalizowano związki pomiędzy słowami w abstraktach artykułów za pomocą sieci Kohonena, […]

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń Tagi:
Czerwiec, 2020

Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Po opracowaniach poświęconych rozmaitym wymiarom samej interpretacji dziedzictwa w turystyce: jej zarysie historycznym [Mikos v. Rohrscheidt 2019a], systematycznej typologizacji interpretowanych zasobów [Mikos v. Rohrscheidt 2019b] oraz zajmujących się nią podmiotów i typowych dla nich działań [Mikos v. Rohrscheidt 2020a], a także analizie jej metod, technik i narzędzi [Mikos v. Rohrscheidt 2019c], niniejszy artykuł ma szersze odniesienie. Jego przedmiotem jest kontekst interpretacji dziedzictwa […]

Czytaj dalej Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej Tagi:
Czerwiec, 2020

Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników

Autor: Magdalena Banaszkiewicz

Artykuł prezentuje problem interpretacji dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia przez lokalnych przewodników. Tekst jest rezultatem projektu badawczego, którego celem  była odpowiedź na pytanie, czy przewodnicy czarnobylscy korzystają z własnej biografii przy tworzeniu narracji dla turystów oraz w jaki sposób włączanie osobistych informacji przekłada się na styl oprowadzania po CSW, a w konsekwencji – prezentowania kłopotliwego dziedzictwa turystom.  Przyjęto tezę, że uwzględnianie elementów biograficznych stanowi jedną ze strategii charakterystycznych dla […]

Czytaj dalej Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników Tagi:
Czerwiec, 2020

Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa

Autor: Dawid Barbarzak

Oprowadzania tematyczne w Bramie Poznania ICHOT stanowią alternatywną formę spojrzenia na jej główną ekspozycję, prezentującą dziedzictwo poznańskiego Ostrowa Tumskiego. W odróżnieniu od holistycznej narracji głównej, dedykowanej osobom pierwszy raz odwiedzających obiekt, można je zaliczyć do oprowadzań typu selektywnego czy alternatywnego. Pozwalają one pogłębić wybrany przez interpretatora aspekt ekspozycji według ustalonego klucza tematycznego. W artykule zaprezentowany został profil typowego odbiorcy (najczęściej lokalnego mieszkańca, często znającego […]

Czytaj dalej Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa Tagi:
Czerwiec, 2020

Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach

Autor: redaktor and Wiesław Skrobot

Artykuł omawia innowacyjną metodologię i metodykę działań – opartych na fenomenologii przestrzeni – mających na celu wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych jako bezpośrednich beneficjentów organizacji ruchu turystycznego w otoczeniu ich życia codziennego. Rozważania dotyczą Wzgórz Dylewskich, mikroregionu położonego na zachodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego, podlegającego w ostatnich latach silnej ekspansji osadników z wielkich miast i zewnętrznych organizatorów turystyki. W pierwszych częściach tekstu przedstawiony został rys historyczny […]

Czytaj dalej Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach Tagi:
Czerwiec, 2020

„Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku

Autor: Ewa Poloczek and Patrycja Tomiczek

Celem artykułu jest omówienie praktyki wykorzystywania interpretacji dziedzictwa w małej wsi Czernica przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”, które statutowo zajmuje się pielęgnacją lokalnej historii, tradycji i kultury. Stowarzyszenie, oprócz zbierania informacji, rozmów z najstarszymi mieszkańcami, stara się wykorzystywać pozyskane materiały jako źródło i przyczynek do dalszych badań nad historią całego regionu Górnego Śląska, zwracając szczególną uwagę na zachowanie jego bezcennej wartości. Jednym z problemowych […]

Czytaj dalej „Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku Tagi:
Czerwiec, 2020

Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena

Autor: Małgorzata Aranka Wyrzykowska

Pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu należy do najważniejszych zespołów zabytkowych w Polsce oraz posiada wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Mimo tych zasobów i opracowywanych strategii rewitalizacyjnych oraz promocyjnych pozostaje niewykorzystany i do końca niezagospodarowany. W artykule zaprezentowany został pomysł utworzenia w nim Muzeum Michaela Leopolda Wilmanna i Galerii Sztuki Śląskiego Baroku. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle dotychczasowych oraz proponowanych działań rewitalizacyjnych dotyczących zespołu w Lubiążu […]

Czytaj dalej Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena Tagi:
Czerwiec, 2020

Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena

Autor: Andrzej Trojanowski

Artykuł przedstawia wybrane kwestie opieki nad cmentarzami wojennymi w Polsce (jako części dziedzictwa kulturowego) i ich turystycznego potencjału. Pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami zachodzi ścisła relacja i wzajemne powiązania. Tekst przybliża terminologię dotyczącą cmentarnictwa wojennego i główne problemy opieki nad takimi obiektami w Polsce. Omawia również ich główne walory kulturowe oraz możliwości i ograniczenia turystycznego wykorzystania. Przedstawione zostały również wybrane przykłady kompleksów nekropolii wojennych, jak […]

Czytaj dalej Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena Tagi:
Kwiecień, 2020

„Urlop w klasztorze”, czyli oferta religijno-rekreacyjna obiektów klasztornych w Polsce i profil gości

Autor: Małgorzata Durydiwka

Polscy turyści są coraz bardziej zainteresowani „urlopem w klasztorze”. W Europie nie jest to nowe zjawisko, podczas gdy w Polsce zaczyna się dopiero rozwijać. Jest to swoisty znak czasu, że coraz więcej osób chce odpocząć od zgiełku dnia codziennego w obiektach klasztornych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oferty religijno-rekreacyjnej w wybranych klasztorach w Polsce oraz określenie profilu turystów odwiedzających klasztory. Na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych dziewięciu obiektów przedstawiono […]

Czytaj dalej „Urlop w klasztorze”, czyli oferta religijno-rekreacyjna obiektów klasztornych w Polsce i profil gości Tagi:
Kwiecień, 2020

Fanoturyści podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej Mężczyzn FIFA 2019 w Łodzi

Autor: Bartłomiej Tadeusz Łuć

W okresie od 23 maja do 15 czerwca 2019 r. w Polsce odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U20 w Piłce Nożnej Mężczyzn. Główną areną zmagań był Stadion Widzewa w Łodzi. To właśnie tu odbyły się mecze reprezentacji Polski oraz mecz otwarcia i mecz finałowy. W trakcie imprezy Łódź odwiedziło wielu turystów oraz tzw. odwiedzających jednodniowych z Polski i z zagranicy. Podczas rozgrywek przeprowadzono badanie ankietowe z przypadkowo napotkanymi osobami, które przyjechały […]

Czytaj dalej Fanoturyści podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej Mężczyzn FIFA 2019 w Łodzi Tagi:
Kwiecień, 2020

Rola CSR w kontakcie międzykulturowym podczas podróży motywacyjnej

Autor: Agnieszka Muszyńska and Anna Ostrowska-Tryzno

Proponowanie aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest jednym z trendów w organizacji podróży motywacyjnych. Tendencja ta wynika ze zmian demograficznych na rynku pracy, powodujących potrzebę poszukiwania wyzwań, które dla pokolenia X i Y będą motywacją do zaangażowania się w wykonywane zadania zawodowe. Organizatorzy wyjazdów realizują społecznie odpowiedzialne strategie swoich klientów proponując inicjatywy, których zadaniem jest pobudzenie zachowań filantropijnych i wolontariackich. Przygotowanie programu wyjazdu […]

Czytaj dalej Rola CSR w kontakcie międzykulturowym podczas podróży motywacyjnej Tagi:
Kwiecień, 2020

Antropologia turystyki naukowej i kongresowej – typy turystów i gospodarzy

Autor: Wojciech Jan Cynarski

Problem: Turystyka konferencyjna (wyjazdy i udział w konferencjach naukowych) jest odmianą jednocześnie turystyki naukowej i turystyki kongresowej. Podjęto problem ustalenia typów turystów i gospodarzy podobnych turystycznych zdarzeń. Metoda: Zastosowano analizę poszerzonego dyskursu oraz analizę fotografii (socjologia wizualna). Przeanalizowano dziesiątki zdjęć oraz liczne sprawozdania z konferencji i opublikowane komunikaty. Uwzględniono też doświadczenie własne autora z udziału w 215 spotkaniach naukowych różnego rodzaju. Wyniki: Wyróżniono łącznie 11 […]

Czytaj dalej Antropologia turystyki naukowej i kongresowej – typy turystów i gospodarzy Tagi:
Kwiecień, 2020

Albumy malownicze z widokami zabytków architektury oraz ich znaczenie dla początków krajoznawstwa na ziemiach polskich w XIX wieku

Autor: Ewa Skotniczna

Celem artykułu jest próba wykazania bezpośrednich związków pomiędzy wydawnictwami albumowymi z widokami zabytków architektury a początkami zainteresowań krajoznawczych na ziemiach polskich w XIX wieku. Określenie „album malowniczy” (inaczej „album graficzny”) oznacza wydawnictwo o charakterze ilustracyjnym, w którym dominuje warstwa wizualna, natomiast tekst pełni na ogół funkcję poboczną, objaśniającą. W skład albumu wchodziły serie od kilku do kilkudziesięciu odbitek graficznych wzbogaconych o stosowne opisy historyczne. Albumy malownicze były […]

Czytaj dalej Albumy malownicze z widokami zabytków architektury oraz ich znaczenie dla początków krajoznawstwa na ziemiach polskich w XIX wieku Tagi:
Kwiecień, 2020

Organizacje zarządzające turystyczną interpretacją dziedzictwa i jej wykonawcy – typologia podmiotów i analiza podejmowanych działań

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Artykuł jest czwartym opracowaniem w autorskiej serii poświęconej interpretacji dziedzictwa w turystyce kulturowej i ma charakter przeglądowy oraz systematyzujący. Jego celem jest identyfikacja, typologizacja i analiza działań podmiotów zajmujących się interpretacją dziedzictwa w ramach zarządzania produktami turystyki kulturowej. Po analizie typów programów zarządczych skoncentrowanych na interpretacji (część 1) autor przenosi na polski grunt międzynarodową definicję organizacji interpretacyjnej i prezentuje rozmaite typy takich podmiotów działających na rynku […]

Czytaj dalej Organizacje zarządzające turystyczną interpretacją dziedzictwa i jej wykonawcy – typologia podmiotów i analiza podejmowanych działań Tagi:
Luty, 2020

Relevance of Leisure for Business Tourism: A Portuguese Case Study

Autor: Jorge Marques

At destination areas, business tourism should be seen through an integrative perspective to promote and to maximize the overall tourism experience of business travellers. Not only venues are important, but also the natural, cultural and historical assets are critical to increase attractiveness and enhance the potential for capturing events and visitors. This article aims to explore the relation between […]

Czytaj dalej Relevance of Leisure for Business Tourism: A Portuguese Case Study Tagi:
Luty, 2020

Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century

Autor: Michał Koskowski

The article explores the key issues affecting built heritage tourism destination management in Poland in the first two decades of the 21st c. Author explored the duties of heritage administrators and analysed their activities and strategies in the face of contemporary technological and cultural changes. Based on literature review, digital content analysis, postal survey, personal observation and interviews […]

Czytaj dalej Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century Tagi:
Luty, 2020

Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego

Autor: Andrzej Kucner and Piotr Wasyluk

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania analizy trendów w procesie tworzenia usług i produktów szlaku turystycznego. Autorzy zrekonstruowali i skomentowali przebieg warsztatu, który zorganizowano na użytek rozwoju Szlaku Kopernikowskiego. W warsztatach uczestniczyli organizatorzy i animatorzy turystyki z terenu Warmii, Mazur i Powiśla, zaangażowani w rozwój oferty turystycznej regionu. Szczegółowym celem prac było stworzenie pomysłów łączących kryptowalutę copernicoin z produktami i usługami tworzącymi szlak turystyczny. W kreowanych rozwiązaniach wykorzystano pięć trendów: […]

Czytaj dalej Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego Tagi:
Luty, 2020

W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne

Autor: Patrycjusz Mikołaj Zarębski and Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Dynamiczny wzrost liczby organizowanych eventów i festiwali jest w ostatnich latach przyczynkiem do dyskusji nad ich rolą w rozwoju lokalnym i wpływem na jakość życia mieszkańców. Większość władz samorządowych, jak również organizatorów koncentruje się głównie na korzyściach ekonomicznych, często nie zauważając wartości niematerialnych, które odnoszą się do jakości życia i aspektów społecznych. Rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie metod wyceny wartości pozaekonomicznych organizowanych wydarzeń. Wartości pozaekonomiczne […]

Czytaj dalej W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne Tagi:
Luty, 2020

Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie

Autor: Anna Ostrowska-Tryzno and Anna Pawlikowska-Piechotka

Bez wątpienia doznania kulturowe jako motywacje podróży znane są od początków zjawiska, jakim jest turystyka. Jednakże obecnie, coraz częściej wyróżnia się je, jako podstawowy cel wyjazdów. Zatem ważne wydaje się zbadanie, jakie walory kulturowe i jakie wydarzenia są silnymi magnesami dla wyboru danej destynacji. Innym zagadnieniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy są to atrakcje, jednakowo interesujące turystów i przedstawicieli społeczności lokalnej, […]

Czytaj dalej Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie Tagi:
Luty, 2020

Lokalne dziedzictwo kulturowe, jako element rozwoju usług agroturystycznych w Polsce

Autor: Sławomir Dorocki

Gospodarstwa agroturystyczne są współcześnie jedną z szybciej rozwijających się gałęzi aktywności gospodarczej zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej [Balińska 2010]. Agroturystyka w Polsce stanowi ważną formę dywersyfikacji działalności gospodarczej, zwłaszcza na obszarach wiejskich i peryferyjnych [Baran, Grzebyk 2010; Balińska 2016]. Jej lokalny rozwój uwarunkowany jest zarówno lokalizacją względem atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej, jak i uwarunkowaniami kulturowymi, związanymi z regionalnymi tradycjami i historią [Hełpa-Liszkowska 2013]. Szczególne […]

Czytaj dalej Lokalne dziedzictwo kulturowe, jako element rozwoju usług agroturystycznych w Polsce Tagi: