marzec, 2021

Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia

Autor: Magdalena Sawczuk

Działalność muzealna obejmuje aktywności podstawowe (gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów), oraz dodatkowe, czyli działania kulturowe, turystyczne, społeczne i edukacyjne. Punktem odniesienia jest przestrzeń wystawiennicza, jednakże nowe funkcje implikują jej poszerzanie i redefiniowanie. Pandemia oraz obostrzenia wpłynęły na muzea każdego statusu i rodzaju. Działania wcześniej proponowane, jak wirtualne wizyty lub lekcje, stały się od pierwszej połowy 2020 roku kluczowym elementem aktywności. Celem artykułu jest […]

Czytaj dalej Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia Tagi:
marzec, 2021

Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki

Autor: Maria Gutowska

 Turystyka do muzeów sztuki stanowi swoisty paradoks, ponieważ niezwykle często sprowadza w przestrzeń zdominowaną przez sztukę, osoby, w których życiu codziennym jest ona nieobecna. Autorka zgłębiała fenomen turystyki do muzeów sztuki poprzez własne badania i antropologiczne wywiady pogłębione, które przyniosły szereg, często zaskakujących, odpowiedzi na pytania o motywacje, cele i sposoby zwiedzania. Rozmaite wątki, jakie wyłaniają się z badań, rysują obraz niezwykłej różnorodności postaw zwiedzających i jednocześnie […]

Czytaj dalej Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki Tagi:
marzec, 2021

Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego

Autor: Piotr Kociszewski

Istotą artykułu jest wskazanie odpowiedzi na pytanie badawcze – jakimi cechami charakteryzują się aktywni turyści seniorzy (szczególnie w kontekście turystyki kulturowej) oraz jak powinna funkcjonować dedykowana im oferta, szczególnie w zakresie dziedzictwa kulturowego, aby odpowiedzieć na ich potrzeby, możliwości i zainteresowania? W pierwszej części dokonano próby konceptualizacji istotnych pojęć, a także identyfikacji uwarunkowań i atrybutów aktywności turystycznej seniorów (na podstawie zarówno danych pierwotnych – pochodzących z badań […]

Czytaj dalej Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego Tagi:
marzec, 2021

Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Kim są turyści kulturowi, jak precyzyjnie można ich zdefiniować i scharakteryzować? Pytanie zdawałoby się proste, od lat dostarcza badaczom wielu trudności, a prezentowane przez nich teorie nierzadko bardzo różnią się od siebie, utrudniając wypracowanie wspólnego stanowiska. Wynika to m.in. z faktu, że – jak zauważył jeden z ważniejszych badaczy zjawiska Rami Isaak [2008] – samo pojęcie turystyka kulturowa „stało się terminem ogólnym dla bardzo wielu inicjatyw, […]

Czytaj dalej Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” Tagi:
grudzień, 2020

Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku

Autor: Paulina Sulich i Piotr Kociszewski

Wielki Gościniec Litewski to tematyczny szlak kulturowy, który powstał, aby promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także przyczynić się do rozwoju turystyki Wschodniego Mazowsza oraz terenów Podlasia. Współcześnie funkcjonuje on na bazie dawnego traktu historycznego, przede wszystkim gościńca pocztowego, łączącego niegdyś dwie stolice – Warszawę oraz Wilno. W artykule skupiono się na charakterystyce współczesnego szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, przedstawiono uwarunkowania historyczne jego powstania, a także powołania Lokalnej Organizacji […]

Czytaj dalej Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku Tagi:
grudzień, 2020

Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji

Autor: Marcin Gorączko

W artykule dokonano podsumowania dotychczasowych prac nad oceną potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce, zrealizowanych według metody zaproponowanej przez A. Mikosa von Rohrscheidta.  Prowadzone w obrębie powiatów (w przypadku miast wydzielonych analiza ich potencjału odbywa się wraz z otaczającym je powiatem ziemskim) w latach 2007-2020, objęły one swoim zasięgiem ponad 100 tego typu jednostek terytorialnych w kraju.  Opracowane a następnie opublikowane na łamach czasopisma „Turystyka Kulturowa” raporty z badań waloryzacyjnych, dają […]

Czytaj dalej Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji Tagi:
grudzień, 2020

Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce

Autor: Tomasz Jerzy Bieliński i Valeriia Dabizha

W artykule dokonano opisu charakterystyki chińskiego turysty, roli chińskiej turystyki wyjazdowej na rynku europejskim oraz udziału Chin w polskim rynku turystyki zagranicznej. Dokonano także badania opinii chińskich turystów o Polsce. Dane pozyskano z chińskiego portalu turystycznego MaFengWo. W wyniku badania stwierdzono, że Polska postrzegana jest jako państwo, które nie stanowi typowego miejsca turystycznego, a w porównaniu z państwami Europy Zachodniej i strefy euro, jest przystępna cenowo. Chińscy turyści […]

Czytaj dalej Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce Tagi:
grudzień, 2020

Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych

Autor: Magdalena Żmuda-Pałka

Żegiestów-Zdrój to uzdrowisko leżące w Beskidzie Sądeckim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. Początek zdroju datuje się od momentu odkryciu źródła wody mineralnej przez Ignacego Medweckiego w 1846 r. Za sprawą tego węgierskiego szlachcica i zarazem kierownika kąpielisk w Muszynie, powstały pierwsze pensjonaty i łazienki. W kolejnych dekadach uzdrowisko rozwijało się. W artykule zwrócono szczególną uwagę na okres po pierwszej wojnie światowej, kiedy to żegiestowski zdrój był jednym z najlepszych uzdrowisk […]

Czytaj dalej Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych Tagi:
grudzień, 2020

Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu

Autor: Jessica Kufa

Przedmiotem badań jest wystawa przyrodnicza w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego. Analiza ekspozycji pozwala na interpretację sposobu opowiadania o przeszłości i przyszłości antropocenu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to, jak tworzona jest narracja o przeszłości, szczególnie tej, która nie jest udziałem człowieka. Przedstawione zostają sposoby widzenia kształtowania się Tatr, wymierania gatunków i ochrony przyrody. Tworzenie zbiorów muzeum i wybór ekspozycji pozwala poznać, w jaki sposób kształtowane […]

Czytaj dalej Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu Tagi:
październik, 2020

Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto

Autor: Sylwia Kaczmarek

Miasto jako przestrzeń wymiany jest strukturą, w której nakładają się trajektorie i odmienne sposoby użytkowania tego samego obszaru. Miejska przestrzeń wymiany może mieć różną intensywność wykorzystania przez użytkowników (mieszkańców i przybyszów), warunkują to jej atrybuty (wyposażenie, organizacja, walory) oraz cechy miasta (lokalizacja, geneza, wielkość, pozycja ekonomiczna, struktura społeczna). Turystyka kulturowa jest stałym elementem eksploracji przestrzeni wymiany na świecie ponieważ od początków istnienia miasta wykorzystują […]

Czytaj dalej Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto Tagi:
październik, 2020

Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej

Autor: Agnieszka Koper

Targowiska miejskie są charakterystycznym elementem włoskiej turystyki kulinarnej. Zarówno te historyczne jak i współczesne, nie tylko aktywnie się rozwijają i przyczyniają do wzrostu popularności mniej znanych miejsc, ale także wpływają na niwelowanie sezonowości w turystyce poprzez większy przepływ turystów. Bez wątpienia działają również ożywiająco na gospodarkę danego miasta. Wizyta na targowisku połączona z market tour to jedna z bardziej cenionych przez Włochów i coraz popularniejsza wśród cudzoziemców, możliwość poznawania dziedzictwa kulinarnego danego regionu. […]

Czytaj dalej Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej Tagi:
październik, 2020

Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania)

Autor: Agnieszka Niezgoda i Izabela Wyszowska

Odwiedzając różne miasta, współcześni turyści poszukują nowych wrażeń i inspiracji. Wśród wielu atrakcji i ofert mogą się zagubić czy nawet zapomnieć o tradycyjnych walorach turystycznych centrów miejskich, do których należą zabytki architektury minionych epok historycznych. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia architektury baroku w Polsce dla uczestnictwa w turystyce miejskiej i jego odzwierciedlenie w opiniach turystów. Artykuł w szczególności koncentruje się na ustaleniu świadomości odbiorców w zakresie znaczenia […]

Czytaj dalej Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania) Tagi:
październik, 2020

Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych

Autor: Sebastian Bernat

Celem artykułu jest ocena zmian przestrzennych ostatnich lat w wybranych uzdrowiskach w kontekście zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Skoncentrowano się głównie na uzdrowiskach w Polsce, ale odniesiono się także do kontekstu europejskiego. Szczególnie zwrócono uwagę na przestrzeń publiczną i krajobraz, które w ostatnich latach zmieniają się głównie poprzez działania określane rewitalizacją. Przestrzeń publiczna jest traktowana jako element kultury uzdrowiskowej, wpływający na wzmocnienie procesu leczenia i zwiększenie zainteresowania turystycznego […]

Czytaj dalej Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych Tagi:
październik, 2020

Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)

Autor: Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska i Maria Bajak

Nowoczesne technologie znajdują szerokie zastosowanie w działalności różnych organizacji, w tym także instytucji kultury. W przypadku muzeów pozwalają one wzbogacić i usprawnić zwiedzanie wystaw i ekspozycji. Oferują również szereg innych możliwości pozwalających na zwiększenie zaangażowania publiczności. Jednym z takich rozwiązań są beacony. Stanowią one rodzaj urządzeń, które transmitują sygnał bluetooth w celu mikrolokalizacji osób i przedmiotów. W sytuacji znalezienia się użytkownika w zasięgu beaconów, urządzenie to łączy się […]

Czytaj dalej Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) Tagi:
październik, 2020

Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa?

Autor: Tomasz Grzyb

Rzeki, będące dawniej jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych, współcześnie odgrywają coraz większą rolę jako istotny impuls wzmacniający atrakcyjność turystyczną miasta. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce zyskuje popularność trend ponownego „odwracania się” miast ku terenom nadrzecznym. Proces ten przejawia się m.in. poprzez odnowę powiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Poprawa dostępności terenów nadrzecznych, rewitalizacja zdegradowanych i kreowanie nowych przestrzeni publicznych, oprócz stymulowania zachowań rekreacyjnych […]

Czytaj dalej Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa? Tagi:
październik, 2020

Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów

Autor: Andrzej Kowalczyk

Pod pojęciem waterfront na ogół rozumie się obszary w mieście położone nad zbiornikiem wodnym (morze, jezioro) bądź nad rzeką lub kanałem. W przeszłości były to z reguły obszary stykowe pomiędzy portem a sąsiadującymi z nimi częściami miasta, jednak obecnie termin ten odnosi się głównie do obszarów miejskich, które zostały poddane rewitalizacji, na ogół tracąc (lub ograniczając) dotychczasową funkcję portową. W zamian, w ramach procesów rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, tereny te (w polskiej literaturze […]

Czytaj dalej Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów Tagi:
sierpień, 2020

Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos

Autor: Tomasz Lidzbarski

Grecka wyspa Zakynthos jest miejscem potencjalnie zagrożonym rozwojem zjawiska overtourismu. W trakcie kilkunastu miesięcy badań terenowych oceniono, do jakiego stopnia, w okresie do października 2018 roku, przekroczono na wyspie granice chłonności turystycznej. Zdefiniowano również problemy w funkcjonowaniu lokalnego ruchu turystycznego, zebrano dane dotyczące stosunku mieszkańców Zakynthos do dalszego rozwoju turystyki, a także oszacowano ryzyko degradacji doświadczeń wypoczywających na wyspie turystów. Stwierdzono, że konieczne jest szybkie […]

Czytaj dalej Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos Tagi:
sierpień, 2020

Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia

Autor: Magdalena Duda-Seifert

W ostatnich dekadach muzea zyskały ważne miejsce w rozwoju ośrodków miejskich. Ich rola polega nie tylko na szerzeniu wiedzy i popularyzacji nauki, ale stały się one także elementem budowania przewagi konkurencyjnej miasta, przyciągającym inwestorów i turystów. Taką funkcję pełnią szczególnie tak zwane atrakcje ikoniczne, które wyróżniają się unikatowością, reputacją i silnym związkiem z miejscem. Celem artykułu było potwierdzenie hipotezy o randze Muzeum Panoramy Racławickiej jako atrakcji ikonicznej […]

Czytaj dalej Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia Tagi:
sierpień, 2020

Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis

Autor: Aleksandra Kallas

The aim of this article is to present the phenomenon of plantation tourism in the US South. Many antebellum plantations in southern states have become tourism products. Due to the fact that the economy of that region was based on the labour of the enslaved, this form of plantation tourism should be classified as dark tourism. However, the narrative of slavery is […]

Czytaj dalej Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis Tagi:
sierpień, 2020

Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów

Autor: Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss

Kraków jest miastem posiadającym ogromne dziedzictwo kulturowe, o czym świadczy fakt wpisania Starego Miasta Krakowa wraz z Kazimierzem i Stradomem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kazimierz jest unikatowym miejscem, w którym zachowały się liczne zabytki kultury żydowskiej przyciągające wielu turystów. Dzielnica żydowska jest odwiedzana zarówno przez Żydów chcących powrócić do swoich korzeni, jak i turystów z całego świata pragnących poznać bliżej, a przez to zrozumieć specyfikę kultury żydowskiej. […]

Czytaj dalej Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów Tagi:
sierpień, 2020

Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha

Autor: Jan Walczak

Artykuł podejmuje temat wzmożonego zainteresowania postacią św. Wojciecha na pograniczu polsko-czeskim po roku 2016. W 1050. rocznicę chrztu Polski zainicjowano w Pradze Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha, wiodący z Pragi przez Dolny Śląsk, docelowo do Gdańska. Projektowi turystycznemu, będącemu w trakcie realizacji, towarzyszą wydarzenia edukacyjne, religijne i kulturalne w Polsce i w Czechach. Postać duchownego jest postrzegana na nowo, przez pryzmat wspólnej historii i przyszłości dwóch sąsiadujących narodów. Inicjatorem działań jest strona polska, […]

Czytaj dalej Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha Tagi:
sierpień, 2020

Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Atrakcyjność turystyczna Republiki Czeskiej wynika przede wszystkim z kulturowych walorów krajoznawczych. W artykule porównano znaczenie dwóch ośrodków z zabytkami o wysokiej randze – Kutnej Hory i Kroměříža – analizując liczbę osób odwiedzających historyczne budowle, a także frekwencję w muzeach i galeriach, które korzystają z ogólnej popularności miast. W granicach obu znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Całość poprzedziła ocena potencjału ośrodków […]

Czytaj dalej Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža Tagi: