czerwiec, 2022

Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce – fenomen turystyki slumsowej

Autor: Klaudia Dziadowicz i Magdalena Kubal-Czerwińska

W ostatnim dwudziestoleciu XX w. nastąpiła ekspansja turystyki slumsowej, która dała początek dyskusji poświęconej tej formie turystyki, głównie w wymiarze moralno-etycznym. Wycieczki do  slumsów z przewodnikiem stają się standardem w turystyce miejskiej, szczególnie dotyka to krajów rozwijających się. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na wybranych przykładach literatury naukowej, popularnonaukowej oraz piśmienniczych i osobistych relacji z podróży, opinii i osobistych odczuć ich autorów: podróżników, dziennikarzy jak i badaczy – dotyczących […]

Czytaj dalej Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce – fenomen turystyki slumsowej Tagi:
czerwiec, 2022

Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Dušan Jurkovič to postać ważna dla historii Słowacji i Czech – architekt, który w dużym stopniu wpłynął na rozwój nowoczesnej architektury niepodległej Czechosłowacji, projektując szereg budowli, będących jednymi z ciekawszych w swoich regionach, często stanowiąc wyróżnik krajobrazu. W dość nowoczesnych formach umiał zawrzeć motywy ludowe, zwłaszcza pochodzące ze słowackich Karpat, które popularyzował we wpływowych warstwach w Czechach i Morawach. Jednocześnie był związany z ruchami patriotyczno-niepodległościowymi przełomu XIX i XX […]

Czytaj dalej Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej Tagi:
czerwiec, 2022

Kolej żelazna – nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze

Autor: Aleksandra Katarzyna Giełdoń - Paszek

Wynalazek kolei żelaznej znacząco wpłynął na kształt turystyki kulturowej. Kolej od momentu swego powstania stanowiła też interesujący temat dla fotografików i malarzy. Można zaobserwować pewną zbieżność tematyczną i kompozycyjną w obu tych obszarach. Współcześnie istnieje duże środowisko fotografików zainteresowanych tą tematyką. Dowodem na to są liczne blogi  i strony internetowe zawierające stare i nowe zdjęcia związane z koleją i podróżą koleją. Zdjęcia te można podzielić według różnych kryteriów: tematycznego, […]

Czytaj dalej Kolej żelazna – nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze Tagi:
czerwiec, 2022

Program turystyczny i krajoznawczy 36. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie w 1937 roku. Przyczynek do historii turystyki kongresowej w II Rzeczpospolitej

Autor: Kamil Bartosz Potrzuski

W czerwcu 1937 r. odbyła się w Warszawie 36. Sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na której dyskutowano o żywotnych problemach międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Z okazji Sesji Warszawę odwiedziło 27 członków MKOl. Byli to ludzie należący do ścisłych elit ówczesnych społeczeństw – arystokraci, przemysłowcy, intelektualiści. Dla dostojnych gości zorganizowano nie tylko przestrzeń do obrad, ale również zaoferowano im bogaty program zwiedzania Warszawy oraz kilka dodatkowych wycieczek po Polsce. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie […]

Czytaj dalej Program turystyczny i krajoznawczy 36. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie w 1937 roku. Przyczynek do historii turystyki kongresowej w II Rzeczpospolitej Tagi:
czerwiec, 2022

Cmentarze poznańskie jako element dziedzictwa kulturowego i tanatoturystyki

Autor: Tomasz Sahaj

Celem artykułu jest analiza i charakterystyka wybranych cmentarzy miasta Poznania w kontekście dziedzictwa kulturowego, kapitału społecznego i potencjału turystycznego. Pod uwagę wzięto cmentarze parafialne i protestanckie, rzymskokatolickie i żydowskie oraz cmentarze, na których spoczywają znaczące dla miasta, regionu i kraju postaci, w tym powstańcy wielkopolscy i żołnierze różnych armii. Przyjęto cztery kryteria doboru: położenie cmentarzy w centrum miasta lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, bliskość miejsc uznawanych za „klasyczne” atrakcje turystyczne […]

Czytaj dalej Cmentarze poznańskie jako element dziedzictwa kulturowego i tanatoturystyki Tagi:
czerwiec, 2022

Turystyka filmowa w Tajlandii – filmowe miejsca i praktyki podróżnicze

Autor: Małgorzata Lisiecka-Muniak

Artykuł przedstawia miejsca turystyczne w Tajlandii, związane z popularnymi filmami, oraz zestawia ich rzeczywisty i fikcyjny wizerunek, a także podejmuje próbę przeanalizowania formy uprawiania turystyki filmowej w Tajlandii. Autorka, korzystając z wieloperspektywicznej metodologii badań nad zjawiskiem turystyki filmowej oraz własnych doświadczeń, pokazuje, w jaki sposób kino kreuje wyobrażenie o danym miejscu, a następnie kształtuje turystykę filmową, angażując w ten precedens wielu interesariuszy. W artykule pojawia się nie tylko analiza popularnej Maya […]

Czytaj dalej Turystyka filmowa w Tajlandii – filmowe miejsca i praktyki podróżnicze Tagi:
czerwiec, 2022

Płeć jako kategoria identyfikacji turysty kulturowego w nawiązaniu do jego zrównoważonego światopoglądu

Autor: Marcin Pasek i Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

Wpracy podjęto temat kształtowania nowej tożsamości turysty kulturowego w nawiązaniu do jego ekologicznej orientacji, wpisywanych zwłaszcza w założenia turystyki zrównoważonej. W świetle istniejących powiązań między turystyką kulturową, a walorami świata przyrody, wskazano na płeć jako istotny czynnik różnicujący światopogląd zrównoważony w grupie studentów turystyki i rekreacji. W stanowiącej narzędzie badawcze Skali Identyfikacji Środowiskowej kobiety (n – 65) osiągnęły wyniki lepsze od mężczyzn (n – 55) w odniesieniu do każdego […]

Czytaj dalej Płeć jako kategoria identyfikacji turysty kulturowego w nawiązaniu do jego zrównoważonego światopoglądu Tagi:
czerwiec, 2022

Pytanie 99: Jak dbać o autentyczność dziedzictwa w obiektach odbudowanych po zniszczeniach?

Autor: Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Sergii Iaromenko, Tomasz Róg, Anna Duda, Wojciech Mazur, Marcin Gorączko, Krzysztof Kasprzak i Beata Raszka

Wojny, katastrofy, pożary, zamachy i inne tragiczne zdarzenia oprócz oczywistych dramatycznych skutków dla poszczególnych osób oznaczają też niejednokrotnie katastrofalne efekty dla dziedzictwa kulturowego. Zarówno materialne, jak i niematerialne elementy dziedzictwa konkretnych wspólnot, grup i narodów mogą być unicestwione lub w ograniczony sposób przypadkowo lub intencjonalnie niszczone. Z jednej strony muzea, teatry, sanktuaria, zabytki, miejsca i artefakty, z drugiej zaś tradycje, zwyczaje, pamięć, […]

Czytaj dalej Pytanie 99: Jak dbać o autentyczność dziedzictwa w obiektach odbudowanych po zniszczeniach? Tagi:
czerwiec, 2022

Dzikość. Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają pokój

Autor: Krzysztof Kasprzak i Beata Raszka

Chociaż książka nie ma bezpośredniego związku z turystyką kulturową, to jednak winna być ona naszym zdaniem interesująca dla wszystkich poznających w trakcie turystycznych wypraw różne walory przyrodnicze. Celem turystyki kulturowej jest bowiem także przyroda we wszystkich swoich przejawach, w tym także procesy i zjawiska przyrodnicze związane bezpośrednio i pośrednio z człowiekiem i jego otoczeniem. Autor książki pokazuje związki między ewolucją biologiczną a powstaniem różnych kultur, nie tylko ludzi, ale także […]

Czytaj dalej Dzikość. Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają pokój Tagi:
czerwiec, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat bocheński to mikroregion zlokalizowany w województwie małopolskim. Jego potencjał turystyczno-kulturowy został poddany analizie opartej na opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt metodzie bonitacji punktowej. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono potencjalne cele turystyki kulturowej z uwzględnieniem ich dostępności, jak również dokonano przeglądu poszczególnych elementów obsługi turystycznej i oferty czasu wolnego. Raport powstał w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Zarys dziejów powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

W 1198 r. patriarcha jerozolimski Monachus (zm. 1202 r.) , wspominając o nadaniu klasztorowi Bożogrobców z Miechowa licznych dóbr, wspomniał o soli z Bochni (sal de Bochegna). Jest to pierwsza pisana wzmianka o osadzie, w której warzono sól już w epoce neolitu, a z której rozwinął się jeden z ważniejszych ośrodków miejskich na ziemiach polskich. Na 1. poł. XII w. datuje się również powstanie osady Villa Żegota, w której w 1293 r. ówczesny właściciel  Zbigniew […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne: Banach J., 2005, Parafia w Lipnicy Murowanej: zarys dziejów od powstania do roku 1945, Lipnica Murowana Baniak J., Podsiadło R., Zaczek P., 2015, Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r., Agencja Wydawnicza CB, Warszawa Blajda C., 1993, Żegocina dawna i współczesna (w 700-lecie powstania wsi), Żegocina-Kraków Chmielewski G., 2018, Ostatni przejazd: opowieść o mistrzu Kuligu, Auto […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat bocheński to region posiadający wielki potencjał turystyczno-kulturowy. Znajdują się w nim dwa obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wiele innych zabytków i atrakcji, które sprawiają, że warto zwiedzić tę część Małopolski. Propozycja trzydniowego pobytu w regionie uwzględnia zarówno sztandarowe zabytki, jak i nieco mniej znane, pozostające na uboczu, a jej celem jest zachęcenie do odkrywania Bocheńszczyzny. Trasa 1. Bochnia „Na świecie” Rynek – Muzeum […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim Tagi: ,
czerwiec, 2022

Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka Kulturowa: Powiat bocheński może się pochwalić aż dwoma zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mowa oczywiście o Kopalni Soli Bochnia i drewnianym kościółku św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. Czy w Twojej opinii turyści, podejmując decyzję o wyborze programu zwiedzania, biorą pod uwagę ten fakt? Czy oznaczenie „Obiekt UNESCO” jest magnesem przyciągającym turystów? A może dowiadują się o tym dopiero na miejscu, od przewodnika? Barbara Jagiencarz-Starzec:Z moich obserwacji wynika, że turyści, wybierając […]

Czytaj dalej Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia tel. 14 615 37 00 e-mail: powiat@bochnia.pl www.powiat.bochnia.pl Urząd Miejski w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia tel. 14 614 91 00 e-mail: umb@um.bochnia.pl www.bochnia.eu   Centrum Informacji Turystycznejul. Oracka 432-700 Bochniatel. 784 303 179e-mail: it.bochnia@msit.malopolska.pl Kopalnia Soli Bochnia ul. Campi 15 32-700 Bochnia tel. 14 692 67 52 e-mail: biuro@kopalnia-bochnia.pl https://kopalnia-bochnia.pl Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni […]

Czytaj dalej Powiat bocheński – przydatne adresy Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka dziedzictwa kulturowego Zgodnie z definicją „jako turystykę kulturową, zorientowaną na obiekty dziedzictwa kulturowego określimy te podróże, których głównym celem jest zetknięcie się uczestników z zabytkami, zespołami i miejscami uznanymi oficjalnie i powszechnie za dziedzictwo kulturowe świata, kraju lub regionu” [Armin Mikos von Rohrscheidt 2016, s. 77]. Powiat bocheński to region, na terenie którego znajduje się wiele zabytków pozwalających stwierdzić, iż jest on atrakcyjną destynacją turystyki dziedzictwa kulturowego. […]

Czytaj dalej Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
czerwiec, 2022

Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja TURYSTYCZNA Rynek 13, 32-700 Bochnia tel. 535 898 992 e-mail: turystycznabochnia@gmail.com www.turystycznabochnia.pl (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja CAMERA’LNA ul. Biała 23, 32-700 Bochnia tel. 570 771 455 e-mail: camera.cafe.krakow@gmail.com https://pl-pl.facebook.com/Cameralna.bochnia/ (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja JUBILATKA ul. Solna 4, 32-700 Bochnia tel. 14 612 29 32 e-mail: jubilatka@spolembochnia.pl www.jubilatkabochnia.pl (kuchnia staropolska, kuchnia regionalna) Restauracja i Trattoria La Foresta ZALESIE ul. Gen. Dąbrowskiego 1a, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim? Tagi: ,
czerwiec, 2022

Komańcza – ostatnie miejsce uwięzienia Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego – miejsce powstania odnowionych Ślubów Narodu

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Było to związane ze 120. rocznicą jego urodzin i 40. rocznicą śmierci. Kardynał Stefan Wyszyński, charyzmatyczny przywódca polskiego Kościoła, 12 września 2021 r.  został ogłoszony błogosławionym. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Siostry Nazaretanki) założyła w 1875 r. w Rzymie bł. Franciszka Siedliska, Polka, dla szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród ludzi, a zwłaszcza […]

Czytaj dalej Komańcza – ostatnie miejsce uwięzienia Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego – miejsce powstania odnowionych Ślubów Narodu Tagi:
czerwiec, 2022

Warszawska kolekcja dzieł Marca Chagalla

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na międzynarodowej aukcji został zakupiony unikatowy w skali kraju zbiór 14 kolorowych prac Marca Chagalla.  Wszystkie dzieła pochodzą z kolekcji rodziny Chagalla i powstały w dojrzałym okresie twórczości artysty. Dzieła pozyskane do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie są opatrzone certyfikatem z potwierdzeniem autentyczności, wystawionym przez Comité Marc Chagall w Paryżu – instytucję sprawującą pieczę nad spuścizną artysty. Ze względu na surowe wymogi konserwatorskie, […]

Czytaj dalej Warszawska kolekcja dzieł Marca Chagalla Tagi:
czerwiec, 2022

Zapomniane ślady obecności Menonitów na Mazowszu

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

                                                                                                                       Martwymi nie są ci, którzy umarli,                                                                                                        lecz ci, o których zapomniano[1] Dziedzictwo kulturowe pozostawione na ziemiach polskich przez Menonitów (inaczej Mennonitów), zwanych Olędrami (także Olendrami), stanowi ważną składową historii Polski i jest częścią naszego wspólnego dziedzictwa. Swoją obecnością na polskiej ziemi wnieśli bardzo wiele do skarbca kultury polskiej. Społeczność menonicka, co prawda nieliczna, odegrała znacząca rolę w historii rozwoju Żuław[2]. Przyczynili się głównie do zagospodarowania Delty […]

Czytaj dalej Zapomniane ślady obecności Menonitów na Mazowszu Tagi: