kwiecień, 2019

Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru

Autor: Ada Górna i Krzysztof Górny

Singapur to miasto-państwo, a zarazem jeden z najlepiej rozwiniętych regionów świata. Pośród najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy należy wymienić bardzo ograniczoną przestrzeń. W takich warunkach do minimum zredukowano obszary przeznaczone pod uprawę. Pomimo tego, istnieją w mieście nieliczne farmy, których produkcja zaspokaja około 5% wewnętrznego popytu na żywność. Ponieważ jednak presja by zabudowywać każde wolne przestrzenie rośnie, farmy te by przetrwać zdecydowały się na dywersyfikację źródeł […]

Czytaj dalej Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru Tagi:
kwiecień, 2019

Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk

Autor: Dariusz Karczewski i Joanna Karczewska

Szlak Kopernikowski wytyczony został z okazji przypadającego w 1973 roku jubileuszu pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika. Początkowo był on bardzo dobrze zagospodarowany i oznakowany, cieszył się też dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodych turystów. Obecnie, mimo że przebiega przez tereny o dużych walorach kulturowych i przyrodniczych, jest stosunkowo mało znany. Jego oznakowanie i wyposażenie w bazę informacji turystycznej w sposób planowy i jednolity przeprowadzono tylko na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W niniejszym artykule […]

Czytaj dalej Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk Tagi:
kwiecień, 2019

Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży

Autor: Aleksandra Niemczyńska

W poniższym artykule zaproponowane zostaje spojrzenie na pamiątkę z podróży nie tylko z perspektywy jej miejsca na rynku, ale przede wszystkim czyni z niej obiekt pogłębionej analizy kulturoznawczej. Autorka, posługując się wynikami własnych badań kwestionariuszowych, stara się zgłębić mechanizmy kierujące turystów do posiadania takich przedmiotów, a także przygląda się bliżej licznym aspektom samych pamiątek. Postawione zostają pytania o wartość pamiątki, jej unikatowość, autentyczność oraz o to, na jakiej podstawie wyznaczane […]

Czytaj dalej Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży Tagi:
kwiecień, 2019

Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów

Autor: Aleksandra Korpysz

Niniejszy artykuł dotyczy relacji między miastem, jego literackimi obrazami a turystyką, co zobrazowane zostało na przykładzie Barcelony. W kontekście turystyki literackiej autorka wskazuje, na podstawie przeglądu literatury pięknej, cytaty odnoszące się do miasta, uzupełnia je informacjami pochodzącymi z innych źródeł oraz z własnych doświadczeń. Istotną częścią tekstu jest określenie, w jaki sposób powiązanie turystyki z lekturą wpływa na doświadczenia odwiedzającego, który trafia do miasta znanego wcześniej z literatury. Pobocznym wątkiem opracowania […]

Czytaj dalej Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów Tagi:
kwiecień, 2019

Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę

Autor: Przemysław Trykowski i Katarzyna Podhorodecka

Niniejszy artykuł opisuje wyniki pracy magisterskiej dotyczącej wpływu norm społecznych obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) na ruch turystyczny Polaków do tego kraju. W artykule dokonano analizy struktury i wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego oraz charakterystyki ruchu turystycznego z Polski. Przedstawiono charakterystykę norm społecznych w ZEA oraz powiązany z nim system prawny. Ukazano również wyniki badań ankietowych dotyczących postaw Polaków wobec norm społecznych obowiązujących w ZEA. Celem […]

Czytaj dalej Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę Tagi:
kwiecień, 2019

Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0

Autor: Michał Koskowski

Niniejszy artykuł przeglądowy podejmuje tematykę szans i zagrożeń dla turystyki kulturowej w związku z rozwojem technologii cyfrowych i informacyjnych (information and communication technologies, ICT). Przykłady z Polski i ze Świata pokazują w jaki sposób digitalizacja oferty kulturalnej otwiera nowe możliwości kształtowania doświadczeń turystów. Technologie ICT służą dziś zarówno badaczom kultury, jak i turystom, zaś w przyszłości, ograniczając konieczność zmiany miejsca pobytu, mogą one stanowić remedium […]

Czytaj dalej Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0 Tagi:
kwiecień, 2019

Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor

Autor: Natalia Łukasiewicz

Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Muzealnicy dokładają wszelkich starań, aby podnieść atrakcyjność ekspozycji i rozszerzać ofertę turystyczną. Ponadto jednym z zadań muzeów jest przechowywanie i udostępnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niniejszy artykuł przedstawia muzea znajdujące się w Egipcie, kraju o bogatej, wciąż jeszcze odkrywanej historii. Głównym celem jest przedstawienie atrakcyjności turystycznej muzeów w Egipcie, […]

Czytaj dalej Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor Tagi:
kwiecień, 2019

Kształtowanie lojalności klientów biur podróży. Aut. Izabela Michalska-Dudek

Autor: Piotr Kociszewski

Współczesny dynamiczny rozwój turystyki dotyka wielu sfer, m.in. rozważania w tym zakresie skupiają się na zmienności uwarunkowań tzw. otoczenia, przy tym oczekiwań klientów oraz problemu ich lojalności, lub wręcz przeciwnie – braku stałości i przywiązania. Wydaje się to szczególnie istotne w obliczu coraz bardziej rosnącej konkurencji, lecz również nowych narzędzi marketingu i metod budowania relacji z klientem.

Czytaj dalej Kształtowanie lojalności klientów biur podróży. Aut. Izabela Michalska-Dudek Tagi:
kwiecień, 2019

Pytanie 83. Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek?

Autor: Marcin Gorączko

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich […]

Czytaj dalej Pytanie 83. Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek? Tagi:
kwiecień, 2019

„NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA. POLSKA, 60 WYCIECZEK”

Autor: Kinga Błoch

Autor: Tadeusz Glinka, Marek Piasecki Tłumaczenie: Bogumiła Kaniewska, Anna Sójka-Leszczyńska, Anna Zatorska Wydawnictwo : Publicat S.A., MM,MMVI Rok wydania : 2007 ISBN: 83-245-1023-0 Ilość stron:254 Format:12.0×23.0cm Przewodnik Tadeusza Glinki oraz Marka Piaseckiego, wydany przez wydawnictwo Publicat można zaliczyć do nowoczesnej i atrakcyjnej literatury dla współczesnych turystów. Na pierwszych jego stronach widnieje spis osób, które brały udział w jej tworzeniu. Analizując treść […]

Czytaj dalej „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA. POLSKA, 60 WYCIECZEK” Tagi:
kwiecień, 2019

Białoruskie ślady Marka Chagalla

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Marc Chagall (1887-1985) – był jednym z największych twórców XX w., zaliczany do czołówki tzw. wielkiej awangardy paryskiej, był artystą posługującym się nowoczesną, uniwersalną formą artystyczną, którą łączył ze swoją kulturą rodzimą. W obrazach Chagalla przeplatają się kultura żydowska, rosyjska i francuska, dzięki czemu jego dzieła mają wyraźnie rozpoznawalny styl. Artysta poszukiwał tematów malarskich w folklorze kraju dzieciństwa, obrzędowości żydowskiej, Biblii […]

Czytaj dalej Białoruskie ślady Marka Chagalla Tagi:
kwiecień, 2019

Pod dachami i mostami Paryża czyli swoimi ścieżkami po stolicy Francji

Autor: Michał Jarnecki

  O Paryżu napisano setki tysięcy stron i z pewnością jeszcze pisać będą kolejne generacje. Jego bowiem kulturowa pozycja jest niepodważalna, a uroda oraz mit i legenda pozostają magnesem przyciągającym ciągle miliony turystów. Jak wielu przede mną i po mnie, mam też swoją wizję miasta i jego ulubione zakątki. Wiele z nich pokrywa się z klasyczną trasą po stolicy Francji i subiektywna często wizja, nie zniszczy typowych wyobrażeń o mieście […]

Czytaj dalej Pod dachami i mostami Paryża czyli swoimi ścieżkami po stolicy Francji Tagi:
kwiecień, 2019

Pisarze i poeci związani z Warszawą – miejsca i pomniki im poświęcone

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Pomniki upamiętniają ważne momenty w historii miasta oraz ludzi, którzy mieli wpływ na jej kształt. Warszawa, jak każde miasto, ma swoich myślicieli, artystów, polityków, pisarzy, poetów. Wiele wydarzeń z jej bogatej historii pozostało na zawsze w świadomości mieszkańców stolicy. W Warszawie prawie na każdym skwerze można spotkać pomnik. Większość z nich upamiętnienia martyrologiczne momenty historii, na cokołach widnieje wielu bohaterów lub działaczy. Stawianie pomników jest jednym z najstarszych […]

Czytaj dalej Pisarze i poeci związani z Warszawą – miejsca i pomniki im poświęcone Tagi:
kwiecień, 2019

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu tucholskiego

Autor: Marcin Gorączko

Abstrakt: Powiat tucholski jest dwunastym kolei mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu tucholskiego Tagi: ,
kwiecień, 2019

Powiat tucholski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji stwierdzono, że na chwile obecną powiat tucholski nie posiada odpowiednich zasobów aby stanowić ważniejszą destynację turystyki kulturowej w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Na taką sytuację złożyło się szereg przyczyn, rozpoczynając od stosunkowo słabego i wąsko wyspecjalizowanego rozwoju gospodarczego typowo leśnego obszaru, po wojny i inne katastrofalne zdarzenia, które starły niemal zupełnie z powierzchni ziemi spuściznę sięgającą wieków średnich. Absolutnie nie oznacza to jednak, […]

Czytaj dalej Powiat tucholski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
kwiecień, 2019

Wybrana literatura na temat powiatu tucholskiego

Autor: Marcin Gorączko

Adamiak C. 2014, Drugie domy w Borach Tucholskich, Raport z projektu pt. Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich, UMK, Toruń. Anszperger A., Radkiewicz A. (red) 2016, Badania ruchu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2010, UMK, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.. Basta J. 2007, Zabytki architektury i budownictwa Ziemi Tucholskiej, Wyd. LOGO, Tuchola. Jastrzębski W. Woźny J. 2005, […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu tucholskiego Tagi: ,