wrzesień, 2022

Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w turystyce Kraju Basków

Autor: Jakub Szymański

Skojarzenia z turystyką sportową mogą być wielorakie, a wielu osobom przywodzą na myśl igrzyska olimpijskie czy też największe turnieje piłkarskie. Tymczasem ten rodzaj turystyki, a nawet turystykę sportowo-kulturową, uprawiać można także na skalę regionalną. Tak najczęściej dzieje się w przypadku baskijskich sportów ludowych, tzw. herri kirolak.W niniejszym artykule nakreślona została panorama tych tradycyjnych sportów i zastanowiono się również nad kwestiami ich promocji w internecie oraz ich roli w turystyce Kraju […]

Czytaj dalej Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w turystyce Kraju Basków Tagi:
wrzesień, 2022

Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji

Autor: Marzanna Popławska

Muzyka oraz – w szerszym wymiarze – sztuki performatywne są ważną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Praktyki muzyczne są uważane zarówno za ważne zasoby kulturowe wymagające ochrony [Sweers, Ross 2020], jak też domenę kultury szczególnie narażoną na praktyki eksponowania (cultural display) i wystawiania na pokaz [Acciaioli 1985]. W tym artykule analizuję trudne relacje pomiędzy muzyką jako niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz turystyką, odgrywającą niebagatelną rolę w promowaniu, ale również […]

Czytaj dalej Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji Tagi:
wrzesień, 2022

Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej

Autor: Dominik Orłowski

Dawne tradycje kulinarne są doskonałym przykładem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, które współcześnie odgrywają niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków oraz tworzeniu wspólnoty rodzin i przyjaciół – biesiadujących ze sobą przy wspólnym stole i to zarówno tym codziennym, jak i świątecznym. Turystyka kulinarna jest postrzegana jako atrakcyjna propozycja spędzania czasu wolnego przez cały rok. Podróżując po regionach i subregionach etnograficznych Polski poznajemy mieszkających w nich ludzi, a także ich […]

Czytaj dalej Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej Tagi:
wrzesień, 2022

Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

Autor: Kinga Lisowska i Majka Łojko

Wioski tematyczne można traktować jako przykład innowacyjności w turystyce, który zyskuje coraz większą popularność zarówno w Polsce jak i na świecie. Przy ich tworzeniu kluczowym zadaniem jest przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych opartych na istniejących walorach kulturowych, turystycznych czy też przyrodniczych. Do terenów bogatych w zasoby kulturowe należy region Warmii i Mazur, którego unikatowe walory środowiska naturalnego, różnorodność narodowościowa oraz zróżnicowane dziedzictwo kulturowe odwołujące się do autentycznej kultury wiejskiej […]

Czytaj dalej Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur Tagi:
wrzesień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej

Autor: Izabela Wyszowska i Witold Przewoźny

Celem artykułu jest prezentacja historii i współczesności grupy etnograficznej Bambrów, która na trwałe zapisała się w dziedzictwie kulturowym Poznania, jako przykład niezwykłego sukcesu trudnych procesów migracji i integracji, stanowiąc swoisty fenomen miejski i atrakcję turystyczną. Autorzy zamierzają ponadto, w oparciu o wstępne badania sondażowe, analizę literatury, obserwację dokonać próby zweryfikowania jaka jest świadomość społeczna znaczenia Bambrów i ich dziedzictwa współcześnie, na ile ich spuścizna jest obecna w badaniach […]

Czytaj dalej Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej Tagi:
wrzesień, 2022

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją

Autor: Kinga Maria Czerwińska

Celem artykułu jest analiza niematerialnego dziedzictwa kulturowego Beskidu Śląskiego jako potencjału turystycznego. Wskazany obszar badań stanowi teren atrakcyjny turystycznie, zarówno pod względem krajobrazowym, przyrodniczym (masywy górskie), jak i jako siedlisko wciąż żywotnych przejawów niematerialnego dziedzictwa. Starania społeczności lokalnej skoncentrowane są na jego ochronie, co zaowocowało m.in. wpisem na Krajową listę NDK najbardziej charakterystycznych, miejscowych elementów dziedzictwa, tj. koronki koniakowskie oraz wytwarzanie gajd i gra na instrumencie, […]

Czytaj dalej Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją Tagi:
wrzesień, 2022

Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni turystycznych na Podhalu

Autor: Maria Zuzanna Małanicz-Przybylska

Podhale to jeden z najtłumniej odwiedzanych przez turystów regionów Polski. Goście przyjeżdżają tam już od XIX wieku, a gospodarze bacznie im się przyglądają i starają się wychodzić naprzeciw zakładanym oczekiwaniom turystów, dostosowując do nich lokalną infrastrukturę, obiekty sportowe, bazę noclegową, gastronomiczną itd. Część tych zabiegów w sposób jednoznaczny sięga do zasobów „góralszczyzny”. Celowe kreowanie przestrzeni turystycznych [MacCannell 2002] nosi znamiona działań o charakterze autentyfikacyjnym [Cohen, Cohen […]

Czytaj dalej Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni turystycznych na Podhalu Tagi:
wrzesień, 2022

Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej

Autor: Sylwia Kaczmarek i Armina Kapusta

Dziedzictwo niematerialne to pamięć o przeszłości, reinterpretowana i przekształcana przez kolejne pokolenia. Jest ewolucyjnym procesem nie tylko podtrzymywania tradycji, ale również wzbogacania ich o nowe wartości. Unikatowość, oryginalność to cechy, które mogą decydować o zainteresowaniu turystów, jednakże specyfika obrzędów, zachowań sprawia, że nie są one klarowne i zrozumiałe, wymagają translacji i przekazania w innej, przystępniejszej formie. Możliwości poznania są również uwarunkowane cechami miejsca, w których doświadczać można przejawów kultury niematerialnej oraz sposobami jej popularyzowania. Obcowanie […]

Czytaj dalej Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej Tagi:
wrzesień, 2022

Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

Autor: Izabela Wyszowska

Autor publikacji Dominik Ziarkowski reprezentujący krakowskie środowisko akademickie, znany i ceniony jest także na gruncie poznańskim, z racji dorobku i działalności w obszarze swych zainteresowań badawczych związanych ze sztuką nowożytną i XIX wieku, historiografią artystyczną oraz problematyką ochrony dóbr kultury, krajobrazu kulturowego i rolą dziedzictwa w turystyce. W minionych latach na łamach „Turystyki Kulturowej” opublikował interesujące artykuły o tematyce dotykającej związków sztuki i turystyki: Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy […]

Czytaj dalej Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku Tagi:
wrzesień, 2022

Jak turystyka kulturowa wpływa na dziedzictwo niematerialne?

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt, Michał Kępski, Monika Herkt, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Kamila Baraniecka-Olszewska, Joanna Dziadowiec-Greganić, Andrzej Iwo Szoka, Andrzej Szoszkiewicz, Arkadiusz Jełowicki i Paweł Plichta

Ujmując dziedzictwo jako procesualnie zmieniający się zbiór elementów przeszłości przekształcanych w teraźniejsze doświadczenia [Ashworth 2015], do jego niematerialnych przykładów zaliczać można wiele tradycyjnych, jak i współczesnych praktyk. Są to m.in. zwyczaje, bajki i legendy, opowieści, przepisy i smaki, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, wiedza, rzemiosło i różnorodne zachowania świąteczne lub codzienne oraz towarzyszące im materialne korelaty (narzędzia, przedmioty, przestrzeń kulturowa). Jednym z kluczowych czynników w definiowaniu dziedzictwa niematerialnego jest […]

Czytaj dalej Jak turystyka kulturowa wpływa na dziedzictwo niematerialne? Tagi:
wrzesień, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego została oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidta „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Badania dotyczące analizy powiatu rypińskiego stanowią część projektu, którego celem jest porównanie potencjału turystyczno-kulturowego poszczególnych mikroregionów w Polsce. Analiza uwzględnia potencjalne cele turystyki kulturowej oraz inne aspekty ważne w kontekście turystyki, takie jak zagospodarowanie […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego Tagi: ,
wrzesień, 2022

Przydatne adresy w powiecie rypińskim

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Ul. Warszawska 20 87-500 Rypin Tel: 542802514 e-mail: muzeum@rypin.eu    www.muzeum.rypin.eu Urząd Miasta Rypin Ul. Warszawska 40 Tel.: 54 280 96 00 www.rypin.eu Urząd Gminy Rypin Ul. Lipnowska 4 Tel.: 54 280 97 00 www.rypin.pl/ Starostwo Powiatowe Ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin Tel.: 54 280 24 33 www.powiatrypinski.pl Rypiński Dom Kultury Ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin Tel.: 54 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie rypińskim Tagi: ,
wrzesień, 2022

Powiat rypiński – literatura

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

Bibliografia: Forczmańska U., Szalkowski A., Krajewski B., 2016, Rypin w starej fotografii. T. 1, Krajobraz miasta, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin Gałkowski P., 2002, Brzuze i okolice, Brzuze Gałkowski P., 2009, Okolice Rypina, Rypin Gałkowski P., Jaroszewski T., Tyburski M., 2016, Dzieje powiatu rypińskiego : (szkic do monografii), Rada i Zarząd Powiatu, Rypin Gałkowski P., Piotrowski R.,2000, Rogowo i okolice, Rypin-Rogowo […]

Czytaj dalej Powiat rypiński – literatura Tagi: ,
wrzesień, 2022

Gdzie jeść i spać w powiecie rypińskim

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

Restauracje i mała gastronomia (wybrane obiekty) Restauracja Sikorka –kuchnia domowaWarszawska 115, 87-500 RypinTelefon: 533 377 115[UG1] e-mail: ab.sikorka@gmail.comwww.facebook.com/Restauracja-Sikorka-152334928755343/ Jak u Mamy – kuchnia domowaRynek 1, 87-500 RypinTelefon: 728 587 325e-mail: jakumamy2020@o2.plwww.facebook.com/JakumamyRypin/?ref=page_internal Bar Smakołyk – kuchnia domowaUl. Księdza Lissowskiego 2B, 87-500 RypinTelefon: 739 405 633e-mail: bar-smakolyk@wp.plhttps://www.facebook.com/BarrSmakolyk/ http://www.barsmakolyk.pl/?fbclid=IwAR1ovdbauou_xdxIxy2APop2D_fRlNrkAPYwyjohrmwYL-foUBinymhLm6o Jungle Eat&Drink – kuchnia domowa11 Listopada 4D, 87-500 RypinTelefon: 531 130 047https://m.facebook.com/profile.php?id=100058795508201&ref=py_c&_rdr Da Grasso – pizzeriaKościuszki 6, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie rypińskim Tagi: ,
wrzesień, 2022

Historia powiatu rypińskiego

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

Powiat rypiński położo­ny jest we wschodniej czę­ści województwa kujawsko-pomorskiego, na historycz­nych terenach Ziemi Dobrzyń­skiej, pomiędzy Wisłą, Drwę­cą, a Skrwą. W skład administracyjny powiatu wchodzą: miasto Ry­pin oraz gminy: Brzuze, Rogo­wo, Rypin, Skrwilno oraz Wąpielsk. Powiat Rypiński należy do najstarszych jednostek samorządowych w kraju. Pierwsze wzmianki o powiecie pochodzą już z 14. w., natomiast Kasztelania Rypińska datowana jest od 11. wieku. Prawa miejskie Rypin otrzymał w roku 1345. […]

Czytaj dalej Historia powiatu rypińskiego Tagi: ,
wrzesień, 2022

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie rypińskim

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

1. Szlakiem kościołów i kaplic Szlak ten prowadzi przez wybrane kościoły powiatu rypińskiego. Długość tej trasy to ponad 75km. Trasę rozpoczynamy od Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Katarzyny w Radzikach Dużych (1), wzniesionego na przełomie 14. i 15. wieku. Świątynia wybudowana jest z cegły w stylu gotyckim z dodatkiem kamieni na podmurówce. Ołtarz główny powstał na przełomie 19. i 20. wieku. W jego środkowej części znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie rypińskim Tagi: ,
wrzesień, 2022

Wywiad z dyrektorem Muzeum Ziemi Dobrzyń

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

TK: W którym kierunku kształtowana jest (lub powinna być) przestrzeń turystyczna powiatu rypińskiego? Czy organizacje bądź też osoby odpowiedzialne za rozwój turystyki w regionie podejmują zintegrowane działania, dążące do stworzenia tematycznego produktu turystycznego? Andrzej Szalkowski: Powiat rypiński mimo, iż bardzo atrakcyjny przyrodniczo i historycznie nie posiada ściśle określonego kierunku promocji i zagospodarowania przestrzeni turystycznej. Nie zawierają tej informacji dokumenty strategiczne dla powiatu jak i dla poszczególnych gmin. Brak […]

Czytaj dalej Wywiad z dyrektorem Muzeum Ziemi Dobrzyń Tagi: ,
wrzesień, 2022

„Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” – wystawa – nowe spojrzenie na twórczość artystyczną Stanisława Ignacego Witkiewicza

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) należy do najwybitniejszych twórców pierwszej połowy XX wieku. Był artystą niezwykle wszechstronnym, malarzem, rysownikiem i fotografikiem, dramaturgiem i powieściopisarzem, filozofem, teoretykiem i krytykiem sztuki, a także wnikliwym obserwatorem przemian w życiu politycznym i społecznym.        Urodził się w 1885 r. w Warszawie. Jego ojciec Stanisław Witkiewicz był artystą, matka nauczycielką muzyki. Rodzice w 1890 r. przenieśli się do Zakopanego mając na względzie stan […]

Czytaj dalej „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” – wystawa – nowe spojrzenie na twórczość artystyczną Stanisława Ignacego Witkiewicza Tagi:
wrzesień, 2022

Święto Ciulimu i Czulentu – Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Karolina Jędrysiak

Lelów jest gminą wiejską położoną w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. Leży ok. 35 km na wschód od Częstochowy. Lelów dawniej był miastem, uzyskał prawa miejskie w 1314 roku. Do lelowskigo zamku (już nieistniejącego) przybywali królowie Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. Co znamienne, w XV wieku Lelów miał własny sąd.  Było to miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego. Niestety pożary, które w XVII wieku zniszczyły wiele zabudowań miejskich, […]

Czytaj dalej Święto Ciulimu i Czulentu – Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej Tagi:
wrzesień, 2022

Lipce Reymontowskie – prawdziwe miejsce z duszą

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Halina Makała

Lipce Reymontowskie (do 1983 Lipce) są niewielką wsią położoną w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. Leży ona pomiędzy Łodzią i Żyrardowem, niedaleko Skierniewic. W latach 1888-1891 mieszkał tu polski pisarz i prozaik – Władysław Stanisław Reymont. Pracował na rogatce kolejowej, tu też powstało sporo jego utworów. W Lipcach pisarz  umiejscowił akcję powieści Chłopi, za którą otrzymał w 1924 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Powieść ta zawiera niezwykle żywy obraz […]

Czytaj dalej Lipce Reymontowskie – prawdziwe miejsce z duszą Tagi:
wrzesień, 2022

Szlakiem chaczkarów – dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Armenii (Geghard – Haghpat – Eczmiadzyn)

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Armenia, inaczej Hajastan na północy graniczy z Gruzją, na wschodzie z Azerbejdżanem, południowym wschodzie z Iranem, na zachodzie z Turcją. Państwo nie ma dostępu do morza. Początki Armenii sięgają czasów biblijnych, według tradycji górą, na której osiadła Arka Noego był Ararat. Ormianie wywodzą swe korzenie od wnuka Noego – Hajka (stąd ormiańska nazwa ich państwa Hajastan). Symbolem Armenii jest święta góra Ararat, która dziś znajduje się na terenie Turcji, ale jest […]

Czytaj dalej Szlakiem chaczkarów – dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Armenii (Geghard – Haghpat – Eczmiadzyn) Tagi: