październik, 2020

Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto

Autor: Sylwia Kaczmarek

Miasto jako przestrzeń wymiany jest strukturą, w której nakładają się trajektorie i odmienne sposoby użytkowania tego samego obszaru. Miejska przestrzeń wymiany może mieć różną intensywność wykorzystania przez użytkowników (mieszkańców i przybyszów), warunkują to jej atrybuty (wyposażenie, organizacja, walory) oraz cechy miasta (lokalizacja, geneza, wielkość, pozycja ekonomiczna, struktura społeczna). Turystyka kulturowa jest stałym elementem eksploracji przestrzeni wymiany na świecie ponieważ od początków istnienia miasta wykorzystują […]

Czytaj dalej Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto Tagi:
październik, 2020

Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej

Autor: Agnieszka Koper

Targowiska miejskie są charakterystycznym elementem włoskiej turystyki kulinarnej. Zarówno te historyczne jak i współczesne, nie tylko aktywnie się rozwijają i przyczyniają do wzrostu popularności mniej znanych miejsc, ale także wpływają na niwelowanie sezonowości w turystyce poprzez większy przepływ turystów. Bez wątpienia działają również ożywiająco na gospodarkę danego miasta. Wizyta na targowisku połączona z market tour to jedna z bardziej cenionych przez Włochów i coraz popularniejsza wśród cudzoziemców, możliwość poznawania dziedzictwa kulinarnego danego regionu. […]

Czytaj dalej Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej Tagi:
październik, 2020

Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania)

Autor: Agnieszka Niezgoda i Izabela Wyszowska

Odwiedzając różne miasta, współcześni turyści poszukują nowych wrażeń i inspiracji. Wśród wielu atrakcji i ofert mogą się zagubić czy nawet zapomnieć o tradycyjnych walorach turystycznych centrów miejskich, do których należą zabytki architektury minionych epok historycznych. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia architektury baroku w Polsce dla uczestnictwa w turystyce miejskiej i jego odzwierciedlenie w opiniach turystów. Artykuł w szczególności koncentruje się na ustaleniu świadomości odbiorców w zakresie znaczenia […]

Czytaj dalej Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania) Tagi:
październik, 2020

Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych

Autor: Sebastian Bernat

Celem artykułu jest ocena zmian przestrzennych ostatnich lat w wybranych uzdrowiskach w kontekście zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Skoncentrowano się głównie na uzdrowiskach w Polsce, ale odniesiono się także do kontekstu europejskiego. Szczególnie zwrócono uwagę na przestrzeń publiczną i krajobraz, które w ostatnich latach zmieniają się głównie poprzez działania określane rewitalizacją. Przestrzeń publiczna jest traktowana jako element kultury uzdrowiskowej, wpływający na wzmocnienie procesu leczenia i zwiększenie zainteresowania turystycznego […]

Czytaj dalej Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych Tagi:
październik, 2020

Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)

Autor: Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska i Maria Bajak

Nowoczesne technologie znajdują szerokie zastosowanie w działalności różnych organizacji, w tym także instytucji kultury. W przypadku muzeów pozwalają one wzbogacić i usprawnić zwiedzanie wystaw i ekspozycji. Oferują również szereg innych możliwości pozwalających na zwiększenie zaangażowania publiczności. Jednym z takich rozwiązań są beacony. Stanowią one rodzaj urządzeń, które transmitują sygnał bluetooth w celu mikrolokalizacji osób i przedmiotów. W sytuacji znalezienia się użytkownika w zasięgu beaconów, urządzenie to łączy się […]

Czytaj dalej Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) Tagi:
październik, 2020

Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa?

Autor: Tomasz Grzyb

Rzeki, będące dawniej jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych, współcześnie odgrywają coraz większą rolę jako istotny impuls wzmacniający atrakcyjność turystyczną miasta. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce zyskuje popularność trend ponownego „odwracania się” miast ku terenom nadrzecznym. Proces ten przejawia się m.in. poprzez odnowę powiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Poprawa dostępności terenów nadrzecznych, rewitalizacja zdegradowanych i kreowanie nowych przestrzeni publicznych, oprócz stymulowania zachowań rekreacyjnych […]

Czytaj dalej Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa? Tagi:
październik, 2020

Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów

Autor: Andrzej Kowalczyk

Pod pojęciem waterfront na ogół rozumie się obszary w mieście położone nad zbiornikiem wodnym (morze, jezioro) bądź nad rzeką lub kanałem. W przeszłości były to z reguły obszary stykowe pomiędzy portem a sąsiadującymi z nimi częściami miasta, jednak obecnie termin ten odnosi się głównie do obszarów miejskich, które zostały poddane rewitalizacji, na ogół tracąc (lub ograniczając) dotychczasową funkcję portową. W zamian, w ramach procesów rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, tereny te (w polskiej literaturze […]

Czytaj dalej Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów Tagi:
październik, 2020

Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Autor: Paweł Plichta

Przez trzy lata Kraków skupiał uwagę osób zainteresowanych jednym ze współczesnych, masowych wydarzeń religijnych, jakim od połowy lat 80. XX wieku są Światowe Dni Młodzieży. 28 lipca 2013 roku na plaży Copacabana papież Franciszek, kończąc XXVIII Światowe Dni Młodzieży, zaprosił młodych ludzi z całego świata na kolejne spotkanie do Polski. Po Częstochowie, która była pierwszym polskim gospodarzem ŚDM w 1991 roku, Kraków dołączył do kilkunastu miast na świecie […]

Czytaj dalej Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 Tagi:
październik, 2020

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 92: Jak rewitalizacja miast w Polsce wpływa na turystykę kulturową?

Autor: Małgorzata Nieszczerzewska i Paweł Plichta

Problem rewitalizacji polskich miast to przedmiot zainteresowań, eksploracji i rekomendacji specjalistów wielu dyscyplin. Praktyki rewitalizacji stanowią przedmiot analizy m.in. dla architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, socjologów, psychologów środowiskowych, geografów czy badaczy eksplorujących zagadnienie turyzmu i podejmujących problematykę dziedzictwa kulturowego. Jak pisze Bartłomiej Kołsut „Pojęcie rewitalizacji w polskiej nauce i praktyce administracji publicznej ma bardzo nieostre granice. Jest stosowane w wielu różnych kontekstach, bardziej intuicyjnie niż […]

Czytaj dalej Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 92: Jak rewitalizacja miast w Polsce wpływa na turystykę kulturową? Tagi:
październik, 2020

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno)

Autor: Franciszek Mróz

Pomysł wytyczenia i oznakowania Camino Polaco został zaprezentowany w 2004 r. na forum internetowym portalu „Polskiego Klubu Camino de Santiago” przez caminowiczów z Polski, którzy odbyli pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Głównym inicjatorem wytyczenia tego odcinka Drogi św. Jakuba był Włodzimierz Antkowiak – założyciel Polskiego Klubu Camino de Santiago. W założeniu, trasa Drogi Polskiej miała opierać się m.in. na dawnym trakcie handlowym biegnącym z Rygi do Amsterdamu, a na terenie Polski […]

Czytaj dalej Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) Tagi:
październik, 2020

Historia kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno)

Autor: Franciszek Mróz

Rozwój pielgrzymowania i wędrówek Camino de Santiago – Drogą św. Jakuba i rosnąca sieć szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Santiago de Compostela jest fenomenem religijnym i kulturowym ostatniego dwudziestolecia. Szlak pielgrzymkowy do sanktuarium św. Jakuba w hiszpańskiej Galicji jest obecnie najbardziej znanym chrześcijańskim szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym na świecie, którym w ciągu roku wędruje ponad 300 tys. caminowiczów z ponad 180 krajów świata [www.oficinadelperegrino.com/estadisticas]. Sieć Camino de Santiago, która obecnie w Europie […]

Czytaj dalej Historia kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) Tagi:
październik, 2020

Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) – ważne i przydatne adresy

Autor: Franciszek Mróz

Koordynatorzy kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno)   Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu Rynek Nowomiejski 6 87-100 Toruń E-mail: bractwo.torun@caminopolaco.pl Strona główna   Biuro Zarządu Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Piekary 41 87-100 Toruń Tel. +48 56 622 29 21 E-mail: om.pttk@gmail.com www.pttk.torun.pl/kontakt.htm   Ważne obiekty szlaku otwarte w regularnych godzinach: Kościół pw. św. Tomasza Apostoła […]

Czytaj dalej Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) – ważne i przydatne adresy Tagi:
październik, 2020

Rozmowa z ks. dr. hab. Piotrem Roszakiem – prodziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownikiem Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, członkiem Bractwa św. Jakuba w Toruniu, przewodniczącym kujawsko-pomorskiej „Rady do spraw Rozwoju Szlaku św. Jakuba przy Marszałku Województwa” oraz koordynatorem kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba

Autor: Franciszek Mróz

Księże Profesorze, od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce dynamiczny rozwój sieci Drogi św. Jakuba i wielu inicjatyw caminowych. Bardzo często wytyczenie i oznakowanie odcinków Drogi św. Jakuba w wybranych regionach Polski było zasługą kilkuosobowej grupy miłośników Camino de Santiago. W każdej z tych grup jest lider, którego silna osobowość oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem wewnętrznym i otoczeniem była kluczem do sukcesu, jakim było otwarcie nowego odcinka szlaku muszli św. Jakuba. Takim […]

Czytaj dalej Rozmowa z ks. dr. hab. Piotrem Roszakiem – prodziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownikiem Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, członkiem Bractwa św. Jakuba w Toruniu, przewodniczącym kujawsko-pomorskiej „Rady do spraw Rozwoju Szlaku św. Jakuba przy Marszałku Województwa” oraz koordynatorem kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Tagi:
październik, 2020

Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) Wybrane obiekty noclegowe przy szlaku

Autor: Franciszek Mróz

Domy Pielgrzyma: Dom Pielgrzyma św. Józefa 23/35 87-100 Toruń Tel. +48 56 651 18 41 Tel. kom. +48 797 907 272 E-mail: dompielgrzymatorun@gmail.com www.dompielgrzymawtoruniu.pl   Schroniska młodzieżowe: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Świętego Józefa 26 87-100 Toruń Internat Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych www.ssm.zsmeie.torun.pl/index.php   Schronisko PTSM Mogilno Piłsudskiego 16 88-300 Mogilno Tel. +48 52 315 26 83   Hotele:   Hotele […]

Czytaj dalej Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) Wybrane obiekty noclegowe przy szlaku Tagi:
październik, 2020

Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Franciszek Mróz

Kujawsko pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco jest ważnym elementem europejskiej sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących do sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela. Camino de Santiago jest obecnie najbardziej znanym chrześcijańskim szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym na świecie. Nazywany często „najpiękniejszą drogą świata”, „główną ulicą Europy” lub „najpiękniejszą autostradą kontynentu” [Mróz F., Mróz Ł., 2013; Duda T., Trocińska N., 2015]. W 1987 […]

Czytaj dalej Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) jako destynacja turystyki kulturowej Tagi:
październik, 2020

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno)

Autor: Franciszek Mróz

Literatura Albán Juárez A., Sławińska-Dahlig E., 2007, Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora, Wydawnictwo: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa Aleksandrowicz J., 1974, Kruszwica: Gopło i okolice, PTTK Oddział Nadgoplański, Bydgoszcz Antkowiak W., 2007, Szlak św. Jakuba. Polska Droga. Odcinek Olsztyn – Toruń. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów, Toruń Błachowski A., Sobierajska D., 2009, Ziemia dobrzyńska: piękna nieznajoma, […]

Czytaj dalej Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) Tagi:
październik, 2020

Tradycja chrześcijańskiego eremityzmu. Skit w Odrynkach – jedyna w Polsce pustelnia prawosławna.

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Pustelnia to według Słownika języka polskiego [1997, s.1081] mieszkanie, siedziba człowieka stroniącego od ludzi, odludka, samotnika. Pustelnika nazywamy często eremitą, człowiekiem, który z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie. Eremita poświęca się modlitwie i życiu w ascezie. Utrzymuje się z jałmużny lub z rzemiosła. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) wprowadzono instytucję pustelnika do Kodeksu Prawa Kanonicznego, nadając tej formie życia status życia […]

Czytaj dalej Tradycja chrześcijańskiego eremityzmu. Skit w Odrynkach – jedyna w Polsce pustelnia prawosławna. Tagi:
październik, 2020

Dwory i pałace na skraju Puszczy Bolimowskiej

Autor: Magdalena Kuc i Tadeusz Jędrysiak

  Od kilku lat biura turystyczne w Warszawie organizują w weekendy jedno lub dwudniowe wyjazdy dla osób zainteresowanych poznawaniem mniej znanych wątków kulturowych kraju. Szczególnie w 2020 roku, kiedy letnie wakacje wszystkim pokrzyżowała pandemia koronawirusa, krótkie wyjazdy cieszą się dużą frekwencją. Wszystkim spragnionym podróży i odkrywania nowych miejsc proponujemy tym razem ciekawą jednodniową wycieczkę szlakiem dworów i pałaców. Organizując imprezy turystyczne […]

Czytaj dalej Dwory i pałace na skraju Puszczy Bolimowskiej Tagi:
październik, 2020

Najsmaczniejszy festiwal sztuki dobrego smaku i cebularz lubelski

Autor: Halina Makała i Tadeusz Jędrysiak

  Niewątpliwie kulinaria są jedną z dróg do poznania kultury. Warto pamiętać, że kuchnia polska nie jest jednakowa w każdym zakątku kraju. Dzięki swej różnorodności jest wyjątkowa i niezwykle bogata. Kultura kulinarna stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego każdego narodu. Lokalna tradycyjna i regionalna kuchnia oraz jej produkty stają się wizytówką danego regionu czy miejscowości. Stanowią szczególny element kultury, zwyczajów i tradycji danego obszaru. Z kolei imprezy kulinarne […]

Czytaj dalej Najsmaczniejszy festiwal sztuki dobrego smaku i cebularz lubelski Tagi: