sierpień, 2019

Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym

Autor: Natalia Kowalska

Obszary wiejskie muszą stawić czoła postępującej dezagraryzacji, co niewątpliwie wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł dochodów ludności wiejskiej. Tereny górnicze trwale wpisały się w krajobraz wielu terenów wiejskich, często prawnie chronionych. Niekiedy szansą na ich harmonijny rozwój jest wprowadzenie funkcji turystycznych w ramach rewitalizacji. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak w obliczu wyczerpywania się zasobów złóż czy restrukturyzacji tradycyjnych branż przemysłu oraz procesach […]

Czytaj dalej Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym Tagi:
sierpień, 2019

Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Republika Czeska jest popularną destynacją turystyki kulturowej, która rozwija się w oparciu o wyjątkowo liczne zabytki architektury. Należą one do różnych podmiotów (państwo, stowarzyszenia, wspólnoty wyznaniowe, firmy i spółki, osoby prywatne), co przekłada się na sposób ich udostępniania. W niniejszym artykule skupiono się na funkcjonowaniu obiektów zabytkowych będących własnością państwa, tzn. pozostających w zarządzie Narodowego Urzędu ds. Zabytków, ministerstw, władz wojewódzkich, gminnych lub miejskich. Zostały prześledzone […]

Czytaj dalej Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania Tagi:
sierpień, 2019

Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej – główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie ma charakter przeglądowy i systematyczny. Jest ono adresowane do osób realizujących zadania powiązane z interpretacją dziedzictwa w kontekście turystyki: opracowujących programy wycieczek kulturowych i pobytów tematycznych, zarządzających tematyzowanymi na dziedzictwo systemami eksploatacji turystycznej, jak szlaki, trasy tematyczne, systemy lojalnościowe i aplikacje oraz do samych interpretatorów. Celem Autora jest prezentacja tematycznych obszarów współczesnej interpretacji oraz wymiarów i rodzajów świadectw dziedzictwa, które tworzą ich przedmiot w kontekście współczesnych potrzeb […]

Czytaj dalej Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej – główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści Tagi:
sierpień, 2019

Wołoskie tradycje pasterskie Beskidu Małego jako podstawa kreowania liniowego produktu w ramach turystyki kulturowej

Autor: Janusz Łach

Celem artykułu jest ukazanie dziedzictwa kulturowego gospodarki pastersko-rolnej w strukturze krajobrazowej Beskidu Małego. Dziedzictwa stanowiącego istotny i jeszcze niewykorzystany, potencjał dla rozwoju turystyki kulturowej Pasma Karpat Polskich w typie liniowego produktu turystycznego. Zasobne walory przyrodnicze i kulturowe mało znanego regionu jakim jest Beskid Mały klasyfikują go do szczególnie atrakcyjnych turystycznie obszarów Karpat Zachodnich. Dostrzeżenie rolno-pasterskich (polaniarskich) walorów krajobrazowo-kulturowych ulegających obecnie zanikowi […]

Czytaj dalej Wołoskie tradycje pasterskie Beskidu Małego jako podstawa kreowania liniowego produktu w ramach turystyki kulturowej Tagi:
sierpień, 2019

Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości

Autor: Monika Stobiecka

Obecny „kryzys akumulacji” (heritigization) proklamowany przede wszystkim przez anglosaskich badaczy dziedzictwa (Harrison, DeSilvey, Holtorf) idzie w sukurs z dyskutowanymi w akademii nowymi formami dziedzictwa, które miałyby się stać schedą po naszym (tj. współczesnym) życiu na ziemi. Z jednej strony mówi się o powszechnej digitalizacji dziedzictwa w razie zniszczeń wywołanych terroryzmem bądź naturalnymi klęskami, z drugiej zaś strony nieśmiało dowartościowuje się „problematyczne”, trudne dziedzictwo (unruly heritage) jak […]

Czytaj dalej Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości Tagi:
sierpień, 2019

Turystyka etnograficzna

Autor: Lech J. Zdrojewski

Kultura zawsze wymagała mecenatu – i ta niszowa zawsze będzie go potrzebowała. Natomiast kultura masowa rządzi się własną ekonomią i stała się znaczącą gałęzią gospodarki. Już na przełomie XIX i XX wieku – secesja, następnie art deco, a potem popkultura wykorzystywały talent uznanych artystów i dzięki wielokrotnemu kopiowaniu ich utworów rozpowszechniały tzw. „dobrą kompozycję”. Wiele z tych projektów uznano za dzieła sztuki. Natomiast spora liczba […]

Czytaj dalej Turystyka etnograficzna Tagi:
sierpień, 2019

Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1952-2018. Historia i wspomnienia

Autor: Ewa M Ziółek

Tytuł: Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1952-2018. Historia i wspomnienia Redakcja: Eugeniusz Niebelski, Marek Okoń, Alicja Puszka, Katarzyna Zagdańska-Dudek Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL Miejsce i rok wydania: Lublin 2018 Liczba stron: 400 + ilustracje ISBN 978-83-8061-567-0               W listopadzie 2018 r. ukazała się niezwykle ciekawa publikacja traktująca o aktywności turystycznej kilku pokoleń studentów Katolickiego Uniwersytetu […]

Czytaj dalej Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1952-2018. Historia i wspomnienia Tagi:
sierpień, 2019

Urban exploration a turystyka kulturowa

Autor: Mirosław Marczak

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich […]

Czytaj dalej Urban exploration a turystyka kulturowa Tagi:
sierpień, 2019

Not only Streets of the London – Londyn subiektywnie

Autor: Michał Jarnecki

Przed laty Mary Hopkin wylansowała nastrojowy song, który stał się kultowym, w tematyce oczywiście dotyczącej stołecznego miasta United Kingdom – Streets of London. Jest w nim mowa o ociekających strugami deszczu ulicach, które jednak mienią się czymś więcej niż tylko odcieniami szarości. No właśnie – Londyn jest niezwykle kolorowy i atrakcyjny, mogąc śmiało aspirować do rzędu jednej z kulturowych stolic świata. Wizja autora […]

Czytaj dalej Not only Streets of the London – Londyn subiektywnie Tagi:
sierpień, 2019

Meksyk. Jukatan, Cancún i Riviera Maya

Autor: Paulina Kukurenda

Recenzja przewodnika  Paulina Kukurenda Autorzy: Zosia Siewak-Sojka, Iwona Klemczak, Ola Synowiec, Piotr Orechwo Tytuł: Meksyk. Jukatan, Cancún i Riviera Maya Wydawnictwo: Pascal Rok wydania: 2018 ISBN: 978-83-8103-316-9 Ilość stron: 156     Meksyk. Jukatan, Cancún i Riviera Maya   Meksyk to państwo w Ameryce Północnej, które wielu turystom wciąż jest nieznane. Dla tych, którzy planują osobistą wizytę w tym zakątku świata, […]

Czytaj dalej Meksyk. Jukatan, Cancún i Riviera Maya Tagi:
sierpień, 2019

Skarby sztuki sakralnej w muzeach kościelnych w Drohiczynie i Przemyślu

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Muzea kościelne funkcjonują od pierwszej połowy XIX w. Powstawały w kręgach, które darzyły szczególną estymą tradycję, naukę i religię. W Polsce pierwsze takie placówki zaczęto tworzyć w okresie zaborów. Powstawanie ich wynikało z konieczności ratowania przed zniszczeniem obiektów stanowiących własność Narodu Polskiego. Ważnym powodem,  powołania przez Kościół muzeów były niewłaściwe warunki przechowywania obiektów wycofanych z kultu [Skrzydlewska 2008, s. 89].  Muzea tego typu zalicza […]

Czytaj dalej Skarby sztuki sakralnej w muzeach kościelnych w Drohiczynie i Przemyślu Tagi:
sierpień, 2019

Perły architektury sakralnej miejscem letnich koncertów organowych

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Zainteresowanie muzyką jest jedną z cech współczesnej kultury. Rosnąca liczba koncertów spowodowała, że w wielu krajach odbywają się one często także w kościołach. Dzieje się tak z różnych powodów, takich jak trudności ze znalezieniem odpowiednich pomieszczeń, wymogi akustyki, które wnętrza kościołów zazwyczaj spełniają, względy estetyczne, skłaniające do wykonywania utworów muzycznych w pięknym otoczeniu, zwyczaj odtwarzania dzieł muzycznych w środowisku, w którym one powstały, również przyczyny czysto praktyczne, […]

Czytaj dalej Perły architektury sakralnej miejscem letnich koncertów organowych Tagi:
sierpień, 2019

Historia Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”

Autor: Franciszek Mróz

Polska zajmuje szczególne miejsce w europejskiej sieci chrześcijańskich ośrodków i szlaków pielgrzymkowych. Obecnie bowiem w naszym kraju (stan na 1 sierpnia 2019 r.) rejestruje się ponad 790 sanktuariów i miejsc szczególnego kultu związanych z Kościołem katolickim oraz ponad 30 ośrodków pielgrzymkowych związanych z Kościołem prawosławnym i judaizmem. Wśród katolickich sanktuariów zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne – ponad 520 ośrodków (ponad 65% ogółu). W grupie maryjnych […]

Czytaj dalej Historia Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Tagi: ,
sierpień, 2019

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”

Autor: Franciszek Mróz

Dane podstawowe szlaku Nazwa szlaku: Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu”. Rodzaj szlaku: transgraniczny szlak pielgrzymkowy; transgraniczny szlak kulturowy. Data utworzenia szlaku: 2018 r. Lokalizacja: powiaty województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego oraz obszar Kraju Preszowskiego objęte Programem Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 [https://pl.plsk.eu/o-programie#tabs-2]. Ocenie potencjału turystyczno-kulturowego poddano małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”, a więc uwzględniono obiekty znajdujące […]

Czytaj dalej Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Tagi: ,
sierpień, 2019

Rozmowa z p. dr Barbarą Munk – pracownikiem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i koordynatorem małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”

Autor: Franciszek Mróz

Rozmowa z p. dr Barbarą Munk – pracownikiem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i koordynatorem małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”. Małopolska trasa jest częścią projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 20 14-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   Turystyka Kulturowa: Województwo małopolskie wyróżnia się na mapie […]

Czytaj dalej Rozmowa z p. dr Barbarą Munk – pracownikiem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i koordynatorem małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Tagi: ,
sierpień, 2019

Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” – ważne i przydatne adresy

Autor: Franciszek Mróz

Koordynatorzy małopolskiego odcinka Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu: dr Barbara Munk i Sławomir Dyl Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Tel. 12 422 03 44 od poniedziałku do piątku 8.00–16.00 E-mail: edukacja@idmjp2.pl Online: www.idmjp2.pl   Ważne obiekty Szlaku otwarte w regularnych godzinach: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku Czarny Potok 23 33-390 Łącko Tel. +48 18 44 79 444 E-mail: parafiaczarnypotok@gmail.com Online: www.parafiaczarnypotok.pl   Sanktuarium […]

Czytaj dalej Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” – ważne i przydatne adresy Tagi: ,
sierpień, 2019

Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Wybrane obiekty noclegowe oraz restauracje i inne obiekty gastronomiczne przy szlaku

Autor: Franciszek Mróz

Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Wybrane obiekty noclegowe przy szlaku   Domy Pielgrzyma:   Dom Pielgrzyma w Czernej tel. +48 505 898 580 E-mail: biuro@dompielgrzyma.net www.dompielgrzyma.net   Dom Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej DOM PIELGRZYMA 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Bernardyńska 46 tel./fax 33 876 55 39 www.dompielgrzyma.kalwaria.eu   Centrum Formacji Duchowej Głowackiego 3 32-540 Trzebinia Tel./fax +48 32 753 54 […]

Czytaj dalej Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Wybrane obiekty noclegowe oraz restauracje i inne obiekty gastronomiczne przy szlaku Tagi: ,
sierpień, 2019

Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Franciszek Mróz

Małopolski odcinek transgranicznego Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” wpisuje się w sieć szlaków pielgrzymkowych i kulturowych Małopolski i Pogranicza Polsko-Słowackiego. Dzięki krzyżowaniu się z wieloma szlakami turystyczno-kulturowymi o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym (Szlakiem Cysterskim, Drogą św. Jakuba, Międzynarodową Trasą Pielgrzymkową – Szlakiem Maryjnym, Małopolską Trasą Światowego Dziedzictwa UNESCO, Szlakiem Architektury Drewnianej, szlakami papieskimi) analizowany odcinek szlaku jest interesującą przestrzenią turystyczną do realizacji podróży […]

Czytaj dalej Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
sierpień, 2019

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Literatura

Autor: Franciszek Mróz

Literatura Barcik S., Kalwaria Pacławska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985. Bełch P. M., Sanktuarium maryjne w Borku Starym koło Rzeszowa. Przewodnik, Borek Stary 1999. Bednarz M., Łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia w jezuickim kościele Świętego Ducha w Nowym Sączu, Kraków 1993. Bilska-Wodecka E., Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2003. Bochnak A., […]

Czytaj dalej Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Literatura Tagi: ,