czerwiec, 2020

Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji

Autor: Bartosz Małolepszy i Michał Kępski

Tekst jest wprowadzeniem do numeru tematycznego czasopisma. Opisuje genezę i przebieg debaty na temat interpretacji dziedzictwa, która prowadzona jest przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Przedstawia także głosy w tej dyskusji, które zaprezentowane zostały w numerze 3/2020 „Turystyki Kulturowej”.

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji Tagi:
czerwiec, 2020

Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń

Autor: Marek Nowacki

W artykule wykonano systematyczny przegląd literatury z ostatnich 30 lat w dziedzinie interpretacji dziedzictwa. Celem pracy jest zidentyfikowanie najważniejszych obszarów problemowych i kierunków rozwoju interpretacji dziedzictwa. Przeanalizowano 1878 pozycji literaturowych pobranych z ośmiu najważniejszych baz danych prac naukowych na świecie. Analiza miała charakter ilościowo-jakościowy. W celu ujawnienia głównych obszarów problemowych pojawiających się w literaturze, przeanalizowano związki pomiędzy słowami w abstraktach artykułów za pomocą sieci Kohonena, […]

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń Tagi:
czerwiec, 2020

Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Po opracowaniach poświęconych rozmaitym wymiarom samej interpretacji dziedzictwa w turystyce: jej zarysie historycznym [Mikos v. Rohrscheidt 2019a], systematycznej typologizacji interpretowanych zasobów [Mikos v. Rohrscheidt 2019b] oraz zajmujących się nią podmiotów i typowych dla nich działań [Mikos v. Rohrscheidt 2020a], a także analizie jej metod, technik i narzędzi [Mikos v. Rohrscheidt 2019c], niniejszy artykuł ma szersze odniesienie. Jego przedmiotem jest kontekst interpretacji dziedzictwa widziany […]

Czytaj dalej Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej Tagi:
czerwiec, 2020

Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników

Autor: Magdalena Banaszkiewicz

Artykuł prezentuje problem interpretacji dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia przez lokalnych przewodników. Tekst jest rezultatem projektu badawczego, którego celem  była odpowiedź na pytanie, czy przewodnicy czarnobylscy korzystają z własnej biografii przy tworzeniu narracji dla turystów oraz w jaki sposób włączanie osobistych informacji przekłada się na styl oprowadzania po CSW, a w konsekwencji – prezentowania kłopotliwego dziedzictwa turystom.  Przyjęto tezę, że uwzględnianie elementów biograficznych stanowi jedną ze strategii charakterystycznych dla […]

Czytaj dalej Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników Tagi:
czerwiec, 2020

Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa

Autor: Dawid Barbarzak

Oprowadzania tematyczne w Bramie Poznania ICHOT stanowią alternatywną formę spojrzenia na jej główną ekspozycję, prezentującą dziedzictwo poznańskiego Ostrowa Tumskiego. W odróżnieniu od holistycznej narracji głównej, dedykowanej osobom pierwszy raz odwiedzających obiekt, można je zaliczyć do oprowadzań typu selektywnego czy alternatywnego. Pozwalają one pogłębić wybrany przez interpretatora aspekt ekspozycji według ustalonego klucza tematycznego. W artykule zaprezentowany został profil typowego odbiorcy (najczęściej lokalnego mieszkańca, często znającego historię […]

Czytaj dalej Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa Tagi:
czerwiec, 2020

Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach

Autor: redaktor i Wiesław Skrobot

Artykuł omawia innowacyjną metodologię i metodykę działań – opartych na fenomenologii przestrzeni – mających na celu wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych jako bezpośrednich beneficjentów organizacji ruchu turystycznego w otoczeniu ich życia codziennego. Rozważania dotyczą Wzgórz Dylewskich, mikroregionu położonego na zachodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego, podlegającego w ostatnich latach silnej ekspansji osadników z wielkich miast i zewnętrznych organizatorów turystyki. W pierwszych częściach tekstu przedstawiony został rys historyczny […]

Czytaj dalej Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach Tagi:
czerwiec, 2020

„Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku

Autor: Ewa Poloczek i Patrycja Tomiczek

Celem artykułu jest omówienie praktyki wykorzystywania interpretacji dziedzictwa w małej wsi Czernica przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”, które statutowo zajmuje się pielęgnacją lokalnej historii, tradycji i kultury. Stowarzyszenie, oprócz zbierania informacji, rozmów z najstarszymi mieszkańcami, stara się wykorzystywać pozyskane materiały jako źródło i przyczynek do dalszych badań nad historią całego regionu Górnego Śląska, zwracając szczególną uwagę na zachowanie jego bezcennej wartości. Jednym z problemowych […]

Czytaj dalej „Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku Tagi:
czerwiec, 2020

Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena

Autor: Małgorzata Aranka Wyrzykowska

Pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu należy do najważniejszych zespołów zabytkowych w Polsce oraz posiada wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Mimo tych zasobów i opracowywanych strategii rewitalizacyjnych oraz promocyjnych pozostaje niewykorzystany i do końca niezagospodarowany. W artykule zaprezentowany został pomysł utworzenia w nim Muzeum Michaela Leopolda Wilmanna i Galerii Sztuki Śląskiego Baroku. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle dotychczasowych oraz proponowanych działań rewitalizacyjnych dotyczących zespołu w Lubiążu […]

Czytaj dalej Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena Tagi:
czerwiec, 2020

Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena

Autor: Andrzej Trojanowski

Artykuł przedstawia wybrane kwestie opieki nad cmentarzami wojennymi w Polsce (jako części dziedzictwa kulturowego) i ich turystycznego potencjału. Pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami zachodzi ścisła relacja i wzajemne powiązania. Tekst przybliża terminologię dotyczącą cmentarnictwa wojennego i główne problemy opieki nad takimi obiektami w Polsce. Omawia również ich główne walory kulturowe oraz możliwości i ograniczenia turystycznego wykorzystania. Przedstawione zostały również wybrane przykłady kompleksów nekropolii wojennych, jak […]

Czytaj dalej Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena Tagi:
czerwiec, 2020

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Tarnów i powiat tarnowski tworzą region położony we wschodniej części Małopolski. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowa i powiatu tarnowskiego wpisuje się w prowadzone w ramach „Turystyki Kulturowej” badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Analiza została przeprowadzona zgodnie z opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt metodą bonitacji punktowej. Przeprowadzone badania uwzględniają zatem potencjalne cele turystyki kulturowej, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność miejsc atrakcyjnych dla zainteresowanych tą formą […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowa i powiatu tarnowskiego Tagi: ,
czerwiec, 2020

Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku

Autor: Adam Pisarek

Autor: John Tunbridge Przekład polski: Aleksandra Kamińska Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury Rok wydania: 2018 Liczba stron: 316 ISBN 978-83-63463-77-9                 Wprowadzenie Międzynarodowe Centrum Kultury wydaje badania polskich i zagranicznych badaczy zasłużonych dla ukonstytuowania się autonomicznych studiów nad dziedzictwem już od 2012 roku. Publikacje w serii Heritologia są przygotowane niezwykle starannie pod kątem edycyjnym – […]

Czytaj dalej Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku Tagi:
czerwiec, 2020

TURYSTYKA KULTUROWA – INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA Recenzja książki Armina Mikosa v. Rohrscheidta „Zarządzanie w turystyce kulturowej”

Autor: Magdalena Kachniewska

Tytuł: Zarządzanie w turystyce kulturowej Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Format B5 Tom I: Konteksty, koncepcje, strategie (652 strony) Tom II: Obszary, relacje, oferta (654 strony) Miękka oprawa Rok wydania: 2020               Turystyka kulturowa stanowi w równej mierze przedmiot badań naukowych, co pasji i prywatnych zainteresowań wielu z nas. […]

Czytaj dalej TURYSTYKA KULTUROWA – INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA Recenzja książki Armina Mikosa v. Rohrscheidta „Zarządzanie w turystyce kulturowej” Tagi:
czerwiec, 2020

Zasady interpretacji dziedzictwa a potrzeby współczesnej turystyki kulturowej. Czy i jak zasady interpretacji dziedzictwa odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki kulturowej?

Autor: Bartosz Małolepszy i Michał Kępski

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich […]

Czytaj dalej Zasady interpretacji dziedzictwa a potrzeby współczesnej turystyki kulturowej. Czy i jak zasady interpretacji dziedzictwa odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki kulturowej? Tagi:
czerwiec, 2020

Szlakiem atrakcji turystycznych wschodniej Słowacji. Tam gdzie Wschód łączy się z Zachodem – Bardejów i Koszyce

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

            Letnie wakacje w 2020 roku wszystkim pokrzyżowała pandemia koronawirusa, trzeba będzie  zrezygnować z dalekich podróży do atrakcyjnych miejsc na świecie. Wyjazdy nad polskie morze zapewne też będą utrudnione, zgodnie z ostatnimi doniesieniami na plażach może przebywać tylko ograniczona liczba wczasowiczów, przez cały czas trzeba będzie przestrzegać ustalonych warunków sanitarnych. Biura turystyczne też ograniczyły swoją działalność. Wszystkim spragnionym podróży […]

Czytaj dalej Szlakiem atrakcji turystycznych wschodniej Słowacji. Tam gdzie Wschód łączy się z Zachodem – Bardejów i Koszyce Tagi:
czerwiec, 2020

Polski „Kopernik ula” i Kamianna – „Miodowa Stolica Polski”

Autor: Izabela Wyszowska i Bogusław Sawicki

                        We wstępie do Encyklopedii pszczelarskiej [1989] autorzy podkreślają, iż od najdawniejszych czasów ludzie interesowali się pszczołami. Początkowo zainteresowanie to sprowadzało się do wyszukiwania gniazd dzikich pszczół i wybierania z nich miodu, co zresztą wiązało się zwykle z zagładą rodziny pszczelej. Wkrótce jednak człowiek zaczął rozważać, jak zdobywać ów słodki przysmak w większej ilości i mieć do niego […]

Czytaj dalej Polski „Kopernik ula” i Kamianna – „Miodowa Stolica Polski” Tagi:
czerwiec, 2020

Witnica – Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji

Autor: Bogusław Sawicki i Tadeusz Jędrysiak

Witnica leży 26 km od Gorzowa Wielkopolskiego, jest małym miastem (ok 7 tys. mieszkańców), przez które przepływa rzeka Witna, będąca  dopływem Warty. Nazwa Witnica pochodzi od słów wić, witka czyli rodzaju wierzby. Z roku 1261 pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu słowiańskiej wsi Vitze, w roku tym  wieś przeszła z rąk Zakonu Templariuszy pod panowanie Brandenburgii i została włączona do Nowej Marchii.  W latach 1300-1559 Witnica była posiadłością […]

Czytaj dalej Witnica – Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji Tagi:
czerwiec, 2020

Rozmowa z Dorotą Lewicką – tarnowianką, licencjonowanym pilotem wycieczek i przewodnikiem terenowym, z wykształcenia i zamiłowania historyk, pasjonatka turystyki

Autor: Agnieszka Kowalik

Dorota Lewicka – tarnowianka, licencjonowany pilot wycieczek i przewodnik terenowy, z wykształcenia i zamiłowania historyk, pasjonatka turystyki.   TK: Posiadasz wieloletnie doświadczenie w pracy jako przewodnik. Jakich atrakcji, wrażeń, przeżyć szukają w Tarnowie turyści? DL: Bywa, że turyści do Tarnowa trafiają przez przypadek… Są w trasie, zatrzymują się na przerwę w naszym mieście i są pod wrażeniem historii i zabytków miasta. Ale są także turyści, którzy specjalnie przyjeżdżają, bo gdzieś przeczytali o mieście, ktoś im polecił wycieczkę […]

Czytaj dalej Rozmowa z Dorotą Lewicką – tarnowianką, licencjonowanym pilotem wycieczek i przewodnikiem terenowym, z wykształcenia i zamiłowania historyk, pasjonatka turystyki Tagi: ,
czerwiec, 2020

Przydatne adresy w Tarnowie i powiecie tarnowskim

Autor: Agnieszka Kowalik

Urząd Miasta Tarnowa Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów tel. (014) 688 24 00 e-mail: umt@umt.tarnow.pl www.tarnow.pl   Starostwo Powiatowe w Tarnowie Narutowicza 38, 33-100 Tarnów tel. (014) 6 883 300 e-mail: starostwo@powiat.tarnow.pl http://www.powiat.okay.pl/ Tarnowskie Centrum Informacji Rynek 7, 33-100 Tarnów tel. (014) 688 90 90 e-mail: centrum@it.tarnow.pl https://www.it.tarnow.pl/   Centrum Sztuki Mościce Traugutta 1, 33-101 Tarnów tel. (014) 633 46 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w Tarnowie i powiecie tarnowskim Tagi: ,
czerwiec, 2020

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie tarnowskim

Autor: Agnieszka Kowalik

Tak, jak przed wiekami krzyżowały się tu ważne szlaki handlowe, współcześnie przez wiele miejscowości regionu tarnowskiego przebiegają i łączą się ze sobą szlaki kulturowe. Ta część Małopolski posiada wiele atrakcji, które sprostają oczekiwaniom zarówno zwolenników klasycznych podróży kulturowych, zainteresowanych historią i sztuką, jak i turystów pragnących aktywnie wypoczywać w kontakcie z przyrodą. W programie 3-dniowego pobytu w regionie zaproponowano spędzenie jednego dnia w Tarnowie oraz dwóch dni w powiecie tarnowskim. […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie tarnowskim Tagi: ,
czerwiec, 2020

Gdzie jeść i spać w Tarnowie i w powiecie tarnowskim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) TARNÓW   Restauracja BOMBAY MUSIC Krakowska 11A, 33-100 Tarnów tel. (014) 627 07 60 http://www.bombay.pl/ e-mail: oktan@krakus.tarnow.pl (tradycyjna kuchnia domowa, orientalna)   Restauracja EL PASO Lwowska 18, 33-100 Tarnów tel. 663 700 727 https://www.facebook.com/RESTAURACJAELPASO/ e-mail: hacjendaelpaso@o2.pl (kuchnia meksykańska)   Restauracja PODZAMCZE Tarnowskich 75, 33-100 Tarnów tel. 694 129 488 https://www.facebook.com/RestauracjaPodzamcze e-mail: hotelpodzamcze@op.pl (tradycyjna kuchnia domowa, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w Tarnowie i w powiecie tarnowskim? Tagi: ,
czerwiec, 2020

Tarnów i powiat tarnowski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

W regionie tarnowskim mogą być uprawiane rozmaite formy turystyki kulturowej. Zabytki, muzea, miejsca związane z ważnymi postaciami, miejsca kultu, a przede wszystkim bogata wielokulturowa historia to czynniki zachęcające do odwiedzenia tej części Małopolski. Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, że różnorodność atrakcji turystycznych regionu tarnowskiego pozwala na zakwalifikowanie ich do kilku rodzajów turystyki kulturowej zdefiniowanych przez A. Mikos von Rohrscheidt. Poszczególne formy turystyki wzajemnie się przenikają […]

Czytaj dalej Tarnów i powiat tarnowski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,