Marzec, 2021

Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu

Autor: Jacek Kaczmarek and Sylwia Kaczmarek

Turystyka kulturowa jako okresowa mobilność przestrzenną poza centrum interesu życiowego łączy się  z przekraczaniem granic, pokonywaniem barier, wkraczaniem na nieznane obszary i powoduje transformację doświadczenia uczestników. W kontekście pandemii Covid-19, którą uznać można za „klęskę postępu”, bowiem bezlitośnie wykazała kruchość naszej cywilizacji, warto zastanowić się nad zmianami postaw turystów kulturowych oraz wynikających z tego skutków dla rozwoju tej formy podróży. Autorzy proponują redefinicję pojęcia […]

Czytaj dalej Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu Tagi:
Marzec, 2021

Overtourism w etycznej perspektywie

Autor: Marek Adam Kazimierczak and Ewa Malchrowicz-Mośko

Celem artykułu jest teoretyczne i praktyczne wsparcie etycznego argumentu przemawiającego za turystyką odpowiedzialną i sprawiedliwą moralnie, czego overtourism jest zaprzeczeniem. W części pierwszej – O samoniszczącej mocy overtourismu – krytyczna ocena ekspansji przemysłu turystycznego w obszarze podróży międzynarodowych sięga strukturalnych i systemowych sprzeczności kapitalistycznego systemu, którego turystyka jest odzwierciedleniem. Postulowana tu reorientacja na poszanowanie praw lokalnych społeczności, nadania im wyższego priorytetu niż prawo turystów do podróżowania […]

Czytaj dalej Overtourism w etycznej perspektywie Tagi:
Marzec, 2021

Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Autor: Agnieszka Karpiel

Tekst podejmuje próbę analizy relacji tworzącej się pomiędzy przewodnikiem a turystką w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i jej wpływie na narracje o katastrofie. Badaczka skupia się na zasadach, którym podlega praca przewodników, jak i w opowieściach turystów. Materiał badawczy jest rezultatem antropologicznych badań terenowych prowadzonych przez autorkę tekstu. Główną osią tekstu staje się zagadnienie łamania zakazów dotyczących wchodzenia do opuszczonych budynków, zabierania ze Strefy przedmiotów […]

Czytaj dalej Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Tagi:
Marzec, 2021

Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia

Autor: Magdalena Sawczuk

Działalność muzealna obejmuje aktywności podstawowe (gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów), oraz dodatkowe, czyli działania kulturowe, turystyczne, społeczne i edukacyjne. Punktem odniesienia jest przestrzeń wystawiennicza, jednakże nowe funkcje implikują jej poszerzanie i redefiniowanie. Pandemia oraz obostrzenia wpłynęły na muzea każdego statusu i rodzaju. Działania wcześniej proponowane, jak wirtualne wizyty lub lekcje, stały się od pierwszej połowy 2020 roku kluczowym elementem aktywności. Celem artykułu jest […]

Czytaj dalej Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia Tagi:
Marzec, 2021

Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki

Autor: Maria Gutowska

 Turystyka do muzeów sztuki stanowi swoisty paradoks, ponieważ niezwykle często sprowadza w przestrzeń zdominowaną przez sztukę, osoby, w których życiu codziennym jest ona nieobecna. Autorka zgłębiała fenomen turystyki do muzeów sztuki poprzez własne badania i antropologiczne wywiady pogłębione, które przyniosły szereg, często zaskakujących, odpowiedzi na pytania o motywacje, cele i sposoby zwiedzania. Rozmaite wątki, jakie wyłaniają się z badań, rysują obraz niezwykłej różnorodności postaw zwiedzających i jednocześnie […]

Czytaj dalej Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki Tagi:
Marzec, 2021

Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego

Autor: Piotr Kociszewski

Istotą artykułu jest wskazanie odpowiedzi na pytanie badawcze – jakimi cechami charakteryzują się aktywni turyści seniorzy (szczególnie w kontekście turystyki kulturowej) oraz jak powinna funkcjonować dedykowana im oferta, szczególnie w zakresie dziedzictwa kulturowego, aby odpowiedzieć na ich potrzeby, możliwości i zainteresowania? W pierwszej części dokonano próby konceptualizacji istotnych pojęć, a także identyfikacji uwarunkowań i atrybutów aktywności turystycznej seniorów (na podstawie zarówno danych pierwotnych – pochodzących z badań […]

Czytaj dalej Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego Tagi:
Marzec, 2021

Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Kim są turyści kulturowi, jak precyzyjnie można ich zdefiniować i scharakteryzować? Pytanie zdawałoby się proste, od lat dostarcza badaczom wielu trudności, a prezentowane przez nich teorie nierzadko bardzo różnią się od siebie, utrudniając wypracowanie wspólnego stanowiska. Wynika to m.in. z faktu, że – jak zauważył jeden z ważniejszych badaczy zjawiska Rami Isaak [2008] – samo pojęcie turystyka kulturowa „stało się terminem ogólnym dla bardzo wielu […]

Czytaj dalej Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” Tagi:
Grudzień, 2020

Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku

Autor: Paulina Sulich and Piotr Kociszewski

Wielki Gościniec Litewski to tematyczny szlak kulturowy, który powstał, aby promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także przyczynić się do rozwoju turystyki Wschodniego Mazowsza oraz terenów Podlasia. Współcześnie funkcjonuje on na bazie dawnego traktu historycznego, przede wszystkim gościńca pocztowego, łączącego niegdyś dwie stolice – Warszawę oraz Wilno. W artykule skupiono się na charakterystyce współczesnego szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, przedstawiono uwarunkowania historyczne jego powstania, a także powołania Lokalnej […]

Czytaj dalej Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku Tagi:
Grudzień, 2020

Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji

Autor: Marcin Gorączko

W artykule dokonano podsumowania dotychczasowych prac nad oceną potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce, zrealizowanych według metody zaproponowanej przez A. Mikosa von Rohrscheidta.  Prowadzone w obrębie powiatów (w przypadku miast wydzielonych analiza ich potencjału odbywa się wraz z otaczającym je powiatem ziemskim) w latach 2007-2020, objęły one swoim zasięgiem ponad 100 tego typu jednostek terytorialnych w kraju.  Opracowane a następnie opublikowane na łamach czasopisma „Turystyka Kulturowa” raporty z badań waloryzacyjnych, […]

Czytaj dalej Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji Tagi:
Grudzień, 2020

Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce

Autor: Tomasz Jerzy Bieliński and Valeriia Dabizha

W artykule dokonano opisu charakterystyki chińskiego turysty, roli chińskiej turystyki wyjazdowej na rynku europejskim oraz udziału Chin w polskim rynku turystyki zagranicznej. Dokonano także badania opinii chińskich turystów o Polsce. Dane pozyskano z chińskiego portalu turystycznego MaFengWo. W wyniku badania stwierdzono, że Polska postrzegana jest jako państwo, które nie stanowi typowego miejsca turystycznego, a w porównaniu z państwami Europy Zachodniej i strefy euro, jest przystępna cenowo. Chińscy turyści […]

Czytaj dalej Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce Tagi:
Grudzień, 2020

Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych

Autor: Magdalena Żmuda-Pałka

Żegiestów-Zdrój to uzdrowisko leżące w Beskidzie Sądeckim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. Początek zdroju datuje się od momentu odkryciu źródła wody mineralnej przez Ignacego Medweckiego w 1846 r. Za sprawą tego węgierskiego szlachcica i zarazem kierownika kąpielisk w Muszynie, powstały pierwsze pensjonaty i łazienki. W kolejnych dekadach uzdrowisko rozwijało się. W artykule zwrócono szczególną uwagę na okres po pierwszej wojnie światowej, kiedy to żegiestowski zdrój był jednym z najlepszych uzdrowisk […]

Czytaj dalej Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych Tagi:
Grudzień, 2020

Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu

Autor: Jessica Kufa

Przedmiotem badań jest wystawa przyrodnicza w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego. Analiza ekspozycji pozwala na interpretację sposobu opowiadania o przeszłości i przyszłości antropocenu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to, jak tworzona jest narracja o przeszłości, szczególnie tej, która nie jest udziałem człowieka. Przedstawione zostają sposoby widzenia kształtowania się Tatr, wymierania gatunków i ochrony przyrody. Tworzenie zbiorów muzeum i wybór ekspozycji pozwala poznać, w jaki sposób kształtowane […]

Czytaj dalej Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu Tagi:
Październik, 2020

Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto

Autor: Sylwia Kaczmarek

Miasto jako przestrzeń wymiany jest strukturą, w której nakładają się trajektorie i odmienne sposoby użytkowania tego samego obszaru. Miejska przestrzeń wymiany może mieć różną intensywność wykorzystania przez użytkowników (mieszkańców i przybyszów), warunkują to jej atrybuty (wyposażenie, organizacja, walory) oraz cechy miasta (lokalizacja, geneza, wielkość, pozycja ekonomiczna, struktura społeczna). Turystyka kulturowa jest stałym elementem eksploracji przestrzeni wymiany na świecie ponieważ od początków istnienia miasta wykorzystują […]

Czytaj dalej Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto Tagi:
Październik, 2020

Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej

Autor: Agnieszka Koper

Targowiska miejskie są charakterystycznym elementem włoskiej turystyki kulinarnej. Zarówno te historyczne jak i współczesne, nie tylko aktywnie się rozwijają i przyczyniają do wzrostu popularności mniej znanych miejsc, ale także wpływają na niwelowanie sezonowości w turystyce poprzez większy przepływ turystów. Bez wątpienia działają również ożywiająco na gospodarkę danego miasta. Wizyta na targowisku połączona z market tour to jedna z bardziej cenionych przez Włochów i coraz popularniejsza wśród cudzoziemców, możliwość poznawania dziedzictwa kulinarnego […]

Czytaj dalej Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej Tagi:
Październik, 2020

Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania)

Autor: Agnieszka Niezgoda and Izabela Wyszowska

Odwiedzając różne miasta, współcześni turyści poszukują nowych wrażeń i inspiracji. Wśród wielu atrakcji i ofert mogą się zagubić czy nawet zapomnieć o tradycyjnych walorach turystycznych centrów miejskich, do których należą zabytki architektury minionych epok historycznych. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia architektury baroku w Polsce dla uczestnictwa w turystyce miejskiej i jego odzwierciedlenie w opiniach turystów. Artykuł w szczególności koncentruje się na ustaleniu świadomości odbiorców w zakresie znaczenia […]

Czytaj dalej Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania) Tagi:
Październik, 2020

Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych

Autor: Sebastian Bernat

Celem artykułu jest ocena zmian przestrzennych ostatnich lat w wybranych uzdrowiskach w kontekście zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Skoncentrowano się głównie na uzdrowiskach w Polsce, ale odniesiono się także do kontekstu europejskiego. Szczególnie zwrócono uwagę na przestrzeń publiczną i krajobraz, które w ostatnich latach zmieniają się głównie poprzez działania określane rewitalizacją. Przestrzeń publiczna jest traktowana jako element kultury uzdrowiskowej, wpływający na wzmocnienie procesu leczenia i zwiększenie zainteresowania turystycznego […]

Czytaj dalej Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych Tagi:
Październik, 2020

Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)

Autor: Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak

Nowoczesne technologie znajdują szerokie zastosowanie w działalności różnych organizacji, w tym także instytucji kultury. W przypadku muzeów pozwalają one wzbogacić i usprawnić zwiedzanie wystaw i ekspozycji. Oferują również szereg innych możliwości pozwalających na zwiększenie zaangażowania publiczności. Jednym z takich rozwiązań są beacony. Stanowią one rodzaj urządzeń, które transmitują sygnał bluetooth w celu mikrolokalizacji osób i przedmiotów. W sytuacji znalezienia się użytkownika w zasięgu beaconów, urządzenie to łączy […]

Czytaj dalej Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) Tagi:
Październik, 2020

Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa?

Autor: Tomasz Grzyb

Rzeki, będące dawniej jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych, współcześnie odgrywają coraz większą rolę jako istotny impuls wzmacniający atrakcyjność turystyczną miasta. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce zyskuje popularność trend ponownego „odwracania się” miast ku terenom nadrzecznym. Proces ten przejawia się m.in. poprzez odnowę powiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Poprawa dostępności terenów nadrzecznych, rewitalizacja zdegradowanych i kreowanie nowych przestrzeni publicznych, oprócz stymulowania zachowań […]

Czytaj dalej Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa? Tagi:
Październik, 2020

Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów

Autor: Andrzej Kowalczyk

Pod pojęciem waterfront na ogół rozumie się obszary w mieście położone nad zbiornikiem wodnym (morze, jezioro) bądź nad rzeką lub kanałem. W przeszłości były to z reguły obszary stykowe pomiędzy portem a sąsiadującymi z nimi częściami miasta, jednak obecnie termin ten odnosi się głównie do obszarów miejskich, które zostały poddane rewitalizacji, na ogół tracąc (lub ograniczając) dotychczasową funkcję portową. W zamian, w ramach procesów rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, tereny te (w polskiej […]

Czytaj dalej Wielofunkcyjność turystyczno-rekreacyjna miejskich waterfrontów Tagi: