Czerwiec, 2021

Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk and Katarzyna Michnicka

Turystyka motoryzacyjna zgodnie z definicją zaproponowaną przez autorów to forma turystyki kulturowej, w której celem i motywacją migracji turystycznych jest odwiedzenie miejsc związanych z motoryzacją, ważnych dla jej rozwoju i historii (głównie muzea motoryzacji, prywatne kolekcje pojazdów, fabryki samochodowe, eventy). Celem artykułu jest ocena rozwoju tego rodzaju turystyki w Polsce i Republice Czeskiej, biorąc pod uwagę frekwencję w muzeach motoryzacji i dostępnych dla turystów kolekcjach zabytkowych pojazdów. Szczegółową […]

Czytaj dalej Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej Tagi:
Czerwiec, 2021

Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki

Autor: Sebastian Bernat

Organy jako instrument muzyczny, stanowiący ważny obiekt dziedzictwa kulturowego, w ostatnich latach zyskuje coraz większe zainteresowanie  turystyki kulturowej. Organowe podróże umożliwiają poznanie zabytkowych i nowych instrumentów, związanych głównie z wnętrzami kościołów. Oprócz ich historii i budowy pozwalają także odkryć wyjątkowość ich brzmienia a przy okazji również wnętrze obiektu w którym się znajdują, z zabytkami sztuki i niekiedy wyjątkowym zapachem. Organowe podróże umożliwiają zatem wyjątkowe […]

Czytaj dalej Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki Tagi:
Czerwiec, 2021

Wpływ działalności terrorystycznej na ruch turystyczny w Europie Zachodniej

Autor: Małgorzata Gałązka

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie świadomości młodych turystów na temat zjawiska terroryzmu w subregionie Europy Zachodniej oraz wpływu działalności terrorystycznej na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie. W tym celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując kwestionariusz ankiety jako narzędzie badań. Wyniki dowodzą, że młodzi ludzie w większości śledzą informacje dotyczące pojawiających się ataków terrorystycznych i patrzą na nie z obawą, a kryterium bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych, które […]

Czytaj dalej Wpływ działalności terrorystycznej na ruch turystyczny w Europie Zachodniej Tagi:
Czerwiec, 2021

Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał?

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Turystyka biograficzna jest wciąż relatywnie mało spopularyzowaną formą turystyki kulturowej, choć jej tradycje – wywodzące się z biografistyki – są przecież długie. W artykule zjawisko to analizowane jest na przykładzie Republiki Czeskiej przez perspektywę oferty związanej z Tomášem G. Masarykiem, jedną z kluczowych postaci na drodze do powstania niepodległej Czechosłowacji w 1918 r. i jej późniejszym wieloletnim prezydentem. Dokonano inwentaryzacji walorów krajoznawczych i oferty turystycznej powiązanej z analizowanym […]

Czytaj dalej Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał? Tagi:
Czerwiec, 2021

Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności

Autor: Małgorzata Pruska and Przemysław Charzyński

Pierniki są charakterystycznym elementem toruńskiej turystyki kulinarnej. Celem artykułu było ustalenie stopnia rozpoznawalności toruńskich pierników przez turystów polskich i zagranicznych, a także ocena potencjału turystyki piernikowej w Toruniu oraz znaczenia dla rozwoju turystyki i brandingu miasta. Turystyka piernikowa to podtyp turystyki słodyczy, którą można wyróżnić w obrębie turystyki kulinarnej. Jej celem jest próbowanie, wyrabianie oraz zdobywanie wiedzy o piernikach. Odbywa się to poprzez poznawanie surowców, z których powstaje […]

Czytaj dalej Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności Tagi:
Czerwiec, 2021

Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19

Autor: Tomasz Abramski, Anna Fabisiak and Mariusz Jaworski

Zaspokajanie potrzeb żywieniowych zależne jest nie tylko od potrzeb społecznych, ale także od kultury czy zaistniałych warunków zewnętrznych, w tym także tych wynikających z odbywania podróży. Praca dotyczy zachowań żywieniowych turystów w dobie COVID-19. Wykazano w niej związek pomiędzy możliwością wyjazdu turysty w czasie pandemii a jego preferencjami żywieniowymi i ich wyborem. Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych i stanowi nowe spojrzenie zachowań i wyboru żywności turysty w czasie pandemii.

Czytaj dalej Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19 Tagi:
Czerwiec, 2021

Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu

Autor: Magdalena Kugiejko

Ostatnie dekady potwierdzają znaczący rozwój światowego rynku turystycznego co ma duże znaczenie dla państw należących do Gulf Cooperation Council. W artykule przedstawiono analizę potencjału turystyczno-kulturowego Omanu. Porównano występowanie i dostępność bazy noclegowej oraz infrastruktury towarzyszącej w północnej i południowej części kraju. Badana oparto o analizę dostępnych statystyk, obserwację terenową i źródła wtórne. Opracowanie obejmuje charakterystykę tendencji zmian ruchu turystycznego w latach 2011-2018. Ważnym uwarunkowaniem […]

Czytaj dalej Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu Tagi:
Czerwiec, 2021

Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Zbliżamy się pomału do momentu, w którym polscy badacze będą świętować 20-lecie badań i publikacji w zakresie turystyki kulinarnej oraz szeroko rozumianych zagadnień z zakresu kulinariów w podróży. Początkowe teksty (pierwsze, do jakich udało się dotrzeć pochodzą z 2003 roku) dotyczyły bardziej usług gastronomicznych niż turystyki kulinarnej sensu stricte, jak również usług enoturystycznych. Dzisiaj możemy się już pochwalić bogatą kolekcją różnych opracowań, na którą składają się […]

Czytaj dalej Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem Tagi:
Marzec, 2021

Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu

Autor: Jacek Kaczmarek and Sylwia Kaczmarek

Turystyka kulturowa jako okresowa mobilność przestrzenną poza centrum interesu życiowego łączy się  z przekraczaniem granic, pokonywaniem barier, wkraczaniem na nieznane obszary i powoduje transformację doświadczenia uczestników. W kontekście pandemii Covid-19, którą uznać można za „klęskę postępu”, bowiem bezlitośnie wykazała kruchość naszej cywilizacji, warto zastanowić się nad zmianami postaw turystów kulturowych oraz wynikających z tego skutków dla rozwoju tej formy podróży. Autorzy proponują redefinicję pojęcia […]

Czytaj dalej Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu Tagi:
Marzec, 2021

Overtourism w etycznej perspektywie

Autor: Marek Adam Kazimierczak and Ewa Malchrowicz-Mośko

Celem artykułu jest teoretyczne i praktyczne wsparcie etycznego argumentu przemawiającego za turystyką odpowiedzialną i sprawiedliwą moralnie, czego overtourism jest zaprzeczeniem. W części pierwszej – O samoniszczącej mocy overtourismu – krytyczna ocena ekspansji przemysłu turystycznego w obszarze podróży międzynarodowych sięga strukturalnych i systemowych sprzeczności kapitalistycznego systemu, którego turystyka jest odzwierciedleniem. Postulowana tu reorientacja na poszanowanie praw lokalnych społeczności, nadania im wyższego priorytetu niż prawo turystów do podróżowania […]

Czytaj dalej Overtourism w etycznej perspektywie Tagi:
Marzec, 2021

Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Autor: Agnieszka Karpiel

Tekst podejmuje próbę analizy relacji tworzącej się pomiędzy przewodnikiem a turystką w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i jej wpływie na narracje o katastrofie. Badaczka skupia się na zasadach, którym podlega praca przewodników, jak i w opowieściach turystów. Materiał badawczy jest rezultatem antropologicznych badań terenowych prowadzonych przez autorkę tekstu. Główną osią tekstu staje się zagadnienie łamania zakazów dotyczących wchodzenia do opuszczonych budynków, zabierania ze Strefy przedmiotów […]

Czytaj dalej Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Tagi:
Marzec, 2021

Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia

Autor: Magdalena Sawczuk

Działalność muzealna obejmuje aktywności podstawowe (gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów), oraz dodatkowe, czyli działania kulturowe, turystyczne, społeczne i edukacyjne. Punktem odniesienia jest przestrzeń wystawiennicza, jednakże nowe funkcje implikują jej poszerzanie i redefiniowanie. Pandemia oraz obostrzenia wpłynęły na muzea każdego statusu i rodzaju. Działania wcześniej proponowane, jak wirtualne wizyty lub lekcje, stały się od pierwszej połowy 2020 roku kluczowym elementem aktywności. Celem artykułu jest […]

Czytaj dalej Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia Tagi:
Marzec, 2021

Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki

Autor: Maria Gutowska

 Turystyka do muzeów sztuki stanowi swoisty paradoks, ponieważ niezwykle często sprowadza w przestrzeń zdominowaną przez sztukę, osoby, w których życiu codziennym jest ona nieobecna. Autorka zgłębiała fenomen turystyki do muzeów sztuki poprzez własne badania i antropologiczne wywiady pogłębione, które przyniosły szereg, często zaskakujących, odpowiedzi na pytania o motywacje, cele i sposoby zwiedzania. Rozmaite wątki, jakie wyłaniają się z badań, rysują obraz niezwykłej różnorodności postaw zwiedzających i jednocześnie […]

Czytaj dalej Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki Tagi:
Marzec, 2021

Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego

Autor: Piotr Kociszewski

Istotą artykułu jest wskazanie odpowiedzi na pytanie badawcze – jakimi cechami charakteryzują się aktywni turyści seniorzy (szczególnie w kontekście turystyki kulturowej) oraz jak powinna funkcjonować dedykowana im oferta, szczególnie w zakresie dziedzictwa kulturowego, aby odpowiedzieć na ich potrzeby, możliwości i zainteresowania? W pierwszej części dokonano próby konceptualizacji istotnych pojęć, a także identyfikacji uwarunkowań i atrybutów aktywności turystycznej seniorów (na podstawie zarówno danych pierwotnych – pochodzących z badań […]

Czytaj dalej Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego Tagi:
Marzec, 2021

Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Kim są turyści kulturowi, jak precyzyjnie można ich zdefiniować i scharakteryzować? Pytanie zdawałoby się proste, od lat dostarcza badaczom wielu trudności, a prezentowane przez nich teorie nierzadko bardzo różnią się od siebie, utrudniając wypracowanie wspólnego stanowiska. Wynika to m.in. z faktu, że – jak zauważył jeden z ważniejszych badaczy zjawiska Rami Isaak [2008] – samo pojęcie turystyka kulturowa „stało się terminem ogólnym dla bardzo wielu […]

Czytaj dalej Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” Tagi:
Grudzień, 2020

Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku

Autor: Paulina Sulich and Piotr Kociszewski

Wielki Gościniec Litewski to tematyczny szlak kulturowy, który powstał, aby promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także przyczynić się do rozwoju turystyki Wschodniego Mazowsza oraz terenów Podlasia. Współcześnie funkcjonuje on na bazie dawnego traktu historycznego, przede wszystkim gościńca pocztowego, łączącego niegdyś dwie stolice – Warszawę oraz Wilno. W artykule skupiono się na charakterystyce współczesnego szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, przedstawiono uwarunkowania historyczne jego powstania, a także powołania Lokalnej […]

Czytaj dalej Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku Tagi:
Grudzień, 2020

Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji

Autor: Marcin Gorączko

W artykule dokonano podsumowania dotychczasowych prac nad oceną potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce, zrealizowanych według metody zaproponowanej przez A. Mikosa von Rohrscheidta.  Prowadzone w obrębie powiatów (w przypadku miast wydzielonych analiza ich potencjału odbywa się wraz z otaczającym je powiatem ziemskim) w latach 2007-2020, objęły one swoim zasięgiem ponad 100 tego typu jednostek terytorialnych w kraju.  Opracowane a następnie opublikowane na łamach czasopisma „Turystyka Kulturowa” raporty z badań waloryzacyjnych, […]

Czytaj dalej Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji Tagi:
Grudzień, 2020

Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce

Autor: Tomasz Jerzy Bieliński and Valeriia Dabizha

W artykule dokonano opisu charakterystyki chińskiego turysty, roli chińskiej turystyki wyjazdowej na rynku europejskim oraz udziału Chin w polskim rynku turystyki zagranicznej. Dokonano także badania opinii chińskich turystów o Polsce. Dane pozyskano z chińskiego portalu turystycznego MaFengWo. W wyniku badania stwierdzono, że Polska postrzegana jest jako państwo, które nie stanowi typowego miejsca turystycznego, a w porównaniu z państwami Europy Zachodniej i strefy euro, jest przystępna cenowo. Chińscy turyści […]

Czytaj dalej Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce Tagi:
Grudzień, 2020

Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych

Autor: Magdalena Żmuda-Pałka

Żegiestów-Zdrój to uzdrowisko leżące w Beskidzie Sądeckim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. Początek zdroju datuje się od momentu odkryciu źródła wody mineralnej przez Ignacego Medweckiego w 1846 r. Za sprawą tego węgierskiego szlachcica i zarazem kierownika kąpielisk w Muszynie, powstały pierwsze pensjonaty i łazienki. W kolejnych dekadach uzdrowisko rozwijało się. W artykule zwrócono szczególną uwagę na okres po pierwszej wojnie światowej, kiedy to żegiestowski zdrój był jednym z najlepszych uzdrowisk […]

Czytaj dalej Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych Tagi: