czerwiec, 2022

Kolej żelazna – nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze

Autor: Aleksandra Katarzyna Giełdoń - Paszek

Wynalazek kolei żelaznej znacząco wpłynął na kształt turystyki kulturowej. Kolej od momentu swego powstania stanowiła też interesujący temat dla fotografików i malarzy. Można zaobserwować pewną zbieżność tematyczną i kompozycyjną w obu tych obszarach. Współcześnie istnieje duże środowisko fotografików zainteresowanych tą tematyką. Dowodem na to są liczne blogi  i strony internetowe zawierające stare i nowe zdjęcia związane z koleją i podróżą koleją. Zdjęcia te można podzielić według różnych kryteriów: tematycznego, chronologicznego, charakteru estetycznego (ukazujące piękno kolei bądź reportażowe). One posłużyły jako materiał wyjściowy do tych rozważań. Fotografia kolejowa stanowi także świetny obszar badawczy dla historyków, socjologów, antropologów i badaczy turystyki kulturowej. W ramach studiów nad kulturą wizualną dobrym sposobem analizy wydaje się być metoda proponowana przez Gillian Rose, opublikowana w  publikacji zatytułowanej Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Koncentruje się ona przede wszystkim na osobie odbiorcy fotografii i elementach determinujących odbiór. W niniejszym artykule dokonano analizy tą metodą starych zdjęć z podróży Orient Expressem, zamieszczonych na internetowej stronie magazynu poświęconego fotografii.

Tagi: