czerwiec, 2023

Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności

Autor: Joanna Ziarkowska i Dominik Ziarkowski

Od końca XVIII wieku w różnych krajach Europy zaznaczył się nurt dążący do wszechstronnego poznania rodzimej historii, pamiątek kultury oraz przyrody. W kolejnym stuleciu zaczęły powstawać specjalnie w tym celu powoływane organizacje, które umożliwiały ich członkom udział w wycieczkach, spotkaniach oraz podejmowanie różnych działalności na rzecz poznawania i popularyzacji wiedzy o swoim regionie. Tworzenie podobnych organizacji na ziemiach polskich było utrudnione ze względu na podział kraju na zabory. W 1873 roku […]

Czytaj dalej Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności Tagi:
czerwiec, 2023

Turystyka kulturowa w regionach peryferyjnych: przykład dystryktu A Luoi (Wietnam)

Autor: Andrzej Kowalczyk i Trọng Quân Nguyễn

Termin „region peryferyjny” dotyczy najczęściej obszarów, które z racji położenia geograficznego, oddalenia od większych ośrodków społeczno-gospodarczych i gorszej dostępności komunikacyjnej, mają na ogół słabiej rozwiniętą gospodarkę niż inne regiony.W wielu przypadkach są to tereny przygraniczne, jak jest w przypadku dystryktu A Luoi w położonej w środkowym Wietnamie prowincji Thua Thien-Hue. Często są one zamieszkiwane przez mniejszości etniczne. Wśród walorów turystycznych, które przyciągają turystów krajowych i zagranicznych do leżącego przy granicy […]

Czytaj dalej Turystyka kulturowa w regionach peryferyjnych: przykład dystryktu A Luoi (Wietnam) Tagi:
czerwiec, 2023

Woda jako element krajobrazu miast

Autor: Beata Raszka i Krzysztof Kasprzak

Obszary nadrzeczne są we wszystkich kulturach uważane za tereny niezwykłe, a spośród wszystkich miejsc zamieszkania przez ludzi miasta położone nad rzekami są szczególne. Wynika to zarówno z przyrodniczych walorów rzeki i jej doliny połączonych z miejską przestrzenią, z założeń urbanistyczno-architektonicznych, często odznaczających się unikatowymi walorami kulturowymi, jak i specyficznych funkcji miast nadrzecznych. Woda jest największą ozdobą obszarów zurbanizowanych, czynnikiem akcentującym i podnoszącym walory estetyczne krajobrazu, czynnikiem stwarzającym wyjątko­we możliwości […]

Czytaj dalej Woda jako element krajobrazu miast Tagi:
czerwiec, 2023

Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Artykuł koncentruje się na lokalizacji produktów transgranicznych o profilu kulturowym funkcjonujących w polskich regionach przygranicznych lub konstruowanych i realizowanych z udziałem polskich podmiotów zarządczych i polskich gestorów usług. Analiza odnosi się do typów tych produktów, ich terytorialnego zasięgu rozumianego jako zakładany i faktyczny obszar turystycznej eksploatacji, kreacji doświadczeń i konsumpcji usług składowych, związku tych propozycji z głównymi formami turystyki kulturowej, a także do kierunku ruchu turystów generowanym […]

Czytaj dalej Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania Tagi:
czerwiec, 2023

Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska)

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Dolina Sázavy jest jedną z osi rozwoju turystyki rozchodzących się promieniście z Pragi. Dawniej dominującą rolę odgrywały tu zjawiska trampingu i drugich domów, ale współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje turystyka kulturowa. Celem pracy stała się więc analiza zmian w zakresie turystyki i rekreacji w dolinie Sázavy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej. Dla obszaru badań, za który przyjęto dolinę wraz z jej otoczeniem w zasięgu ekwidystanty 10 km od koryta rzeki, […]

Czytaj dalej Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska) Tagi:
czerwiec, 2023

True crime jako forma turystyki

Autor: Karolina Juszczyk i Czesław Adamiak

True crime to gatunek twórczości dokumentalnej opowiadającej historie prawdziwych przestępstw lub zbrodni. Jego rosnąca popularność przekłada się na pojawienie się ruchu turystycznego skierowanego do muzeów poświęconych przestępczości i kryminalistyce oraz miejsc popełnienia lub upamiętnienia zbrodni. Rośnie również oferta wycieczek tematycznych i wydarzeń związanych z tematyką true crime. W artykule przeprowadzono przegląd literatury pozycjonując turystykę true crime wśród form turystyki. Stwierdzono, że ta turystykę true crime częściowo można zaliczyć do tanatoturystyki. Zaprezentowano […]

Czytaj dalej True crime jako forma turystyki Tagi:
czerwiec, 2023

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat gorlicki jest mikroregionem położonym w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Analiza jego potencjału turystyczno-kulturowego  została przeprowadzona w oparciu o metodę bonitacji punktowej, opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt. Punktem wyjściowym do badań było zidentyfikowanie i skategoryzowanie potencjalnych celów turystyki kulturowej, następnie dokonano oceny ich rangi oraz dostępności. Przeprowadzono również przegląd czynników wspierających turystykę kulturową, uwzględniając m.in.  infrastrukturę turystyczną i ofertę czasu wolnego. Raport […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gorlickiego Tagi: ,
czerwiec, 2023

Pytanie 103: Jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej?

Autor: Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak i Marcin Gorączko

Kwestie związane ze środowiskiem dyskutowane i rozważane są w różnych kontekstach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Akcentuje się nade wszystko zmiany klimatu i ich konsekwencje dla kolejnych pokoleń. Pozostaje truizmem stwierdzenie, iż człowiek i jego działania mają wpływ na środowisko. Znakomitym na to przykładem są tradycyjne i chronione krajobrazy kulturowe, zrównoważone ekosystemy czy parki narodowe, organizowane przez człowieka, stanowiące jedną z form długofalowej ochrony i organizacji jego kontaktu z naturą. Jak zwiększająca się […]

Czytaj dalej Pytanie 103: Jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej? Tagi:
czerwiec, 2023

Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics

Autor: Tomasz Duda

W ostatnich latach notuje się znaczne przyspieszenie w powstawaniu monografii poświęconych jednej, konkretnej formie turystyki kulturowej. Dotyczy to zarówno literatury polskiej, jak i światowej. Powstały nowe publikacje dotyczące turystyki religijnej, tanatoturystyki, turystyki militarnej czy turystyki kulinarnej i winiarskiej. Ciągle jednak brakowało rzetelnego opracowania niszowych odmian aktywności turystyczno-kulturowych, jak np. turystyki związanej z doświadczeniami muzycznymi (zarówno w odmianie muzyki klasycznej jak i popularnej i rozrywkowej). Lukę tę z pewnością […]

Czytaj dalej Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics Tagi:
czerwiec, 2023

Zarys dziejów powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Znalezione na terenie powiatu gorlickiego przez archeologów przedmioty świadczą o tym, że ziemia gorlicka była zamieszkana już w okresie neolitu (ok. 4500 lat p.n.e.). Osadnictwo rozwijało się w okolicach Biecza i Gorlic, nad rzeką Ropą. Najstarsze wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z XI wieku i dotyczą Biecza, w którym prawdopodobnie już w IX wieku istniał gród, położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących w kierunku Rusi Halickiej i Węgier. Położenie to umożliwiało rozwój gospodarczy […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu gorlickiego Tagi: ,
czerwiec, 2023

Wybrana literatura na temat powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne: Bańburski K., Kozioł M., 2005, Wielka wojna: Tarnów – Gorlice 1915, Tarnów Bonusiak W., 2022, Szejk z Galicji: Ignacy Łukasiewicz, Rzeszów Centek J., 2015, Korpus Gwardii w Bitwie pod Gorlicami, Warszawa Centek J., Kułacz S., Ruszała K., 2015, Bitwa pod Gorlicami: studia z perspektywy stulecia, Gorlice Ćmiech A., 2018, Bobowa i jej dzieje, Bobowa Ćmiech A., 2015, Gorlice: dzieje […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu gorlickiego Tagi: ,
czerwiec, 2023

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie gorlickim

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat gorlicki to region o wielkim potencjale turystyczno-kulturowym, na terenie którego znaleźć można zabytki związane z I wojną światową, przemysłem naftowym czy grupami etnicznymi tworzącymi przez stulecia jego krajobraz kulturowy. Proponowane trasy pokazują różnorodność atrakcji turystycznych regionu, jednak z uwagi na ich dużą liczbę, nie uwzględniają wszystkich. Trasa 1. Gorlice – w blasku lampy naftowej i w mroku wojny. Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza – Rynek– Bazylika Narodzenia Najświętszej […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie gorlickim Tagi: ,
czerwiec, 2023

Powiat gorlicki – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 38-300 Gorlice tel. 18 353 53 80 e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl www.powiatgorlicki.pl Urząd Miejski w GorlicachRynek 2 38-300 Gorlicetel. 18 353 62 00 e-mail: um@um.gorlice.plwww.gorlice.pl Urząd Miejski w BieczuRynek 1 38-340 Biecztel. 13 447 11 13 email: um@biecz.pl www.biecz.pl Urząd Miejski w BobowejRynek 2138-350 Bobowa tel. 18 351 43 00 e-mail: um@bobowa.pl www.bobowa.pl Urząd Gminy Gorlice ul. 11 Listopada 2 tel. 18 353 57 62 e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl www.gmina.gorlice.pl […]

Czytaj dalej Powiat gorlicki – przydatne adresy Tagi: ,
czerwiec, 2023

Powiat gorlicki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka dziedzictwa kulturowego Powiat gorlicki stanowi atrakcyjny cel podróży zorientowanych na poznawanie dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego. W regionie znaleźć można aż pięć obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a są nimi kościoły: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej – z początków XVI w., przykład gotyckiego budownictwa drewnianego, nazywany Perłą Beskidu Niskiego, oraz Świętego Michała w Binarowej – z ok. 1500 r., doceniony […]

Czytaj dalej Powiat gorlicki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
czerwiec, 2023

Rozmowa z Natalią Pacaną-Roman – gorliczanką, przewodnikiem turystycznym, fotografem, autorką albumu „Gorlickie Pejzaże”

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka Kulturowa: Co Pani zdaniem przyciąga (lub powinno przyciągać) turystów do miejscowości powiatu gorlickiego? Czy może Pani polecić miejsca lub obiekty warte obejrzenia, a nieznane lub niedoceniane przez turystów? Natalia Pacana-Roman: Wydaje mi się, że w powiecie gorlickim nie ma już miejsc, do których nie dotarli turyści. Jest tu przestrzeń do uprawiania turystyki aktywnej (np. rowerowej, górskiej, konnej, są też trasy narciarstwa biegowego), historycznej i kulturowej, religijnej, kulinarnej… Każdy znajdzie tutaj coś dla […]

Czytaj dalej Rozmowa z Natalią Pacaną-Roman – gorliczanką, przewodnikiem turystycznym, fotografem, autorką albumu „Gorlickie Pejzaże” Tagi: ,
czerwiec, 2023

Gdzie jeść i spać w powiecie gorlickim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja i hotel DWÓR W ROPIE 38-312 Ropa 578A tel. 607 680 254 e-mail: gosciniec.dworski@wp.pl www.dworwropie.pl (kuchnia polska, kuchnia europejska) GOŚCINNA CHATA (karczma i hotel***) 38-316 Wysowa – Zdrój 63 tel. 782 976 478 e-mail: kontakt@goscinnachatawysowa.pl www.goscinnachatawysowa.pl (tradycyjna kuchnia łemkowska, tradycyjna kuchnia pogórzańska, kuchnia polska, kuchnia wegetariańska, kuchnia wegańska) Karczma DZIURNÓWKA 38-316 Wysowa – Zdrój 122 tel. 18 353 […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie gorlickim? Tagi: ,