czerwiec, 2022

Zarys dziejów powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

W 1198 r. patriarcha jerozolimski Monachus (zm. 1202 r.) , wspominając o nadaniu klasztorowi Bożogrobców z Miechowa licznych dóbr, wspomniał o soli z Bochni (sal de Bochegna). Jest to pierwsza pisana wzmianka o osadzie, w której warzono sól już w epoce neolitu, a z której rozwinął się jeden z ważniejszych ośrodków miejskich na ziemiach polskich. Na 1. poł. XII w. datuje się również powstanie osady Villa Żegota, w której w 1293 r. ówczesny właściciel  Zbigniew […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne: Banach J., 2005, Parafia w Lipnicy Murowanej: zarys dziejów od powstania do roku 1945, Lipnica Murowana Baniak J., Podsiadło R., Zaczek P., 2015, Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r., Agencja Wydawnicza CB, Warszawa Blajda C., 1993, Żegocina dawna i współczesna (w 700-lecie powstania wsi), Żegocina-Kraków Chmielewski G., 2018, Ostatni przejazd: opowieść o mistrzu Kuligu, Auto […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat bocheński to region posiadający wielki potencjał turystyczno-kulturowy. Znajdują się w nim dwa obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wiele innych zabytków i atrakcji, które sprawiają, że warto zwiedzić tę część Małopolski. Propozycja trzydniowego pobytu w regionie uwzględnia zarówno sztandarowe zabytki, jak i nieco mniej znane, pozostające na uboczu, a jej celem jest zachęcenie do odkrywania Bocheńszczyzny. Trasa 1. Bochnia „Na świecie” Rynek – Muzeum […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim Tagi: ,
czerwiec, 2022

Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka Kulturowa: Powiat bocheński może się pochwalić aż dwoma zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mowa oczywiście o Kopalni Soli Bochnia i drewnianym kościółku św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. Czy w Twojej opinii turyści, podejmując decyzję o wyborze programu zwiedzania, biorą pod uwagę ten fakt? Czy oznaczenie „Obiekt UNESCO” jest magnesem przyciągającym turystów? A może dowiadują się o tym dopiero na miejscu, od przewodnika? Barbara Jagiencarz-Starzec:Z moich obserwacji wynika, że turyści, wybierając […]

Czytaj dalej Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia tel. 14 615 37 00 e-mail: powiat@bochnia.pl www.powiat.bochnia.pl Urząd Miejski w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia tel. 14 614 91 00 e-mail: umb@um.bochnia.pl www.bochnia.eu   Centrum Informacji Turystycznejul. Oracka 432-700 Bochniatel. 784 303 179e-mail: it.bochnia@msit.malopolska.pl Kopalnia Soli Bochnia ul. Campi 15 32-700 Bochnia tel. 14 692 67 52 e-mail: biuro@kopalnia-bochnia.pl https://kopalnia-bochnia.pl Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni […]

Czytaj dalej Powiat bocheński – przydatne adresy Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka dziedzictwa kulturowego Zgodnie z definicją „jako turystykę kulturową, zorientowaną na obiekty dziedzictwa kulturowego określimy te podróże, których głównym celem jest zetknięcie się uczestników z zabytkami, zespołami i miejscami uznanymi oficjalnie i powszechnie za dziedzictwo kulturowe świata, kraju lub regionu” [Armin Mikos von Rohrscheidt 2016, s. 77]. Powiat bocheński to region, na terenie którego znajduje się wiele zabytków pozwalających stwierdzić, iż jest on atrakcyjną destynacją turystyki dziedzictwa kulturowego. […]

Czytaj dalej Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
czerwiec, 2022

Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja TURYSTYCZNA Rynek 13, 32-700 Bochnia tel. 535 898 992 e-mail: turystycznabochnia@gmail.com www.turystycznabochnia.pl (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja CAMERA’LNA ul. Biała 23, 32-700 Bochnia tel. 570 771 455 e-mail: camera.cafe.krakow@gmail.com https://pl-pl.facebook.com/Cameralna.bochnia/ (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja JUBILATKA ul. Solna 4, 32-700 Bochnia tel. 14 612 29 32 e-mail: jubilatka@spolembochnia.pl www.jubilatkabochnia.pl (kuchnia staropolska, kuchnia regionalna) Restauracja i Trattoria La Foresta ZALESIE ul. Gen. Dąbrowskiego 1a, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim? Tagi: ,
czerwiec, 2022

Komańcza – ostatnie miejsce uwięzienia Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego – miejsce powstania odnowionych Ślubów Narodu

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Było to związane ze 120. rocznicą jego urodzin i 40. rocznicą śmierci. Kardynał Stefan Wyszyński, charyzmatyczny przywódca polskiego Kościoła, 12 września 2021 r.  został ogłoszony błogosławionym. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Siostry Nazaretanki) założyła w 1875 r. w Rzymie bł. Franciszka Siedliska, Polka, dla szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród ludzi, a zwłaszcza […]

Czytaj dalej Komańcza – ostatnie miejsce uwięzienia Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego – miejsce powstania odnowionych Ślubów Narodu Tagi:
czerwiec, 2022

Warszawska kolekcja dzieł Marca Chagalla

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na międzynarodowej aukcji został zakupiony unikatowy w skali kraju zbiór 14 kolorowych prac Marca Chagalla.  Wszystkie dzieła pochodzą z kolekcji rodziny Chagalla i powstały w dojrzałym okresie twórczości artysty. Dzieła pozyskane do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie są opatrzone certyfikatem z potwierdzeniem autentyczności, wystawionym przez Comité Marc Chagall w Paryżu – instytucję sprawującą pieczę nad spuścizną artysty. Ze względu na surowe wymogi konserwatorskie, […]

Czytaj dalej Warszawska kolekcja dzieł Marca Chagalla Tagi:
czerwiec, 2022

Zapomniane ślady obecności Menonitów na Mazowszu

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

                                                                                                                       Martwymi nie są ci, którzy umarli,                                                                                                        lecz ci, o których zapomniano[1] Dziedzictwo kulturowe pozostawione na ziemiach polskich przez Menonitów (inaczej Mennonitów), zwanych Olędrami (także Olendrami), stanowi ważną składową historii Polski i jest częścią naszego wspólnego dziedzictwa. Swoją obecnością na polskiej ziemi wnieśli bardzo wiele do skarbca kultury polskiej. Społeczność menonicka, co prawda nieliczna, odegrała znacząca rolę w historii rozwoju Żuław[2]. Przyczynili się głównie do zagospodarowania Delty […]

Czytaj dalej Zapomniane ślady obecności Menonitów na Mazowszu Tagi:
marzec, 2022

Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową?

Autor: Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Marcin Gorączko i Armin Mikos von Rohrscheidt

Pojęcie „region” w dyskusji naukowej cechuje „nieostrość jego pojmowania” [por. Mazurski 2009]. Jest ono wieloznaczne także z tego powodu, iż używają go i definiują dla swoich potrzeb badawczych przedstawiciele wielu dyscyplin. Zapraszamy do interdyscyplinarnej dyskusji nad tematyką regionu / regionów, zawężonej wszakże do kontekstu turystyki kulturowej. Armin Mikos von Rohrscheidt [2008, s. 166; szerzej: 2009, s. 72-75] wskazuje, że „granice regionów wyodrębnionych najczęściej dla potrzeb […]

Czytaj dalej Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową? Tagi:
marzec, 2022

Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945

Autor: Piotr Kociszewski

W jednej z klasycznych definicji pojęcia region turystyczny, autorstwa S. Liszewskiego [2002, s. 91-92], a przywołanej w niniejszym numerze tematycznym „Turystyki Kulturowej” m.in. w tekście A. Kowalczyka, wskazuje się, że „to obszar, który charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami turystycznymi, głównie naturalnymi oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym koncentruje się ruch turystyczny”. W tych kategoriach zwykło się postrzegać regiony turystyczne, dokonując ich właściwego opisu strukturalnego i funkcjonalnego, uwzględniającego  także charakter wpływających na atrakcyjność walorów. Czasem […]

Czytaj dalej Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945 Tagi:
marzec, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Kompleksowa analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego została oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki, wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego Tagi: ,
marzec, 2022

Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej

Autor: Andrzej Kowalczyk

Region kulturowy należy spostrzegać jako jedną z form regionu geograficznego, przy czym ma on zazwyczaj postać regionu formalnego (powierzchniowego). Za przykład tego rodzaju regionów można uznać obszary, których wspólną cechą jest uprawa winorośli, produkcja wina oraz związana z tym enoturystyka. Traktując turystykę winiarską w sposób kompleksowy można posłużyć się stworzoną przez Valene L. Smith (co prawda z myślą o turystyce etnicznej) koncepcją 4Hs (od pojęć habitat, history, heritage, handicrafts), jak również koncepcją klastra turystycznego, […]

Czytaj dalej Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej Tagi:
marzec, 2022

Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”)

Autor: Iryna Manczak i Maria Bajak

Celem artykułu jest zidentyfikowanie problematyki kreowania doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Na potrzeby prowadzonych badań przeanalizowano aplikację turystyczną „VisitMalopolska”, w tym jej kluczowe funkcjonalności. Wyróżniona aplikacja umożliwia samodzielne zwiedzanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie Małopolski. Stanowi także przykład narzędzia wspierającego turystów w trakcie podejmowanych podróży. W rozważaniach zwrócono uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z kreowaniem doświadczeń turystycznych w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych. Omówiono […]

Czytaj dalej Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”) Tagi:
marzec, 2022

Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia

Autor: Agata Walczak

Artykuł jest próbą zidentyfikowania Transylwanii jako regionu o dużym potencjale turystycznym. Dzięki unikalnemu statusowi obszaru autonomicznego, jaki utrzymywała przez wieki, Transylwania wyraźnie odróżnia się na tle innych regionów pod względem kulturowym i cywilizacyjnym. Autentyczność regionu odzwierciedlona jest w jego krajobrazie kulturowym, zachowanym w prawie niezmienionym stanie od wielu wieków. Odnaleźć ją można takżew przejawach kultury duchowej i dziedzictwie niematerialnym jego mieszkańców. Transylwania ma wiele do zaoferowania w zakresie turystyki […]

Czytaj dalej Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia Tagi:
marzec, 2022

Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia)

Autor: Ewa Elżbieta Markiewicz i Agnieszka Niezgoda

Sednem tożsamości terytorialnej jest związek emocjonalny mieszkańców z ich okolicą. Tożsamość lokalna sprzyja zatem podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury będącej elementem atrakcyjności turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie roli inicjatywy społecznej w kształtowaniu tożsamości miejsca poprzez procesy partycypacji społecznej na przykładzie projektu „Cichy Memoriał” w województwie podkarpackim. Zadaniem tej inicjatywy było przybliżenie losów przeciętnych ludzi, mieszkańców […]

Czytaj dalej Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia) Tagi:
marzec, 2022

Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych

Autor: Edyta Pijet-Migoń i Karolina Królikowska

Od kilkunastu lat znacząco wzrasta liczba winnic na Dolnym Śląsku. Większość z nich wraz z rozpoczęciem sprzedaży własnego wina wprowadza usługi enoturystyczne. Celem artykułu, mającego charakter badawczy, jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób działalność dolnośląskich winiarzy wpływa na rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz w jakim zakresie ich działalność nawiązuje do tradycji winiarskich regionu, a w jakim zakresie jest innowacyjna. W pracy wykorzystano kilka metod badawczych – […]

Czytaj dalej Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych Tagi:
marzec, 2022

Rozmowa z Panem Leszkiem Skazą – krajeńskim regionalistą, autorem wielu książek i artykułów na temat historii i zabytków terenu obecnego powiatu sępoleńskiego.

Autor: Łukasz Jakubowski

Łukasz Jakubowski: Niedawno ukazały się „Pałace i dwory gminy Sępólno Krajeńskie”. To czwarta, ostatnia z serii publikacji opisujących pałace i dwory wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego. Czy w związku z tym można przyjąć, że każdy zabytek tego rodzaju w powiecie sępoleńskim został przez Pana opisany? Leszek Skaza: Powiem tak – prawie każdy.  Są jeszcze obiekty, których zgodnie ze sztuką może byśmy nie określili mianem pałacu lub dworu – to centra mniejszych majątków, […]

Czytaj dalej Rozmowa z Panem Leszkiem Skazą – krajeńskim regionalistą, autorem wielu książek i artykułów na temat historii i zabytków terenu obecnego powiatu sępoleńskiego. Tagi: ,
marzec, 2022

Powiat sępoleński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Turystyka dziedzictwa kulturowego             Pomimo średniowiecznych korzeni osadnictwa, na terenie powiatu sępoleńskiego materialne dziedzictwo kulturowe wiąże się z okresem znacznie późniejszym, bo głównie dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym. To okres współistnienia na tych terenach trzech grup narodowościowych, Niemców (w przewadze), Polaków oraz Żydów. Trwałym udokumentowaniem ówczesnych stosunków społecznych są przede wszystkim licznie występujące tu rezydencje szlacheckie, na czele z okazałymi pałacami w Runowie Kujawskim, Sypniewie, Komierowie czy Suchorączku oraz zespoły dworskie z budynkami […]

Czytaj dalej Powiat sępoleński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,