grudzień, 2023

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Autor: Marcin Gorączko i Aleksandra Gorączko

Artykuł zawiera kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy [Mikos v. Rohrscheidt 2008]. Uwzględnione są w niej potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostała oferta czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastruktura turystyczna oraz komunikacyjna, noclegowa i gastronomiczna. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu golubsko-dobrzyńskiego Tagi: ,
grudzień, 2023

Ważne adresy: powiat golubsko-dobrzyński

Autor: Marcin Gorączko

Zamek w Golubiu Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń tel. +48 56 683 24 55, +48 56 683 24 66, +48 609 388 510 e-mail: zamek@zamekgolub.pl www.zamekgolub.pl Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szafarnia 1, 87-404 Radomin tel: +48 56 682 79 30 e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl www.szafarnia.art.pl Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Obory 38, 87-645 Zbójno tel. +48 54 280 11 59 e-mail: […]

Czytaj dalej Ważne adresy: powiat golubsko-dobrzyński Tagi: ,
grudzień, 2023

Powiat golubsko-dobrzyński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Zinwentaryzowane w trakcie badań na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego atrakcje, pozwalają na stwierdzenie, że spośród różnorodnych form turystyki kulturowej, największy potencjał mają tu: turystyka dziedzictwa kulturowego, turystyka eventowa, turystyka biograficzna i turystyka religijna (pielgrzymkowa). Turystyka dziedzictwa kulturowego Pierwszoplanowym celem wyprawy ukierunkowanej na poznawanie dziedzictwa kulturowego jest z cała pewnością zamek w Golubiu. Głównie z tej przyczyny, że jest to jedna z nie tak licznych warowni krzyżackich, które będąc już w stanie ruiny, […]

Czytaj dalej Powiat golubsko-dobrzyński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
grudzień, 2023

Powiat golubsko-dobrzyński – gdzie jeść i spać

Autor: Marcin Gorączko

Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA*** Elgiszewo 37, 87 – 408 Ciechocin tel. +48 603 382 469, +48 56 683 96 01 e-mail: recepcja@osadakarbowko.pl www.osadakarbowko.pl Zamek Golubski ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń tel. +48 56 683 24 55, +48 56 683 24 66, +48 609 388 510 e-mail: zamek@zamekgolub.pl www.zamekgolub.pl Restauracja Herbarium: tel. +48 735 463 107, e-mail: restauracja@zamekgolub.pl Hotel Vabank*** […]

Czytaj dalej Powiat golubsko-dobrzyński – gdzie jeść i spać Tagi: ,
grudzień, 2023

Dzieje powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Autor: Marcin Gorączko

Najwcześniejsze ślady bytności ludzkiej na obszarze dzisiejszego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w postaci obozowisk łowieckich, pochodzą sprzed 8 tys. lat. Zostały one odkryte w okolicach wsi Węgiersk, na południe od Golubia-Dobrzynia. Z czasów wczesnośredniowiecznych zachowały się stosunkowo liczne grodziska plemienne m.in. w miejscowościach Piotrkowo, Napole, Nowogród, Płonko i Ruże, z których niektóre funkcjonowały jeszcze w ramach państwa Piastów. W X-XI w. obszary leżące na północ od Drwęcy weszły w skład kasztelanii chełmińskiej, zaś […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu golubsko-dobrzyńskiego Tagi: ,
grudzień, 2023

Powiat golubsko-dobrzyński – literatura

Autor: Marcin Gorączko

Białkiewicz J.J. 2022, Prospects for Modern Revitalization of Golub-Dobrzyń in the Context of Its Historical Heritage, Historic Tissue and Natural Values, Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 70, 34–49. Bielicki T. Roszak P. 2012, U progu Camino: przewodnik po kujawsko-pomorskim odcinku Szlaku św. Jakuba, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. Chruściński K. 1995, Chopin w Szafarni i okolicach – vademecum turystyczne, Turpress, Toruń. […]

Czytaj dalej Powiat golubsko-dobrzyński – literatura Tagi: ,
czerwiec, 2023

Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności

Autor: Joanna Ziarkowska i Dominik Ziarkowski

Od końca XVIII wieku w różnych krajach Europy zaznaczył się nurt dążący do wszechstronnego poznania rodzimej historii, pamiątek kultury oraz przyrody. W kolejnym stuleciu zaczęły powstawać specjalnie w tym celu powoływane organizacje, które umożliwiały ich członkom udział w wycieczkach, spotkaniach oraz podejmowanie różnych działalności na rzecz poznawania i popularyzacji wiedzy o swoim regionie. Tworzenie podobnych organizacji na ziemiach polskich było utrudnione ze względu na podział kraju na zabory. W 1873 roku […]

Czytaj dalej Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności Tagi:
czerwiec, 2023

Turystyka kulturowa w regionach peryferyjnych: przykład dystryktu A Luoi (Wietnam)

Autor: Andrzej Kowalczyk i Trọng Quân Nguyễn

Termin „region peryferyjny” dotyczy najczęściej obszarów, które z racji położenia geograficznego, oddalenia od większych ośrodków społeczno-gospodarczych i gorszej dostępności komunikacyjnej, mają na ogół słabiej rozwiniętą gospodarkę niż inne regiony.W wielu przypadkach są to tereny przygraniczne, jak jest w przypadku dystryktu A Luoi w położonej w środkowym Wietnamie prowincji Thua Thien-Hue. Często są one zamieszkiwane przez mniejszości etniczne. Wśród walorów turystycznych, które przyciągają turystów krajowych i zagranicznych do leżącego przy granicy […]

Czytaj dalej Turystyka kulturowa w regionach peryferyjnych: przykład dystryktu A Luoi (Wietnam) Tagi:
czerwiec, 2023

Woda jako element krajobrazu miast

Autor: Beata Raszka i Krzysztof Kasprzak

Obszary nadrzeczne są we wszystkich kulturach uważane za tereny niezwykłe, a spośród wszystkich miejsc zamieszkania przez ludzi miasta położone nad rzekami są szczególne. Wynika to zarówno z przyrodniczych walorów rzeki i jej doliny połączonych z miejską przestrzenią, z założeń urbanistyczno-architektonicznych, często odznaczających się unikatowymi walorami kulturowymi, jak i specyficznych funkcji miast nadrzecznych. Woda jest największą ozdobą obszarów zurbanizowanych, czynnikiem akcentującym i podnoszącym walory estetyczne krajobrazu, czynnikiem stwarzającym wyjątko­we możliwości […]

Czytaj dalej Woda jako element krajobrazu miast Tagi:
czerwiec, 2023

Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Artykuł koncentruje się na lokalizacji produktów transgranicznych o profilu kulturowym funkcjonujących w polskich regionach przygranicznych lub konstruowanych i realizowanych z udziałem polskich podmiotów zarządczych i polskich gestorów usług. Analiza odnosi się do typów tych produktów, ich terytorialnego zasięgu rozumianego jako zakładany i faktyczny obszar turystycznej eksploatacji, kreacji doświadczeń i konsumpcji usług składowych, związku tych propozycji z głównymi formami turystyki kulturowej, a także do kierunku ruchu turystów generowanym […]

Czytaj dalej Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania Tagi:
czerwiec, 2023

Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska)

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Dolina Sázavy jest jedną z osi rozwoju turystyki rozchodzących się promieniście z Pragi. Dawniej dominującą rolę odgrywały tu zjawiska trampingu i drugich domów, ale współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje turystyka kulturowa. Celem pracy stała się więc analiza zmian w zakresie turystyki i rekreacji w dolinie Sázavy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej. Dla obszaru badań, za który przyjęto dolinę wraz z jej otoczeniem w zasięgu ekwidystanty 10 km od koryta rzeki, […]

Czytaj dalej Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska) Tagi:
czerwiec, 2023

True crime jako forma turystyki

Autor: Karolina Juszczyk i Czesław Adamiak

True crime to gatunek twórczości dokumentalnej opowiadającej historie prawdziwych przestępstw lub zbrodni. Jego rosnąca popularność przekłada się na pojawienie się ruchu turystycznego skierowanego do muzeów poświęconych przestępczości i kryminalistyce oraz miejsc popełnienia lub upamiętnienia zbrodni. Rośnie również oferta wycieczek tematycznych i wydarzeń związanych z tematyką true crime. W artykule przeprowadzono przegląd literatury pozycjonując turystykę true crime wśród form turystyki. Stwierdzono, że ta turystykę true crime częściowo można zaliczyć do tanatoturystyki. Zaprezentowano […]

Czytaj dalej True crime jako forma turystyki Tagi:
czerwiec, 2023

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat gorlicki jest mikroregionem położonym w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Analiza jego potencjału turystyczno-kulturowego  została przeprowadzona w oparciu o metodę bonitacji punktowej, opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt. Punktem wyjściowym do badań było zidentyfikowanie i skategoryzowanie potencjalnych celów turystyki kulturowej, następnie dokonano oceny ich rangi oraz dostępności. Przeprowadzono również przegląd czynników wspierających turystykę kulturową, uwzględniając m.in.  infrastrukturę turystyczną i ofertę czasu wolnego. Raport […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gorlickiego Tagi: ,
czerwiec, 2023

Pytanie 103: Jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej?

Autor: Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak i Marcin Gorączko

Kwestie związane ze środowiskiem dyskutowane i rozważane są w różnych kontekstach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Akcentuje się nade wszystko zmiany klimatu i ich konsekwencje dla kolejnych pokoleń. Pozostaje truizmem stwierdzenie, iż człowiek i jego działania mają wpływ na środowisko. Znakomitym na to przykładem są tradycyjne i chronione krajobrazy kulturowe, zrównoważone ekosystemy czy parki narodowe, organizowane przez człowieka, stanowiące jedną z form długofalowej ochrony i organizacji jego kontaktu z naturą. Jak zwiększająca się […]

Czytaj dalej Pytanie 103: Jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej? Tagi:
czerwiec, 2023

Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics

Autor: Tomasz Duda

W ostatnich latach notuje się znaczne przyspieszenie w powstawaniu monografii poświęconych jednej, konkretnej formie turystyki kulturowej. Dotyczy to zarówno literatury polskiej, jak i światowej. Powstały nowe publikacje dotyczące turystyki religijnej, tanatoturystyki, turystyki militarnej czy turystyki kulinarnej i winiarskiej. Ciągle jednak brakowało rzetelnego opracowania niszowych odmian aktywności turystyczno-kulturowych, jak np. turystyki związanej z doświadczeniami muzycznymi (zarówno w odmianie muzyki klasycznej jak i popularnej i rozrywkowej). Lukę tę z pewnością […]

Czytaj dalej Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics Tagi:
czerwiec, 2023

Zarys dziejów powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Znalezione na terenie powiatu gorlickiego przez archeologów przedmioty świadczą o tym, że ziemia gorlicka była zamieszkana już w okresie neolitu (ok. 4500 lat p.n.e.). Osadnictwo rozwijało się w okolicach Biecza i Gorlic, nad rzeką Ropą. Najstarsze wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z XI wieku i dotyczą Biecza, w którym prawdopodobnie już w IX wieku istniał gród, położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących w kierunku Rusi Halickiej i Węgier. Położenie to umożliwiało rozwój gospodarczy […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu gorlickiego Tagi: ,
czerwiec, 2023

Wybrana literatura na temat powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne: Bańburski K., Kozioł M., 2005, Wielka wojna: Tarnów – Gorlice 1915, Tarnów Bonusiak W., 2022, Szejk z Galicji: Ignacy Łukasiewicz, Rzeszów Centek J., 2015, Korpus Gwardii w Bitwie pod Gorlicami, Warszawa Centek J., Kułacz S., Ruszała K., 2015, Bitwa pod Gorlicami: studia z perspektywy stulecia, Gorlice Ćmiech A., 2018, Bobowa i jej dzieje, Bobowa Ćmiech A., 2015, Gorlice: dzieje […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu gorlickiego Tagi: ,
czerwiec, 2023

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie gorlickim

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat gorlicki to region o wielkim potencjale turystyczno-kulturowym, na terenie którego znaleźć można zabytki związane z I wojną światową, przemysłem naftowym czy grupami etnicznymi tworzącymi przez stulecia jego krajobraz kulturowy. Proponowane trasy pokazują różnorodność atrakcji turystycznych regionu, jednak z uwagi na ich dużą liczbę, nie uwzględniają wszystkich. Trasa 1. Gorlice – w blasku lampy naftowej i w mroku wojny. Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza – Rynek– Bazylika Narodzenia Najświętszej […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie gorlickim Tagi: ,
czerwiec, 2023

Powiat gorlicki – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 38-300 Gorlice tel. 18 353 53 80 e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl www.powiatgorlicki.pl Urząd Miejski w GorlicachRynek 2 38-300 Gorlicetel. 18 353 62 00 e-mail: um@um.gorlice.plwww.gorlice.pl Urząd Miejski w BieczuRynek 1 38-340 Biecztel. 13 447 11 13 email: um@biecz.pl www.biecz.pl Urząd Miejski w BobowejRynek 2138-350 Bobowa tel. 18 351 43 00 e-mail: um@bobowa.pl www.bobowa.pl Urząd Gminy Gorlice ul. 11 Listopada 2 tel. 18 353 57 62 e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl www.gmina.gorlice.pl […]

Czytaj dalej Powiat gorlicki – przydatne adresy Tagi: ,
czerwiec, 2023

Powiat gorlicki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka dziedzictwa kulturowego Powiat gorlicki stanowi atrakcyjny cel podróży zorientowanych na poznawanie dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego. W regionie znaleźć można aż pięć obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a są nimi kościoły: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej – z początków XVI w., przykład gotyckiego budownictwa drewnianego, nazywany Perłą Beskidu Niskiego, oraz Świętego Michała w Binarowej – z ok. 1500 r., doceniony […]

Czytaj dalej Powiat gorlicki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,