październik, 2019

Architurystyka (Turystyka architektoniczna): w poszukiwaniu „spektakularnych” obiektów

Autor: Natalia Bursiewicz

Turystyka architektoniczna staje się rokrocznie coraz bardziej popularna. W konsekwencji wychodzi poza wąski krąg zainteresowanych nią osób, trafiając powoli do masowego odbiorcy. Wraz z powiększającą się ilością wydarzeń promujących architekturę współczesną i jej twórców, a także przybliżających architekturę historyczną, rośnie świadomość estetyczna i architektoniczna. Architektura zaczyna być zatem traktowana jako monumentalne dzieło sztuki, z którym warto osobiście się zapoznać. W artykule podano definicję architurystyki […]

Czytaj dalej Architurystyka (Turystyka architektoniczna): w poszukiwaniu „spektakularnych” obiektów Tagi:
październik, 2019

Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczesności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Autor: Anna Duda

W 1996 r. John Lennon oraz Malcolm Foley po raz pierwszy posłużyli się pojęciem dark tourism (mroczna turystyka). Od tego czasu powstało wiele monografii oraz artykułów poruszających tematykę podróży do miejsc pokatastrofalnych. W Polsce, w pierwszej części monografii „Współczesne formy turystyki kulturowej” ukazał się tekst Sławoja Tanasia nakreślający zjawisko tanatoturystyki. Przedstawiony został kontekst historyczny podróży do miejsc związanych ze śmiercią oraz różne odmiany turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki cmentarnej. Celem […]

Czytaj dalej Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczesności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Tagi:
październik, 2019

Slumming czyli oglądanie obrazów codziennego życia – przykład Kibery (Kenia)

Autor: Aleksandra Gutowska

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska wycieczek po slumsach miast krajów tzw. Globalnego Południa, które od początku lat 90-tych XX wieku stają się coraz bardziej popularne wśród osób odwiedzających, pochodzących w szczególności z krajów tzw. Globalnej Północy na przykładzie wycieczek po Kiberze, w Kenii. W latach 2014-2016 prowadziłam badania etnograficzne, których celem był antropologiczny opis doświadczenia wycieczki po Kiberze, organizowanej przez jej mieszkańców, jako przestrzeni negocjacji znaczeń […]

Czytaj dalej Slumming czyli oglądanie obrazów codziennego życia – przykład Kibery (Kenia) Tagi:
październik, 2019

Kulinaria w turystyce rekonstrukcji historycznej

Autor: Magdalena Tomaszewska-Bolałek

Rynek turystyczny ulega dynamicznym zmianom. Ze względu na rozwój turystyki historycznej i kulinarnej na znaczeniu zyskują działania z zakresu kulinarnej rekonstrukcji historycznej. Odtwórstwo kulinariów pozawala w multisensoryczny sposób obcować z dawną kulturą, co wpisuje się w obecne trendy w turystyce. Kulinarne pokazy, warsztaty, degustacje coraz częściej są elementem programów imprez naukowo-edukacyjnych. W artykule przedstawiono wybrane przykłady działań z zakresu kulinarnego odtwórstwa ze świata i Polski oraz zwrócono uwagę na ich potencjał.

Czytaj dalej Kulinaria w turystyce rekonstrukcji historycznej Tagi:
październik, 2019

Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej

Autor: Anna Królikowska-Tomczak i Aleksandra Machnik

Współczesna turystyka miejska charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką rozwoju, co dla wielu obszarów docelowych turystyki stanowi szansę rozwoju funkcji turystycznej i osiągania korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, podczas gdy w innych destynacjach staje się zarzewiem konfliktu na linii turyści – społeczność lokalna. Antycypowaniu zagrożeń rozwoju turystyki miejskiej może sprzyjać koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki – poddawana w literaturze szerokiej dyskusji, analizie, […]

Czytaj dalej Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej Tagi:
październik, 2019

Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej. Przykład Torunia

Autor: Alicja Lewandowska i Justyna Chodkowska-Miszczuk

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej turystyki miejskiej w kontekście wzbogaconej m.in. o aspekt ekologiczny turystyki kulturowej. Autorki zadecydowały, że obszarem badawczym będzie miasto Toruń, a dokładniej jego ścisłe centrum. Ze  względu na wielkość jednostki osadniczej, położenie geograficzne, podejmowane przez władze samorządowe inicjatywy związane z ideą rozwoju zrównoważonego oraz dziedzictwo kulturowe; miasto stało się wręcz wzorcowym obszarem badawczym. Badanie terenowe przeprowadzone w centrum miasta pozwoliło […]

Czytaj dalej Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej. Przykład Torunia Tagi:
październik, 2019

Street food w aspekcie turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii

Autor: Anna Fabisiak, Aleksandra Grzymała i Mariusz Jaworski

Praca dotyczy zjawiska street food jako nieodłącznego elementu turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii. Wskazano w niej związek między turystyką a gastronomią oraz poruszono kwestie znaczenia żywności w odniesieniu do motywacji turystów. Scharakteryzowano też zjawisko street food oraz różnorodne aspekty z nim związane. Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród turystów, którzy byli w Tajlandii i spożywali produkty street food. Street food jest w tym kraju postrzegany przez nich jako nieodzowny element poznania tego kraju, a w szczególności […]

Czytaj dalej Street food w aspekcie turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii Tagi:
październik, 2019

Turystyka a pielgrzymowanie

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Autor: Paweł Różycki Tytuł: Turystyka a pielgrzymowanie Wydawnictwo: WAM w Krakowie Rok wydania: 2017 ISBN: 978-83-277-1522-7 Liczba stron: 351 plus fotografie Turystyka a pielgrzymowanie        Turystyka a pielgrzymowanie Pawła Różyckiego to monografia, w której po raz pierwszy, w sposób tak obszerny opracowano na polskim gruncie zagadnienie korelacji turystyki i pielgrzymowania, która nie jest łatwa ani do badania, ani do jednoznacznego scharakteryzowania. Mimo że w teorii korelacja ta jest często przez naukowców wykluczana, to w praktyce, od wielu lat […]

Czytaj dalej Turystyka a pielgrzymowanie Tagi:
październik, 2019

„QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?”

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich […]

Czytaj dalej „QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?” Tagi:
październik, 2019

Spacerem po Krakowie

Autor: Natalia Tucholska

Recenzja przewodnika Natalia Tucholska  Spacerem po Krakowie Tytuł: Spacerem po Krakowie Autor: Dariusz Jędrzejewski Wydawnictwo: National Geographic Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7596-726-5 Ilość stron: 200 Spacerem po Krakowie to przewodnik Dariusza Jędrzejewskiego po stolicy Małopolski. Jest on autorem licznych artykułów o tematyce turystycznej. Przewodnik opublikowany został przez Wydawnictwo National Geographic w 2016 roku. Zawiera piętnaście tras wyposażonych w projekty szlaków spacerowych, a podobno „nie ma lepszego sposobu, by poznać […]

Czytaj dalej Spacerem po Krakowie Tagi:
październik, 2019

Spotkanie z jedną z najciekawszych religii świata w podróżach po Indiach

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Podróżując po Indiach często spotyka sie mężczyzn, którzy wyróżniają się ubiorem, noszą starannie udrapowane jednobarwne turbany, nie obcinają włosów a na ręce noszą stalowe bransolety. Mężczyźni odznaczają się elegancją ruchu, z ich twarzy o regularnych rysach bije poczucie godności. Ich kobiety noszą „punjabi dress” – lekkie szarawary z długą tuniką zakrywającą kolana i długi szal-welon. Niektórzy turyści utożsamiają ich z tym krajem, a dla wielu to wręcz […]

Czytaj dalej Spotkanie z jedną z najciekawszych religii świata w podróżach po Indiach Tagi:
październik, 2019

Artystyczna Częstochowa

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska  Artystyczna Częstochowa   Częstochowa – herb miasta   Od kilku lat biura turystyczne w Warszawie organizują w weekendy jedno lub dwudniowe wyjazdy dla osób zainteresowanych poznawaniem mniej znanych wątków kulturowych kraju. Te turystyczne imprezy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, są bowiem dobrze przygotowane i prowadzone przez przewodników z szerokim doświadczeniem. Niejednokrotnie na wyjazdy należy się zapisywać ze sporym wyprzedzeniem, bo lista chętnych […]

Czytaj dalej Artystyczna Częstochowa Tagi:
październik, 2019

Chmielnik – unikatowa, jedyna na świecie – szklana bima

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Miejsce z duszą Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska Chmielnik – unikatowa, jedyna na świecie – szklana bima    Chmielnik –  herb miasta   Synagoga stanowi ośrodek życia religijnego i społecznego Żydów, miejsce ich publicznych modlitw, studiowania Tory i nauczania, a od średniowiecza także siedzibę władz gminy żydowskiej (kahał), sądu rabinackiego. Synagoga to jednak nie świątynia – w judaizmie kult ofiarny ustał wraz ze zburzeniem Drugiej Świątyni Jerozolimskiej (70 r. […]

Czytaj dalej Chmielnik – unikatowa, jedyna na świecie – szklana bima Tagi:
październik, 2019

Zarys dziejów powiatu białogardzkiego

Autor: Tomasz Duda

Pradzieje i początki osadnictwa na terenie powiatu Ziemia Białogardzka uważana jest za obszar o niezwykle bogatej i długiej historii sięgającej swoimi początkami schyłku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (ok. 10-11 tys. lat wstecz). Najwcześniejsze ślady obecności człowieka na opisywanym terenie zaobserwowano u stóp Góry Kościernickiej, nieopodal wsi Kościernica. Są to ślady obozowisk ludów koczowniczych, którzy polowali na terenach niedawno odsłoniętych spod grubych warstw lądolodu. Niemal w tym samym miejscu, […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu białogardzkiego Tagi: ,
październik, 2019

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego

Autor: Tomasz Duda, Zbigniew Głąbiński i Daniel Szostak

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikosa von Rohrscheidta w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego Tagi: ,
październik, 2019

Powiat białogardzki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Tomasz Duda

Ze względu na szczególne położenie geograficzne powiatu białogardzkiego, na zapleczu pasa nadmorskiego i dość mało skuteczną jego promocję, proponowane działania mają za zadanie zainteresować region przyjezdnym i stworzyć podstawę do wykreowania markowego produktu turystyki kulturowej. W przeciwieństwie jednak do strefy nadmorskiej, gdzie istniejący popyt turystyczny kreuje ciągle nowe produkty, przed powiatem białogardzkim staje zdecydowanie trudniejsze zadanie. Ograniczone walory turystyczne oraz słaba świadomość społeczna odnośnie wartości krajoznawczej […]

Czytaj dalej Powiat białogardzki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
październik, 2019

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie białogardzkim

Autor: Tomasz Duda, Zbigniew Głąbiński i Daniel Szostak

Trasa 1 Szlakiem biskupów kamieńskich i pierwszej misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu Karlino – Białogard – Domacyno Wycieczkę rozpoczynamy w Karlinie (0,0 km), do którego bez problemu dostaniemy się drogą krajową nr 6 (DK6). Należy pamiętać jednak, że droga DK6 jest oddzielną trasą od nowo powstałej drogi szybkiego ruchu S6, która to nie przebiega przez Karlino. Karlino jest dawną siedzibą biskupów kamieńskich i miastem o średniowiecznym rodowodzie. Warto zobaczyć gotycki […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie białogardzkim Tagi: ,
październik, 2019

Rozmowa z Januszem Zbiorczykiem, przewodnikiem turystycznym i prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK

Autor: Tomasz Duda

Rozmowa z Januszem Zbiorczykiem, przewodnikiem turystycznym i prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK, aktywnym organizatorem turystyki szkolnej i młodzieżowej (m.in. w rejon powiatu białogardzkiego), właścicielem Biura Podróży „Gryftur”   Turystyka Kulturowa (TK): Białogard, Karlino, Tychowo… te miejscowości, pomimo ich sporej atrakcyjności i obecności niekiedy wyjątkowych walorów, nie stanowią (lub stanowią w bardzo małym zakresie) celu ruchu turystycznego w regionie. Traktowane jako miejsca tranzytowe w drodze nad morze lub do większych […]

Czytaj dalej Rozmowa z Januszem Zbiorczykiem, przewodnikiem turystycznym i prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK Tagi: ,
październik, 2019

Gdzie jeść i spać w Białogardzie i powiecie białogardzkim?

Autor: Tomasz Duda

Gdzie jeść i spać w Białogardzie i powiecie białogardzkim? Noclegi   Tom&Tom Hotel w Białogardzie Kołobrzeska 12, 78-200 Białogard tel. 94 311 26 77 e-mail: info@tomandtom.pl, recepcja@tomandtom.pl www.tomandtom.pl   Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Moniuszki 49, 78-200 Białogard tel. 94 312 32 11   Petrico Park Krzywopłoty 7, 78-230 Karlino tel. 94 311 72 30 www.petrico-park.pl   Gospodarstwo Agroturystyczne „Kaprys” Kowańcz 46, 78-230 Karlino tel. 94 311 […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w Białogardzie i powiecie białogardzkim? Tagi: ,
październik, 2019

Przydatne adresy w powiecie białogardzkim

Autor: Tomasz Duda

Przydatne adresy w powiecie białogardzkim Urzędy:   Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard tel. 94 312 09 01 e-mail: starosta@powiat-bialogard.pl www.powiat-bialogard.pl   Urząd Miejski w Białogardzie 1 Maja 18, 78-200 Białogard tel. 94 357 92 00 e-mail: um.sekretariat@bialogard.info www.bialogard.info   Urząd Miasta i Gminy Karlino Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino tel. 94 311 72 73 e-mail: um@karlino.pl www.karlino.pl   Urząd Miasta i Gminy […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie białogardzkim Tagi: ,
październik, 2019

Wybrana literatura na temat powiatu białogardzkiego

Autor: Tomasz Duda

Wybrana literatura na temat powiatu białogardzkiego   Publikacje zwarte i artykuły: Duda T., Duda M., Śledziński R., 2014, Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, wyd. dudowie.pl, Szczecin Głąbiński Z. (red.), 2009, Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego, wyd. Forum Turystyki Regionów, Szczecin Jarzewicz J., 2019, Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań Piotrowski A., 2010, Powiat białogardzki. Zeszyt krajoznawczo-metodyczny, wyd. […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu białogardzkiego Tagi: ,