luty, 2020

Relevance of Leisure for Business Tourism: A Portuguese Case Study

Autor: Jorge Marques

At destination areas, business tourism should be seen through an integrative perspective to promote and to maximize the overall tourism experience of business travellers. Not only venues are important, but also the natural, cultural and historical assets are critical to increase attractiveness and enhance the potential for capturing events and visitors. This article aims to explore the relation between business tourism […]

Czytaj dalej Relevance of Leisure for Business Tourism: A Portuguese Case Study Tagi:
luty, 2020

Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century

Autor: Michał Koskowski

The article explores the key issues affecting built heritage tourism destination management in Poland in the first two decades of the 21st c. Author explored the duties of heritage administrators and analysed their activities and strategies in the face of contemporary technological and cultural changes. Based on literature review, digital content analysis, postal survey, personal observation and interviews the study […]

Czytaj dalej Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century Tagi:
luty, 2020

Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego

Autor: Andrzej Kucner i Piotr Wasyluk

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania analizy trendów w procesie tworzenia usług i produktów szlaku turystycznego. Autorzy zrekonstruowali i skomentowali przebieg warsztatu, który zorganizowano na użytek rozwoju Szlaku Kopernikowskiego. W warsztatach uczestniczyli organizatorzy i animatorzy turystyki z terenu Warmii, Mazur i Powiśla, zaangażowani w rozwój oferty turystycznej regionu. Szczegółowym celem prac było stworzenie pomysłów łączących kryptowalutę copernicoin z produktami i usługami tworzącymi szlak turystyczny. W kreowanych rozwiązaniach wykorzystano pięć trendów: […]

Czytaj dalej Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego Tagi:
luty, 2020

W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne

Autor: Patrycjusz Mikołaj Zarębski i Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Dynamiczny wzrost liczby organizowanych eventów i festiwali jest w ostatnich latach przyczynkiem do dyskusji nad ich rolą w rozwoju lokalnym i wpływem na jakość życia mieszkańców. Większość władz samorządowych, jak również organizatorów koncentruje się głównie na korzyściach ekonomicznych, często nie zauważając wartości niematerialnych, które odnoszą się do jakości życia i aspektów społecznych. Rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie metod wyceny wartości pozaekonomicznych organizowanych wydarzeń. Wartości pozaekonomiczne […]

Czytaj dalej W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne Tagi:
luty, 2020

Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie

Autor: Anna Ostrowska-Tryzno i Anna Pawlikowska-Piechotka

Bez wątpienia doznania kulturowe jako motywacje podróży znane są od początków zjawiska, jakim jest turystyka. Jednakże obecnie, coraz częściej wyróżnia się je, jako podstawowy cel wyjazdów. Zatem ważne wydaje się zbadanie, jakie walory kulturowe i jakie wydarzenia są silnymi magnesami dla wyboru danej destynacji. Innym zagadnieniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy są to atrakcje, jednakowo interesujące turystów i przedstawicieli społeczności lokalnej, w jakim stopniu mają […]

Czytaj dalej Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie Tagi:
luty, 2020

Lokalne dziedzictwo kulturowe, jako element rozwoju usług agroturystycznych w Polsce

Autor: Sławomir Dorocki

Gospodarstwa agroturystyczne są współcześnie jedną z szybciej rozwijających się gałęzi aktywności gospodarczej zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej [Balińska 2010]. Agroturystyka w Polsce stanowi ważną formę dywersyfikacji działalności gospodarczej, zwłaszcza na obszarach wiejskich i peryferyjnych [Baran, Grzebyk 2010; Balińska 2016]. Jej lokalny rozwój uwarunkowany jest zarówno lokalizacją względem atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej, jak i uwarunkowaniami kulturowymi, związanymi z regionalnymi tradycjami i historią [Hełpa-Liszkowska 2013]. Szczególne znaczenie […]

Czytaj dalej Lokalne dziedzictwo kulturowe, jako element rozwoju usług agroturystycznych w Polsce Tagi:
luty, 2020

Keep Portland weird – wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych

Autor: Anna Maria Reglińska-Jemioł

Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska odrębności miejsca, atmosfery, kultury literackiej, a przede wszystkim oglądu nietypowych wyborów mieszkańców związanych ze stylem życia w aglomeracji Portland w stanie Oregon. Obszar aglomeracji Portland wyróżnia wysoki procent migracji przychodzących, co ma wyraźne odzwierciedlenie w codziennych praktykach wspólnot sąsiedzkich regionu (rozrost miejskich peryferii i podporządkowany temu nowy rytm miasta). W minionych dekadach proces ten wyraźniej niż obecnie odnosił się […]

Czytaj dalej Keep Portland weird – wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych Tagi:
luty, 2020

Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego

Autor: Agnieszka Konior

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Rokrocznie zwiększa się liczba obiektów industrialnych, poddawanych wzorcowej konserwacji, rewaloryzacji i adaptacji. W ramach konkursu Zabytek Zadbany, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyróżnił „zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)” jako jedną z pięciu kategorii, w których przyznawane są nagrody. Większość z tych obiektów udostępniana jest do celów turystycznych. Wzrasta także świadomość konieczności ochrony zabytków industrialnych. Na liście Pomników Historii […]

Czytaj dalej Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego Tagi:
luty, 2020

Ekonomika turystyki kulturowej

Autor: Bartosz Szczechowicz

W 2015 roku nakładem wydawnictwa Difin S.A. ukazała się książka Adama Edwarda Szczepanowskiego pt. Ekonomika turystyki kulturowej. Było to, w podanym roku, ważne wydarzenie zarówno w środowisku ekonomistów, którzy turystykę (nie tylko kulturową) obrali jako przedmiot swoich naukowych zainteresowań, jak i wśród osób koncentrujących swoją uwagę na wieloaspektowych (w tym także ekonomicznych) badaniach turystyki kulturowej. Książka ta miała bowiem wypełnić – jak podaje sam Autor we „Wstępie” […]

Czytaj dalej Ekonomika turystyki kulturowej Tagi:
luty, 2020

Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej – jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym?

Autor: Paweł Plichta

Otwarty dostęp na rynku usług przewodnickich. Wycieczki do stref zamkniętych. Miejsca kultu z biletowanym wejściem. Ograniczony dostęp do publicznego dziedzictwa kulturowego dla osób niepełnosprawnych. Zaporowe dla niektórych potencjalnych odbiorców ceny biletów do instytucji określanych jako „narodowe” dotowane z budżetu państwa – czytaj: wszystkich obywateli tegoż. Overturism i gentryfikacja historycznych centrów miast. Nadmierny wzrost rywalizacji w konsumpcji. Problemy z respektowaniem zasad równości wewnątrz- i międzypokoleniowej dostępu do dóbr i usług […]

Czytaj dalej Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej – jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym? Tagi:
luty, 2020

Zarys dziejów powiatu grudziądzkiego

Autor: Marcin Gorączko

Czasy prehistoryczne i okres wczesnopiastowski Najwcześniejsze udokumentowane ślady pobytu człowieka w rejonie Grudziądza pochodzą już z epoki kamiennej. Pozostały one po grupach łowców, rybaków i zbieraczy zakładających swoje obozowiska głównie w dolinie Wisły. Z ludnością prowadzącą bardziej osiadły tryb życia, zajmującą się głównie uprawą i hodowlą, mamy z pewnością do czynienia na tym terenie od około 5000 lat p.n.e. Relikty największych skupisk osad pierwszych rolników zachowały się […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu grudziądzkiego Tagi: ,
luty, 2020

Gdzie jeść i spać w powiecie grudziądzkim?

Autor: Marcin Gorączko

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja BODEGA Al. 23 Stycznia 26, Grudziądz tel. +48 56 643-15-15 www.bodega.com.pl e-mail: poczta@bodega.com.pl (kuchnia polska) Restauracja PAŃSKA 13 Pańska 13, Grudziądz tel. 56 471 87 81 e-mail: kontakt@panska13.pl www.panska13.pl (kuchnia śródziemnomorska + kawiarnia) Restauracja KUCHNIA PEŁNA SMAKU Długa 2, Grudziądz tel. +48 56 462 22 66 (kuchnia polska) Restauracja GRUDZIĄDZKA Stara 15, Grudziądz tel. +48 […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie grudziądzkim? Tagi: ,
luty, 2020

Wybrana literatura na temat powiatu grudziądzkiego

Autor: Marcin Gorączko

Prace monograficzne: Bieniszewska A.  2015, Żydzi w Grudziądzu, Wyd. Adam Marszałek, Bonczkowski J., Schoenwald D. 2017, Atlas Historyczny Grudziądza, SGK Tomasz Kowalski, Grudziądz. Danielewicz J. (red) 1992, Dzieje Grudziądza. tom 1 (do roku 1920),  Grudziądzkie Towarzystwo Kultury), Grudziądz. Franczak J., Grabowski W., Nowiński P., Żebrowski M. 2010, Twierdza Grudziądz, Wydawnictwo Kalamarski, Grudziądz. Grabowski W. 2016, Cytadela w Grudziądzu […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu grudziądzkiego Tagi: ,
luty, 2020

Grudziądz i powiat grudziądzki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji, będącej jednocześnie próbą usystematyzowania zasobów kulturowo-turystycznych Grudziądza i powiatu grudziądzkiego stwierdzono, że na chwile obecną mikroregion ten może i powinien stanowić samodzielny cel turystyki kulturowej w dziedzinie turystyki dziedzictwa kulturowego oraz turystyki militarnej. Turystyka dziedzictwa kulturowego Już samo umieszczenie zespołu zabytkowych spichlerzy w Grudziądzu wraz z panoramą od strony Wisły na liście Pomników Historii świadczy o ponadprzeciętnym znaczeniu tego miasta  dla […]

Czytaj dalej Grudziądz i powiat grudziądzki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
luty, 2020

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie grudziądzkim

Autor: Marcin Gorączko

Trasa 1 „Poznajemy Grudziądz” Wycieczka piesza mająca na celu zapoznanie zwiedzających z najważniejszymi atrakcjami kulturowo-turystycznymi Grudziądza występującymi w najstarszej jego części oraz na terenach do niego bezpośrednio przyległych.   Wycieczkę po Grudziądzu rozpoczynamy od Rynku Starego Miasta  (1). Nie może on konkurować pod względem powierzchni z pięciokrotnie większym rynkiem chełmińskim. Nie da się go również porównać z rynkami staro- i nowomiejskim w Toruniu pod względem architektonicznym. A jednak stanowi on przykład rozplanowania głównego placu w mieście sięgającego […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie grudziądzkim Tagi: ,
luty, 2020

Przydatne adresy w powiecie grudziądzkim

Autor: Marcin Gorączko

PRZYDATNE ADRESY URZĄD MIEJSKI W GRUDZIĄDZU Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, 86-300 tel. +48 56 451 02 26 e-mail: boi@um.grudziadz.pl www.grudziadz.pl STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz tel. +48 56 45 14 400 fax  +48 56 45 14 401 e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl www.powiatgrudziadzki.pl GMINA GRUDZIĄDZ Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz tel. +48 56 45 111 11 fax +48 56 45 111 32 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie grudziądzkim Tagi: ,
luty, 2020

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Grudziądza i powiatu grudziądzkiego

Autor: Marcin Gorączko

Grudziądz wraz z przyległym do niego powiatem grudziądzkim jest trzynastym z kolei mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Grudziądza i powiatu grudziądzkiego Tagi: ,
luty, 2020

Rozmowa z Wiolettą Pacuszką – Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Autor: Marcin Gorączko

Turystyka Kulturowa: Z dużym zainteresowaniem przyjąłem informację o planowanym zorganizowaniu Domu Handlu Wiślanego jako jednostki podległej Muzeum w Grudziądzu. Co Państwa skłoniło do tego przedsięwzięcia? Dlaczego akurat Grudziądz? Wiolettą Pacuszka : Na razie tytuł Dom Handlu Wiślanego jest tytułem roboczym dla tego projektu, chociaż może i taki pozostanie. Myślę, że temat adekwatny jest do położenia miasta – nad Wisłą z najpiękniejsza panoramą nadwiślańską, z wyeksponowanym ciągiem spichlerzy, […]

Czytaj dalej Rozmowa z Wiolettą Pacuszką – Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu Tagi: ,
luty, 2020

Dolny Śląsk. Ilustrowany przewodnik z mapami

Autor: Sonia Mazur

Tytuł: Dolny Śląsk. Ilustrowany przewodnik z mapami. Autor: Waldemar Brygier ISBN: 9788378681267 Stron: 216 Format: 12 x 19 cm Oprawa: kartonowa, na spirali Wydanie: III 2015 Wydawca: Wydawnictwo Turystyczne PLAN   Ilustrowany przewodnik z mapami po Dolnym Śląsku Wydawnictwa Turystycznego PLAN to jedna z niewielu tego typu publikacji dostępnych w sprzedaży. Pierwsza wersja tego przewodnika ukazała się w 2007 roku, dziś jednak przyjrzymy się […]

Czytaj dalej Dolny Śląsk. Ilustrowany przewodnik z mapami Tagi:
luty, 2020

Skarby ze Lwowa – dzieła Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

W Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie można obejrzeć dwie  bardzo ciekawe wystawy związane z twórczością Stanisława Wyspiańskiego  – Skarbiec Wyspiańskiego oraz Wyspiański. Skarby ze Lwowa.        Wystawa Skarbiec Wyspiańskiego prezentuje wybór najważniejszych prac artysty z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, które jest w posiadaniu największego zasobu dzieł Stanisława Wyspiańskiego, liczącego ponad tysiąc obiektów. Znakomity jest zbiór malarstwa portretowego i pejzażowego – wykonanego […]

Czytaj dalej Skarby ze Lwowa – dzieła Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Tagi: