czerwiec, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat bocheński to mikroregion zlokalizowany w województwie małopolskim. Jego potencjał turystyczno-kulturowy został poddany analizie opartej na opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt metodzie bonitacji punktowej. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono potencjalne cele turystyki kulturowej z uwzględnieniem ich dostępności, jak również dokonano przeglądu poszczególnych elementów obsługi turystycznej i oferty czasu wolnego. Raport powstał w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Zarys dziejów powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

W 1198 r. patriarcha jerozolimski Monachus (zm. 1202 r.) , wspominając o nadaniu klasztorowi Bożogrobców z Miechowa licznych dóbr, wspomniał o soli z Bochni (sal de Bochegna). Jest to pierwsza pisana wzmianka o osadzie, w której warzono sól już w epoce neolitu, a z której rozwinął się jeden z ważniejszych ośrodków miejskich na ziemiach polskich. Na 1. poł. XII w. datuje się również powstanie osady Villa Żegota, w której w 1293 r. ówczesny właściciel  Zbigniew […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne: Banach J., 2005, Parafia w Lipnicy Murowanej: zarys dziejów od powstania do roku 1945, Lipnica Murowana Baniak J., Podsiadło R., Zaczek P., 2015, Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r., Agencja Wydawnicza CB, Warszawa Blajda C., 1993, Żegocina dawna i współczesna (w 700-lecie powstania wsi), Żegocina-Kraków Chmielewski G., 2018, Ostatni przejazd: opowieść o mistrzu Kuligu, Auto […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat bocheński to region posiadający wielki potencjał turystyczno-kulturowy. Znajdują się w nim dwa obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wiele innych zabytków i atrakcji, które sprawiają, że warto zwiedzić tę część Małopolski. Propozycja trzydniowego pobytu w regionie uwzględnia zarówno sztandarowe zabytki, jak i nieco mniej znane, pozostające na uboczu, a jej celem jest zachęcenie do odkrywania Bocheńszczyzny. Trasa 1. Bochnia „Na świecie” Rynek – Muzeum […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim Tagi: ,
czerwiec, 2022

Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka Kulturowa: Powiat bocheński może się pochwalić aż dwoma zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mowa oczywiście o Kopalni Soli Bochnia i drewnianym kościółku św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. Czy w Twojej opinii turyści, podejmując decyzję o wyborze programu zwiedzania, biorą pod uwagę ten fakt? Czy oznaczenie „Obiekt UNESCO” jest magnesem przyciągającym turystów? A może dowiadują się o tym dopiero na miejscu, od przewodnika? Barbara Jagiencarz-Starzec:Z moich obserwacji wynika, że turyści, wybierając […]

Czytaj dalej Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia tel. 14 615 37 00 e-mail: powiat@bochnia.pl www.powiat.bochnia.pl Urząd Miejski w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia tel. 14 614 91 00 e-mail: umb@um.bochnia.pl www.bochnia.eu   Centrum Informacji Turystycznejul. Oracka 432-700 Bochniatel. 784 303 179e-mail: it.bochnia@msit.malopolska.pl Kopalnia Soli Bochnia ul. Campi 15 32-700 Bochnia tel. 14 692 67 52 e-mail: biuro@kopalnia-bochnia.pl https://kopalnia-bochnia.pl Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni […]

Czytaj dalej Powiat bocheński – przydatne adresy Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka dziedzictwa kulturowego Zgodnie z definicją „jako turystykę kulturową, zorientowaną na obiekty dziedzictwa kulturowego określimy te podróże, których głównym celem jest zetknięcie się uczestników z zabytkami, zespołami i miejscami uznanymi oficjalnie i powszechnie za dziedzictwo kulturowe świata, kraju lub regionu” [Armin Mikos von Rohrscheidt 2016, s. 77]. Powiat bocheński to region, na terenie którego znajduje się wiele zabytków pozwalających stwierdzić, iż jest on atrakcyjną destynacją turystyki dziedzictwa kulturowego. […]

Czytaj dalej Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
czerwiec, 2022

Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja TURYSTYCZNA Rynek 13, 32-700 Bochnia tel. 535 898 992 e-mail: turystycznabochnia@gmail.com www.turystycznabochnia.pl (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja CAMERA’LNA ul. Biała 23, 32-700 Bochnia tel. 570 771 455 e-mail: camera.cafe.krakow@gmail.com https://pl-pl.facebook.com/Cameralna.bochnia/ (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja JUBILATKA ul. Solna 4, 32-700 Bochnia tel. 14 612 29 32 e-mail: jubilatka@spolembochnia.pl www.jubilatkabochnia.pl (kuchnia staropolska, kuchnia regionalna) Restauracja i Trattoria La Foresta ZALESIE ul. Gen. Dąbrowskiego 1a, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim? Tagi: ,
marzec, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Kompleksowa analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego została oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki, wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego Tagi: ,
marzec, 2022

Rozmowa z Panem Leszkiem Skazą – krajeńskim regionalistą, autorem wielu książek i artykułów na temat historii i zabytków terenu obecnego powiatu sępoleńskiego.

Autor: Łukasz Jakubowski

Łukasz Jakubowski: Niedawno ukazały się „Pałace i dwory gminy Sępólno Krajeńskie”. To czwarta, ostatnia z serii publikacji opisujących pałace i dwory wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego. Czy w związku z tym można przyjąć, że każdy zabytek tego rodzaju w powiecie sępoleńskim został przez Pana opisany? Leszek Skaza: Powiem tak – prawie każdy.  Są jeszcze obiekty, których zgodnie ze sztuką może byśmy nie określili mianem pałacu lub dworu – to centra mniejszych majątków, […]

Czytaj dalej Rozmowa z Panem Leszkiem Skazą – krajeńskim regionalistą, autorem wielu książek i artykułów na temat historii i zabytków terenu obecnego powiatu sępoleńskiego. Tagi: ,
marzec, 2022

Powiat sępoleński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Turystyka dziedzictwa kulturowego             Pomimo średniowiecznych korzeni osadnictwa, na terenie powiatu sępoleńskiego materialne dziedzictwo kulturowe wiąże się z okresem znacznie późniejszym, bo głównie dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym. To okres współistnienia na tych terenach trzech grup narodowościowych, Niemców (w przewadze), Polaków oraz Żydów. Trwałym udokumentowaniem ówczesnych stosunków społecznych są przede wszystkim licznie występujące tu rezydencje szlacheckie, na czele z okazałymi pałacami w Runowie Kujawskim, Sypniewie, Komierowie czy Suchorączku oraz zespoły dworskie z budynkami […]

Czytaj dalej Powiat sępoleński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
marzec, 2022

Przydatne adresy w powiecie sępoleńskim

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 52 388 13 00,  fax. 52 388 13 03 e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl www.powiat-sepolno.pl URZĄD MIEJSKI W WIĘCBORKU ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork tel. 52 3895207, fax. 52 3897212 e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl www.wiecbork.pl URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU KRAJEŃSKIM Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński tel.: 52 389 45 10, fax: (52) 388-63-92 email: […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie sępoleńskim Tagi: ,
marzec, 2022

Pobyt w powiecie sępoleńskim

Autor: Marcin Gorączko i Łukasz Jakubowski

Opracował: Marcin Gorączko Trasa 1 „Sępoleńskie alternatywy” Trasa została pomyślana jako alternatywny dla drogi krajowej nr 25 wariant przejazdu przez powiat sępoleński dla turystów powracających znad morza (wczasowicze, kuracjusze). W zależności od czasu jakim dysponujemy możemy oczywiście pominąć niektóre jej etapy, ale również zaplanować w regionie sępoleńskim  obiad a może i nocleg. Jadąc od DK 25 we wsi Zamarte (1) przekraczamy granicę powiatu sępoleńskiego, będącą […]

Czytaj dalej Pobyt w powiecie sępoleńskim Tagi: ,
marzec, 2022

Powiat sępoleński – gdzie jeść i spać

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Obiekty noclegowe i gastronomiczne (wybór) PAŁAC KOMIEROWO (+Restauracja) Komierowo 1, 89-400 Komierowo Tel. 525 444 444, 52 321 06 48 e-mail: info@palackomierowo.com www.palackomierowo.com PAŁAC RUNOWO**** (+Restauracja) Runowo Krajeńskie 80, 89-421 Runowo Krajeńskie Tel. 52 389 78 13, e-mail: biuro@palacrunowo.pl www.palacrunowo.pl HOTEL i RESTAURACJA POD KORONĄ Gdańska 30A, 89-410 Więcbork Tel. 52 389 84 02 e-mail: pod_korona@poczta.onet.pl www.hotel-midas.pl HOTEL i RESTAURACJA ANTARES** Tadeusza Kościuszki […]

Czytaj dalej Powiat sępoleński – gdzie jeść i spać Tagi: ,
marzec, 2022

Dzieje powiatu sępoleńskiego

Autor: Łukasz Jakubowski

Od czasów najdawniejszych do 1772 roku Ze względu na korzystne warunki naturalne (bliskość rzek i jezior, urodzajność gleb), trwałe zasiedlenie wschodniej Krajny, gdzie położony jest powiat sępoleński, nastąpiło w VI-V w. p.n.e. Obszar ten znalazł się w granicach państwa polskiego już w okresie kształtowania się polskiej państwowości. Nie na długo jednak – Polska utraciła te ziemie po śmierci Bolesława Chrobrego. Ponowne przyłączenie Krajny do państwa Piastów nastąpiło za panowania […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu sępoleńskiego Tagi: ,
marzec, 2022

Powiat sępoleński – literatura

Autor: Marcin Gorączko i Łukasz Jakubowski

Bibliografia: Biegański Z. (red) 2010, Dzieje Sępólna Krajeńskiego, red., Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza, Sępólno Krajeńskie Bykowski W. 2009, Kujawsko-pomorskie – Przewodnik po zabytkach, Bydgoszcz Chrzanowski T., Kornecki M. (red) 1970, Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod red., tom XI, zeszyt 13, Warszawa Dobber W., Miotk J. (red) 2009, Kamień Krajeński i okolice. Przewodnik turystyczny, Sępólno Krajeńskie Dorawa J., Fiałkowski […]

Czytaj dalej Powiat sępoleński – literatura Tagi: ,
grudzień, 2021

Powiat lipnowski – bibliografia

Autor: Marcin Gorączko

Błachowski A. 2014, Ziemia Dobrzyńska : szlak architektury drewnianej, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń. Budkiewicz M., Grubecka I., Kostecka D. 2016, Lipno: małe miasto wielkich ludzi,  Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Lipno Dębczyńska-Wróblewska M. 2014, Miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą : informator turystyczny, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń. Goźdź Z. (red) 1997, Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej, Bobrowniki 20 […]

Czytaj dalej Powiat lipnowski – bibliografia Tagi: ,
grudzień, 2021

Dzieje powiatu lipnowskiego

Autor: Marcin Gorączko

Średniowiecze W okresie wczesnośredniowiecznym obszar obecnego powiatu lipnowskiego należał do słabiej zaludnionych, na co wpływ miało zapewne jego znaczne zalesienie oraz obecność jezior i trudnodostępnych mokradeł. Od IX wieku w Dobrzyniu na cyplu wysoczyzny opadającej stromo w kierunku koryta Wisły funkcjonował gród najprawdopodobniej należący do Mazowszan. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1065 roku, zawarta w tzw. falsyfikacie mogileńskim. Z czasem Dobrzyń stał się siedzibą kasztelanii, a następnie głównym obok […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu lipnowskiego Tagi: ,
grudzień, 2021

Gdzie jeść i spać w powiecie lipnowskim

Autor: Marcin Gorączko

RESTAURACJE i MAŁA GASTRONOMIA (wybrane obiekty)   Pałacyk Gozdawa Łochocin 6, 87-600 Lipno tel. 794 408 727, 664 058 808 e_mail: biuro@palacykgozdawa.pl www.palacykgozdawa.pl   Restauracja Czary Mary J. Piłsudskiego 2, 87-600 Lipno tel. 606 761 444 e-mail: manager@czary-mary.com www.czary-mary.com   Tradycyjne Jadło Lipnowska 34 Wielgie, 87-603 Wielgie   Sielawa Smażalnia Ryb Warszawska 9, 87-630 Skępe tel. 54 287 75 31   U Dąbka  […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie lipnowskim Tagi: ,
grudzień, 2021

Powiat lipnowski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę szczegółowe uzasadnienie wyników przeprowadzonej waloryzacji powiatu lipnowskiego, będącej jednocześnie próbą usystematyzowania jego zasobów kulturowo-turystycznych stwierdzono, że mikroregion raczej nie może stanowić samodzielnego celu turystyki kulturowej dla szerszego grona uczestników ruchu turystycznego. Natomiast może i powinien być on brany pod uwagę w przypadku wizyt turystyczno-kulturowych w jednostkach sąsiednich, w kontekście turystyki dziedzictwa kulturowego oraz turystyki religijnej, będąc elementem programu podróży objazdowych, lub celem […]

Czytaj dalej Powiat lipnowski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,