marzec, 2022

Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych

Autor: Edyta Pijet-Migoń i Karolina Królikowska

Od kilkunastu lat znacząco wzrasta liczba winnic na Dolnym Śląsku. Większość z nich wraz z rozpoczęciem sprzedaży własnego wina wprowadza usługi enoturystyczne. Celem artykułu, mającego charakter badawczy, jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób działalność dolnośląskich winiarzy wpływa na rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz w jakim zakresie ich działalność nawiązuje do tradycji winiarskich regionu, a w jakim zakresie jest innowacyjna. W pracy wykorzystano kilka metod badawczych – wywiady pogłębione z właścicielami winnic, analizę stron internetowych oraz profili społecznościowych winnic, wizyty studyjne oraz obserwację uczestniczącą w czasie organizowanych imprez.
Z przeprowadzonych badań wynika, że właściciele winnic, pochodzący często spoza miejscowości, w której położona jest winnica, próbują w swojej działalności nawiązywać do tradycji regionalnych, ale równocześnie wprowadzają innowacyjne oferty i usługi dla turystów oraz rozszerzają je o nowe produkty winiarskie. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się pikniki winiarskie, połączone z komentowanymi degustacjami win oraz nowych produktów winiarskich, nie mających tradycji w badanym regionie. Do innowacyjnych produktów winiarskich można zaliczyć wina pomarańczowe, wina wytwarzane w amforach typu kvevri, wina musujące, pétillant-naturel (tzw. pét-naty) oraz naturalne wina organiczne.

Tagi: