Grudzień, 2021

Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2)

Autor: Olga Ilona Smoleńska
Artykuł przedstawia potencjał turystyczno-kulturowy miasta powiatowego Wągrowca, zlokalizowanego w północnej części Wielkopolski, oparty o analizę walorów krajoznawczych według metody inwentaryzacji krajoznawczej PTTK oraz badania terenowe i obserwację własną. Ponadto w publikacji zostały przedstawione i przeanalizowane wyniki badań ankietowych na temat zdrowego stylu życia mieszkańców miasta, wśród których badano nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, jako grupy badawczej najbardziej świadomej, predysponowanej oraz wzorcowej dla młodych pokoleń oraz pozostałych mieszkańców miasta i okolic oraz efektu strategii rozwoju miasta. Duża atrakcyjność kulturowa miasta sprzyja podejmowaniu aktywności rekreacyjnej, zarówno o charakterze kulturowym, jak i sportowo-zdrowotnym. Celem artykułu jest przedstawienie Wągrowca, jak miasta o bardzo dużym i wyróżniającym się potencjale turystycznym jak i rekreacyjnym, służącym przede wszystkim podejmowaniu i utrzymywaniu aktywności fizycznej i zdrowia, funkcjonującym zgodnie z marką i hasłem promocyjnym „Wągrowiec wyzwala energię”, jednak mimo wszystko nadal niedostatecznie docenianym, zadbanym, zorganizowanym oraz promowanym przez samych organizatorów i mieszkańców, jak i w szerszej opinii. 
Tagi: