marzec, 2019

O nas

Autor: Redakcja

Pochodzimy z różnych środowisk naukowych, zajmujemy się turystyką, w szczególności zaś jej kulturowym wymiarem. Mamy w naszym dorobku publikacje w dziedzinie turystyki kulturowej, pracę dydaktyczną w środowiskach różnych uczelni a także praktyczne projekty, dotyczące popularyzacji tego rodzaju podróżowania. Wszyscy także jesteśmy czynnymi przewodnikami i pilotami wycieczek, niektórzy z nas prowadzą działalność w ramach wyspecjalizowanego biura podróży. Od dłuższego czasu współdziałaliśmy doraźnie w naukowym środowisku poznańskim. W reakcji na przedłużający się dolegliwy brak w polskiej literaturze naukowej i fachowej czasopisma poświęconego turystyce kulturowej postanowiliśmy stworzyć internetową wersję takiego periodyku.

„Turystyka Kulturowa”, którą postanowiliśmy wydawać jako miesięcznik, ma spełniać trojakie zadanie.

* Najpierw powinna być pismem o charakterze naukowym i jako takie zachować konieczny poziom merytoryczny. Będziemy tu publikować artykuły, wnoszące nowe treści do polskiej refleksji w zajmującej nas dziedzinie, prezentujące nowe destynacje i aspekty podróżowania lub przedstawiające odmienny punkt widzenia na znane i dyskutowane kwestie. Zamieścimy recenzje nowych publikacji, będziemy także regularnie aktualizować spis fachowej literatury przedmiotu, by dać kolegom z różnych środowisk możliwość zapoznania się z najnowszym stanem wiedzy, lub po prostu zwracać ich uwagę na znaczące opracowania. Będziemy się także starali zamieszczać choćby we fragmentach lub streszczeniach polskie promocyjne prace akademickie, koncentrujące się na problematyce turystyki kulturowej. Wszystkie te publikacje kierujemy do prowadzących prace dydaktyczną w dziedzinie turystyki i turystyki kulturowej. Chcemy jednak wspomóc także studentów, przygotowujących się do egzaminów oraz piszących prace seminaryjne, licencjackie, magisterskie i doktoranckie. W tym miejscu powinni oni znaleźć możliwie bogatą i aktualną literaturę przedmiotu. Zachowując zasady tworzenia tekstów naukowych podejmiemy starania, by wzorem większości państw rozwiniętych także w jak najliczniejszych uczelniach Polski zaakceptowana została internetowa formę publikacji jako pełnoprawne źródło, uwzględniane w tworzeniu prac akademickich.

* Nasze czasopismo ma zawierać także stały dział, poświęcony popularyzacji ciekawych miejsc i szlaków kulturowych w Polsce i Europie. W kolejnych obszernych odcinkach będziemy chcieli przedstawić w nim bardziej i mniej znane miejscowości, trasy i mikroregiony wraz z ich historyczno-kulturowym tłem, zestawieniem potencjalnie interesujących obiektów, wywiadami z ludźmi prowadzącymi ważne dla tych miejsc i regionów działania, dokumentację fotograficzną, ale także listę przydatnych adresów i kontaktów, wreszcie opracowane przez naszych autorów na podstawie ich analiz propozycje zwiedzania czy organizacji pobytu turystycznego.
Liczymy, że ten dział będzie wsparciem dla pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, stanowiących trzon kadry zawodowej w turystyce kulturowej. Tą drogą oferujemy im szybki dostęp do możliwości uzupełnienia wiedzy fachowej a także aktualizacji posiadanych wiadomości. Z czasem – na bazie opublikowanych monograficznych odcinków – mamy nadzieję stworzyć tu rodzaj turystyczno-kulturowej mapy Polski.

* Wreszcie chcemy przyczynić się do  poszerzenia i integracji środowiska pracujących na rzecz turystyki kulturowej w Polsce oraz kręgu ludzi nią zainteresowanych. Prócz możliwości publikacji wyników badań na naszych elektronicznych łamach stworzymy platformę wymiany poglądów ekspertów w kwestiach najbardziej istotnych dla interesującej nas problematyki. Będziemy zatem w odrębnym dziale informowali o konferencjach naukowych, dotyczących tej dziedziny turystyki, o szkoleniach i kursach specjalistycznych. W ten sposób znajdą u nas potrzebne informacje także ci, którzy poszukują możliwości uzyskania specjalistycznej wiedzy lub praktycznych umiejętności i włączenia się do powstającego środowiska profesjonalnej obsługi turystyki kulturowej. Za pomocą interaktywnych forów tematycznych i otwartej na przychodzących z zewnątrz redakcyjnej listy dyskusyjnej chcemy umożliwić dyskusję na interesujące nas tematy, stworzenie opiniotwórczego środowiska lub nawet stworzyć platformę dla wspólnych działań na rzecz turystyki kulturowej.

Jako stałych współpracowników lub autorów artykułów, recenzji i innych publikacji zapraszamy do nawiązania kontaktu z nami tych wszystkich, którzy posiadając akademickie przygotowanie i zachowując dyscyplinę naukową w badaniach oraz w przygotowywaniu publikacji chcą za naszym pośrednictwem udostępnić wyniki swoich analiz i poszukiwań szerszemu kręgowi zainteresowanych – ku wspólnemu pożytkowi. Liczymy zwłaszcza – lecz nie wyłącznie – na pomoc osób, które prowadzą ciekawe badania, zajmują się dydaktyką w dziedzinie turystyki, kulturoznawstwa, historii i dziedzin pokrewnych, zbierają materiały i informacje na temat własnego regionu lub miejscowości, poszukują miejsc nieznanych a ciekawych, podróżują po historycznych i kulturowych szlakach i dokumentują swoje podróże.

Wszystkich zainteresowanych turystyką kulturową w naszym kraju i poza jego granicami zapraszamy do regularnej lektury naszego internetowego czasopisma.

Redakcja