marzec, 2022

Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową?

Autor: Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Marcin Gorączko i Armin Mikos von Rohrscheidt

Pojęcie „region” w dyskusji naukowej cechuje „nieostrość jego pojmowania” [por. Mazurski 2009]. Jest ono wieloznaczne także z tego powodu, iż używają go i definiują dla swoich potrzeb badawczych przedstawiciele wielu dyscyplin. Zapraszamy do interdyscyplinarnej dyskusji nad tematyką regionu / regionów, zawężonej wszakże do kontekstu turystyki kulturowej. Armin Mikos von Rohrscheidt [2008, s. 166; szerzej: 2009, s. 72-75] wskazuje, że „granice regionów wyodrębnionych najczęściej dla potrzeb […]

Czytaj dalej Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową? Tagi:
marzec, 2022

Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945

Autor: Piotr Kociszewski

W jednej z klasycznych definicji pojęcia region turystyczny, autorstwa S. Liszewskiego [2002, s. 91-92], a przywołanej w niniejszym numerze tematycznym „Turystyki Kulturowej” m.in. w tekście A. Kowalczyka, wskazuje się, że „to obszar, który charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami turystycznymi, głównie naturalnymi oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym koncentruje się ruch turystyczny”. W tych kategoriach zwykło się postrzegać regiony turystyczne, dokonując ich właściwego opisu strukturalnego i funkcjonalnego, uwzględniającego  także charakter wpływających na atrakcyjność walorów. Czasem […]

Czytaj dalej Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945 Tagi:
marzec, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Kompleksowa analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego została oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki, wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego Tagi: ,
marzec, 2022

Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej

Autor: Andrzej Kowalczyk

Region kulturowy należy spostrzegać jako jedną z form regionu geograficznego, przy czym ma on zazwyczaj postać regionu formalnego (powierzchniowego). Za przykład tego rodzaju regionów można uznać obszary, których wspólną cechą jest uprawa winorośli, produkcja wina oraz związana z tym enoturystyka. Traktując turystykę winiarską w sposób kompleksowy można posłużyć się stworzoną przez Valene L. Smith (co prawda z myślą o turystyce etnicznej) koncepcją 4Hs (od pojęć habitat, history, heritage, handicrafts), jak również koncepcją klastra turystycznego, […]

Czytaj dalej Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej Tagi:
marzec, 2022

Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”)

Autor: Iryna Manczak i Maria Bajak

Celem artykułu jest zidentyfikowanie problematyki kreowania doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Na potrzeby prowadzonych badań przeanalizowano aplikację turystyczną „VisitMalopolska”, w tym jej kluczowe funkcjonalności. Wyróżniona aplikacja umożliwia samodzielne zwiedzanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie Małopolski. Stanowi także przykład narzędzia wspierającego turystów w trakcie podejmowanych podróży. W rozważaniach zwrócono uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z kreowaniem doświadczeń turystycznych w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych. Omówiono […]

Czytaj dalej Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”) Tagi:
marzec, 2022

Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia

Autor: Agata Walczak

Artykuł jest próbą zidentyfikowania Transylwanii jako regionu o dużym potencjale turystycznym. Dzięki unikalnemu statusowi obszaru autonomicznego, jaki utrzymywała przez wieki, Transylwania wyraźnie odróżnia się na tle innych regionów pod względem kulturowym i cywilizacyjnym. Autentyczność regionu odzwierciedlona jest w jego krajobrazie kulturowym, zachowanym w prawie niezmienionym stanie od wielu wieków. Odnaleźć ją można takżew przejawach kultury duchowej i dziedzictwie niematerialnym jego mieszkańców. Transylwania ma wiele do zaoferowania w zakresie turystyki […]

Czytaj dalej Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia Tagi:
marzec, 2022

Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia)

Autor: Ewa Elżbieta Markiewicz i Agnieszka Niezgoda

Sednem tożsamości terytorialnej jest związek emocjonalny mieszkańców z ich okolicą. Tożsamość lokalna sprzyja zatem podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury będącej elementem atrakcyjności turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie roli inicjatywy społecznej w kształtowaniu tożsamości miejsca poprzez procesy partycypacji społecznej na przykładzie projektu „Cichy Memoriał” w województwie podkarpackim. Zadaniem tej inicjatywy było przybliżenie losów przeciętnych ludzi, mieszkańców […]

Czytaj dalej Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia) Tagi:
marzec, 2022

Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych

Autor: Edyta Pijet-Migoń i Karolina Królikowska

Od kilkunastu lat znacząco wzrasta liczba winnic na Dolnym Śląsku. Większość z nich wraz z rozpoczęciem sprzedaży własnego wina wprowadza usługi enoturystyczne. Celem artykułu, mającego charakter badawczy, jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób działalność dolnośląskich winiarzy wpływa na rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz w jakim zakresie ich działalność nawiązuje do tradycji winiarskich regionu, a w jakim zakresie jest innowacyjna. W pracy wykorzystano kilka metod badawczych – […]

Czytaj dalej Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych Tagi:
marzec, 2022

Rozmowa z Panem Leszkiem Skazą – krajeńskim regionalistą, autorem wielu książek i artykułów na temat historii i zabytków terenu obecnego powiatu sępoleńskiego.

Autor: Łukasz Jakubowski

Łukasz Jakubowski: Niedawno ukazały się „Pałace i dwory gminy Sępólno Krajeńskie”. To czwarta, ostatnia z serii publikacji opisujących pałace i dwory wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego. Czy w związku z tym można przyjąć, że każdy zabytek tego rodzaju w powiecie sępoleńskim został przez Pana opisany? Leszek Skaza: Powiem tak – prawie każdy.  Są jeszcze obiekty, których zgodnie ze sztuką może byśmy nie określili mianem pałacu lub dworu – to centra mniejszych majątków, […]

Czytaj dalej Rozmowa z Panem Leszkiem Skazą – krajeńskim regionalistą, autorem wielu książek i artykułów na temat historii i zabytków terenu obecnego powiatu sępoleńskiego. Tagi: ,
marzec, 2022

Powiat sępoleński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Turystyka dziedzictwa kulturowego             Pomimo średniowiecznych korzeni osadnictwa, na terenie powiatu sępoleńskiego materialne dziedzictwo kulturowe wiąże się z okresem znacznie późniejszym, bo głównie dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym. To okres współistnienia na tych terenach trzech grup narodowościowych, Niemców (w przewadze), Polaków oraz Żydów. Trwałym udokumentowaniem ówczesnych stosunków społecznych są przede wszystkim licznie występujące tu rezydencje szlacheckie, na czele z okazałymi pałacami w Runowie Kujawskim, Sypniewie, Komierowie czy Suchorączku oraz zespoły dworskie z budynkami […]

Czytaj dalej Powiat sępoleński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
marzec, 2022

Przydatne adresy w powiecie sępoleńskim

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 52 388 13 00,  fax. 52 388 13 03 e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl www.powiat-sepolno.pl URZĄD MIEJSKI W WIĘCBORKU ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork tel. 52 3895207, fax. 52 3897212 e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl www.wiecbork.pl URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU KRAJEŃSKIM Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński tel.: 52 389 45 10, fax: (52) 388-63-92 email: […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie sępoleńskim Tagi: ,
marzec, 2022

Pobyt w powiecie sępoleńskim

Autor: Marcin Gorączko i Łukasz Jakubowski

Opracował: Marcin Gorączko Trasa 1 „Sępoleńskie alternatywy” Trasa została pomyślana jako alternatywny dla drogi krajowej nr 25 wariant przejazdu przez powiat sępoleński dla turystów powracających znad morza (wczasowicze, kuracjusze). W zależności od czasu jakim dysponujemy możemy oczywiście pominąć niektóre jej etapy, ale również zaplanować w regionie sępoleńskim  obiad a może i nocleg. Jadąc od DK 25 we wsi Zamarte (1) przekraczamy granicę powiatu sępoleńskiego, będącą […]

Czytaj dalej Pobyt w powiecie sępoleńskim Tagi: ,
marzec, 2022

Powiat sępoleński – gdzie jeść i spać

Autor: Łukasz Jakubowski i Marcin Gorączko

Obiekty noclegowe i gastronomiczne (wybór) PAŁAC KOMIEROWO (+Restauracja) Komierowo 1, 89-400 Komierowo Tel. 525 444 444, 52 321 06 48 e-mail: info@palackomierowo.com www.palackomierowo.com PAŁAC RUNOWO**** (+Restauracja) Runowo Krajeńskie 80, 89-421 Runowo Krajeńskie Tel. 52 389 78 13, e-mail: biuro@palacrunowo.pl www.palacrunowo.pl HOTEL i RESTAURACJA POD KORONĄ Gdańska 30A, 89-410 Więcbork Tel. 52 389 84 02 e-mail: pod_korona@poczta.onet.pl www.hotel-midas.pl HOTEL i RESTAURACJA ANTARES** Tadeusza Kościuszki […]

Czytaj dalej Powiat sępoleński – gdzie jeść i spać Tagi: ,
marzec, 2022

Dzieje powiatu sępoleńskiego

Autor: Łukasz Jakubowski

Od czasów najdawniejszych do 1772 roku Ze względu na korzystne warunki naturalne (bliskość rzek i jezior, urodzajność gleb), trwałe zasiedlenie wschodniej Krajny, gdzie położony jest powiat sępoleński, nastąpiło w VI-V w. p.n.e. Obszar ten znalazł się w granicach państwa polskiego już w okresie kształtowania się polskiej państwowości. Nie na długo jednak – Polska utraciła te ziemie po śmierci Bolesława Chrobrego. Ponowne przyłączenie Krajny do państwa Piastów nastąpiło za panowania […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu sępoleńskiego Tagi: ,
marzec, 2022

Powiat sępoleński – literatura

Autor: Marcin Gorączko i Łukasz Jakubowski

Bibliografia: Biegański Z. (red) 2010, Dzieje Sępólna Krajeńskiego, red., Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza, Sępólno Krajeńskie Bykowski W. 2009, Kujawsko-pomorskie – Przewodnik po zabytkach, Bydgoszcz Chrzanowski T., Kornecki M. (red) 1970, Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod red., tom XI, zeszyt 13, Warszawa Dobber W., Miotk J. (red) 2009, Kamień Krajeński i okolice. Przewodnik turystyczny, Sępólno Krajeńskie Dorawa J., Fiałkowski […]

Czytaj dalej Powiat sępoleński – literatura Tagi: ,
marzec, 2022

Szlakiem Jana Kochanowskiego po Mazowszu: Sycyna – Czarnolas – Zwoleń – Gródek

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Jan Kochanowski urodzony w 1530 roku w Sycynie, wsi położonej w ziemi radomskiej, zmarły w 1584 roku w Lublinie, był osobą niezwykle wykształconą, oczytaną, dużo podróżującą po Europie. Był wielkiej sławy poetą, dramaturgiem i tłumaczem. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie oraz Królewcu. Posiadał rozległą wiedzę z zakresu literatury antycznej, zwłaszcza greckiej oraz historii. Pełnił funkcję sekretarza na dworze króla Zygmunta Augusta. […]

Czytaj dalej Szlakiem Jana Kochanowskiego po Mazowszu: Sycyna – Czarnolas – Zwoleń – Gródek Tagi:
marzec, 2022

Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Muzeum Narodowe w Krakowie jest pierwszym muzeum Polaków na ziemiach polskich, które nosiło miano „narodowego”. Podczas otwarcia pierwszej wystawy w 1879 roku ówczesny dyrektor Władysław Łuszczkiewicz powiedział: „Chcemy mieć to muzeum nasze pocieszycielem w chwilach zwątpienia w prace własne. Chcemy by było ono skarbem narodowych uczuć, by urok i piękno tu zorganizowanych dzieł sztuki siałzgodę, miłość i łączył nas”.       Muzeum na początku miało swoją siedzibę w Sukiennicach […]

Czytaj dalej Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie Tagi: