grudzień, 2023

Dzieje powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Autor: Marcin Gorączko

Najwcześniejsze ślady bytności ludzkiej na obszarze dzisiejszego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w postaci obozowisk łowieckich, pochodzą sprzed 8 tys. lat. Zostały one odkryte w okolicach wsi Węgiersk, na południe od Golubia-Dobrzynia. Z czasów wczesnośredniowiecznych zachowały się stosunkowo liczne grodziska plemienne m.in. w miejscowościach Piotrkowo, Napole, Nowogród, Płonko i Ruże, z których niektóre funkcjonowały jeszcze w ramach państwa Piastów. W X-XI w. obszary leżące na północ od Drwęcy weszły w skład kasztelanii chełmińskiej, zaś […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu golubsko-dobrzyńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2023

Zarys dziejów powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Znalezione na terenie powiatu gorlickiego przez archeologów przedmioty świadczą o tym, że ziemia gorlicka była zamieszkana już w okresie neolitu (ok. 4500 lat p.n.e.). Osadnictwo rozwijało się w okolicach Biecza i Gorlic, nad rzeką Ropą. Najstarsze wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z XI wieku i dotyczą Biecza, w którym prawdopodobnie już w IX wieku istniał gród, położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących w kierunku Rusi Halickiej i Węgier. Położenie to umożliwiało rozwój gospodarczy […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu gorlickiego Tagi: ,
kwiecień, 2023

Zarys dziejów powiatu nowodworskiego

Autor: Marcin Gorączko

Czasy najwcześniejsze i okres wpływów słowiańsko-pruskich Żuławy stanowią jeden z najmłodszych regionów fizyczno-geograficznych w kraju. W szczególności dotyczy to obszaru przynależnego dziś do powiatu nowodworskiego, skoro jeszcze w XIII wieku jego większa część nie nadawała się do zasiedlenia na stałe stanowiąc trwale podmokłe tereny delty Wisły lub dno Zalewu Wiślanego, czyli niestabilną strefę przejściową pomiędzy wodą i lądem, ograniczona od północy znajdującą się jeszcze w fazie tworzenia Mierzeją […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu nowodworskiego Tagi: ,
grudzień, 2022

Zarys dziejów powiatu ostródzkiego

Autor: Agata Michalak

Powiat ostródzki położony jest w zachodniej część województwa warmińsko-mazurskiego. Obszar ten jest bogaty w zabytki architektury różnych epok. Mikroregion leży na ziemiach historycznych krain Pogezanii i Pomezanii, które zamieszkiwały plemiona Prusów. Śladami po dawnych mieszkańcach są nazwy niektórych miejscowości, np. Morąga (na co może wskazywać sufiks „-ąg”; wywodząca się od pruskiej nazwy Jeziora Morąskiego: Mawrin lub Morina) czy jezior – Skiertąg. Ziemie te zostały podbite przez Zakon Krzyżacki. […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu ostródzkiego Tagi: ,
wrzesień, 2022

Historia powiatu rypińskiego

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

Powiat rypiński położo­ny jest we wschodniej czę­ści województwa kujawsko-pomorskiego, na historycz­nych terenach Ziemi Dobrzyń­skiej, pomiędzy Wisłą, Drwę­cą, a Skrwą. W skład administracyjny powiatu wchodzą: miasto Ry­pin oraz gminy: Brzuze, Rogo­wo, Rypin, Skrwilno oraz Wąpielsk. Powiat Rypiński należy do najstarszych jednostek samorządowych w kraju. Pierwsze wzmianki o powiecie pochodzą już z 14. w., natomiast Kasztelania Rypińska datowana jest od 11. wieku. Prawa miejskie Rypin otrzymał w roku 1345. […]

Czytaj dalej Historia powiatu rypińskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Zarys dziejów powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

W 1198 r. patriarcha jerozolimski Monachus (zm. 1202 r.) , wspominając o nadaniu klasztorowi Bożogrobców z Miechowa licznych dóbr, wspomniał o soli z Bochni (sal de Bochegna). Jest to pierwsza pisana wzmianka o osadzie, w której warzono sól już w epoce neolitu, a z której rozwinął się jeden z ważniejszych ośrodków miejskich na ziemiach polskich. Na 1. poł. XII w. datuje się również powstanie osady Villa Żegota, w której w 1293 r. ówczesny właściciel  Zbigniew […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu bocheńskiego Tagi: ,
marzec, 2022

Dzieje powiatu sępoleńskiego

Autor: Łukasz Jakubowski

Od czasów najdawniejszych do 1772 roku Ze względu na korzystne warunki naturalne (bliskość rzek i jezior, urodzajność gleb), trwałe zasiedlenie wschodniej Krajny, gdzie położony jest powiat sępoleński, nastąpiło w VI-V w. p.n.e. Obszar ten znalazł się w granicach państwa polskiego już w okresie kształtowania się polskiej państwowości. Nie na długo jednak – Polska utraciła te ziemie po śmierci Bolesława Chrobrego. Ponowne przyłączenie Krajny do państwa Piastów nastąpiło za panowania […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu sępoleńskiego Tagi: ,
grudzień, 2021

Dzieje powiatu lipnowskiego

Autor: Marcin Gorączko

Średniowiecze W okresie wczesnośredniowiecznym obszar obecnego powiatu lipnowskiego należał do słabiej zaludnionych, na co wpływ miało zapewne jego znaczne zalesienie oraz obecność jezior i trudnodostępnych mokradeł. Od IX wieku w Dobrzyniu na cyplu wysoczyzny opadającej stromo w kierunku koryta Wisły funkcjonował gród najprawdopodobniej należący do Mazowszan. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1065 roku, zawarta w tzw. falsyfikacie mogileńskim. Z czasem Dobrzyń stał się siedzibą kasztelanii, a następnie głównym obok […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu lipnowskiego Tagi: ,
październik, 2021

Dzieje powiatu aleksandrowskiego

Autor: Marcin Gorączko

Dzieje powiatu aleksandrowskiego Prehistoria Badania archeologiczne prowadzone na terenie obecnego powiatu aleksandrowskiego wskazują, że obszar ten był penetrowany przez grupy koczowniczo-zbierackie już w późnym paleolicie. W kolejnych epokach rozwój kulturowy społeczeństw odbywał się w ścisłym związku ze zmianami jakie dokonywały się na Kujawach. Czynnikiem lokalnym, który powodował, że ślady dawnego osadnictwa akurat w powiecie aleksandrowskim nie są zbyt często spotykane, najprawdopodobniej były niezbyt korzystne dla agrokultur warunki naturalne, […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu aleksandrowskiego Tagi: ,
czerwiec, 2021

Zarys dziejów powiatu brzeskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Dzieje najdawniejsze Znalezione na terenie gminy Brzesko pojedyncze artefakty krzemienne z epoki mezolitu (8300-4500 lat p.n.e.) świadczą o tym, iż pradziejowe gromady zbieraczy i myśliwych przebywały w tym obszarze na długo przed ludnością prowadzącą osiadły tryb życia. Z kolei najstarsze ślady osadnictwa ujawnione zostały w południowej części gminy Brzesko (Okocim, Poręba Spytkowska, Jasień) i w gminie Gnojnik (Biesiadki, Lewniowa, Gosprzydowa) – znaleziska archeologiczne (narzędzia i naczynia) datowane są na połowę […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu brzeskiego Tagi: ,
grudzień, 2020

Zarys dziejów ziemi choszczeńskiej

Autor: Marcin Kacprzak

Współcześnie powiat choszczeński należy do grupy średniej wielkości powiatów Pomorza Zachodniego, a jego powierzchnia to nieco ponad 1327 km2. W jego skład wchodzi 6 gmin, z czego cztery miejsko-wiejskie: Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz i dwie wiejskie: Bierzwnik i Krzęcin. Największym atutem krajobrazowym powiatu są tereny polodowcowe: Pojezierze Choszczeńskie, na którego obszarze znajduje się 111 jezior o powierzchni powyżej 1 ha oraz sandrowa Równina Drawska, którą porasta Puszcza Drawska […]

Czytaj dalej Zarys dziejów ziemi choszczeńskiej Tagi: ,
październik, 2020

Historia kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno)

Autor: Franciszek Mróz

Rozwój pielgrzymowania i wędrówek Camino de Santiago – Drogą św. Jakuba i rosnąca sieć szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Santiago de Compostela jest fenomenem religijnym i kulturowym ostatniego dwudziestolecia. Szlak pielgrzymkowy do sanktuarium św. Jakuba w hiszpańskiej Galicji jest obecnie najbardziej znanym chrześcijańskim szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym na świecie, którym w ciągu roku wędruje ponad 300 tys. caminowiczów z ponad 180 krajów świata [www.oficinadelperegrino.com/estadisticas]. Sieć Camino de Santiago, która obecnie w Europie […]

Czytaj dalej Historia kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) Tagi:
sierpień, 2020

Zarys dziejów powiatu brodnickiego

Autor: Monika Zdziech

Prehistoria i okres wczesnopiastowski Najstarsze, odnotowane przez archeologów ślady osadnictwa w regionie brodnickim  odkryto w Mszanie i pochodzą one sprzed 9000 lat. Ówcześni mieszkańcy tych terenów zamieszkiwali dolinę Drwęcy, żyli w niewielkich 3-5 osobowych grupach oraz zajmowali się myślistwem, zbieractwem i rybołówstwem. Na przełomie VII i VIII wieku tereny zasiedliła ludność słowiańska, której osady znajdowały się nad jeziorami Wądzyńskim i Niskie Brodno. Kresowe położenie obecnego regionu brodnickiego skutkowało […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu brodnickiego Tagi: ,
czerwiec, 2020

Zarys dziejów ziemi tarnowskiej

Autor: Agnieszka Kowalik

Pierwsze ślady osadnictwa Przez teren położonego we wschodniej części Małopolski, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, powiatu tarnowskiego przepływają dwie duże rzeki – Biała i Dunajec, które od zamierzchłych czasów nawadniały teren, użyźniały gleby, tworząc warunki sprzyjające tworzeniu osad, a w późniejszych wiekach – wsi i miast. Badania archeologiczne wykazały, że na terenach ziemi tarnowskiej osadnictwo pojawiło się już w epoce neolitu (ok. 8000–2000 lat p.n.e.). […]

Czytaj dalej Zarys dziejów ziemi tarnowskiej Tagi: ,
kwiecień, 2020

Zarys dziejów ziemi gryfickiej

Autor: Tomasz Duda

Współczesny powiat gryficki należy do grupy mniejszych powiatów Pomorza Zachodniego – jego powierzchnia nieco tylko przekracza 1017 km2. Jego największym atutem krajobrazowym jest pas wybrzeża Morza Bałtyckiego, z piaszczystymi plażami i znanymi ośrodkami wypoczynkowymi (m.in. Rewal, Pogorzelica, Trzęsacz), które stawiają powiat w krajowej czołówce pod względem zagospodarowania turystycznego. Główną osią hydrograficzną, ale również historyczną i kulturową regionu jest Rega, zwana królową pomorskich rzek. Ta najdłuższa […]

Czytaj dalej Zarys dziejów ziemi gryfickiej Tagi: ,
luty, 2020

Zarys dziejów powiatu grudziądzkiego

Autor: Marcin Gorączko

Czasy prehistoryczne i okres wczesnopiastowski Najwcześniejsze udokumentowane ślady pobytu człowieka w rejonie Grudziądza pochodzą już z epoki kamiennej. Pozostały one po grupach łowców, rybaków i zbieraczy zakładających swoje obozowiska głównie w dolinie Wisły. Z ludnością prowadzącą bardziej osiadły tryb życia, zajmującą się głównie uprawą i hodowlą, mamy z pewnością do czynienia na tym terenie od około 5000 lat p.n.e. Relikty największych skupisk osad pierwszych rolników zachowały się […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu grudziądzkiego Tagi: ,
grudzień, 2019

Zarys dziejów powiatu gryfińskiego

Autor: Tomasz Duda

Współcześnie pojmowana ziemia gryfińska należy do jednego z najstarszych zamieszkiwanych i przekształcanych przez człowieka regionów Pomorza Zachodniego. Trudno, nawet w formie bardzo okrojonej, streścić bogate dzieje terenów, które w przeszłości stanowiły obszary dwóch odrębnych państw – Księstwa Pomorskiego, rządzonego przez książąt z dynastii Gryfitów oraz brandenburskiej Nowej Marchii, będącej częścią imperium pod rządami margrabiów z dynastii askańskiej. Dodatkowo na kształt współczesnego krajobrazu kulturowego powiatu miały lata powojenne, […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu gryfińskiego Tagi: ,
październik, 2019

Zarys dziejów powiatu białogardzkiego

Autor: Tomasz Duda

Pradzieje i początki osadnictwa na terenie powiatu Ziemia Białogardzka uważana jest za obszar o niezwykle bogatej i długiej historii sięgającej swoimi początkami schyłku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (ok. 10-11 tys. lat wstecz). Najwcześniejsze ślady obecności człowieka na opisywanym terenie zaobserwowano u stóp Góry Kościernickiej, nieopodal wsi Kościernica. Są to ślady obozowisk ludów koczowniczych, którzy polowali na terenach niedawno odsłoniętych spod grubych warstw lądolodu. Niemal w tym samym miejscu, […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu białogardzkiego Tagi: ,
sierpień, 2019

Historia Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”

Autor: Franciszek Mróz

Polska zajmuje szczególne miejsce w europejskiej sieci chrześcijańskich ośrodków i szlaków pielgrzymkowych. Obecnie bowiem w naszym kraju (stan na 1 sierpnia 2019 r.) rejestruje się ponad 790 sanktuariów i miejsc szczególnego kultu związanych z Kościołem katolickim oraz ponad 30 ośrodków pielgrzymkowych związanych z Kościołem prawosławnym i judaizmem. Wśród katolickich sanktuariów zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne – ponad 520 ośrodków (ponad 65% ogółu). W grupie maryjnych […]

Czytaj dalej Historia Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Tagi: ,
czerwiec, 2019

Zarys dziejów Kamienia Pomorskiego i jego okolic

Autor: Tomasz Duda

Ziemia kamieńska należy do najbardziej bogatych w różnorodne wydarzenia historyczne regionów Pomorza. To tutaj, przed wiekami zamieszkiwało plemię Wolinian, które założyło jeden z najbardziej znanych ośrodków w tej części basenu Morza Bałtyckiego – Wolin, legendarną Winetę, które sława dotarła nawet do Skandynawii, stając się częścią staronordyckich sag i opowieści. Tutaj też swoją misję prowadził biskup Otton z Bambergu, chrzcząc pierwszych Pomorzan. Dzięki niemu powstały tu pierwsze […]

Czytaj dalej Zarys dziejów Kamienia Pomorskiego i jego okolic Tagi: ,
luty, 2019

Zarys dziejów Szczecina

Autor: Tomasz Duda

Szczecin jest największym miastem Pomorza Zachodniego, jego administracyjną, kulturową i historyczną stolicą. Położenie na pograniczu wpływów zarówno z Europy Zachodniej, jak i skandynawskiej Północy od wieków determinowało losy miasta i jego mieszkańców. Dzieje Szczecina tworzy więc dorobek wielu pokoleń i narodowości zamieszkujących to miejsce, a których wpływ nie pozostał bez znaczenia dla dzisiejszego obrazu stolicy Pomorza Zachodniego.   Najstarsze dzieje Ślady obecności człowieka na tym terenie sięgają ponad 8 […]

Czytaj dalej Zarys dziejów Szczecina Tagi: ,