marzec, 2022

Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia)

Autor: Ewa Elżbieta Markiewicz i Agnieszka Niezgoda

Sednem tożsamości terytorialnej jest związek emocjonalny mieszkańców z ich okolicą. Tożsamość lokalna sprzyja zatem podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury będącej elementem atrakcyjności turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie roli inicjatywy społecznej w kształtowaniu tożsamości miejsca poprzez procesy partycypacji społecznej na przykładzie projektu „Cichy Memoriał” w województwie podkarpackim. Zadaniem tej inicjatywy było przybliżenie losów przeciętnych ludzi, mieszkańców bieszczadzkich wsi i uhonorowanie ich poprzez stworzenie im „graficznego” pomnika” na deskach wiejskich prywatnych zabudowań gospodarczych. Pomysł tak się spodobał, iż projekt jest kontynuowany i prace powstają również w innych regionach kraju. Wyniki badań jakościowych pokazały, że „Cichy Memoriał” pozwolił wykorzystać poczucie tożsamości lokalnej, a jednocześnie uświadomił mieszkańcom, że są częścią regionu, w którym mieszkają i posiadają unikatowe dobro, które wzmacnia atrakcyjność turystyczną. Ukazany przykład potwierdza, że tożsamość lokalna sprzyja podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury, nawiązywać do przeszłości i stanowić cząstkę autentyczności dziedzictwa kulturowego regionu.

Tagi: