Październik, 2021

Powiat aleksandrowski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji, będącej jednocześnie próbą usystematyzowania zasobów kulturowo-turystycznych powiatu aleksandrowskiego stwierdzono, że na chwile obecną mikroregion a zwłaszcza Ciechocinek i jego najbliższa okolica może stanowić samodzielny cel turystyki kulturowej w dziedzinie turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki uzdrowiskowej z elementami turystyki kulturowej oraz turystyki eventowej. Turystyka dziedzictwa kulturowego Umieszczenie w roku 2017 zespołu tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym w Ciechocinku na liście […]

Czytaj dalej Powiat aleksandrowski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Czerwiec, 2021

Powiat brzeski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Analiza zabytków, miejsc i szlaków kulturowych powiatu brzeskiego prowadzi do stwierdzenia, iż region ten może być traktowany jako cel turystyki kulturowej, posiadający potencjał zwłaszcza w kilku obszarach omówionych poniżej. Podróże tematyczne Jedną z możliwych do uprawiania na terenie powiatu brzeskiego formą turystyki kulturowej są podróże tematyczne. Przez region przebiegają dwa atrakcyjne szlaki – Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, który od wielu lat przyciąga turystów krajowych […]

Czytaj dalej Powiat brzeski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Grudzień, 2020

Powiat choszczeński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Kacprzak and Tomasz Duda

Jak wykazała analiza potencjału turystyczno-kulturowego, potwierdzona dodatkowo obserwacjami prowadzonymi przez autorów w terenie, dość przeciętny wynik atrakcyjności analizowanego obszaru nie jest do końca adekwatny w stosunku do rzeczywistych możliwości. Marginalne położenie regionu w kontekście województwa zachodniopomorskiego nie przekłada się bowiem na odniesienie do szerszej perspektywy, np. regionu historyczno-kulturowego dawnej Nowej Marchii i jej pogranicza z Wielkopolską. Z tego punktu widzenia analizowany obszar znajduje się w centralnej, uprzywilejowanej pozycji, co w połączeniu […]

Czytaj dalej Powiat choszczeński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Październik, 2020

Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Franciszek Mróz

Kujawsko pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco jest ważnym elementem europejskiej sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących do sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela. Camino de Santiago jest obecnie najbardziej znanym chrześcijańskim szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym na świecie. Nazywany często „najpiękniejszą drogą świata”, „główną ulicą Europy” lub „najpiękniejszą autostradą kontynentu” [Mróz F., Mróz Ł., 2013; Duda T., Trocińska N., […]

Czytaj dalej Kujawsko-pomorski odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno) jako destynacja turystyki kulturowej Tagi:
Sierpień, 2020

Powiat brodnicki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Monika Zdziech and Przemysław Charzyński

Turystyka przyrodniczo-kulturowa Powiat brodnicki charakteryzują przede wszystkim bogate zasoby i walory przyrodnicze. Dominującym elementem krajobrazu omawianego regionu są liczne jeziora (np. największe Wielkie Partęczyny o powierzchni 340 ha, Bachotek, Zbiczno), lasy, a także formy polodowcowe takie jak wysoczyzny morenowe. Tereny powiatu należą do cennych pod względem środowiska przyrodniczego obszarów województwa kujawsko-pomorskiego. Przez powiat przepływa rzeka Drwęca, której dolina w sieci ECONET stanowi korytarz ekologiczny […]

Czytaj dalej Powiat brodnicki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Czerwiec, 2020

Tarnów i powiat tarnowski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

W regionie tarnowskim mogą być uprawiane rozmaite formy turystyki kulturowej. Zabytki, muzea, miejsca związane z ważnymi postaciami, miejsca kultu, a przede wszystkim bogata wielokulturowa historia to czynniki zachęcające do odwiedzenia tej części Małopolski. Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, że różnorodność atrakcji turystycznych regionu tarnowskiego pozwala na zakwalifikowanie ich do kilku rodzajów turystyki kulturowej zdefiniowanych przez A. Mikos von Rohrscheidt. Poszczególne formy turystyki wzajemnie się przenikają […]

Czytaj dalej Tarnów i powiat tarnowski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Kwiecień, 2020

Powiat gryficki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Tomasz Duda

Dość bogate dziedzictwo historyczne oraz dostępność walorów kulturowych sprawiają, że powiat gryficki postrzegany jest jako jeden z ciekawszych i szybko rozwijających się celów wyjazdów turystyki kulturowej na Pomorzu Zachodnim. Bliskość wybrzeża Morza Bałtyckiego i popularnych miejscowości wypoczynkowych czy kąpielisk nadmorskich (m.in. Trzęsacza, Pogorzelicy czy Mrzeżyna) w znacznym stopniu determinuje jednak charakter omawianej przestrzeni turystycznej, nadając jej wyraźnie określone funkcje rekreacyjne. Turystyka kulturowa ciągle pozostaje niejako […]

Czytaj dalej Powiat gryficki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Luty, 2020

Grudziądz i powiat grudziądzki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji, będącej jednocześnie próbą usystematyzowania zasobów kulturowo-turystycznych Grudziądza i powiatu grudziądzkiego stwierdzono, że na chwile obecną mikroregion ten może i powinien stanowić samodzielny cel turystyki kulturowej w dziedzinie turystyki dziedzictwa kulturowego oraz turystyki militarnej. Turystyka dziedzictwa kulturowego Już samo umieszczenie zespołu zabytkowych spichlerzy w Grudziądzu wraz z panoramą od strony Wisły na liście Pomników Historii świadczy o ponadprzeciętnym znaczeniu tego miasta  dla […]

Czytaj dalej Grudziądz i powiat grudziądzki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Grudzień, 2019

Powiat gryfiński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Tomasz Duda

Powiat gryfiński jako region położony nieco w oddaleniu od głównych tras i uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, od wieku lat boryka się z jednoznacznym określeniem swojego charakteru. Z jednej strony strefa przygraniczna, która przez wiele lat stanowiła barierę swobodnego przepływu ruchu turystycznego, z drugiej bliskie sąsiedztwo aglomeracji miejskiej Szczecina sprawiały, że ruch ten miał w znacznej mierze charakter kanału tranzytowego. Zainteresowanie regionalnym dziedzictwem historyczno-kulturowym, związanym przede wszystkim z dziejami […]

Czytaj dalej Powiat gryfiński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Październik, 2019

Powiat białogardzki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Tomasz Duda

Ze względu na szczególne położenie geograficzne powiatu białogardzkiego, na zapleczu pasa nadmorskiego i dość mało skuteczną jego promocję, proponowane działania mają za zadanie zainteresować region przyjezdnym i stworzyć podstawę do wykreowania markowego produktu turystyki kulturowej. W przeciwieństwie jednak do strefy nadmorskiej, gdzie istniejący popyt turystyczny kreuje ciągle nowe produkty, przed powiatem białogardzkim staje zdecydowanie trudniejsze zadanie. Ograniczone walory turystyczne oraz słaba świadomość społeczna odnośnie wartości krajoznawczej […]

Czytaj dalej Powiat białogardzki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Sierpień, 2019

Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Franciszek Mróz

Małopolski odcinek transgranicznego Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” wpisuje się w sieć szlaków pielgrzymkowych i kulturowych Małopolski i Pogranicza Polsko-Słowackiego. Dzięki krzyżowaniu się z wieloma szlakami turystyczno-kulturowymi o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym (Szlakiem Cysterskim, Drogą św. Jakuba, Międzynarodową Trasą Pielgrzymkową – Szlakiem Maryjnym, Małopolską Trasą Światowego Dziedzictwa UNESCO, Szlakiem Architektury Drewnianej, szlakami papieskimi) analizowany odcinek szlaku jest interesującą przestrzenią turystyczną do realizacji podróży […]

Czytaj dalej Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Czerwiec, 2019

Powiat kamieński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Tomasz Duda

Bogate dziedzictwo historyczne oraz mnogość atrakcji o charakterze kulturowym sprawiają, że powiat kamieński postrzegany jest jako jeden z najważniejszych celów wyjazdów turystyki kulturowej w województwie. Bliskość wybrzeża Morza Bałtyckiego i popularnych miejscowości wypoczynkowych czy kąpielisk nadmorskich (m.in. Międzyzdroje, Dziwnów, Międzywodzie) w znacznym stopniu determinują jednak charakter omawianej przestrzeni turystycznej, nadając jej wyraźnie określone funkcje rekreacyjne. Turystyka kulturowa pozostaje więc niejako w cieniu, stając się jedynie alternatywą […]

Czytaj dalej Powiat kamieński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Kwiecień, 2019

Powiat tucholski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji stwierdzono, że na chwile obecną powiat tucholski nie posiada odpowiednich zasobów aby stanowić ważniejszą destynację turystyki kulturowej w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Na taką sytuację złożyło się szereg przyczyn, rozpoczynając od stosunkowo słabego i wąsko wyspecjalizowanego rozwoju gospodarczego typowo leśnego obszaru, po wojny i inne katastrofalne zdarzenia, które starły niemal zupełnie z powierzchni ziemi spuściznę sięgającą wieków średnich. Absolutnie nie oznacza to jednak, […]

Czytaj dalej Powiat tucholski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Luty, 2019

Szczecin jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: losha

Pomimo dużego potencjału turystyczno-kulturowego miasta, Szczecin nie wykształcił przestrzeni turystyki kulturowej w jej pełnym, klasycznym kształcie. Miasto nie stanowi jeszcze powszechnie znanego miejsca destynacji turystyki kulturowej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Kreowanie nowych produktów turystycznych oraz kształtowanie wizerunku ośrodka turystycznego wymaga jeszcze większego zaangażowania podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki w mieście oraz szerokiej wizji wykorzystania zasobów elementów dziedzictwa pomorskiego Szczecina (tych historycznych, jak […]

Czytaj dalej Szczecin jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,