Sierpień, 2019

Perły architektury sakralnej miejscem letnich koncertów organowych

Autor: Tadeusz Jędrysiak and Izabela Wyszowska

Zainteresowanie muzyką jest jedną z cech współczesnej kultury. Rosnąca liczba koncertów spowodowała, że w wielu krajach odbywają się one często także w kościołach. Dzieje się tak z różnych powodów, takich jak trudności ze znalezieniem odpowiednich pomieszczeń, wymogi akustyki, które wnętrza kościołów zazwyczaj spełniają, względy estetyczne, skłaniające do wykonywania utworów muzycznych w pięknym otoczeniu, zwyczaj odtwarzania […]

Czytaj dalej Perły architektury sakralnej miejscem letnich koncertów organowych Tagi:
Luty, 2019

Ekstaza św. Franciszka – jedyny obraz El Greco w zbiorach polskich i pierwsza wystawa dzieł wielkiego mistrza w Polsce

Autor: Izabela Wyszowska and Tadeusz Jędrysiak

Muzeum nie jest przestrzenią sacrum, choć zachowuje charakter wyjątkowy jako miejsce. W przestrzeni tej jednak wystawia się przedmioty sakralne, tzn. związane z kultem lub innymi czynnościami religijnymi. Muzea kościelne funkcjonują od I połowy XIX w. Powstawały w społecznościach, które darzyły szczególną estymą tradycję, naukę i religię. W Polsce pierwsze muzea kościelne zaczęto tworzyć w czasach […]

Czytaj dalej Ekstaza św. Franciszka – jedyny obraz El Greco w zbiorach polskich i pierwsza wystawa dzieł wielkiego mistrza w Polsce Tagi: