sierpień, 2019

Urban exploration a turystyka kulturowa

Autor: Mirosław Marczak

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy się zatem zastanowić, czy zjawisko urban exploration jest istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki kulturowej? Czy jest to jedynie chwilowa moda na ekstremalne wyjazdy do miejsc niebezpiecznych, które nie są przeznaczone dla masowej turystyki? Czy może jest to trend, który mimo występujących zagrożeń i niebezpieczeństw, będzie się rozwijał, przyczyniając się do tego, że zostanie przywrócony blask wielu zapomnianym już obiektom światowego dziedzictwa kulturowego?

Tagi: