sierpień, 2019

Rozmowa z p. dr Barbarą Munk – pracownikiem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i koordynatorem małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”

Autor: Franciszek Mróz

Rozmowa z p. dr Barbarą Munk – pracownikiem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i koordynatorem małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”. Małopolska trasa jest częścią projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 20 14-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Turystyka Kulturowa: Województwo małopolskie wyróżnia się na mapie turystycznej i pielgrzymkowej Polski gęstą siecią szlaków kulturowych. Jaką rolę w tej sieci będzie odgrywał małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”?

Małopolski odcinek Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” to część szlaku pielgrzymkowego na pograniczu polsko – słowackim wiodącego po obiektach sakralnych: miejscach kultu Maryjnego. Jest nową propozycją dla wędrowców spragnionych zarówno przeżyć duchowych jak i przeżyć o charakterze estetyczno – kulturowo – poznawczym. Proponowana trasa pielgrzymkowa łączy tradycję duchową, kulturową i historyczną odwiedzanych regionów.

 

Turystyka Kulturowa: Jakie projekty zrealizowano w ramach promocji szlaku?

Instytut przeprowadził szeroką kampanię promocyjną. Informacje o Szlaku Maryjnym znalazły się w czasopismach branżowych, takich jak „Wiadomości Turystyczne”, Podróże” oraz „National Geografic” a także w „Gościu Niedzielnym” oraz w „Gazecie Krakowskiej”. Spoty reklamowe można było zobaczyć w telewizji regionalnej:  TVP 3 Kraków, regionalny oddział TVP S.A oraz na telebimach w pięciu miejscowościach: w Krakowie, w Rzeszowie, w Bielsku – Białej, w  Oświęcimiu oraz w Nowym Sączu. Spot reklamowy wyemitowano także w radiu Radio Plus  – zasięg Małopolska, Podhale. W Polskim Radiu, w audycji  Wyszehradio ukazał się w wywiad z koordynatorem projektu. Informacje znalazły się także na Portalu Opoka oraz w licznych artykułach prasowych i internetowych o zasięgu regionalnym. Na potrzeby projektu Instytut przygotował 15 000 ulotek oraz liczne gadżety reklamowe w postaci plecaków czy breloczków.

Ważnymi wydarzeniami promocyjnymi były przede wszystkim koncerty zespołów regionalnych i tematyczne projekcje videomappingu 3D w miejscowościach związanych z kultem Maryjnym. Projekcje odbyły się na terenie parafii p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Inwałdzie oraz na Rynku w Myślenicach.. Były to trójwymiarowe, atrakcyjne wizualnie widowiska, łączące światło, obraz i dźwięk. Prezentacja w Inwałdzie nawiązywała do wydarzeń związanych z wędrówką Cudownego Obrazu Matki Bożej zwanej Zbójnicką oraz do rozwijającego się kultu. Widzowie mogli zobaczyć między innymi historię przekazania obrazu kościołowi przez nawróconego przywódcę bandy zbójców grasujących na tym terenie.

Druga z projekcji przedstawiała natomiast historię kultu Cudownego Wizerunku Matki Bożej Myślenickiej oraz wędrówkę tego obrazu przez kraje Europy. Widzowie mogli zobaczyć m. in. postaci papieża Sykstusa V, papieża Jana Pawła II oraz hrabiego Koniecpolskiego, a także przenieść się na chwilę do urokliwej Wenecji. Pokazane zostało także wydarzenie z okresu I wojny światowej, które – dzięki interwencji Matki Boskiej Myślenickiej – nazwane zostało „Cudem nad Rabą”. Pokazy takie zgromadziły rzesze odbiorców, zarówno mieszkańców jak i turystów.

 

Turystyka Kulturowa: Jak przebiegała współpraca z duszpasterzami sanktuariów należących do szlaku?

Współpraca przebiegała bardzo pomyślnie. Wszyscy gospodarze sanktuariów byli zainteresowani projektem, dlatego bez żadnych trudności (oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu) ekipa fotografów była wpuszczana do świątyń w celu wykonania niezbędnych czynności do przygotowania panoram wirtualnych. Efekt ich pracy można zobaczyć na stronie: www.szlak.maryjny.pl. Bardzo ciepło przyjęli nas także duszpasterze z sanktuariów w Inwałdzie i Myślenicach, gdzie organizowaliśmy wspomniane wcześniej koncerty. Równie dobrze przebiegała współpraca z władzami samorządowymi oraz lokalnymi pracownikami instytucji kultury. Często dzięki ich zaangażowaniu informacje o projekcie pojawiały się w lokalnych mediach.

 

Turystyka Kulturowa: Co według Pani jest największym atutem szlaku?

Największym atutem szlaku jest różnorodność samych miejsc kultu oraz dodatkowe walory, takie jak przepiękne krajobrazy, bogactwo historyczne, tradycje i koloryt regionów. Oprócz wspomnianego szlaku pielgrzymkowego powstały także tematyczne spacery wirtualne, informacyjne strony internetowe, przewodniki czy aplikacje mobilne. Wszystko to stanowi dodatkowe źródło wiedzy.

 

Turystyka Kulturowa: A jakie są największe mankamenty?

Trudno tu mówić o mankamentach, ale z pewnością można by jeszcze szlak wyposażyć w dodatkowe oznakowania czy informacje, ponieważ trasa obejmuje trzy duże regiony: województwo małopolskie i województwo podkarpackie po stronie polskiej oraz Kraj Preszowski po stronie słowackiej. Nie zapominajmy, że w całym projekcie uczestniczyło aż 13 partnerów z Polski i Słowacji i każdy dokładał coś od siebie.  Dlatego, im więcej będzie informacji i o miejscach kultu i o lokalnych atrakcjach, tym lepiej.

 

Turystyka Kulturowa: Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu” jest w założeniu szlakiem transgranicznym. Czy szlak ten może przyciągnąć turystów nie tylko z Słowacji i Polski, ale choćby z innych krajów europejskich?

Oczywiście, że tak. Nowy szlak pielgrzymkowy wiodący po polskich i słowackich miejscach kultu Maryjnego prezentuje bogate walory historyczno-przyrodniczo-kulturowe regionu pogranicza oraz przybliża jego religijną tożsamość. Pokazuje więc to, co na tych obszarach jest najcenniejsze a zarazem oryginalne, związane bezpośrednio z danym miejscem. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, zwłaszcza że turystyka pielgrzymkowa zajmuje obecnie wiodące miejsce w rankingu oferowanych produktów turystycznych.

 

Turystyka Kulturowa: Jakie są plany na przyszłość w działaniach związanych z Szlakiem?

Jednym z celów całego projektu Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu” jest zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienie oraz rozwój dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz wspieranie turystyki w celu zwiększenia atrakcyjności polsko – słowackiego pogranicza Projekt pomoże zbudować markę oraz wspólną tożsamość regionu i będzie miał bezpośredni wpływ na stworzenie standardów  zakresie świadczonych usług turystycznych oraz poprawę koordynacji, a także połączenia usługodawców publicznych i prywatnych.

 

Rozmawiał: Franciszek Mróz

Tagi: ,