grudzień, 2022

Tamara Łempicka a art déco
– wystawa w Konstancinie-Jeziornej

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Wystawa poświęcona Tamarze Łempickiej – jednej z najwybitniejszych artystek światowego formatu, odbyła się w dniach 17 września – 17 grudnia 2022 w Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy.Muzeum Villa la Fleur jest prywatnym muzeum założonym przez kolekcjonera Marka Roeflera w 2010 roku, absolwenta fizyki jądrowej na Uniwersytecie Warszawskim, szefa firmy deweloperskiej Dantex, a także jednego z najbogatszych Polaków. […]

Czytaj dalej Tamara Łempicka a art déco
– wystawa w Konstancinie-Jeziornej
Tagi:
grudzień, 2022

Kozłówka
Muzeum Zamoyskich, Galeria Sztuki Socrealizmu
oraz nieznane miejsce schronienia księdza Stefana Wyszyńskiego

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

  Herb Zamoyskich – Jelita Przedstawia trzy złote kopie na czerwonym tle z kozłem na szczycie. Ten szlachecki herb jest jednym z najstarszych w Polsce. Powstał, według jednej z legend, na skutek rany w brzuch zadanej protoplaście rodu, w wyniku której jego jelita wyszły na wierzch. Zamoyscy są jednym z najsławniejszych rodów polskich, którego znaczenie dla kraju wzrosło w latach życia Jana Sariusza Zamoyskiego (1542-1605) – twórcy Ordynacji Zamoyskich. Dzięki […]

Czytaj dalej Kozłówka
Muzeum Zamoyskich, Galeria Sztuki Socrealizmu
oraz nieznane miejsce schronienia księdza Stefana Wyszyńskiego
Tagi:
grudzień, 2022

„Obyś był zapisany na dobry rok” – życzenia na Rosz ha-Szana –
żydowski Nowy Rok 5783

Autor: Karolina Jędrysiak i Tadeusz Jędrysiak

W dniu 26 i 27 września 2022 r. Żydzi obchodzili  początek 5783 Nowego Roku – Rosz ha-Szana.  Rosz ha-Szana oznacza – „początek roku” lub dosłownie „głowa roku”, w Polsce zwane też Świętem Trąbek lub Trąbkami. Święto to upamiętnia stworzenie świata przez Boga i przypomina o sądzie Bożym. W tym dniu naród żydowski staje ze skruchą przed Bogiem, oczekując przebaczenia i miłosierdzia. Powinno się je obchodzić się z radością, […]

Czytaj dalej „Obyś był zapisany na dobry rok” – życzenia na Rosz ha-Szana –
żydowski Nowy Rok 5783
Tagi:
grudzień, 2022

Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa)

Autor: Maria Zowisło

Artykuł przedstawia zjawisko „turystyki we własnym mieście” w czasach pandemii COVID-19 w Krakowie. Pandemiczna „pauza” w turystyce przyjazdowej wymusiła zmianę praktyk turystycznych promowanych przez władze miasta oraz przedsiębiorców turystycznych. Miasto zaproponowało swoim mieszkańcom wiele ciekawych akcji i wydarzeń skoncentrowanych na zwiedzaniu i poznawaniu własnego otoczenia, często na piechotę. W artykule praktyki te poddane są kulturowej i filozoficznej analizie w odwołaniu do toposu flânerie, swobodnego i niespiesznego spacerowania i poznawania własnego miasta.

Czytaj dalej Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa) Tagi:
grudzień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych

Autor: Małgorzata Pstrocka-Rak, Sylwia Dołzbłasz, Anna Grochowska, Krzysztof Janc i Andrzej Raczyk

W literaturze przedmiotu wskazuje się szereg czynników warunkujących zrównoważony rozwój turystyki kulturowej, która przynosi korzyści związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednym z nich jest pozytywne postrzeganie walorów danego obszaru przez różnych aktorów zainteresowanych rozwojem tej formy turystyki. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących postrzegania rozwoju turystyki kulturowej w Dolinie Pałaców i Ogrodów (w obrębie gmin Mysłakowice i Janowice Wielkie), ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych Tagi:
grudzień, 2022

Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej

Autor: Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska i Karol Truszkowski

Celem tekstu jest przedstawienie wzajemnego wpływu kulturowego (tożsamościowego) pomiędzy daną animowaną produkcją a regionem, którego przestrzeń była inspiracją w kreowaniu jej świata przedstawionego. Badania oparto o analizę trzech wybranych studiów przypadku – amerykańskiego filmu animowanego, japońskiego anime i ukraińskiej serii gier wideo. W każdym z tych przypadków relacje między dziełem a regionem wpływały na inny aspekt tożsamości regionalnej i miały inną skalę. Autorzy wskazali przyczyny […]

Czytaj dalej Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej Tagi:
grudzień, 2022

Kto odwiedza uzdrowiska?

Autor: Robert Kulmiński

W niniejszym artykule dokonuję analizy dyskursu nazywania osób odwiedzających uzdrowiska, wykorzystując jako materiał źródłowy kronikę czeskiego (a wcześniej czechosłowackiego) miasta uzdrowiskowego Jáchymov, obejmującą lata 1945-2008. Odwołuję się również do dyskursu naukowego, aby uchwycić i uwypuklić perspektywę emic (zawartą w kronice), ukazującą sposób nazywania odwiedzających uzdrowiska z punktu widzenia języka, którym posługuje się społeczność uzdrowiskowa (mieszkańcy i władze miasta). Z tej perspektywy opisuję odmienny sposób określania […]

Czytaj dalej Kto odwiedza uzdrowiska? Tagi:
grudzień, 2022

Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne

Autor: Karolina Zuzanna Płonka

Przedmiotem artykułu jest opis zmian na współczesnym rynku wydawniczym przewodników turystycznych w Polsce1. W części wstępnej tekstu przybliżono genezę, historię i rozwój publikacji przewodnikowych począwszy od czasów starożytnych. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było sprawdzenie, czy elektroniczne źródła informacji turystycznej, takie jak blogi, strony internetowe czy fora, stanowią alternatywę dla tradycyjnych, drukowanych przewodników turystycznych poprzez analizę preferencji osób podróżujących. Podmiotem badań była grupa […]

Czytaj dalej Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne Tagi:
grudzień, 2022

Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia

Autor: Katarzyna Michnicka i Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

The article analyses a selected aspect of automotive tourism defined by the authors as travels whose aim and motivation is visiting places connected with automotive technology and important for its development and history, such as automobile museums, car factories or private collections. The aim of this paper is to assess the condition of automobile museums in Poland and Czechia, including the level […]

Czytaj dalej Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia Tagi:
grudzień, 2022

Armenia. Obieg zamknięty

Autor: Anna Duda

Maciej Falkowski – autor książki pt. Armenia. Obieg zamknięty nie tyle opisuje, ile stara się wyjaśnić ten złożony pod każdym względem kraj. Publikacja stanowi pozycję ciekawą nie tylko dla miłośników Armenii, przybywających do tego kraju turystów kulturowych, ale też dla tych, którzy niewiele wiedzą zarówno o kulturze ormiańskiej, jak też o samym państwie, tylko w pewnym geograficznym sensie odciętym od reszty świata.

Czytaj dalej Armenia. Obieg zamknięty Tagi:
grudzień, 2022

Pytanie 101: Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci?

Autor: Paweł Plichta, Zofia Riabczuk i Armin Mikos von Rohrscheidt

Podobnie jak w przeszłości także współcześnie mobilność ludzi ma wiele wymiarów. Określenia osób przemieszczających się stosowane są z uwagi na motywy decydujące o ich wyjeździe ze stałego miejsca zamieszkania. Ostatnie lata w wielu krajach nie tylko Europy naznaczone są problemem uchodźstwa. Niezależnie od okoliczności czy to tych dramatycznych – jak prześladowania, katastrofy lub wojny, czy też tych przemyślanych i skalkulowanych – jak w przypadku decyzji ekonomicznych, politycznych, religijnych lub prywatnych, imigranci stanowią […]

Czytaj dalej Pytanie 101: Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci? Tagi:
grudzień, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu ostródzkiego

Autor: Agata Michalak i Przemysław Charzyński

Powiat Ostródzki położony jest w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim i jest jednym z największych powiatów tego województwa. Geograficznie powiat leży na Pojezierzu Iławskim, które stanowi znaczny obszar prężnie rozwijającej się marki turystycznej zwanej Mazurami Zachodnimi. Powiat Ostródzki zajmuje powierzchnię 1766 km22, która zamieszkiwana jest przez około 105 tys. osób. W 1329 roku nadano obecnej stolicy powiatu prawo lokacyjne, inne miasta powiatu, Miłakowo i Morąg […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu ostródzkiego Tagi: ,
grudzień, 2022

Wywiad z Dyrektorem Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Panią Justyną Szostek

Autor: Agata Michalak

TK: Czy według Pani powiat ostródzki w pełni wykorzystuje swój potencjał turystyczny? Jakie można podjąć ewentualnie działania/przedsięwzięcia, które wpłynęłyby na maksymalne wykorzystanie drzemiącego potencjału w regionie Ostródy? Justyna Szostek: Na graniach Powiatu Ostródzkiego leżą dwie bardzo istotne atrakcje turystyczne regionu Warmii i Mazur, mianowicie Kanał Elbląski oraz Pola Grunwaldzkie. Są to atrakcje przyciągające co roku rzesze turystów. We wrześniu 2022r. na Polach Grunwaldzkich zostało oddane do użytku nowe, […]

Czytaj dalej Wywiad z Dyrektorem Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Panią Justyną Szostek Tagi: ,
grudzień, 2022

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie ostródzkim

Autor: Agata Michalak

Szlak literacki śladami I. Kanta, J.G. Herdera, H.H. Kirsta i Z. Nienackiego Trasa szlaku: Mielno-Ostróda-Morąg-Jarnołtowo-Jerzwałd nad Jeziorakiem „Szlak Literacki” utworzony zostałby na terenie powiatu ostródzkiego oraz częściowo na terenie powiatu iławskiego. Współpraca z powiatem iławskim, a w szczególności z gminą Zalewo jest nieunikniona ze względu na biografię jednego z powieściopisarzy. Trasa szlaku obejmuje łącznie 107 km długości, z czego 90 km znajduje się w granicach powiatu ostródzkiego. Szlak ten […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie ostródzkim Tagi: ,
grudzień, 2022

Przydatne adresy w powiecie ostródzkim

Autor: Agata Michalak

Centrum Informacji Turystycznej w Ostródzie Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1A, 14-100 Ostróda Tel. 89 642 30 00 e-mail: biuro@mazury-zachodnie.pl www.mazury-zachodnie.pl Centrum Kultury w Ostródzie Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda Tel. +48 89 670 90 71 e-mail: ck@ck.ostroda.pl Informacja Turystyczna Morąg Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg Tel. 89 757 38 26 e-mail: lot.morag@op.pl http://www.lot.mazury.pl Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Stębark 1, 14-107 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie ostródzkim Tagi: ,
grudzień, 2022

Gdzie jeść i spać w powiecie ostródzkim

Autor: Agata Michalak

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Młyn pod Mariaszkiem w Idzbarku Idzbarski Młyn 2, 14-100 Idzbark Tel. 89 646 03 55 www.myn-pod-mariaszkiem-oberza.business.site/ (kuchnia polska, tradycyjna, regionalna) Restauracja- Zajazd pod Kłobukiem w Małdytach Zamkowa 11, 14-330 Małdyty Tel. 89 758 61 25 e-mail: info@klobuk.pl   www.klobuk.pl/pl/restauracja (kuchnia polska, regionalna) ZAJAZD W STARYM KINIE Ostródzka 5, 14-330 Małdyty Tel. 694 472 231 e-mail: biuro@wstarymkinie.eu www.wstarymkinie.eu/ Restauracja Dwór w Bieniaszach […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie ostródzkim Tagi: ,
grudzień, 2022

Powiat ostródzki jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agata Michalak

W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej potencjału turystycznokulturowego powiatu ostródzkiego, wynika że badany mikroregion jest lub może być obszarem docelowym dla następujących form turystyki: Turystyka dziedzictwa kulturowego – rozwój tej formy turystyki na terenie powiatu ostródzkiego uwarunkowany jest istnieniem licznych zabytków architektury sakralnej, obronnej i rezydencjonalnej, a także pomniki historii. Jednym z nich jest Pole bitwy pod Grunwaldem, gdzie na polach grunwaldzkich rozegrała się jedna […]

Czytaj dalej Powiat ostródzki jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
grudzień, 2022

Zarys dziejów powiatu ostródzkiego

Autor: Agata Michalak

Powiat ostródzki położony jest w zachodniej część województwa warmińsko-mazurskiego. Obszar ten jest bogaty w zabytki architektury różnych epok. Mikroregion leży na ziemiach historycznych krain Pogezanii i Pomezanii, które zamieszkiwały plemiona Prusów. Śladami po dawnych mieszkańcach są nazwy niektórych miejscowości, np. Morąga (na co może wskazywać sufiks „-ąg”; wywodząca się od pruskiej nazwy Jeziora Morąskiego: Mawrin lub Morina) czy jezior – Skiertąg. Ziemie te zostały podbite przez Zakon Krzyżacki. […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu ostródzkiego Tagi: ,
grudzień, 2022

Literatura – powiat ostródzki

Autor: Agata Michalak

BIBLIOGRAFIA Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej, 2018, (Wyd.1), WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie publikacja przedseminaryjna, Olsztyn Eberhardt P., 1995, Zagadnienia ludnościowe obszaru byłych Prus Wschodnich, Warszawa, Wyd. Polska Akademia Nauk- Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Nr 29. Gmina Ostróda Informator Turystyczny, Wyd. KENGRAF, ISBN 83-89119-86-2 Gudaczewski W., Skansen Fortyfikacji Stare Jabłonki, Ostróda, […]

Czytaj dalej Literatura – powiat ostródzki Tagi: ,