grudzień, 2022

Literatura – powiat ostródzki

Autor: Agata Michalak

BIBLIOGRAFIA

Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej, 2018, (Wyd.1), WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie publikacja przedseminaryjna, Olsztyn

Eberhardt P., 1995, Zagadnienia ludnościowe obszaru byłych Prus Wschodnich, Warszawa, Wyd. Polska Akademia Nauk- Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Nr 29.

Gmina Ostróda Informator Turystyczny, Wyd. KENGRAF, ISBN 83-89119-86-2

Gudaczewski W., Skansen Fortyfikacji Stare Jabłonki, Ostróda, Wyd. Drwęca Ryszard Bogucki

Hoffmann M.J., Mackiewicz A., 2004, Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego, Wyd. Muzeum w Ostródzie, Ostróda

Kaczmarek J., 1973, Morąg z dziejów miasta i powiatu, Wyd. POJEZIERZE OLSZTYN, Olsztyn

Kański J., Koperkiewicz S., Maryn M., Mroczyński H., Żurawska S., 2003, Program ochrony środowiska powiatu ostródzkiego, Starostwo powiatowe w Ostródzie

Kowalski R., 2009, Ostróda w Kalejdoskopie historycznym, 680 lat Ostródy 1329-2009, Wyd. WPW Media- Partner, Ostróda

Kozłowski B., 2020, Dawna Ostróda w stu ilustrowanych opowieściach, Wyd. Oficyna RETMAN, Dąbrówno

Lityński M., Goleń J., 2000, Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, , Raport z badania potencjału turystyczno- kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego, Wyd. Turystyka Kulturowa , Nr 4/2016

Nowe oblicze regionu, Województwo warmińsko-mazurskie, 10 lat Unii Europejskiej (2004-2013) POWIAT OSTRÓDZKI, Wyd. Pracownia Wydawnicza „ElSet”, ISBN 978-83-64736-11-7

Plan Odnowy Miejscowości Miłakowo na lata 2017-2027 aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Miłakowo na lata 2009-2015, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 14 lutego 2017 r.

Program opieki nad zabytkami miasta Ostróda Na lata 2020 – 2023, 2019,  Ostróda

Program rozwoju lokalnego powiatu ostródzkiego, lipiec 2004, Ostróda

Roszewski E., 2020, Na tropie Pana Samochodzika, Ciekawe Miejsca, WarszawaSolarz-Taciak S., 2020, Odkryjmy zapomniane… Kartoflany Król, Bieżące Informacje, Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, kwiecień 2020 4 [367] str.34-35

Solarz-Taciak S., Taciak P.W., 2016, Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach, Wyd. Oficyna RETMAN, Dąbrówno

Szturo G., 2013, Księgozbiory poniemieckie w powiecie morąskim w latach 1945-1947 Sprawozdania z archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Uchwała Nr XIII/228/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2020-2023”

Żakowska B., 2021, Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich- Analiza porównawcza, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu, Olsztyn

Źródła internetowe:

Biblioteka Publiczna w Morągu: www.bibliotekamorag.pl [08.12.2021]

Ciekawe miejsca #11 – Bunkier nad Drwęcą: www.geocaching.com/geocache/GC80BTK_ciekawe-miejsca-11-bunkier-nad-drweca?guid=db9b64ad-9288-49a1-9fb6-d944dea30913 [16.12.2022]

Cmentarz Żydowski w Morągu: www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/m/522-morag/114-cmentarze/22278-cmentarz-zydowski-w-moragu-ul-zeromskiego  [08.12.2022]

Drwęca: www.kajakimazurskie.pl/683,drweca [07.12.2022]

Dworzec Cesarza Wilhelma w Gumniskach Małych: www.dworzecwilhelma.pl [09.12.2022]

Forum Pana Samochodzika: www.pansamochodzik.net.pl/ [21.12.2022]

Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818: www.jhdwodz.blogspot.com/2012/11/szlak-bojowy-gen-jh-dabrowskiego-1807.html [17.12.2022]

Gmina Miejska Ostróda: www.ostroda.pl [24.09.2022]

Inicjatywa budowy pomnika Pana Samochodzika: www.dzieje.pl/rozmaitosci/milosnicy-pana-samochodzika-chca-postawic-mu-pomnik-w-ilawie [18.12.2022]

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem: www.grunwald1410.pl [17.01.2022]

Jarnołtowo: Immanuel Kant prawie jak żywy www.mojemazury.pl/170189,Jarnoltowo-Immanuel-Kant-prawie-jak-zywy.html [17.12.2022]

Kanał Elbląski: www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/zabytki-i-inne-atrakcje/kanal-elblaski [16.12.2022]

Kraina Kanału Oberlandzkiego: www.oberlandkanal.info.pl/rzeczywista-dlugosc-kanalu-elblaskiego [05.12.2022]

Mazury Travel: www.mazury.travel [11.11.2022]

Mazury Zachodnie Zachodnomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna: www.mazury-zachodnie.pl [06.04.2022]

Moje Mazury: www.mojemazury.pl [10.02.2022]

Ostróda Flesz: www.ostrodaflesz.pl/2733-2/ [07.12.2022]

Ostróda News: www.ostrodanews.pl [10.11.2022]

Otwarty przewodnik krajoznawczy: www.krajoznawcy.info.pl [05.09.2022]

Pan Samochodzik i Zbigniew Niencaki: www.pansamochodzik.org.pl/ [21.12.2022]

8674867?fbclid=IwAR1osHhFmNPXBr0MVV-_wo78lPXtyCjy7icDvf2xKC_GkohD6dp-7JDCu_Q [21.12.2022]

Pojezierze Iławskie – Zabytki:  www.pojezierzeilawskie.pl/zabytki.html [16.12.2022]

Polskie Zamki Gotyckie: www.zamkigotyckie.org.pl [17.09.2022]

Pomniki przyrody: www.rzeczjasna.ostroda.pl/po-co-komu-pomniki-przyrody/ [21.11.2022]

Powiat Ostródzki – Historia: www.powiat.ostroda.pl/poznaj-powiat/rys-historyczny/historia-powiat-ostrodzki.html [14.12.2022]

Powiat Ostródzki: www.powiat.ostroda.pl [18.06.2022]

Poznaj Powiat Ostródzki: www.wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/64027-warto-zobaczyc-poznaj-powiat-ostordzki [14.12.2022]

Propozycje tematycznych imprez dla pracowników: www.argentum-e.vent.pl/blog/programy-integracyjne/10-propozycji-tematycznej-imprezy-dla-pracownikow [18.12.2022]

Raz w roku w Skiroławkach – podróż sentymentalna do wsi zaginionej: www.web.archive.org/web/20160304194421/http://www.gazeta.mazury.pl/felietony/raz-w-roku-w-skirolawkach-podroz-sentymentalna-do-wsi-zaginionej.html [17.12.2022]

Rozmieszczenie etniczne Polaków: www.historycy.org/historia/index.php/t186809.html [22.11.2022]

Rzeka Drwęca: www.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/rzeka-drweca [09.12.2022]

Schron bojowy w Starych Jabłonkach: www.gazetaolsztynska.pl/ostroda/206690,Schron-bojowy-w-Starych-Jablonkach-dla-zwiedzajacych.html#ixzz34Sax5YPk [17.12.2022]

Sonda wśród fanów Pana Samochodzika: www.onet.pl/styl-zycia/oludziach/prl-sie-skonczyl-a-ludzie-wciaz-czytaja-pana-samochodzika-sonda-wsrod fanow/48sc92w,30bc1058?fbclid=IwAR22xrXLn8H4yTxN64xO04xk25QjpfSYaqKLOxHxoBVG6WHfsph5WvM3N [18.12.2022]

Wieża Ciśnień w Ostródzie: www.mojemazury.pl/ciekawe-miejsca/1503/Wieza-cisnien-w-Ostrodzie [22.11.2022]

Województwo Warmińsko-Mazurskie: www.encyklopedia.warmia.mazury.pl [25.01.2022]

Wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski: www.zpe.gov.pl/a/wplyw-zlodowacen-na-rzezbe-polski/D16rvISjX [14.12.2022]

Zabytki Gminy Ostróda: www.zabytki.gminaostroda.pl/zabytki/ [23.11.2022]

ZNIENACKA WYPISANI: www.znienacka.com.pl/ [ 21.12.2022]

Tagi: ,