czerwiec, 2020

Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa

Autor: Dawid Barbarzak

Oprowadzania tematyczne w Bramie Poznania ICHOT stanowią alternatywną formę spojrzenia na jej główną ekspozycję, prezentującą dziedzictwo poznańskiego Ostrowa Tumskiego. W odróżnieniu od holistycznej narracji głównej, dedykowanej osobom pierwszy raz odwiedzających obiekt, można je zaliczyć do oprowadzań typu selektywnego czy alternatywnego. Pozwalają one pogłębić wybrany przez interpretatora aspekt ekspozycji według ustalonego klucza tematycznego. W artykule zaprezentowany został profil typowego odbiorcy (najczęściej lokalnego mieszkańca, często znającego historię miejsca), a także motywacje sprzyjające powstaniu scenariuszy. Wskazane zostały wspólne cechy scenariuszy tematycznych, jak myśl przewodnia, porządkująca materiał i pozwalająca na odwołania w toku narracji. Wybrane scenariusze zostały umownie podzielone na kilka typów, w zależności od rodzaju omawianego zjawiska bądź motywu przyświecającego ich powstaniu (biograficzne, rocznicowe, świąteczne i topograficzne). W każdej z grup omówione zostają wybrane i charakterystyczne dla danego typu metody interpretacji oraz techniczny wymiar dostosowywania tematu do ram ekspozycji. Artykuł prezentuje również zalety płynące z oprowadzań tematycznych dla odbiorcy, instytucji oraz interpretatorów.

Tagi: