czerwiec, 2020

Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach

Autor: redaktor i Wiesław Skrobot

Artykuł omawia innowacyjną metodologię i metodykę działań – opartych na fenomenologii przestrzeni – mających na celu wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych jako bezpośrednich beneficjentów organizacji ruchu turystycznego w otoczeniu ich życia codziennego. Rozważania dotyczą Wzgórz Dylewskich, mikroregionu położonego na zachodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego, podlegającego w ostatnich latach silnej ekspansji osadników z wielkich miast i zewnętrznych organizatorów turystyki. W pierwszych częściach tekstu przedstawiony został rys historyczny wykorzystania rekreacyjnego i turystycznego Wzgórz Dylewskich, następnie omówiono projekt „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich” rozumiany jako idea zintegrowanego podejścia do potencjałów przestrzeni użytkowanej turystycznie. W części zasadniczej przedstawiono autorską fenomenologiczną koncepcję edukacji permanentnej w Zintegrowanej Przestrzeni Nieizolowanej i metody jej wykorzystania w kształtowaniu zachowań turystycznych na Wzgórzach Dylewskich. W tym kontekście przedstawiona została koncepcja utworzenia Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach
jako miejsca służącego wypracowaniu harmonijnych metod korzystania z wartości
przyrodniczo-kulturowych przez turystów, z pożytkiem dla bezpośrednich dysponentów tych wartości – mieszkańców Wzgórz Dylewskich.

Tagi: