kwiecień, 2023

Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia

Autor: Iryna Manczak i Izabela Gruszka

Celem artykułu jest zarysowanie kierunków rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym. Analizą objęto programy turystyczne realizowane w Krakowie i we Wrocławiu. Na potrzeby prowadzonych badań zastosowano metodę studium przypadku oraz obserwację uczestniczącą. Postanowiono zidentyfikować oraz szerzej omówić wybrane przykłady, które wpisują się w zakres przedmiotowy rozważań. Na kanwie poczynionych analiz sformułowano odpowiedzi na pytania badawcze, które wyznaczyły ramy teoretyczne opracowania. W jej jego pierwszej części […]

Czytaj dalej Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia Tagi:
kwiecień, 2023

Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”)

Autor: Agnieszka Muszyńska

Celem opracowania jest przedstawienie procesu organizacji wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jako przykładu dobrej praktyki w obszarze organizowania wydarzeń i wystaw, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Drugim podejmowanym wątkiem jest rola wspomagania aktywności dzieci i młodzieży w zakresie obcowania ze sztuką oraz pobudzania ich zaangażowania poprzez działalność obiektów muzealnych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy możliwa jest skuteczna i atrakcyjna aktywizacja dzieci i młodzieży w działalność […]

Czytaj dalej Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”) Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie i próba klasyfikacji podejmowanych społecznie przedsięwzięć współtworzących ofertę turystyki kulturowej. Przeprowadzona analiza ma wymiar przedmiotowy: składa się na nią systematyczny opis i klasyfikacja typowych programów i przedsięwzięć tworzących na tę formę turystyki, komponentów decydujących o jej kulturowym profilu oraz poziomu zaangażowania organizatorów. Jest ona komplementarna do podjętej w innym opracowaniu autora analizy wymiaru formalnego tej formy turystyki (identyfikacji […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów Tagi:
kwiecień, 2023

Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona”

Autor: Sylwia Irena Osojca-Kozłowska

Zdarza się, że formalne oraz nieformalne grupy zaangażowane w życie swoich miejscowości – zmęczone wymówkami lub zbyt długim oczekiwaniem na działania w obszarze turystyki ze strony władz lokalnych – biorą sprawy w swoje ręce. Na całym świecie można znaleźć przykłady podejmowanych przez nie oddolnych działań, które poprawiły byt lokalnej społeczności i przyczyniły się do rozwoju turystyki społecznej, rozumianej w niniejszym artykule jako turystyki społecznie organizowanej. Niektóre z tych aktywności […]

Czytaj dalej Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona” Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie zjawiska określanego jako społecznie organizowana turystyka kulturowa oraz próba rozpoznania i opisu podmiotów aktywnych w jej organizowaniu. Przeprowadzona analiza ma dwa wymiary: formalny (służący ustaleniu kryteriów wyodrębniania, zdefiniowaniu społecznej turystyki kulturowej i osadzeniu tego zjawiska w kontekście turystyki jako całości) oraz podmiotowy (służy identyfikacji podmiotów organizujących ją, najczęstszych sposobów ich działań zarządczych oraz ich […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty Tagi:
kwiecień, 2023

Wywiad – powiat nowodworski

Autor: Marcin Gorączko

Rozmowa z Panem Markiem Opitzem, współwłaścicielem „Gospody Mały Holender” w Żelichowie-Cyganku Turystyka Kulturowa: Skąd pomysł na przeniesienie starego domu podcieniowego w miejsce, w którym się aktualnie znajduje? Marek Opitz: Pokoleniowe przejmowanie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu, w którym postanowiłem żyć, rodzina-dzieci-praca, było dla mnie zawsze czymś pasjonującym i oczywistym. Zakładałem Klub Nowodworski i byłem współzałożycielem Muzeum Żuławskiego. W momencie podejmowania decyzji o zakupie domu pracowałem nad wydaniem albumu fotograficznego „Żuławy […]

Czytaj dalej Wywiad – powiat nowodworski Tagi: ,
kwiecień, 2023

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowodworskiego

Autor: Aleksandra Gorączko i Marcin Gorączko

Powiat nowodworski jest czwartym z kolei mikroregionem z obszaru województwa pomorskiego, dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnione są w niej potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostała oferta czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastruktura turystyczna oraz komunikacyjna, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowodworskiego Tagi: ,
kwiecień, 2023

Przydatne adresy – powiat nowodworski

Autor: Marcin Gorączko

Informacja Turystyczna w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 144, 82-120 Krynica Morska tel. 785 141 121 www.facebook.com/ITKrynicaMorska Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel.: 55 247 36 71 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl www.nowydworgdanski.pl Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel.: +48 55 247 24 01 e-mail: urzad@miastonowydwor.pl Urząd […]

Czytaj dalej Przydatne adresy – powiat nowodworski Tagi: ,
kwiecień, 2023

Propozycje tras – powiat nowodworski

Autor: Marcin Gorączko

Trasa nr 1 Niderlandy w Delcie Wisły – dziedzictwo kulturowe Celem wycieczki jest zapoznanie jej uczestników z materialną spuścizną olędrów – dawnych mieszkańców Żuław. Dzięki cierpliwej, umiejętnej i wielowiekowej pracy tej społeczności ukształtowany został zasadniczy rys dzisiejszego krajobrazu tego regionu w postaci użytkowanych rolniczo równin, z mozaiką pól podzielonych siecią rowów i kanałów ale przede wszystkim  charakterystyczną zabudową zagrodową z domami podcieniowymi. Przy okazji zwrócono […]

Czytaj dalej Propozycje tras – powiat nowodworski Tagi: ,
kwiecień, 2023

Powiat nowodworski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji i odwołując się do klasyfikacji form turystyki kulturowej zaproponowanej przez A. Mikos von Rohrscheidt stwierdzono, że analizowany mikroregion z powodzeniem  może stanowić samodzielny cel turystyki kulturowej w dziedzinie regionalnej turystyki kulturowej, turystyki etnicznej i sentymentalnej, turystyki kulturowej obiektów techniki i popularnej turystyki eventowej. Ponadto powiat nowodworski stanowi ważny cel podróży  turystów odwiedzających miejsca związane z martyrologią okresu II wojny światowej. […]

Czytaj dalej Powiat nowodworski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
kwiecień, 2023

Gdzie jeść i spać w powiecie nowodworskim

Autor: Marcin Gorączko

Obiekty gastronomiczne Gospoda Mały Holender tel. +48 699 870 078 Żelichowo 31A, 82-100 Żelichowo e-mail: malyholender@gmail.com Restauracja Strzechówka ul. Portowa 26, 82-120 Krynica Morska tel. 55 247 66 99 e-mail: strzechowka@mierzeja.pl https://strzechowka.pl/ Restauracja Busola Ul. Portowa 1,82-102  Krynica Morska Tel.: 888 401 625 e-mail: spportowa@op.pl www.facebook.com/restauracjabusola Karczma Krynicka ul. Portowa 3, 82-120 Krynica Morska tel.: 513 445 227 https://karczma-krynicka.business.site/ Tawerna Krynicka Bulwar Słoneczny, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie nowodworskim Tagi: ,
kwiecień, 2023

Zarys dziejów powiatu nowodworskiego

Autor: Marcin Gorączko

Czasy najwcześniejsze i okres wpływów słowiańsko-pruskich Żuławy stanowią jeden z najmłodszych regionów fizyczno-geograficznych w kraju. W szczególności dotyczy to obszaru przynależnego dziś do powiatu nowodworskiego, skoro jeszcze w XIII wieku jego większa część nie nadawała się do zasiedlenia na stałe stanowiąc trwale podmokłe tereny delty Wisły lub dno Zalewu Wiślanego, czyli niestabilną strefę przejściową pomiędzy wodą i lądem, ograniczona od północy znajdującą się jeszcze w fazie tworzenia Mierzeją […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu nowodworskiego Tagi: ,
kwiecień, 2023

Powiat nowodworski – bibliografia

Autor: Marcin Gorączko i Aleksandra Gorączko

Augustowski B. (red) 1976, Żuławy Wiślane, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk Brzezińska A.W. (red) 2011, Żuławy: oswajanie krajobrazu kulturowego, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański Brzezińska A.W. 2012, Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław, Studia KPZK, 146, 173-188 Borzyszkowski J., Mikos von Rohrscheidt A., Lewandowska I., Czajkowski Sz., Kasprzak K.,  Raszka B. 2016,Turystyka kulturowa w miejscowościach wypoczynkowych, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, […]

Czytaj dalej Powiat nowodworski – bibliografia Tagi: ,
grudzień, 2022

Tamara Łempicka a art déco
– wystawa w Konstancinie-Jeziornej

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Wystawa poświęcona Tamarze Łempickiej – jednej z najwybitniejszych artystek światowego formatu, odbyła się w dniach 17 września – 17 grudnia 2022 w Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy.Muzeum Villa la Fleur jest prywatnym muzeum założonym przez kolekcjonera Marka Roeflera w 2010 roku, absolwenta fizyki jądrowej na Uniwersytecie Warszawskim, szefa firmy deweloperskiej Dantex, a także jednego z najbogatszych Polaków. […]

Czytaj dalej Tamara Łempicka a art déco
– wystawa w Konstancinie-Jeziornej
Tagi:
grudzień, 2022

Kozłówka
Muzeum Zamoyskich, Galeria Sztuki Socrealizmu
oraz nieznane miejsce schronienia księdza Stefana Wyszyńskiego

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

  Herb Zamoyskich – Jelita Przedstawia trzy złote kopie na czerwonym tle z kozłem na szczycie. Ten szlachecki herb jest jednym z najstarszych w Polsce. Powstał, według jednej z legend, na skutek rany w brzuch zadanej protoplaście rodu, w wyniku której jego jelita wyszły na wierzch. Zamoyscy są jednym z najsławniejszych rodów polskich, którego znaczenie dla kraju wzrosło w latach życia Jana Sariusza Zamoyskiego (1542-1605) – twórcy Ordynacji Zamoyskich. Dzięki […]

Czytaj dalej Kozłówka
Muzeum Zamoyskich, Galeria Sztuki Socrealizmu
oraz nieznane miejsce schronienia księdza Stefana Wyszyńskiego
Tagi:
grudzień, 2022

„Obyś był zapisany na dobry rok” – życzenia na Rosz ha-Szana –
żydowski Nowy Rok 5783

Autor: Karolina Jędrysiak i Tadeusz Jędrysiak

W dniu 26 i 27 września 2022 r. Żydzi obchodzili  początek 5783 Nowego Roku – Rosz ha-Szana.  Rosz ha-Szana oznacza – „początek roku” lub dosłownie „głowa roku”, w Polsce zwane też Świętem Trąbek lub Trąbkami. Święto to upamiętnia stworzenie świata przez Boga i przypomina o sądzie Bożym. W tym dniu naród żydowski staje ze skruchą przed Bogiem, oczekując przebaczenia i miłosierdzia. Powinno się je obchodzić się z radością, […]

Czytaj dalej „Obyś był zapisany na dobry rok” – życzenia na Rosz ha-Szana –
żydowski Nowy Rok 5783
Tagi:
grudzień, 2022

Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa)

Autor: Maria Zowisło

Artykuł przedstawia zjawisko „turystyki we własnym mieście” w czasach pandemii COVID-19 w Krakowie. Pandemiczna „pauza” w turystyce przyjazdowej wymusiła zmianę praktyk turystycznych promowanych przez władze miasta oraz przedsiębiorców turystycznych. Miasto zaproponowało swoim mieszkańcom wiele ciekawych akcji i wydarzeń skoncentrowanych na zwiedzaniu i poznawaniu własnego otoczenia, często na piechotę. W artykule praktyki te poddane są kulturowej i filozoficznej analizie w odwołaniu do toposu flânerie, swobodnego i niespiesznego spacerowania i poznawania własnego miasta.

Czytaj dalej Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa) Tagi:
grudzień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych

Autor: Małgorzata Pstrocka-Rak, Sylwia Dołzbłasz, Anna Grochowska, Krzysztof Janc i Andrzej Raczyk

W literaturze przedmiotu wskazuje się szereg czynników warunkujących zrównoważony rozwój turystyki kulturowej, która przynosi korzyści związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednym z nich jest pozytywne postrzeganie walorów danego obszaru przez różnych aktorów zainteresowanych rozwojem tej formy turystyki. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących postrzegania rozwoju turystyki kulturowej w Dolinie Pałaców i Ogrodów (w obrębie gmin Mysłakowice i Janowice Wielkie), ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych Tagi:
grudzień, 2022

Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej

Autor: Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska i Karol Truszkowski

Celem tekstu jest przedstawienie wzajemnego wpływu kulturowego (tożsamościowego) pomiędzy daną animowaną produkcją a regionem, którego przestrzeń była inspiracją w kreowaniu jej świata przedstawionego. Badania oparto o analizę trzech wybranych studiów przypadku – amerykańskiego filmu animowanego, japońskiego anime i ukraińskiej serii gier wideo. W każdym z tych przypadków relacje między dziełem a regionem wpływały na inny aspekt tożsamości regionalnej i miały inną skalę. Autorzy wskazali przyczyny […]

Czytaj dalej Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej Tagi:
grudzień, 2022

Kto odwiedza uzdrowiska?

Autor: Robert Kulmiński

W niniejszym artykule dokonuję analizy dyskursu nazywania osób odwiedzających uzdrowiska, wykorzystując jako materiał źródłowy kronikę czeskiego (a wcześniej czechosłowackiego) miasta uzdrowiskowego Jáchymov, obejmującą lata 1945-2008. Odwołuję się również do dyskursu naukowego, aby uchwycić i uwypuklić perspektywę emic (zawartą w kronice), ukazującą sposób nazywania odwiedzających uzdrowiska z punktu widzenia języka, którym posługuje się społeczność uzdrowiskowa (mieszkańcy i władze miasta). Z tej perspektywy opisuję odmienny sposób określania […]

Czytaj dalej Kto odwiedza uzdrowiska? Tagi:
grudzień, 2022

Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne

Autor: Karolina Zuzanna Płonka

Przedmiotem artykułu jest opis zmian na współczesnym rynku wydawniczym przewodników turystycznych w Polsce1. W części wstępnej tekstu przybliżono genezę, historię i rozwój publikacji przewodnikowych począwszy od czasów starożytnych. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było sprawdzenie, czy elektroniczne źródła informacji turystycznej, takie jak blogi, strony internetowe czy fora, stanowią alternatywę dla tradycyjnych, drukowanych przewodników turystycznych poprzez analizę preferencji osób podróżujących. Podmiotem badań była grupa […]

Czytaj dalej Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne Tagi: