czerwiec, 2023

Rozmowa z Natalią Pacaną-Roman – gorliczanką, przewodnikiem turystycznym, fotografem, autorką albumu „Gorlickie Pejzaże”

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka Kulturowa: Co Pani zdaniem przyciąga (lub powinno przyciągać) turystów do miejscowości powiatu gorlickiego? Czy może Pani polecić miejsca lub obiekty warte obejrzenia, a nieznane lub niedoceniane przez turystów? Natalia Pacana-Roman: Wydaje mi się, że w powiecie gorlickim nie ma już miejsc, do których nie dotarli turyści. Jest tu przestrzeń do uprawiania turystyki aktywnej (np. rowerowej, górskiej, konnej, są też trasy narciarstwa biegowego), historycznej i kulturowej, religijnej, kulinarnej… Każdy znajdzie tutaj coś dla […]

Czytaj dalej Rozmowa z Natalią Pacaną-Roman – gorliczanką, przewodnikiem turystycznym, fotografem, autorką albumu „Gorlickie Pejzaże” Tagi: ,
czerwiec, 2023

Gdzie jeść i spać w powiecie gorlickim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja i hotel DWÓR W ROPIE 38-312 Ropa 578A tel. 607 680 254 e-mail: gosciniec.dworski@wp.pl www.dworwropie.pl (kuchnia polska, kuchnia europejska) GOŚCINNA CHATA (karczma i hotel***) 38-316 Wysowa – Zdrój 63 tel. 782 976 478 e-mail: kontakt@goscinnachatawysowa.pl www.goscinnachatawysowa.pl (tradycyjna kuchnia łemkowska, tradycyjna kuchnia pogórzańska, kuchnia polska, kuchnia wegetariańska, kuchnia wegańska) Karczma DZIURNÓWKA 38-316 Wysowa – Zdrój 122 tel. 18 353 […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie gorlickim? Tagi: ,
maj, 2023

Wystawa Salvadora Dalí we wrocławskim Ratuszu i jego rzeźba przed Sky Tower

Autor: Izabela Janicka i Tadeusz Jędrysiak

Warto wspomnieć arcyciekawą wystawę, która miała miejsce w Muzeum Miejskim Wrocławia (oddział Sztuki Mieszczańskiej – Stary Ratusz). Wystawa czynna jest  od lipca 2022 roku do maja 2023 roku. Na ekspozycji mamy możność poznać prace wielkiego hiszpańskiego artysty Salvadora Dalego, wspaniałego twórcy, geniusza, ikony surrealizmu, najbogatszego i najsłynniejszego malarza XX wieku.  Zaprezentowanych jest blisko 300 dzieł graficznych artysty zamkniętych w kilkanaście cykli. Poznajemy […]

Czytaj dalej Wystawa Salvadora Dalí we wrocławskim Ratuszu i jego rzeźba przed Sky Tower Tagi:
maj, 2023

Oman – „Perła i Szwajcaria Bliskiego Wschodu” – egzotyczny kierunek całorocznych peregrynacji ( Maskat – Nizwa – Jabreen – Bahla )

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Oman jest krajem niezwykle egzotycznym, kusi zniewalającym zapachem kadzidła, półpustyniami, górami akacjowych sawann oraz współczesną architekturą. Jest  zaskakująco przyjaznym turystom krajem azjatyckim, a pewna pogoda i suchy klimat zwrotnikowy zachęcają do wycieczek w trybie całorocznym. Latem średnia temperatura wynosi 35-38 o C, zimą około 24 o C. Oman uważany jest za jedno z najbardziej bezpiecznych i przyjaznych dla przybyszów z zagranicy państw Bliskiego Wschodu.      Oman położony jest w […]

Czytaj dalej Oman – „Perła i Szwajcaria Bliskiego Wschodu” – egzotyczny kierunek całorocznych peregrynacji ( Maskat – Nizwa – Jabreen – Bahla ) Tagi:
kwiecień, 2023

Tourism market segmentation: selected aspects

Autor: Mirosław Nalazek

Celem opracowania jest analiza wybranych aspektów segmentacji na rynku turystycznym. Przy ogromnej różnorodności usług turystycznych z jednej strony i coraz większego zróżnicowania potrzeb i preferencji konsumentów segmentacja stała się jednym z kluczowych obszarów w marketingu usług turystycznych, decydując w znacznej mierze o pozycji konkurencyjnej. Znaczenie segmentacji rośnie również dzięki zastosowaniu technologii informacyjnych zwłaszcza w odniesieniu do nowych możliwości zbierania i przetwarzania ogromnych ilości informacji (tzw. Big […]

Czytaj dalej Tourism market segmentation: selected aspects Tagi:
kwiecień, 2023

Pytanie 102: Jak turystyka kulturowa odpowiada na problemy społeczne?

Autor: Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak i Andrzej Kowalczyk

W kontekście kolejnego tematycznego numeru czasopisma „Turystyka Kulturowa” poświęconego turystyce społecznej – społecznie organizowanej, warto poddać dyskusji zagadnienie wyzwań społecznych, jakie mogą lub są podejmowane w ramach turystyki kulturowej. Mając na uwadze istniejące analizy i studia, zdefiniowane postulaty i kierunki dotyczące rozwoju turystyki społecznej [por. Stasiak 2011ab, 2012, 2021], proponujemy refleksję nad ich realizacją przez interesariuszy turystyki kulturowej. Czy i jakie jest w niej miejsce dla […]

Czytaj dalej Pytanie 102: Jak turystyka kulturowa odpowiada na problemy społeczne? Tagi:
kwiecień, 2023

’Online’ czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii

Autor: Małgorzata Durydiwka, Ivan Rogovoy i Piotr Kociszewski

Pandemia Covid-19 wpłynęła na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, zmieniając także ramy funkcjonowania instytucji kultury, w tym muzeów. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę oferty wystawienniczej i popularyzatorsko-edukacyjnej trzech warszawskich muzeów z 2021 roku, tj. Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie. Na podstawie informacji ze stron internetowych, dokonano przeglądu łącznie 434 wydarzeń realizowanych przez te placówki z uwzględnieniem tematyki i form realizacji organizowanych wydarzeń. Wyniki pokazały, że w warunkach […]

Czytaj dalej ’Online’ czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii Tagi:
kwiecień, 2023

Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia

Autor: Iryna Manczak i Izabela Gruszka

Celem artykułu jest zarysowanie kierunków rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym. Analizą objęto programy turystyczne realizowane w Krakowie i we Wrocławiu. Na potrzeby prowadzonych badań zastosowano metodę studium przypadku oraz obserwację uczestniczącą. Postanowiono zidentyfikować oraz szerzej omówić wybrane przykłady, które wpisują się w zakres przedmiotowy rozważań. Na kanwie poczynionych analiz sformułowano odpowiedzi na pytania badawcze, które wyznaczyły ramy teoretyczne opracowania. W jej jego pierwszej części […]

Czytaj dalej Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia Tagi:
kwiecień, 2023

Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”)

Autor: Agnieszka Muszyńska

Celem opracowania jest przedstawienie procesu organizacji wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jako przykładu dobrej praktyki w obszarze organizowania wydarzeń i wystaw, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Drugim podejmowanym wątkiem jest rola wspomagania aktywności dzieci i młodzieży w zakresie obcowania ze sztuką oraz pobudzania ich zaangażowania poprzez działalność obiektów muzealnych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy możliwa jest skuteczna i atrakcyjna aktywizacja dzieci i młodzieży w działalność […]

Czytaj dalej Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”) Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie i próba klasyfikacji podejmowanych społecznie przedsięwzięć współtworzących ofertę turystyki kulturowej. Przeprowadzona analiza ma wymiar przedmiotowy: składa się na nią systematyczny opis i klasyfikacja typowych programów i przedsięwzięć tworzących na tę formę turystyki, komponentów decydujących o jej kulturowym profilu oraz poziomu zaangażowania organizatorów. Jest ona komplementarna do podjętej w innym opracowaniu autora analizy wymiaru formalnego tej formy turystyki (identyfikacji […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów Tagi:
kwiecień, 2023

Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona”

Autor: Sylwia Irena Osojca-Kozłowska

Zdarza się, że formalne oraz nieformalne grupy zaangażowane w życie swoich miejscowości – zmęczone wymówkami lub zbyt długim oczekiwaniem na działania w obszarze turystyki ze strony władz lokalnych – biorą sprawy w swoje ręce. Na całym świecie można znaleźć przykłady podejmowanych przez nie oddolnych działań, które poprawiły byt lokalnej społeczności i przyczyniły się do rozwoju turystyki społecznej, rozumianej w niniejszym artykule jako turystyki społecznie organizowanej. Niektóre z tych aktywności […]

Czytaj dalej Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona” Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie zjawiska określanego jako społecznie organizowana turystyka kulturowa oraz próba rozpoznania i opisu podmiotów aktywnych w jej organizowaniu. Przeprowadzona analiza ma dwa wymiary: formalny (służący ustaleniu kryteriów wyodrębniania, zdefiniowaniu społecznej turystyki kulturowej i osadzeniu tego zjawiska w kontekście turystyki jako całości) oraz podmiotowy (służy identyfikacji podmiotów organizujących ją, najczęstszych sposobów ich działań zarządczych oraz ich […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty Tagi:
kwiecień, 2023

Wywiad – powiat nowodworski

Autor: Marcin Gorączko

Rozmowa z Panem Markiem Opitzem, współwłaścicielem „Gospody Mały Holender” w Żelichowie-Cyganku Turystyka Kulturowa: Skąd pomysł na przeniesienie starego domu podcieniowego w miejsce, w którym się aktualnie znajduje? Marek Opitz: Pokoleniowe przejmowanie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu, w którym postanowiłem żyć, rodzina-dzieci-praca, było dla mnie zawsze czymś pasjonującym i oczywistym. Zakładałem Klub Nowodworski i byłem współzałożycielem Muzeum Żuławskiego. W momencie podejmowania decyzji o zakupie domu pracowałem nad wydaniem albumu fotograficznego „Żuławy […]

Czytaj dalej Wywiad – powiat nowodworski Tagi: ,
kwiecień, 2023

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowodworskiego

Autor: Aleksandra Gorączko i Marcin Gorączko

Powiat nowodworski jest czwartym z kolei mikroregionem z obszaru województwa pomorskiego, dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnione są w niej potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostała oferta czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastruktura turystyczna oraz komunikacyjna, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowodworskiego Tagi: ,
kwiecień, 2023

Przydatne adresy – powiat nowodworski

Autor: Marcin Gorączko

Informacja Turystyczna w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 144, 82-120 Krynica Morska tel. 785 141 121 www.facebook.com/ITKrynicaMorska Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel.: 55 247 36 71 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl www.nowydworgdanski.pl Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel.: +48 55 247 24 01 e-mail: urzad@miastonowydwor.pl Urząd […]

Czytaj dalej Przydatne adresy – powiat nowodworski Tagi: ,
kwiecień, 2023

Propozycje tras – powiat nowodworski

Autor: Marcin Gorączko

Trasa nr 1 Niderlandy w Delcie Wisły – dziedzictwo kulturowe Celem wycieczki jest zapoznanie jej uczestników z materialną spuścizną olędrów – dawnych mieszkańców Żuław. Dzięki cierpliwej, umiejętnej i wielowiekowej pracy tej społeczności ukształtowany został zasadniczy rys dzisiejszego krajobrazu tego regionu w postaci użytkowanych rolniczo równin, z mozaiką pól podzielonych siecią rowów i kanałów ale przede wszystkim  charakterystyczną zabudową zagrodową z domami podcieniowymi. Przy okazji zwrócono […]

Czytaj dalej Propozycje tras – powiat nowodworski Tagi: ,
kwiecień, 2023

Powiat nowodworski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji i odwołując się do klasyfikacji form turystyki kulturowej zaproponowanej przez A. Mikos von Rohrscheidt stwierdzono, że analizowany mikroregion z powodzeniem  może stanowić samodzielny cel turystyki kulturowej w dziedzinie regionalnej turystyki kulturowej, turystyki etnicznej i sentymentalnej, turystyki kulturowej obiektów techniki i popularnej turystyki eventowej. Ponadto powiat nowodworski stanowi ważny cel podróży  turystów odwiedzających miejsca związane z martyrologią okresu II wojny światowej. […]

Czytaj dalej Powiat nowodworski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
kwiecień, 2023

Gdzie jeść i spać w powiecie nowodworskim

Autor: Marcin Gorączko

Obiekty gastronomiczne Gospoda Mały Holender tel. +48 699 870 078 Żelichowo 31A, 82-100 Żelichowo e-mail: malyholender@gmail.com Restauracja Strzechówka ul. Portowa 26, 82-120 Krynica Morska tel. 55 247 66 99 e-mail: strzechowka@mierzeja.pl https://strzechowka.pl/ Restauracja Busola Ul. Portowa 1,82-102  Krynica Morska Tel.: 888 401 625 e-mail: spportowa@op.pl www.facebook.com/restauracjabusola Karczma Krynicka ul. Portowa 3, 82-120 Krynica Morska tel.: 513 445 227 https://karczma-krynicka.business.site/ Tawerna Krynicka Bulwar Słoneczny, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie nowodworskim Tagi: ,
kwiecień, 2023

Zarys dziejów powiatu nowodworskiego

Autor: Marcin Gorączko

Czasy najwcześniejsze i okres wpływów słowiańsko-pruskich Żuławy stanowią jeden z najmłodszych regionów fizyczno-geograficznych w kraju. W szczególności dotyczy to obszaru przynależnego dziś do powiatu nowodworskiego, skoro jeszcze w XIII wieku jego większa część nie nadawała się do zasiedlenia na stałe stanowiąc trwale podmokłe tereny delty Wisły lub dno Zalewu Wiślanego, czyli niestabilną strefę przejściową pomiędzy wodą i lądem, ograniczona od północy znajdującą się jeszcze w fazie tworzenia Mierzeją […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu nowodworskiego Tagi: ,
kwiecień, 2023

Powiat nowodworski – bibliografia

Autor: Marcin Gorączko i Aleksandra Gorączko

Augustowski B. (red) 1976, Żuławy Wiślane, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk Brzezińska A.W. (red) 2011, Żuławy: oswajanie krajobrazu kulturowego, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański Brzezińska A.W. 2012, Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław, Studia KPZK, 146, 173-188 Borzyszkowski J., Mikos von Rohrscheidt A., Lewandowska I., Czajkowski Sz., Kasprzak K.,  Raszka B. 2016,Turystyka kulturowa w miejscowościach wypoczynkowych, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, […]

Czytaj dalej Powiat nowodworski – bibliografia Tagi: ,
grudzień, 2022

Tamara Łempicka a art déco
– wystawa w Konstancinie-Jeziornej

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Wystawa poświęcona Tamarze Łempickiej – jednej z najwybitniejszych artystek światowego formatu, odbyła się w dniach 17 września – 17 grudnia 2022 w Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy.Muzeum Villa la Fleur jest prywatnym muzeum założonym przez kolekcjonera Marka Roeflera w 2010 roku, absolwenta fizyki jądrowej na Uniwersytecie Warszawskim, szefa firmy deweloperskiej Dantex, a także jednego z najbogatszych Polaków. […]

Czytaj dalej Tamara Łempicka a art déco
– wystawa w Konstancinie-Jeziornej
Tagi: