Kwiecień, 2019

Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru

Autor: Ada Górna and Krzysztof Górny

Singapur to miasto-państwo, a zarazem jeden z najlepiej rozwiniętych regionów świata. Pośród najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy należy wymienić bardzo ograniczoną przestrzeń. W takich warunkach do minimum zredukowano obszary przeznaczone pod uprawę. Pomimo tego, istnieją w mieście nieliczne farmy, których produkcja zaspokaja około 5% wewnętrznego popytu na żywność. Ponieważ jednak presja by […]

Czytaj dalej Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru Tagi:
Kwiecień, 2019

Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk

Autor: Dariusz Karczewski and Joanna Karczewska

Szlak Kopernikowski wytyczony został z okazji przypadającego w 1973 roku jubileuszu pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika. Początkowo był on bardzo dobrze zagospodarowany i oznakowany, cieszył się też dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodych turystów. Obecnie, mimo że przebiega przez tereny o dużych walorach kulturowych i przyrodniczych, jest stosunkowo mało znany. Jego oznakowanie i wyposażenie w bazę informacji […]

Czytaj dalej Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk Tagi:
Kwiecień, 2019

Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży

Autor: Aleksandra Niemczyńska

W poniższym artykule zaproponowane zostaje spojrzenie na pamiątkę z podróży nie tylko z perspektywy jej miejsca na rynku, ale przede wszystkim czyni z niej obiekt pogłębionej analizy kulturoznawczej. Autorka, posługując się wynikami własnych badań kwestionariuszowych, stara się zgłębić mechanizmy kierujące turystów do posiadania takich przedmiotów, a także przygląda się bliżej licznym aspektom samych pamiątek. Postawione […]

Czytaj dalej Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży Tagi:
Kwiecień, 2019

Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów

Autor: Aleksandra Korpysz

Niniejszy artykuł dotyczy relacji między miastem, jego literackimi obrazami a turystyką, co zobrazowane zostało na przykładzie Barcelony. W kontekście turystyki literackiej autorka wskazuje, na podstawie przeglądu literatury pięknej, cytaty odnoszące się do miasta, uzupełnia je informacjami pochodzącymi z innych źródeł oraz z własnych doświadczeń. Istotną częścią tekstu jest określenie, w jaki sposób powiązanie turystyki z […]

Czytaj dalej Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów Tagi:
Kwiecień, 2019

Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę

Autor: Przemysław Trykowski and Katarzyna Podhorodecka

Niniejszy artykuł opisuje wyniki pracy magisterskiej dotyczącej wpływu norm społecznych obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) na ruch turystyczny Polaków do tego kraju. W artykule dokonano analizy struktury i wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego oraz charakterystyki ruchu turystycznego z Polski. Przedstawiono charakterystykę norm społecznych w ZEA oraz powiązany z nim system prawny. Ukazano również wyniki badań […]

Czytaj dalej Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę Tagi:
Kwiecień, 2019

Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0

Autor: Michał Koskowski

Niniejszy artykuł przeglądowy podejmuje tematykę szans i zagrożeń dla turystyki kulturowej w związku z rozwojem technologii cyfrowych i informacyjnych (information and communication technologies, ICT). Przykłady z Polski i ze Świata pokazują w jaki sposób digitalizacja oferty kulturalnej otwiera nowe możliwości kształtowania doświadczeń turystów. Technologie ICT służą dziś zarówno badaczom kultury, jak i turystom, zaś w […]

Czytaj dalej Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0 Tagi:
Kwiecień, 2019

Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor

Autor: Natalia Łukasiewicz

Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Muzealnicy dokładają wszelkich starań, aby podnieść atrakcyjność ekspozycji i rozszerzać ofertę turystyczną. Ponadto jednym z zadań muzeów jest przechowywanie i udostępnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niniejszy artykuł przedstawia muzea znajdujące się w Egipcie, kraju o bogatej, wciąż jeszcze odkrywanej historii. Głównym celem […]

Czytaj dalej Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor Tagi:
Kwiecień, 2019

Kształtowanie lojalności klientów biur podróży. Aut. Izabela Michalska-Dudek

Autor: Piotr Kociszewski

Współczesny dynamiczny rozwój turystyki dotyka wielu sfer, m.in. rozważania w tym zakresie skupiają się na zmienności uwarunkowań tzw. otoczenia, przy tym oczekiwań klientów oraz problemu ich lojalności, lub wręcz przeciwnie – braku stałości i przywiązania. Wydaje się to szczególnie istotne w obliczu coraz bardziej rosnącej konkurencji, lecz również nowych narzędzi marketingu i metod budowania relacji […]

Czytaj dalej Kształtowanie lojalności klientów biur podróży. Aut. Izabela Michalska-Dudek Tagi:
Kwiecień, 2019

Pytanie 83. Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek?

Autor: Marcin Gorączko

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a […]

Czytaj dalej Pytanie 83. Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek? Tagi:
Kwiecień, 2019

„NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA. POLSKA, 60 WYCIECZEK”

Autor: Kinga Błoch

Autor: Tadeusz Glinka, Marek Piasecki Tłumaczenie: Bogumiła Kaniewska, Anna Sójka-Leszczyńska, Anna Zatorska Wydawnictwo : Publicat S.A., MM,MMVI Rok wydania : 2007 ISBN: 83-245-1023-0 Ilość stron:254 Format:12.0×23.0cm Przewodnik Tadeusza Glinki oraz Marka Piaseckiego, wydany przez wydawnictwo Publicat można zaliczyć do nowoczesnej i atrakcyjnej literatury dla współczesnych turystów. Na pierwszych jego stronach widnieje spis osób, które brały […]

Czytaj dalej „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA. POLSKA, 60 WYCIECZEK” Tagi:
Kwiecień, 2019

Białoruskie ślady Marka Chagalla

Autor: Tadeusz Jędrysiak and Izabela Wyszowska

Marc Chagall (1887-1985) – był jednym z największych twórców XX w., zaliczany do czołówki tzw. wielkiej awangardy paryskiej, był artystą posługującym się nowoczesną, uniwersalną formą artystyczną, którą łączył ze swoją kulturą rodzimą. W obrazach Chagalla przeplatają się kultura żydowska, rosyjska i francuska, dzięki czemu jego dzieła mają wyraźnie rozpoznawalny styl. Artysta poszukiwał tematów malarskich w […]

Czytaj dalej Białoruskie ślady Marka Chagalla Tagi:
Kwiecień, 2019

Pod dachami i mostami Paryża czyli swoimi ścieżkami po stolicy Francji

Autor: Michał Jarnecki

  O Paryżu napisano setki tysięcy stron i z pewnością jeszcze pisać będą kolejne generacje. Jego bowiem kulturowa pozycja jest niepodważalna, a uroda oraz mit i legenda pozostają magnesem przyciągającym ciągle miliony turystów. Jak wielu przede mną i po mnie, mam też swoją wizję miasta i jego ulubione zakątki. Wiele z nich pokrywa się z […]

Czytaj dalej Pod dachami i mostami Paryża czyli swoimi ścieżkami po stolicy Francji Tagi:
Kwiecień, 2019

Pisarze i poeci związani z Warszawą – miejsca i pomniki im poświęcone

Autor: Tadeusz Jędrysiak and Izabela Wyszowska

Pomniki upamiętniają ważne momenty w historii miasta oraz ludzi, którzy mieli wpływ na jej kształt. Warszawa, jak każde miasto, ma swoich myślicieli, artystów, polityków, pisarzy, poetów. Wiele wydarzeń z jej bogatej historii pozostało na zawsze w świadomości mieszkańców stolicy. W Warszawie prawie na każdym skwerze można spotkać pomnik. Większość z nich upamiętnienia martyrologiczne momenty historii, […]

Czytaj dalej Pisarze i poeci związani z Warszawą – miejsca i pomniki im poświęcone Tagi:
Kwiecień, 2019

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu tucholskiego

Autor: Marcin Gorączko

Abstrakt: Powiat tucholski jest dwunastym kolei mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu tucholskiego Tagi: ,
Kwiecień, 2019

Powiat tucholski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji stwierdzono, że na chwile obecną powiat tucholski nie posiada odpowiednich zasobów aby stanowić ważniejszą destynację turystyki kulturowej w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Na taką sytuację złożyło się szereg przyczyn, rozpoczynając od stosunkowo słabego i wąsko wyspecjalizowanego rozwoju gospodarczego typowo leśnego obszaru, po wojny i inne katastrofalne zdarzenia, które starły niemal […]

Czytaj dalej Powiat tucholski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
Kwiecień, 2019

Wybrana literatura na temat powiatu tucholskiego

Autor: Marcin Gorączko

Adamiak C. 2014, Drugie domy w Borach Tucholskich, Raport z projektu pt. Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich, UMK, Toruń. Anszperger A., Radkiewicz A. (red) 2016, Badania ruchu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2010, UMK, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.. Basta J. 2007, Zabytki architektury i budownictwa Ziemi […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu tucholskiego Tagi: ,
Luty, 2019

Pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim. Propozycja szlaku muzealnego

Autor: Bartłomiej Walkowski

Grecka kultura materialna docierała na Półwysep Iberyjski już od IX w., a sami Hellenowie osiedli się na jego terenie, choć w ograniczonym stopniu, w VI w. p.n.e. Ta działalność handlowa i osadnicza pozostawiła po sobie wiele materialnych śladów odkrywanych i zabezpieczanych przez archeologów. Dzięki temu placówki muzealne Hiszpanii i Portugalii umożliwiają dziś turyście muzealnemu, przebywającemu […]

Czytaj dalej Pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim. Propozycja szlaku muzealnego Tagi:
Luty, 2019

Großpolnische Adlige in Spanien und Portugal des 19. Jahrhunderts. Athanasius Graf Raczyński und Hugo Graf Radoliński

Autor: Kamila Kłudkiewicz

Die großpolnischen Adligen sind im 19. Jahrhundert selten nach Spanien und Portugal gereist. Atanazy Raczyński und Hugo Radoliński haben die Iberische Halbinsel wegen ihrer diplomatischen Pflichten besucht. Raczyński war als Gesandter des Königreichs Preußen zuerst in Portugal (in den Jahren 1842–1848), dann in Spanien tätig (1848–1852). Hugo Radoliński war Gesandschaftssekretär des Deutschen Kaiserreichs in Madrid […]

Czytaj dalej Großpolnische Adlige in Spanien und Portugal des 19. Jahrhunderts. Athanasius Graf Raczyński und Hugo Graf Radoliński Tagi:
Luty, 2019

Tarragona jako cel turystyki archeologicznej

Autor: Anna Włodarczyk

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie miasta Tarragona, znajdującego się w północnowschodniej Hiszpanii, na terenie Katalonii, jako obiektu turystyki archeologicznej. Artykuł przedstawia pokrótce historię i lokalizację starożytnego Tarraco, a także historię badań, usytuowanie oraz opis obiektów architektonicznych, których pozostałości można podziwiać do dnia dzisiejszego w samym ośrodku oraz w jego najbliższej okolicy, a pochodzących, zarówno […]

Czytaj dalej Tarragona jako cel turystyki archeologicznej Tagi:
Luty, 2019

Die römischen Relikte in Portugal entdecken – ein archäologisches Abenteuer in Mirobriga Celtica (Mirobriga bei Santiago do Cacém)

Autor: Anna Jankowiak

Der Erwerb und die Popularisierung des Wissens über die Welt der Antike ist heutzutage viel komplexer und interessanter geworden, als es bis jetzt der Fall war. Anstatt die antike Welt nur aus Büchern kennen zu lernen, kann man jetzt nämlich einen Ausflug machen, bei dem man das Leben in der Antike selbst in Erfahrung bringen […]

Czytaj dalej Die römischen Relikte in Portugal entdecken – ein archäologisches Abenteuer in Mirobriga Celtica (Mirobriga bei Santiago do Cacém) Tagi:
Luty, 2019

Greckie miasto Emporion: archeologia i turystyka u stóp Pirenejów

Autor: Michał Krueger and Anna Rybarczyk

Emporion, położony w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego, jest najlepiej zachowanym greckim miastem na zachodnich rubieżach Morza Śródziemnego. W III w. p.n.e. obok Greków rozlokowali się Rzymianie, których obóz z czasem przekształcił się w ośrodek miejski. Praca przybliża historię badań archeologicznych oraz najważniejsze struktury tego niezwykłego kompleksu. Analizie poddano potencjał turystyczny Emporionu. W jej wyniku można […]

Czytaj dalej Greckie miasto Emporion: archeologia i turystyka u stóp Pirenejów Tagi:
Luty, 2019

Tourism potential of castreja culture from the northwestern Iberian Peninsula

Autor: Fátima Matos da Silva

In this paper we clarify some considerations about the enhancement of archaeological heritage of the hillforts or castrosfrom the castreja culture of the Iron Age, located in the northwest of the IberianPeninsula (north of Portugal and Galicia). Some ideas and reflexions, regarding the aspects considered relevant at the time of elaborating enhancement projects for this […]

Czytaj dalej Tourism potential of castreja culture from the northwestern Iberian Peninsula Tagi:
Luty, 2019

Jewish quarter in Medieval Lorca (south-eastern Spain)

Autor: Aleksandra Chołuj and Krzysztof Gawrecki

This article provides information about the Jewish community living in Alcalá, a district located within the defensive wall of one of the most important fortresses on the border with the Emirate of Granada (the last Muslim stronghold in the Iberian Peninsula). Before the beginning of the 21st century the existence of the Jewish community was […]

Czytaj dalej Jewish quarter in Medieval Lorca (south-eastern Spain) Tagi: