grudzień, 2023

Powiat golubsko-dobrzyński – literatura

Autor: Marcin Gorączko

Białkiewicz J.J. 2022, Prospects for Modern Revitalization of Golub-Dobrzyń in the Context of Its Historical Heritage, Historic Tissue and Natural Values, Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 70, 34–49.

Bielicki T. Roszak P. 2012, U progu Camino: przewodnik po kujawsko-pomorskim odcinku Szlaku św. Jakuba, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Chruściński K. 1995, Chopin w Szafarni i okolicach – vademecum turystyczne, Turpress, Toruń.

Ciesielski T. 2019, Bitwa pod Kowalewem (5 X 1716) – geneza, przebieg, konsekwencje, Zapiski Historyczne, LXXXIV, 3, 31-56.

Czarnecki J., Danielewicz J. 1986, Dzieje Kowalewa Pomorskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Bydgoszcz.

Dębiński J. 2015, Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń, Studia Włocławskie, 17, 311-328.

Dzianisz P. 1999, Kurier Szafarski; Wakacyjna gazeta Fryderyka Chopina z sierpnia- września 1824 r, Bernardinum, Pelplin.

Grążawski P. 2012a, Tradycyjna ludowa sztuka przyrządzania posiłków a także zioła i inne rośliny w aptece oraz kuchni mikroregionu pięciu gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Ciechocin, Zbójno, Radomin, Wyd. Expol, Włocławek.

Grążawski P. 2012b, Historie prawdziwe, powiastki, ludowe bajdy, anegdoty mikroregionu pięciu gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Ciechocin, Zbójno, Radomin, Wyd. Expol, Włocławek.

Juarez M. A., Sławińska- Dahlig E. 2007, Polska Chopina, Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora; NIFC, Warszawa.

Kondracki J. 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Kowalski R. 2002, Gmina Golub-Dobrzyń: historia, krajobraz, zabytki, Wyd. Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń.

Kowalski R. 2004, Gmina Radomin; Zarys dziejów i walory turystyczno-krajoznawcze; PRW, Toruń.

Kowalski R. 2022, Historia Muzeum Regionalnego na Zamku w Golubiu w latach 1911-1945, Fundacja „Aktywni Obecni”, Golub-Dobrzyń.

Krajewski M. 1983, Sanktuarium Maryjne w Oborach: zarys dziejów, architektury i kultu, Ojcowie Karmelici, Obory.

Kwiatkowski Z. 1991, Legendy i duchy Zamku Golubskiego, Zarząd Oddziału PTTK, Golub-Dobrzyń.

Mesor, J. 1994. Monografia turystyczna Golubia-Dobrzynia. Turyzm, 4(2), 63–72.

Mikulski K., Starosta M. 2008, Historia Golubia-Dobrzynia. T. 1, Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do 1939 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Opracowanie zbiorowe 2017, Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027 z perspektywą do roku 2032, Remedis SA, Poznań.

Opracowanie zbiorowe 2021, Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030, Lech Consulting Sp. z o. o. Toruń.

Paradziński  M., Modrzyński Z. 2009, Na pograniczu religii i kultur : dzieje społeczności Golubia i Dobrzynia, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F.K. Malinowskiego, Golub-Dobrzyń.

Stępniewska A., Charzyński P. 2022, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego, Turystyka Kulturowa, 3, 234-263.

Stachowski D. 2022, Słów kilka o Regionalnej Izbie Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem, [w:] Materiały na XXVI Konferencję Historyczną „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Szafarni, gmina Radomin w dniu 15 września 2022 r., 65-67.

Starosta M., Mikulski K. 2008, Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3, Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Tuliszewski P., Milanowski K. 2003, Średniowieczne mury miejskie Golubia. Problematyka konserwatorska, Ochrona Zabytków, 3-4, 26-35.

Urbański A. 2002, Zamek w Golubiu-Dobrzyniu, Wydaw. Urbański, Toruń.

Waszkiewicz Z. 1993, Żydzi Dobrzynia i Golubia : opowieść o świecie nie istniejącym, Towarzystwo Miłośników Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej, Golub-Dobrzyń.

www.golub-dobrzyn.pl

www.kowalewopomorskie.pl

www.obory.com.pl

www.plus.nowosci.com.pl/jak-palec-bozy-wille-juliusa-grossera-ocalil/ar/12460322

www.rekonstrukcjeiodbudowy.pl

www.serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

www.sztetl.org.pl

www.szafarnia.art.pl

www.torun.wkz.gov.pl

www.zamekgolub.pl

Tagi: ,