grudzień, 2023

Powiat golubsko-dobrzyński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Zinwentaryzowane w trakcie badań na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego atrakcje, pozwalają na stwierdzenie, że spośród różnorodnych form turystyki kulturowej, największy potencjał mają tu: turystyka dziedzictwa kulturowego, turystyka eventowa, turystyka biograficzna i turystyka religijna (pielgrzymkowa).

Turystyka dziedzictwa kulturowego

Pierwszoplanowym celem wyprawy ukierunkowanej na poznawanie dziedzictwa kulturowego jest z cała pewnością zamek w Golubiu. Głównie z tej przyczyny, że jest to jedna z nie tak licznych warowni krzyżackich, które będąc już w stanie ruiny, doczekały się jednak pełnej rekonstrukcji. Dotyczy to zamku wysokiego, który na przestrzeni wieków wyewoluował w renesansową rezydencję i taki właśnie stan starano się tu przywrócić. Dla osób zainteresowanych historią rozwoju miast interesującą destynacją będzie jednak cały Golub-Dobrzyń. To rzadki przypadek miasta dwuczłonowego, powstałego z połączenia średniowiecznego Golubia i znacznie młodszego Dobrzynia, które w przeszłości administracyjnie rozdzielało malownicze zakole Drwęcy. Co prawda obecna zabudowa miasta pochodzi głównie z XIX wieku, niemniej sam układ urbanistyczny, zwłaszcza starówki, jest dobrze czytelny zarówno z poziomu ulicy, jak i z trzech wyniesionych wyżej punktów widokowych: ze wzgórza zamkowego, z wieży kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz z tarasu hotelu „Vabank” przy golubskim rynku. Tym co dodatkowo wyróżnia Golub na tle innych miast o średniowiecznym rodowodzie są mury miejskie, zachowane tu na niemal całej pierwotnej długości. Dla wytrwałych kolekcjonerów zamków krzyżackich obowiązkowa będzie również wizyta w Kowalewie Pomorskim, gdzie zachowały się relikty warowni z XIII w.  

Turystyka eventowa

Lista regularnych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest dość obszerna, przy czym jak to zwykle bywa większość z nich, organizowanych bądź współorganizowanych przez samorząd skierowanych jest do mieszkańców. Na tym tle wyróżniają się trzy imprezy. Pierwszą z nich jest Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski na golubskim zamku, którego 47. edycja odbyła się w lipcu 2023 roku. Tym samym jest to najstarsze w Polsce i jedno z najstarszych w Europie  wydarzenie tego typu. Rywalizacja miłośników średniowiecznych militariów prowadzona jest w szeregu kategorii, np. zawody konne zręcznościowe, walki ciężkozbrojnych na kopie czy zawody łucznicze i kusznicze. W programie imprezy występują również pokazy grup rekonstrukcyjnych, pokazy kaskaderskie, przemarsz orszaku rycerskiego ulicami miasta, pokazy tańców dawnych oraz jarmark. To ciekawa impreza, którą odróżnia od wielu innych tego typu, że mamy tu do czynienia z autentyczną rywalizacją pasjonatów broni dawnej z kraju i za granicy, nie zaś jedynie z wyreżyserowaną inscenizacją wynajętych grup rekonstrukcyjnych. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, na zamkowym wzgórzu organizowany jest Zlot i Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego. To spotkanie kolekcjonerów tego typu sprzętu, którzy biorą udział w corocznej paradzie ulicami miasta. Ważnym miejscem organizowania mniej lub bardziej kameralnych eventów kultury wyższej jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni, w gminie Radomin. Odbywają się tu różnego rodzaju koncerty i recitale fortepianowe. Największą rangę ma organizowany tu od 1992 roku Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. Na przesłuchania przybywają tu utalentowani młodzi pianiści z Polski i Europy, ale również z takich krajów jak Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone, Korea Północna, Argentyna, Izrael czy Australia. Wielu z laureatów konkursu odnosiło później muzyczne sukcesy w dorosłym życiu. Konkurs przyciąga również znane osobistości ze świata muzyki w roli jurorów. 

Turystyka biograficzna

Zainteresowani nie tylko twórczością, ale również pełną biografią Fryderyka Chopina, z całą pewnością muszą uwzględnić w swoich podróżach Szafarnię. Jest to kluczowy punkt na Kujawsko-Pomorskim Szlaku Fryderyka Chopina. W miejscowym majątku rodziny Dziewanowskich (m.in. Jan Nepomucen Dziewanowski – bohater szarży pod Somosierrą), latem 1824 i 1824 roku gościł nastoletni Fryderyk. Uznaje się, że nawet tak krótki pobyt w tym miejscu,  miał wielki wpływ na kształtowanie się wrażliwości artystycznej późniejszego twórcy arcydzieł fortepianowych. To właśnie w Szafarni po raz pierwszy Chopin miał kontakt z autentyczną muzyką ludową, która ukształtowała jego indywidualny styl narodowy. W trakcie pobytu Szafarnia stanowiła punkt wypadowy dla młodego Fryderyka do odwiedzania innych, mniej lub bardziej odległych miejsc w regionie. Relacje ze swojego pobytu zdawał rodzicom w oryginalnej i zabawnej formie „Kuryiera Szafarskiego”, stylizowanego na gazetę. Również w gminie Radomin, ale tym razem dla zainteresowanych dorobkiem literackim Marii Dąbrowskiej, miejscem wartym odwiedzenia jest wieś Płonne. Tutaj w latach 1933-1934 powstawała wielokrotnie nominowana do literackiej Nagrody Nobla powieść „Noce i Dnie”, której popularną ekranizację wyreżyserował w roku 1975 Jerzy Antczak. W Płonnem powstał zasadniczy wątek fabularny dzieła, jak i rys psychologiczny głównych jej bohaterów,  Bogumiła i Barbary. Byli oni wzorowani na sylwetkach administratorów tutejszego majątku ziemskiego. Do dziś zachował się budynek w którym Maria Dąbrowska spędzała wakacje. W miejscowej szkole podstawowej funkcjonuje sala pamięci poświęcona literatce.

Turystyka religijna

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego znajduje się jedna z najważniejszych w woj. kujawsko-pomorskim destynacji dla zwolenników tej formy turystyki kulturowej. Jest nią Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, mieszczące się w zespole klasztornym karmelitów z XVII w.  Przedmiotem kultu jest tu umieszczona w ołtarzu głównym figura Matki Bożej Bolesnej w typie piety, wyrzeźbiona w drewnie lipowym w XV w. Sanktuarium jest bardzo dobrze przygotowane na obsługę ruchu pielgrzymkowego, oprócz samego kościoła, dysponując zagospodarowaną funkcjonalnie przestrzenią przyklasztorną, gdzie zlokalizowano m. in. Golgotę, plenerową drogę krzyżową, kaplice itp. W sanktuarium mieści się również sklep z bogatą ofertą dewocjonaliów. Drugim miejscem potencjalnie istotnym dla turystyki kulturowej motywowanej religijnie jest gotycki kościół pw. św. Jakuba  w Płonnem, stanowiący przystanek na kujawsko-pomorskim odcinku Drogi św. Jakuba.

Tagi: ,