czerwiec, 2023

Wybrana literatura na temat powiatu gorlickiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne:

Bańburski K., Kozioł M., 2005, Wielka wojna: Tarnów – Gorlice 1915, Tarnów

Bonusiak W., 2022, Szejk z Galicji: Ignacy Łukasiewicz, Rzeszów

Centek J., 2015, Korpus Gwardii w Bitwie pod Gorlicami, Warszawa

Centek J., Kułacz S., Ruszała K., 2015, Bitwa pod Gorlicami: studia z perspektywy stulecia, Gorlice

Ćmiech A., 2018, Bobowa i jej dzieje, Bobowa

Ćmiech A., 2015, Gorlice: dzieje miasta, Nowy Sącz

DiNardo R. L., 2010, Breakthrough: the Gorlice – Tarnow campaign, 1915, California

DiNardo R. L., Szkudliński J. (tł.), 2012, Przełom: bitwa pod Gorlicami – Tarnowem 1915, Poznań

Drożdż M., Chwalba A., 2015, Małopolska w ogniu Wielkiej Wojny, Kraków

Frodyma R., 1995, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, tom I. Beskid Niski i Pogórze, Pruszków

Frodyma R., 2019, Cmentarze wojenne z I wojny światowej. Gorlice – Pilzno – Łużna, Krosno

Kalisz M,. Rączy E., 2015, Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939-1945, Rzeszów

Klimecki M., 2009, Gorlice 1915, Warszawa

Koprowski M. A., 2016, Akcja „Wisła” :krwawa wojna z OUN-UPA, Zakrzewo

Koprowski M. A., 2016, Łemkowie: losy zaginionego narodu, Zakrzewo

Kowalska B., 2018, Walki o niepodległość z Bobową w tle, czyli rzecz o Bobowskich Bohaterach, Bobowa

Majcher K., 2008, Bobowa. Historia, ludzie, zabytki, Warszawa

Mazur E., 2015, Gmina Łużna w czasie I wojny światowej: w 100 rocznicę bitwy pod Gorlicami (2 maja 1915 – 5 maja 1915), Łużna

Michniewska M., Michniewski A., Duda M., 2003, Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, Pruszków

Misiak M., 2006, Łemkowie: w kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław

Moklak J., 1997, Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej: zagadnienia polityczne i wyznaniowe, Kraków

Pabis T., 2001, Gorlickie Zagłębie Naftowe, Libusza

Piecuch A., 2014, Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim, Warszawa

Pisuliński J., 2017, Akcja specjalna „Wisła”, Rzeszów

Potaczała K., 2019, Zostały tylko kamienie: Akcja „Wisła” wygnanie i powroty, Warszawa

Przybyłowicz K., 2015, Żydzi Biecza: historia i zagłada, Gliwice-Lubaszowa

Reinfuss R., 1990, Śladami Łemków, Warszawa

Ruszała K., 2015, Wielka wojna w małym mieście: Gorlice w latach 1914-1918, Kraków

Rybarski R., 1998, Gospodarka miasta Biecza w XVI i początkach XVII stulecia, Biecz-Tuchów

Ślawski T., 2000, Ratusz królewskiego miasta Biecza: siedziba władz samorządowych na przestrzeni dziejów, Biecz

Udziela S. (red.), 1994, Ziemia Biecka: lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim: praca zbiorowa napisana w latach 1889-1895, Nowy Sącz

Ziemiec K., 2017, Wysiedleni: Akcja Wisła 1947, Poznań

Albumy:

Bara A., Jaśkowiec J,. 2014, Piękna Ziemia Gorlicka, Gorlice

Bara A., Jaśkowiec J., 2010, Bobowa. Miasto św. Zofii, Kraków

Bugno W., Bugno B., Bartuś M., 2009, Biecz: miasto królewskie, Biecz

Gądek M., Gugulski M., Gugulska M., Kiwacz K., Pacana-Roman N., Roman T., Sekuła P., Sośnicki M., Spyra J., Wielgus P., Włosek T., 2018, Gorlice – Miasto Światła, Gorlice

Gryglaszewski P., 2009, Dwór w Jeżowie. Szlacheckie gniazdo nad Białą Dunajcową, Wilczyska

Majewski J., 2015, Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, Skołyszyn

Mendelowski S. (red.), 2011, Gmina Łużna, Krosno

Pacana-Roman N., 2021, Gorlickie Pejzaże, Nowy Sącz

Piecuch A., Harkawy A., Janowska-Harkawy M., 2013, Opuszczone wsie ziemi gorlickiej, Warszawa

Piecuch A., Żak J. (fot.), 2011, Łemkowskie cerkwie, Warszawa

Ślawski T., 2001, Biecz: album, Biecz

Przewodniki turystyczne:

Kubal G., 1999, Bobowa – w gminie i okolicy, Krosno

Kutaś P., 2015, Cmentarze z I wojny światowej w powiecie gorlickim, Zakrzów

Luboński P., 2022, Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Piastów

Martinger M., 2023, Beskid Niski. Trek&Travel, Gliwice

Michalak J., 1998, Gorlice, Biecz i okolice: nie tylko przewodnik, Krosno

Molendowicz W., 2009, Bobowa od A do Ż, Bobowa

Paszkowski M., 2020, Wysowa Zdrój i okolice. Przewodnik turystyczny, Kielce

Piecuch A., 2007, Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej gminy Uście Gorlickie. Tom 1, Wokół Wysowej-Zdroju, Gorlice

Piecuch A., 2007, Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej gminy Uście Gorlickie. Tom 2, W dolinie potoku Zdynia, Gorlice

Wilk J., 1993, Cmentarz Parafialny w Gorlicach w 200-lecie otwarcia: przewodnik, Gorlice

Zralek P., 2023, Slow przewodnik. Beskid Niski, Warszawa

Netografia:

Oficjalny portal turystyczny województwa małopolskiego, https://visitmalopolska.pl

Oficjalna strona powiatu gorlickiego, https://www.powiatgorlicki.pl

Oficjalna strona miasta Gorlice, https://www.gorlice.pl

Oficjalna strona miasta i gminy Biecz, http://www.biecz.pl

Oficjalna strona miasta i gminy Bobowa, http://www.bobowa.pl

Oficjalna strona gminy Gorlice, http://ww.gmina.gorlice.pl

Oficjalna strona gminy Lipinki, https://www.gminalipinki.pl

Oficjalna strona gminy Łużna, https://luzna.pl

Oficjalna strona gminy Moszczenica, https://www.gminamoszczenica.eu

Oficjalna strona gminy Ropa, https://eu-ropa.pl

Oficjalna strona gminy Sękowa, https://www.sekowa.pl

Oficjalna strona gminy Uście Gorlickie, http://www.usciegorlickie.pl

Bieckie Centrum Kultury, https://bck.biecz.pl

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, http://ck.bobowa.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, http://karpating.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, https://www.mbpgorlice.info

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, 2023, www.muzeum.gorlice.pl

Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, www.pttkgorlice.pl

Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu, www.muzeumbiecz.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa, www.nid.pl

Polski Komitet ds. UNESCO, https://www.unesco.pl

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, http://www.drewniana.malopolska.pl

Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji, http://szlakswt.pl

Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl

Zjednoczenie Łemków, https://www.lemkounion.pl

Tagi: ,