kwiecień, 2019

Powiat tucholski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji stwierdzono, że na chwile obecną powiat tucholski nie posiada odpowiednich zasobów aby stanowić ważniejszą destynację turystyki kulturowej w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Na taką sytuację złożyło się szereg przyczyn, rozpoczynając od stosunkowo słabego i wąsko wyspecjalizowanego rozwoju gospodarczego typowo leśnego obszaru, po wojny i inne katastrofalne zdarzenia, które starły niemal zupełnie z powierzchni ziemi spuściznę sięgającą wieków średnich. Absolutnie nie oznacza to jednak, że podejmowanie działań mających na celu ochronę materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie o nim wiedzy, nie powinno być na terenie mikroregionu traktowane priorytetowo, na równi z walorami przyrodniczymi..

Silną stroną Tucholi i powiatu tucholskiego jest położenie w obrębie Borów Tucholskich, największego w Polsce kompleksu leśnego w Polsce, porastającego obszary o świeżej jeszcze rzeźbie polodowcowej. Dzięki temu mikroregion w znacznej części cechuje się szczególnymi warunkami krajobrazowymi i przyrodniczymi, co dotyczy zarówno flory jak i fauny, ale także przyrody nieożywionej. Mimo, iż utworzony w 1996 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” nie obejmuje swoim zasięgiem badanego terenu (położony jest w powiecie chojnickim), fragmenty powiatu tucholskiego zostały objęte wieloma innymi formami instytucjonalnej ochrony. Północna oraz środkowa jego część znajduje się w zasięgu Tucholskiego Parku Krajobrazowego (z siedzibą w Tucholi). Od 2010 roku Bory Tucholskie stanowią największy w kraju Rezerwat Biosfery UNESCO. Jego rdzeniem na terenie powiatu są rezerwaty przyrody Dolina Rzeki Brdy, Bagna nad Stążką, Źródła Stążki oraz Cisy Staropolskie im. L.Wyczólkowskiego, strefą buforową parki krajobrazowe (Tucholski i Wdecki) zaś strefą tranzytową gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice oraz miasto Tuchola. Jeszcze w 1994 roku w Borach Tucholskich Lasy Państwowe wyodrębniły jeden z pierwszych w kraju (obok Puszczy Białowieskiej) Leśny Kompleks Promocyjny, którego zadaniem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa. Powiat tucholski cechuje się znaczną liczbą jezior o wodach zdatnych do kąpieli (kąpieliska i miejsca do kąpieli zorganizowano w Gostycynie, Cekcynie, Bysławiu, Kęsowie, Łobodzie, Raciążu, Tucholi, Zaciszu, Białej, Klocku, kręgu, Okoninach Nadjeziornych, Sokole Kuźnicy, Stobnie, Trzebocinach, Wielonku, Zamrzenicy i Żalnie).

Walory przyrodnicze Borów Tucholskich, w tym ich części należącej dziś do powiatu tucholskiego, spowodowały, że region ten już od kilkudziesięciu lat stanowi jeden z bardziej liczących się w tej części kraju destynacji turystyki rekreacyjnej, zarówno wypoczynkowej jak i aktywnej. W przeszłości powstały ośrodki wypoczynkowe i kolonijne, w szczególności wykorzystywane przez mieszkańców Bydgoszczy. Z czasem baza noclegowa została uzupełniona o liczne gospodarstwa agroturystyczne. Bardzo popularne stały się również tzw. drugie domy, nowopowstałe jak również adaptowane do tego celu. Przez teren powiatu przebiega szereg ważnych szlaków krajoznawczych – pieszych, rowerowych i kajakowych. W tym ostatnim przypadku największe znaczenie ma Szlak Brdy, jeden z najważniejszych i najbardziej znanych tego typu w Polsce, już od dawna zagospodarowany turystycznie przez oddział regionalny PTTK z siedzibą w Bydgoszczy. Z przeprowadzonych badań monitoringowych ruchu turystycznego wynika, że zdecydowanie głównym motywem odwiedzania powiatu tucholskiego przez turystów jest wypoczynek, w tym również wypoczynek u rodziny lub u znajomych. Przyjezdni pochodzą przede wszystkim z woj. kujawsko-pomorskiego ale zaznacza się dość duża reprezentacja turystów przybywających z województw pomorskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Sezon turystyczny rozpoczyna się już na początku maja i generalnie trwa do września. Istotnym czynnikiem wpływającym na jego wydłużenie są mogą być korzystne warunki do grzybobrania i wędkarstwa. Własną specyfikę pod tym względem wykazuje rejon Fojutowa, ze względu na obecność całorocznego ośrodka usług noclegowych, gastronomicznych i konferencyjnych oraz stoku narciarskiego.

Podsumowując, o ile więc raczej mało prawdopodobne aby zasoby kulturowe mikroregionu same w sobie skłaniały do jego odwiedzania, mogą i powinny pełnić one ważną rolę, uzupełniając i uatrakcyjniając ofertę turystyki wypoczynkowej.

Tagi: ,