kwiecień, 2019

Wybrana literatura na temat powiatu tucholskiego

Autor: Marcin Gorączko

Adamiak C. 2014, Drugie domy w Borach Tucholskich, Raport z projektu pt. Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich, UMK, Toruń.
Anszperger A., Radkiewicz A. (red) 2016, Badania ruchu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2010, UMK, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna..
Basta J. 2007, Zabytki architektury i budownictwa Ziemi Tucholskiej, Wyd. LOGO, Tuchola.
Jastrzębski W. Woźny J. 2005, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Borów Tucholskich. Stań badań i potrzeby badawcze, Wyd. LOGO, Bydgoszcz-Tuchola.
Karasiewicz T., Szyda B. 2017, Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 19. Zeszyt 52/3, 109-117.
Mikos v. Rohrscheidt A. 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno.
Okoński R., Urban M., Frydryszak A. 2011, Wielki Kanał Brdy, Gospodarka Wodna, 7, 285-289.
Praca zbiorowa 2014, Tuchola. Przewodnik po Starówce, Printgraph Drukarnia, Brzesko (folder).
Praca zbiorowa 2018, Tuchola, Urząd Miasta w Tucholi (folder)
Rejewski M., Nienartowicz A., Boiński M. (red) 1993, Bory Tucholskie : walory przyrodnicze, problemy ochrony, przyszłość : III Konferencja Naukowa: Kompleksowa Ochrona Przyrody Regionu – Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”, Bachorze, 17-20 wrzesień 1992, UMK, Toruń.
Sobierajska D. 2010, Bory Tucholskie, powiat tucholski: przewodnik, PWR, Toruń.
Umiński J. 2007, Zagospodarowanie turystyczne szlaku Brdy, [w:] Praca zbior. pod red. W.Jastrzębskiego i J. Woźnego, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza, Wyd. LOGO, Bydgoszcz-Tuchola, 170-185.
www.bialeblota.uni.lodz.pl
www.borytucholskie.pl
www.gorniczawioska.fundacje.geekwork360.pl
www.polskiezabytki.pl
www.torun.wkz.gov.pl
www.turystykakulturowa.eu

Tagi: ,