czerwiec, 2021

Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności

Autor: Małgorzata Pruska and Przemysław Charzyński
Pierniki są charakterystycznym elementem toruńskiej turystyki kulinarnej. Celem artykułu było ustalenie stopnia rozpoznawalności toruńskich pierników przez turystów polskich i zagranicznych, a także ocena potencjału turystyki piernikowej w Toruniu oraz znaczenia dla rozwoju turystyki i brandingu miasta. Turystyka piernikowa to podtyp turystyki słodyczy, którą można wyróżnić w obrębie turystyki kulinarnej. Jej celem jest próbowanie, wyrabianie oraz zdobywanie wiedzy o piernikach. Odbywa się to poprzez poznawanie surowców, z których powstaje produkt, np. podczas zwiedzania muzeów piernika lub uczestnicząc w warsztatach piernikarskich, udział w wydarzeniach kulinarnych poświęconych korzennym ciastkom, a także odwiedzając lokale gastronomiczne, które oferują w karcie menu dania przyrządzone z wykorzystaniem piernika. W celu pozyskania informacji dotyczących rozpoznawalności pierników przez turystów przeprowadzono badania ankietowe. Grono respondentów stanowiło 251 turystów krajowych i 133 zagranicznych odwiedzających Muzeum Toruńskiego Piernika.  Otrzymane wyniki wykazały, że pierniki, jako słodki symbol Torunia funkcjonują tylko w świadomości Polaków, a turyści zagraniczni dowiadują się o tym specjale dopiero po przyjeździe do grodu Kopernika lub na krótko przed, szukając informacji o turystycznych atrakcjach miasta. W pracy zaprezentowano także przykłady miejsc oraz działań tworzących piernikową infrastrukturę turystyczną m.in. mapę z lokalizacją muzeów piernika, warsztatów wypieku piernika oraz sklepów z piernikami.
Tagi: