czerwiec, 2021

Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk i Katarzyna Michnicka

Turystyka motoryzacyjna zgodnie z definicją zaproponowaną przez autorów to forma turystyki kulturowej, w której celem i motywacją migracji turystycznych jest odwiedzenie miejsc związanych z motoryzacją, ważnych dla jej rozwoju i historii (głównie muzea motoryzacji, prywatne kolekcje pojazdów, fabryki samochodowe, eventy). Celem artykułu jest ocena rozwoju tego rodzaju turystyki w Polsce i Republice Czeskiej, biorąc pod uwagę frekwencję w muzeach motoryzacji i dostępnych dla turystów kolekcjach zabytkowych pojazdów. Szczegółową […]

Czytaj dalej Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej Tagi:
czerwiec, 2021

Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki

Autor: Sebastian Bernat

Organy jako instrument muzyczny, stanowiący ważny obiekt dziedzictwa kulturowego, w ostatnich latach zyskuje coraz większe zainteresowanie  turystyki kulturowej. Organowe podróże umożliwiają poznanie zabytkowych i nowych instrumentów, związanych głównie z wnętrzami kościołów. Oprócz ich historii i budowy pozwalają także odkryć wyjątkowość ich brzmienia a przy okazji również wnętrze obiektu w którym się znajdują, z zabytkami sztuki i niekiedy wyjątkowym zapachem. Organowe podróże umożliwiają zatem wyjątkowe […]

Czytaj dalej Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki Tagi:
czerwiec, 2021

Wpływ działalności terrorystycznej na ruch turystyczny w Europie Zachodniej

Autor: Małgorzata Gałązka

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie świadomości młodych turystów na temat zjawiska terroryzmu w subregionie Europy Zachodniej oraz wpływu działalności terrorystycznej na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie. W tym celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując kwestionariusz ankiety jako narzędzie badań. Wyniki dowodzą, że młodzi ludzie w większości śledzą informacje dotyczące pojawiających się ataków terrorystycznych i patrzą na nie z obawą, a kryterium bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych, które […]

Czytaj dalej Wpływ działalności terrorystycznej na ruch turystyczny w Europie Zachodniej Tagi:
czerwiec, 2021

Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał?

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Turystyka biograficzna jest wciąż relatywnie mało spopularyzowaną formą turystyki kulturowej, choć jej tradycje – wywodzące się z biografistyki – są przecież długie. W artykule zjawisko to analizowane jest na przykładzie Republiki Czeskiej przez perspektywę oferty związanej z Tomášem G. Masarykiem, jedną z kluczowych postaci na drodze do powstania niepodległej Czechosłowacji w 1918 r. i jej późniejszym wieloletnim prezydentem. Dokonano inwentaryzacji walorów krajoznawczych i oferty turystycznej powiązanej z analizowanym bohaterem, […]

Czytaj dalej Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał? Tagi:
czerwiec, 2021

Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności

Autor: Małgorzata Pruska i Przemysław Charzyński

Pierniki są charakterystycznym elementem toruńskiej turystyki kulinarnej. Celem artykułu było ustalenie stopnia rozpoznawalności toruńskich pierników przez turystów polskich i zagranicznych, a także ocena potencjału turystyki piernikowej w Toruniu oraz znaczenia dla rozwoju turystyki i brandingu miasta. Turystyka piernikowa to podtyp turystyki słodyczy, którą można wyróżnić w obrębie turystyki kulinarnej. Jej celem jest próbowanie, wyrabianie oraz zdobywanie wiedzy o piernikach. Odbywa się to poprzez poznawanie surowców, z których powstaje produkt, […]

Czytaj dalej Turystyka piernikowa w Toruniu – ocena zasobów, popularności i rozpoznawalności Tagi:
czerwiec, 2021

Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19

Autor: Tomasz Abramski, Anna Fabisiak i Mariusz Jaworski

Zaspokajanie potrzeb żywieniowych zależne jest nie tylko od potrzeb społecznych, ale także od kultury czy zaistniałych warunków zewnętrznych, w tym także tych wynikających z odbywania podróży. Praca dotyczy zachowań żywieniowych turystów w dobie COVID-19. Wykazano w niej związek pomiędzy możliwością wyjazdu turysty w czasie pandemii a jego preferencjami żywieniowymi i ich wyborem. Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych i stanowi nowe spojrzenie zachowań i wyboru żywności turysty w czasie pandemii.

Czytaj dalej Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19 Tagi:
czerwiec, 2021

Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu

Autor: Magdalena Kugiejko

Ostatnie dekady potwierdzają znaczący rozwój światowego rynku turystycznego co ma duże znaczenie dla państw należących do Gulf Cooperation Council. W artykule przedstawiono analizę potencjału turystyczno-kulturowego Omanu. Porównano występowanie i dostępność bazy noclegowej oraz infrastruktury towarzyszącej w północnej i południowej części kraju. Badana oparto o analizę dostępnych statystyk, obserwację terenową i źródła wtórne. Opracowanie obejmuje charakterystykę tendencji zmian ruchu turystycznego w latach 2011-2018. Ważnym uwarunkowaniem rozwoju turystyki […]

Czytaj dalej Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu Tagi:
czerwiec, 2021

„Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych”

Autor: Piotr Zmyślony

Tytuł: Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych Autor: Michał Rudnicki Wydawnictwo: Difin, Warszawa Format B5 Miękka oprawa Rok wydania: 2020

Czytaj dalej „Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych” Tagi:
czerwiec, 2021

„Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie”

Autor: Zygmunt Kruczek

Nakładem poznańskiej  oficyny wydawniczej Bogucki i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa ukazała się monografia zatytułowana „Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie”, autorstwa znanego i cenionego specjalisty w w tej dziedzinie, profesora Armina Mikosa von Rohrscheidta. Jest ona wyjątkowo obszernym opracowaniem jednego z ważniejszych problemów turystyki kulturowej jakim jest interpretacja dziedzictwa. Książka liczy 796 stron, w tym 35 tabel, 24 ryciny, zawiera obszerny zestaw bibliografii […]

Czytaj dalej „Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie” Tagi:
czerwiec, 2021

Pytanie 95: Jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową?

Autor: Paweł Plichta, Anna Duda, Marta Miskowiec, Jacek Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Aneta Kopczacka, Marianna Michałowska i Armin Mikos von Rohrscheidt

„Ty naciskasz guzik, my robimy resztę” – hasło, jakim George Eastman zaprezentował światu aparaty Kodaka pod koniec XIX wieku było symbolicznym początkiem fotografii amatorskiej i jednocześnie boomu zdjęć turystycznych. Kolejna wielka rewolucja dokonuje się aktualnie dzięki mediom społecznościowym, a szerzej za sprawą rzeczywistości 2.0. Turyści jako celebryci posiadający grono fanów w social mediach, aby utrzymać popularność muszą odpowiednio o nich zadbać. Zaskakują poprzez intensyfikację […]

Czytaj dalej Pytanie 95: Jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową? Tagi:
czerwiec, 2021

Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Zbliżamy się pomału do momentu, w którym polscy badacze będą świętować 20-lecie badań i publikacji w zakresie turystyki kulinarnej oraz szeroko rozumianych zagadnień z zakresu kulinariów w podróży. Początkowe teksty (pierwsze, do jakich udało się dotrzeć pochodzą z 2003 roku) dotyczyły bardziej usług gastronomicznych niż turystyki kulinarnej sensu stricte, jak również usług enoturystycznych. Dzisiaj możemy się już pochwalić bogatą kolekcją różnych opracowań, na którą składają się […]

Czytaj dalej Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem Tagi:
czerwiec, 2021

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brzeskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat brzeski to kolejny mikroregion położony na terenie województwa małopolskiego, który poddano analizie pod kątem potencjału turystyczno-kulturowego. Opierając się na metodzie bonitacji punktowej opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt, wskazano potencjalne cele turystyki kulturowej, zbadano ich dostępność, jak również dokonano oceny infrastruktury turystycznej. Raport sporządzono w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brzeskiego Tagi: ,
czerwiec, 2021

Zarys dziejów powiatu brzeskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Dzieje najdawniejsze Znalezione na terenie gminy Brzesko pojedyncze artefakty krzemienne z epoki mezolitu (8300-4500 lat p.n.e.) świadczą o tym, iż pradziejowe gromady zbieraczy i myśliwych przebywały w tym obszarze na długo przed ludnością prowadzącą osiadły tryb życia. Z kolei najstarsze ślady osadnictwa ujawnione zostały w południowej części gminy Brzesko (Okocim, Poręba Spytkowska, Jasień) i w gminie Gnojnik (Biesiadki, Lewniowa, Gosprzydowa) – znaleziska archeologiczne (narzędzia i naczynia) datowane są na połowę […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu brzeskiego Tagi: ,
czerwiec, 2021

Wybrana literatura na temat powiatu brzeskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne: Burlikowski J., 2005, Kroniki Miasta Brzeska 1385-1944, t. I-V, Wydawnictwo ZETO S.A., Tarnów Dojka I., 2017, Antoni Jan Goetz-Okocimski (1895-1962): powrót z emigracji, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej, Brzesko Gawlik J.S., Mietła M., 2015, Ku pamięci potomków Jana Götza-Okocimskiego 1815-1893, Brzeskie Towarzystwo Gryf, Brzesko Gawlik J.S., Mietła M., Skoczek A. (red.), 2016, Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu brzeskiego Tagi: ,
czerwiec, 2021

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie brzeskim

Autor: Agnieszka Kowalik

W miejscowościach powiatu brzeskiego zlokalizowanych jest wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć. Są to zarówno muzea, regionalne izby pamięci, jak i obiekty architektury sakralnej, w tym sanktuaria. Opracowana propozycja trzydniowego pobytu jest próbą ukazania najciekawszych miejsc, a jednocześnie ma stanowić zachętę do ponownego odwiedzenia regionu.   Trasa 1. Poznajemy historię gminy Brzesko   Brzesko – Mokrzyska – Szczepanów – Okocim Pobyt w powiecie brzeskim […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie brzeskim Tagi: ,
czerwiec, 2021

Rozmowa z Janiną Nosek, inicjatorką utworzenia i opiekunką wystawy „Skarby Łysej Góry”, byłą Prezes, a obecnie aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”

Autor: Agnieszka Kowalik

Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Kamionka” w Łysej Górze (gm. Dębno) powstała w 1947 roku z inicjatywy posła na sejm Franciszka Mleczki, który w 1951 roku powierzył kierowanie spółdzielnią Bolesławowi Książkowi – wybitnemu artyście ceramikowi. Przedsięwzięcie zostało nazwane „eksperymentem łysogórskim” – z czasem do tej niewielkiej wsi zaczęli przybywać artyści z całego kraju, aby realizować swoje projekty. Wyroby z Łysej Góry znane są nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych […]

Czytaj dalej Rozmowa z Janiną Nosek, inicjatorką utworzenia i opiekunką wystawy „Skarby Łysej Góry”, byłą Prezes, a obecnie aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus” Tagi: ,
czerwiec, 2021

Powiat brzeski – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Brzesku Bartosza Głowackiego 51 32-800 Brzesko tel. 14 6633111 e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl www.powiatbrzeski.pl   Urząd Miejski w Brzesku Bartosza Głowackiego 51 32-800 Brzesko tel. 14 6863100 e-mail: umbrzesko@brzesko.pl www.brzesko.pl   Muzeum Regionalne w Brzesku T. Kościuszki 2 32-800 Brzesko Tel. 14 684 96 60 e-mail: kultura@mok.brzesko.pl http://muzeum.brzesko.pl/   Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku Plac Targowy 10 32-800 Brzesko tel. 14 6849660 e-mail: […]

Czytaj dalej Powiat brzeski – przydatne adresy Tagi: ,
czerwiec, 2021

Powiat brzeski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Analiza zabytków, miejsc i szlaków kulturowych powiatu brzeskiego prowadzi do stwierdzenia, iż region ten może być traktowany jako cel turystyki kulturowej, posiadający potencjał zwłaszcza w kilku obszarach omówionych poniżej. Podróże tematyczne Jedną z możliwych do uprawiania na terenie powiatu brzeskiego formą turystyki kulturowej są podróże tematyczne. Przez region przebiegają dwa atrakcyjne szlaki – Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, który od wielu lat przyciąga turystów krajowych i zagranicznych, oraz zasługujący […]

Czytaj dalej Powiat brzeski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
czerwiec, 2021

Gdzie jeść i spać w powiecie brzeskim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty)   BRZESKO Restauracja SZYSZKARNIA Piastowska 8, 32-800 Brzesko tel. 14 663 51 44 https://szyszkarnia.com/ e-mail: restauracja@szyszkarnia.com (kuchnia staropolska, europejska)   Restauracja GALICYJSKA Kościuszki 61, 32-800 Brzesko tel. 14 663 55 05 http://www.galicyjska.com.pl/ e-mail: restauracja@galicyjska.com.pl (kuchnia galicyjska)   Restauracja MALINOWY CHRUŚNIAK Rynek 10, 32-800 Brzesko tel. 728 516 483 https://malinowy-chrusniak.business.site/ (kuchnia europejska)   Restauracja PIOTRUŚ PAN Pomianowska 7, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie brzeskim? Tagi: ,
czerwiec, 2021

Nałęczów – miasto-ogród, które leczy serca i dusze. Muzea wybitnych pisarzy Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Herb Nałęczowa powstał z połączenia dwóch herbów szlacheckich: Pilawa po lewej stronie na niebieskim tle oraz Nałęcz po prawej na czerwonym tle. Herbem Nałęcz tytułował się Stanisław Małachowski (1727-1784), starosta wąwolnicki, jeden z właścicieli Nałęczowa, zaś drugim jego małżonka, Marianna z Potockich. Nałęczów jest to przepiękna miejscowość uzdrowiskowa położona niespełna 30 km od Lublina. Jest to tonący w zieleni zdrój, który od dawna przyciągał elitę intelektualną i artystyczną, osoby wpływowe, będące znakomitościami w różnych […]

Czytaj dalej Nałęczów – miasto-ogród, które leczy serca i dusze. Muzea wybitnych pisarzy Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego Tagi:
czerwiec, 2021

Sztuka kucia w metalu. Wojciechów – stolica polskiego kowalstwa

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Kowalstwo można śmiało zaliczyć do jednej z najstarszych profesji na świecie. Znane i cenione było już w czasach starożytnych, kiedy to obowiązkiem kowala było wyrabianie narzędzi oraz broni czy poszczególnych elementów zbroi. Zawód kowala zyskiwał na znaczeniu. Kowale zajmowali się wykuwaniem różnorakich przedmiotów z metalu. Wyroby ich ściśle wiązały się z gospodarką, przedmiotami codziennego użytku czy kultu. Najczęściej wykonywane były: różnego rodzaju okucia, narzędzia rolnicze, kuchenne, krzyże, […]

Czytaj dalej Sztuka kucia w metalu. Wojciechów – stolica polskiego kowalstwa Tagi: