czerwiec, 2021

Postać Tomáša G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał?

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Turystyka biograficzna jest wciąż relatywnie mało spopularyzowaną formą turystyki kulturowej, choć jej tradycje – wywodzące się z biografistyki – są przecież długie. W artykule zjawisko to analizowane jest na przykładzie Republiki Czeskiej przez perspektywę oferty związanej z Tomášem G. Masarykiem, jedną z kluczowych postaci na drodze do powstania niepodległej Czechosłowacji w 1918 r. i jej późniejszym wieloletnim prezydentem. Dokonano inwentaryzacji walorów krajoznawczych i oferty turystycznej powiązanej z analizowanym bohaterem, a następnie oceniono, czy potencjał, który ta postać może posiadać z perspektywy Czechów i turystów zagranicznych, jest odpowiednio wykorzystany. Biorąc pod uwagę znaczenie Tomáša G. Masaryka dla XX-wiecznej historii czeskiej i autorytet, jakim cieszy się wśród Czechów, ofertę turystyczną z nim związaną należy uznać za skromną, przede wszystkim ze względu na jakość oferowanych atrakcji i szlaków turystycznych, które są nadal zbyt słabo zagospodarowane, oraz niski poziom organizacji gotowych produktów (i ich niewielką liczbę). Przeważają bardzo liczne pomniki o różnej formie (z reguły jednak typowej, choć czasem ciekawa jest historia samych upamiętnień), zaś bardziej znaczące atrakcje sprowadzają się do niewielkiego fragmentu południowych Moraw (przede wszystkim miasto Hodonín) i okolic Pragi (wieś Lány), co odpowiada miejscom związanym z młodością i końcem życia Masaryka, a także lokalizacji dwóch muzeów biograficznych poświęconych prezydentowi.

Tagi: