sierpień, 2020

Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej?

Autor: Joanna Ślaga i Paweł Plichta

Na mapach turystycznych większości miast stałymi punktami i atrakcjami turystycznymi pozostają muzea. W zależności od skali ruchu turystycznego, form promocji w kontekście innych konkurencyjnych obiektów, ich lokalizacji, wytyczonych tras oraz preferencji turystów kulturowych cieszą się one różnym zainteresowaniem.
W miejskim pejzażu kulturowym i turystycznym specyficzną grupą tych instytucji pozostają muzea uczelniane. Będąc instytucjami kulturowej pamięci o dziejach danej wszechnicy, osiągnięciach jej pracowników i absolwentów, przechowując najcenniejsze lub najciekawsze artefakty, muzea te spełnią jednak – nie tylko zresztą w środowiskach akademickich – rozmaite role: edukacyjne, promocyjne, popularyzatorskie. Zbiegają się bowiem w ich narracjach elementy dziedzictwa kulturowego zarówno miast, jak i regionów, państw, narodów, grup społecznych, niekiedy także grup etnicznych czy religijnych. O wzrastającej i umacniającej się randze tych jednostek świadczy m.in. powstanie w 2012 roku i dynamiczna działalność Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.
W kontekście rozwoju turystyki kulturowej, nowych wyzwań stojących zarówno przed uczelniami, instytucjami kulturalnymi, jak i branżą turystyczną zapraszamy do dyskusji nad potencjałem muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej.
Jaką rolę pełnią i mogą spełniać w lokalnych, miejskich warunkach? Czy – a jeśli tak, to jakie – na tym etapie ich funkcjonowania można wskazać dobre praktyki otwierania ich podwojów dla turystów kulturowych? Jakie nowoczesne i tradycyjne formy i rozwiązania muzealnicze sprzyjają promocji dziedzictwa kulturowego i popularyzacji dorobku środowisk naukowych? Czego oczekują od muzeów uczelnianych przedstawiciele branży turystycznej: przewodnicy, piloci wycieczek, touroperatorzy? Jak powinna wyglądać współpraca między muzealnikami, władzami lokalnymi i centralnymi oraz przedstawiciele branży turystycznej, aby z oferty muzeów uczelnianych chętniej, częściej i efektywniej korzystali turyści kulturowi?
Podsumowując, pytamy zatem: jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej?

Tagi: