grudzień, 2021

Powiat lipnowski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę szczegółowe uzasadnienie wyników przeprowadzonej waloryzacji powiatu lipnowskiego, będącej jednocześnie próbą usystematyzowania jego zasobów kulturowo-turystycznych stwierdzono, że mikroregion raczej nie może stanowić samodzielnego celu turystyki kulturowej dla szerszego grona uczestników ruchu turystycznego. Natomiast może i powinien być on brany pod uwagę w przypadku wizyt turystyczno-kulturowych w jednostkach sąsiednich, w kontekście turystyki dziedzictwa kulturowego oraz turystyki religijnej, będąc elementem programu podróży objazdowych, lub celem jednodniowych wycieczek. Na pierwszy plan wysuwają się podróże kulturowe po ziemi dobrzyńskiej, które uznać należy za niekompletne bez odwiedzenia chociażby Dobrzynia nad Wisłą i ruin zamku w Bobrownikach. Z kolei turyści zainteresowani spuścizną Polski ziemiańskiej odnajdą w powiecie lipnowskim cały wachlarz wariatów stopnia ich adaptacji we współczesnych realiach społeczno-ekonomicznych. Ponadto w regionie istnieją względnie dobre warunki do uprawiania turystyki pątniczej, której celem mogą być sanktuaria w Skępem i Konotopiu oraz świeżo wytyczony dobrzyński odcinek szlaku św. Jakuba.

Tagi: ,