wrzesień, 2021

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej

Autor: Izabela Wyszowska i Alina Hinc

Artykuł ma na celu przywołanie sylwetki Pawła Edmunda Strzeleckiego, Wielkopolanina, wybitnego dziewiętnastowiecznego podróżnika i odkrywcy, obecnego podczas swej podróży dookoła świata aż na sześciu kontynentach, który w dziejach nauki zapisał się w szczególności jako pionier wielopłaszczyznowych badań na terenie Australii i Tasmanii uwieńczonych znaczącą w środowisku naukowym monografią Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land. Doceniony już za życia za granicą i aktualnie pamiętany tam w literaturze oraz wielu inicjatywach zwłaszcza wśród Polonii australijskiej, jednocześnie mimo wielkich zasług, słabo znany i nie często wspominany na gruncie polskim. Artykuł prezentuje losy Strzeleckiego, jego najważniejsze dokonania, miejsca z nim związane i kojarzone na terenie rodzinnej Wielkopolski oraz formy dotychczasowego upamiętniania. Ponadto przedstawia funkcjonowanie wielkiego podróżnika w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, zwłaszcza na gruncie regionalnym. W związku ze stosunkowo słabą obecnością Strzeleckiego, jak na tak istotne osiągnięcia, w szerokiej świadomości społecznej w Polsce i samej Wielkopolsce, autorki podejmują też próbę wskazania rozwiązań i propozycji w zakresie jego upowszechnienia, przede wszystkim w oparciu o możliwości jakie niesie turystyka biograficzna. 

Tagi: