październik, 2021

Przydatne adresy – powiat aleksandrowski

Autor: Marcin Gorączko

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Słowackiego 8,  87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282-79-00, e-mail: sekretariat@aleksandrow.pl www.aleksandrow.pl   Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. 54 282 48 55, e-mail: um@aleksandrowkujawski.pl www.aleksandrowkujawski.pl   Urząd Miasta Ciechocinek Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek tel. 54 416 18 00, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl www.ciechocinek.pl   Urząd Miasta Nieszawa 3-go Maja 2, 87-730 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy – powiat aleksandrowski Tagi: ,
październik, 2021

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie aleksandrowskim

Autor: Marcin Gorączko

Trasa nr 1 Ciechocińskie ABC Proponowana trasa obejmuje najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca i obiekty na terenie Ciechocinka. Jednocześnie jej nazwa nawiązuje do trzech stref ochronnych, które zgodnie z przepisami wyznaczane w miejscowościach uzdrowiskowych: strefy „A” gdzie występują obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu (z tego względu w tej strefie znajduje się większość opisanych poniżej obiektów), strefę „B” gdzie na ogół koncentruje się zaplecze noclegowo-gastronomiczne uzdrowiska oraz strefę „C” […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie aleksandrowskim Tagi: ,
październik, 2021

Powiat aleksandrowski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej waloryzacji, będącej jednocześnie próbą usystematyzowania zasobów kulturowo-turystycznych powiatu aleksandrowskiego stwierdzono, że na chwile obecną mikroregion a zwłaszcza Ciechocinek i jego najbliższa okolica może stanowić samodzielny cel turystyki kulturowej w dziedzinie turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki uzdrowiskowej z elementami turystyki kulturowej oraz turystyki eventowej. Turystyka dziedzictwa kulturowego Umieszczenie w roku 2017 zespołu tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym w Ciechocinku na liście […]

Czytaj dalej Powiat aleksandrowski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
październik, 2021

Gdzie jeść i spać w powiecie aleksandrowskim

Autor: Marcin Gorączko

NOCLEGI HOTELE Hotel Amazonka**** Romualda Traugutta 5, 87-700 Ciechocinek tel. 54 230 01 00, e-mail: recepcja@hotelamazonka.pl www.hotelamazonka.pl   Hotel VillaPark Med & Spa**** Warzelniana 10, 87-700 Ciechocinek tel. 54 416 41 00, e-mail: recepcja@villapark.pl www.villapark.pl   Hotel Austeria*** Generała Józefa Bema 32, 87-700 Ciechocinek tel. 54 231 70 00, e-mail: recepcja@hotelausteria.pl www.hotelausteria.pl   Hotel Aquarius*** Szosa Ciechocińska 7, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie aleksandrowskim Tagi: ,
październik, 2021

Dzieje powiatu aleksandrowskiego

Autor: Marcin Gorączko

Dzieje powiatu aleksandrowskiego Prehistoria Badania archeologiczne prowadzone na terenie obecnego powiatu aleksandrowskiego wskazują, że obszar ten był penetrowany przez grupy koczowniczo-zbierackie już w późnym paleolicie. W kolejnych epokach rozwój kulturowy społeczeństw odbywał się w ścisłym związku ze zmianami jakie dokonywały się na Kujawach. Czynnikiem lokalnym, który powodował, że ślady dawnego osadnictwa akurat w powiecie aleksandrowskim nie są zbyt często spotykane, najprawdopodobniej były niezbyt korzystne dla agrokultur warunki naturalne, […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu aleksandrowskiego Tagi: ,
październik, 2021

Powiat aleksandrowski – bibliografia

Autor: Marcin Gorączko

Prace zwarte: Burkowska-But A. 2016,  Tężnie jako czynnik kształtujący mikrobiologiczną jakość powietrza w uzdrowisku, WNUMK Toruń Cieśla A. (red) 2009, Aleksandrów Kujawski: zarys dziejów,  Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń Dumanowski J. 2004, Dzieje Nieszawy. T. 1, Do roku 1945, TNT, Toruń. Fronia R. 2018, Ciechocinek : uzdrowisko pełne kwiatów, Wydawnictwo Turystyczne “Plan,” Jelenia Góra Golon M. 2005, Dzieje Nieszawy. […]

Czytaj dalej Powiat aleksandrowski – bibliografia Tagi: ,
wrzesień, 2021

Pytanie 96: W jaki sposób turystyka kulturowa skupia się na podmiocie?

Autor: Paweł Plichta, Bartosz Małolepszy, Michał Kępski, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Armin Mikos von Rohrscheidt i Agnieszka Kowalik

Wiele współczesnych atrakcji turystycznych o charakterze kulturowym powstało dzięki inwencji, umiejętnościom, postawom i osiągnięciom osób z przeszłości. Ich istnienie jest wyrazem potrzeb, ambicji i osiągnięć ludzi żyjących na przestrzeni wieków, a przede wszystkim pomysłowości wybitnych jednostek oraz efektu wspólnej pracy społeczności na rzecz i dla dobra ogółu. Turystyka kulturowa może bazować na takiej osobowej, podmiotowej prezentacji dziedzictwa. Czy jednak taka opowieść o wybitnych osobach jest obecna w dzisiejszych […]

Czytaj dalej Pytanie 96: W jaki sposób turystyka kulturowa skupia się na podmiocie? Tagi:
wrzesień, 2021

TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki

Autor: Michał Kępski

Dziedzictwo nauki i techniki, sięgające najczęściej epoki industrialnego przełomu oraz późniejszych wieków, nie jest stanowi pierwszoplanowych atrakcji turystycznych. Choć jest silne wpisane w krajobraz współczesny miast, często przyjmuje formy niechcianego, zapomnianego bagażu przeszłości. Ta obecność postindustrialnych obiektów (i związanego z nimi dziedzictwa niematerialnego) stawia nas przed wieloma problemami – zarówno na poziomie semantycznym, na prawnej i społecznej płaszczyźnie ochrony oraz w perspektywie turystycznego wykorzystania. Na tym tle książka TECHNITAS. Konteksty […]

Czytaj dalej TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki Tagi:
wrzesień, 2021

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu aleksandrowskiego

Autor: Marcin Gorączko i Aleksandra Gorączko

Powiat aleksandrowski jest piętnastym z kolei mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki, wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną oraz komunikacyjną, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu aleksandrowskiego Tagi: ,
wrzesień, 2021

Dziedzictwo w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt i Paweł Plichta

Problematyka dziedzictwa należy współcześnie do głównych zagadnień zarówno ruchu turystycznego, jak i zainteresowań w obszarze nauki o zarządzaniu i jakości. Obie te sfery w interesującej postaci funkcjonują również w szerszych ramach turystyki kulturowej jako turystyka dziedzictwa (heritage tourism). Zarządzanie dziedzictwem ukierunkowane jest tu na ochronę materialnych i niematerialnych elementów przeszłości istotnych z określonych względów dla konkretnej grupy, w co wkomponowane są kluczowe działania na rzecz ich popularyzacji. Z uwagi na fakt zasadniczo fragmentarycznego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” Tagi:
wrzesień, 2021

Polski wynalazca, wizjoner i pionier kinematografii: Kazimierz Prószyński – patronem filmowej Łodzi?

Autor: Marzena Joanna Makowska-Iskierka

Artykuł przedstawia postać nietuzinkową, wizjonera i twórcę, kreatora idealistę, który otarł się o światową sławę. Prezentuje osobę uznawaną za „ojca”, czyli pioniera polskiego kina, nazywanego m.in. Polskim Edisonem, Kolumbem kinematografii, trzecim bratem Lumière. Zaprezentowano życie i działalność inżyniera Kazimierza Prószyńskiego, a także jego wynalazki, które zmieniły oblicze światowej kinematografii. Ponadto analizie poddane zostały działania popularyzujące postać i dorobek tego polskiego wybitnego twórcy podejmowane […]

Czytaj dalej Polski wynalazca, wizjoner i pionier kinematografii: Kazimierz Prószyński – patronem filmowej Łodzi? Tagi:
wrzesień, 2021

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej

Autor: Izabela Wyszowska i Alina Hinc

Artykuł ma na celu przywołanie sylwetki Pawła Edmunda Strzeleckiego, Wielkopolanina, wybitnego dziewiętnastowiecznego podróżnika i odkrywcy, obecnego podczas swej podróży dookoła świata aż na sześciu kontynentach, który w dziejach nauki zapisał się w szczególności jako pionier wielopłaszczyznowych badań na terenie Australii i Tasmanii uwieńczonych znaczącą w środowisku naukowym monografią Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land. Doceniony już za życia za granicą i aktualnie pamiętany tam w literaturze […]

Czytaj dalej Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej Tagi:
wrzesień, 2021

Wybrane praktyki pamięci o „polskich kryptoanalitykach” i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce

Autor: Marcin Słomiński i Grzegorz Wanat

Artykuł ma na celu prześledzenie propagacji w polskiej przestrzeni publicznej praktyk pamięci związanych z fenomenem historycznym określanym popularnie jako „polski wkład w złamanie szyfru Enigmy”, oraz próbę charakterystyki ich znaczenia z punktu widzenia specyfiki turystyki kulturowej. Artykuł stanowi efekt obserwacji zjawiska „upamiętnień” – przy czym na potrzeby artykułu do tej kategorii zaliczono praktyki kommemoratywne, zarówno trwałe (np. pomniki, elementy architektury), jak nietrwałe (np. wydarzenia, imprezy). Na potrzeby artykułu […]

Czytaj dalej Wybrane praktyki pamięci o „polskich kryptoanalitykach” i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana szansa dla turystyki kulturowej Polski

Autor: Sylwia Irena Osojca-Kozłowska

Fascynacja zjawiskami zachodzącymi na niebie, a także ich wpływem na życie człowieka, stanowiły od najdawniejszych czasów przedmiot zainteresowania i dały początek jednej z najstarszych nauk świata – astronomii. Próby ich zrozumienia i wyjaśnienia od starożytności przez średniowiecze, barok po kolejne epoki podejmowało wielu uczonych. Wśród nich są też Polacy – w tym najwybitniejszy Mikołaj Kopernik, który ogłosił światu, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Na terenach przynależnych współcześnie do Polski astronomią parało […]

Czytaj dalej Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana szansa dla turystyki kulturowej Polski Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Autor: Aleksandra Powierska

Doświadczenie jest jedną z głównych motywacji uprawiania turystyki [Niezgoda 2013]. Samo pojęcie z jednej strony łączone może być z poznawaniem nowych miejsc i ekscytującymi przeżyciami, a z drugiej – z nauką poprzez praktykę. Coraz częściej w działaniach promujących turystykę doświadczeń wykorzystuje się media społecznościowe, gdzie istotnym elementem narracji stają się biografie znanych wynalazców, wśród których wyróżnić można już „postaci kultowe”. Stąd też celem artykułu jest […]

Czytaj dalej Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie Tagi:
wrzesień, 2021

Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości

Autor: Katarzyna Zielińska i Jadwiga Maria Marchwica

Krakowski Szlak Techniki (KST) to siedemnaście punktów na mapie Krakowa, które są podstawą do poznawania inżynieryjnej historii miasta. Szlak powstał w 2006 roku z inicjatywy Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) i Urzędu Miasta Krakowa, a jego renesans przypada na lata 2020-2021. Wzrost zainteresowania KST wiąże się z czasem pandemii COVID-19, która uniemożliwiła uczestniczenie w kulturze i ograniczyła dostęp do rozwijania pasji, urozmaicania czasu wolnego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wśród mieszkańców […]

Czytaj dalej Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych

Autor: Justyna Chodkowska-Miszczuk i Agata Lewandowska

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny prowadzi do zmian w cyklu gospodarczym. Przeobrażeniom ulega struktura, ale też organizacja gospodarki. Odzwierciedlenie tych przemian obserwujemy w miastach w postaci zmiennej użyteczności ich przestrzeni oraz wzrostu zdekapitalizowanych terenów i budynków naznaczonych historią i doświadczeniem rozwoju nauki, techniki i postępu cywilizacyjnego. Sposobem na renowację zdewastowanych obszarów miasta i kreowanie nowych impulsów rozwojowych jest upowszechnienie ich nowej funkcji (turystycznej) w oparciu o dziedzictwo naukowo-techniczne miasta. Celem […]

Czytaj dalej Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych Tagi:
wrzesień, 2021

Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał

Autor: Edyta Pijet-Migoń

Dziedzictwo lotnicze jest częścią dziedzictwa nauki i techniki. Świadczy o rozwoju myśli technicznej i jej wykorzystaniu w zakresie realizacji odwiecznych marzeń ludzkości o lataniu. Na tak rozumiane dziedzictwo lotnicze składają się elementy materialne – pozostałości dawnej infrastruktury związanej z lotnictwem (zakłady przemysłowe, lotniska) oraz niematerialne – historia osób, głównie pilotów i konstruktorów lotniczych oraz wydarzeń. Na Dolnym Śląsku wiele miejsc ma ciekawą historię związaną z lotnictwem, rzadko jednak wykorzystywaną […]

Czytaj dalej Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo górnictwa – Karta Geognostyczna Jana Hempla depozytariuszem krajobrazu

Autor: Andrzej J. Wójcik

„Karta geognostyczna zagłębia węglowego” z 1856 r., której autorem jest Jan Marian Hempel jest pierwszym dokładnym obrazem kartograficznym Zagłębia Dąbrowskiego. Analiza mapy pozwala na prześledzenie zmian środowiska przyrodniczego i powstałego tu przez wiele lat krajobrazu górniczego. Na szczególną uwagę zasługują dzieje górnictwa na terenie Strzemieszyc, obecnie dzielnicy Dąbrowy Górniczej, które nie doczekały się dotąd specjalnego opracowania. Złoża rud galmanu były przedmiotem eksploatacji górniczej już […]

Czytaj dalej Dziedzictwo górnictwa – Karta Geognostyczna Jana Hempla depozytariuszem krajobrazu Tagi:
wrzesień, 2021

Czy turystyka stwarza perspektywy dla ratowania dziedzictwa postindustrialnego? Obserwacje poczynione na podstawie analizy kilku przypadków górnośląskich

Autor: Irma Marzena Kozina

Od końca lat 80. XX wieku istotnym problemem społeczno-kulturowym Górnego Śląska stała się rewitalizacja obiektów postindustrialnych, pozostałych po likwidacji nierentownych kopalń i hut. Część niszczejących zabudowań i maszyn przeznaczono do wykorzystania w obszarze turystyki, planując ich przekształcenie w muzea i galerie sztuki. Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów rewitalizowanych obiektów (Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Szyb Wilson kopalni „Wieczorek” i Walcownia […]

Czytaj dalej Czy turystyka stwarza perspektywy dla ratowania dziedzictwa postindustrialnego? Obserwacje poczynione na podstawie analizy kilku przypadków górnośląskich Tagi:
wrzesień, 2021

Kulturowe dziedzictwo techniki w turystyce: od eksponatu do miejsca spotkań

Autor: Sylwia Kaczmarek

Dziedzictwo techniki stanowi integralną część dorobku kulturowego człowieka. Szczególną jego odmianą są miejskie tereny poprzemysłowe poddane procesowi rewitalizacji, który gruntownie przekształcił ich przeznaczenie i użytkowanie. Poznawanie dziedzictwa przemysłowego tych obszarów przez turystów jest procesem, który dynamicznie zmienia się w czasie. Sformułowana koncepcja teoretyczna przedstawia indukcyjny model wyróżniający trzy podejścia interpretacyjne: dziedzictwo przemysłowe traktowane jako eksponat, jako interakcja i jako miejsce spotkań. Model […]

Czytaj dalej Kulturowe dziedzictwo techniki w turystyce: od eksponatu do miejsca spotkań Tagi: