marzec, 2021

Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia

Autor: Magdalena Sawczuk

Działalność muzealna obejmuje aktywności podstawowe (gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów), oraz dodatkowe, czyli działania kulturowe, turystyczne, społeczne i edukacyjne. Punktem odniesienia jest przestrzeń wystawiennicza, jednakże nowe funkcje implikują jej poszerzanie i redefiniowanie. Pandemia oraz obostrzenia wpłynęły na muzea każdego statusu i rodzaju. Działania wcześniej proponowane, jak wirtualne wizyty lub lekcje, stały się od pierwszej połowy 2020 roku kluczowym elementem aktywności.

Celem artykułu jest zbadanie, jakie zmiany wprowadzono w sposobie kreowania interakcji i aktywności w przestrzeni muzeów. Zastosowano podejście jakościowe oraz metodykę wielokrotnego studium przypadku. W sposób przekrojowy przeanalizowano, jakie zmiany wprowadzono w sposobach formowania interakcji i  aktywności
w przestrzeni muzeum. Zwrócono uwagę na perspektywę czasową- czy pewne modyfikacje zostaną utrzymane, czy też preferowane są poprzednie formy budowania interakcji. Wobec wpływu sytuacji epidemiologicznej na muzea, jest to zagadnienie warte eksploracji. Niepewność dotycząca przyszłej sytuacji sprawia, że rozważane zmiany mogą dotyczyć nie tylko perspektywy krótkofalowej, ale być kolejnym motorem zmian w muzeach.

Tagi: