marzec, 2021

Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu

Autor: Jacek Kaczmarek i Sylwia Kaczmarek

Turystyka kulturowa jako okresowa mobilność przestrzenną poza centrum interesu życiowego łączy się  z przekraczaniem granic, pokonywaniem barier, wkraczaniem na nieznane obszary i powoduje transformację doświadczenia uczestników. W kontekście pandemii Covid-19, którą uznać można za „klęskę postępu”, bowiem bezlitośnie wykazała kruchość naszej cywilizacji, warto zastanowić się nad zmianami postaw turystów kulturowych oraz wynikających z tego skutków dla rozwoju tej formy podróży. Autorzy proponują redefinicję pojęcia […]

Czytaj dalej Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu Tagi:
marzec, 2021

Overtourism w etycznej perspektywie

Autor: Marek Adam Kazimierczak i Ewa Malchrowicz-Mośko

Celem artykułu jest teoretyczne i praktyczne wsparcie etycznego argumentu przemawiającego za turystyką odpowiedzialną i sprawiedliwą moralnie, czego overtourism jest zaprzeczeniem. W części pierwszej – O samoniszczącej mocy overtourismu – krytyczna ocena ekspansji przemysłu turystycznego w obszarze podróży międzynarodowych sięga strukturalnych i systemowych sprzeczności kapitalistycznego systemu, którego turystyka jest odzwierciedleniem. Postulowana tu reorientacja na poszanowanie praw lokalnych społeczności, nadania im wyższego priorytetu niż prawo turystów do podróżowania i prawa przedsiębiorstw […]

Czytaj dalej Overtourism w etycznej perspektywie Tagi:
marzec, 2021

Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Autor: Agnieszka Karpiel

Tekst podejmuje próbę analizy relacji tworzącej się pomiędzy przewodnikiem a turystką w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i jej wpływie na narracje o katastrofie. Badaczka skupia się na zasadach, którym podlega praca przewodników, jak i w opowieściach turystów. Materiał badawczy jest rezultatem antropologicznych badań terenowych prowadzonych przez autorkę tekstu. Główną osią tekstu staje się zagadnienie łamania zakazów dotyczących wchodzenia do opuszczonych budynków, zabierania ze Strefy przedmiotów […]

Czytaj dalej Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Tagi:
marzec, 2021

Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia

Autor: Magdalena Sawczuk

Działalność muzealna obejmuje aktywności podstawowe (gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów), oraz dodatkowe, czyli działania kulturowe, turystyczne, społeczne i edukacyjne. Punktem odniesienia jest przestrzeń wystawiennicza, jednakże nowe funkcje implikują jej poszerzanie i redefiniowanie. Pandemia oraz obostrzenia wpłynęły na muzea każdego statusu i rodzaju. Działania wcześniej proponowane, jak wirtualne wizyty lub lekcje, stały się od pierwszej połowy 2020 roku kluczowym elementem aktywności. Celem artykułu jest […]

Czytaj dalej Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia Tagi:
marzec, 2021

Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki

Autor: Maria Gutowska

 Turystyka do muzeów sztuki stanowi swoisty paradoks, ponieważ niezwykle często sprowadza w przestrzeń zdominowaną przez sztukę, osoby, w których życiu codziennym jest ona nieobecna. Autorka zgłębiała fenomen turystyki do muzeów sztuki poprzez własne badania i antropologiczne wywiady pogłębione, które przyniosły szereg, często zaskakujących, odpowiedzi na pytania o motywacje, cele i sposoby zwiedzania. Rozmaite wątki, jakie wyłaniają się z badań, rysują obraz niezwykłej różnorodności postaw zwiedzających i jednocześnie […]

Czytaj dalej Transgresyjny rys turystycznego zwiedzania muzeów sztuki Tagi:
marzec, 2021

Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego

Autor: Piotr Kociszewski

Istotą artykułu jest wskazanie odpowiedzi na pytanie badawcze – jakimi cechami charakteryzują się aktywni turyści seniorzy (szczególnie w kontekście turystyki kulturowej) oraz jak powinna funkcjonować dedykowana im oferta, szczególnie w zakresie dziedzictwa kulturowego, aby odpowiedzieć na ich potrzeby, możliwości i zainteresowania? W pierwszej części dokonano próby konceptualizacji istotnych pojęć, a także identyfikacji uwarunkowań i atrybutów aktywności turystycznej seniorów (na podstawie zarówno danych pierwotnych – pochodzących z badań […]

Czytaj dalej Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego Tagi:
marzec, 2021

Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Autor: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Kim są turyści kulturowi, jak precyzyjnie można ich zdefiniować i scharakteryzować? Pytanie zdawałoby się proste, od lat dostarcza badaczom wielu trudności, a prezentowane przez nich teorie nierzadko bardzo różnią się od siebie, utrudniając wypracowanie wspólnego stanowiska. Wynika to m.in. z faktu, że – jak zauważył jeden z ważniejszych badaczy zjawiska Rami Isaak [2008] – samo pojęcie turystyka kulturowa „stało się terminem ogólnym dla bardzo wielu inicjatyw, […]

Czytaj dalej Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” Tagi:
marzec, 2021

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu drawskiego

Autor: Michał Kupiec i Tomasz Duda

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu drawskiego jest częścią dużego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu drawskiego Tagi: ,
marzec, 2021

Leisure and Death: An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying

Autor: Magdalena Banaszkiewicz

Numer tematyczny, w którym opublikowana zostaje ta recenzja poświęcony został problemowi transgresji w turystyce, zatem nim przejdę do omówienia samej publikacji, pozwolę sobie na nakreślenie kontekstu uzasadniającego jej wybór. Pierwsze studia o turystyce w epoce pandemii pokazują, że podróżowanie, które stało się w ostatnich latach udziałem setek milionów ludzi na świecie ulega radykalnej transformację pod wpływem rozprzestrzeniania się i utrzymywania się COVID-19.  Niespotykane na taką skalę tąpniecie na rynku masowego […]

Czytaj dalej Leisure and Death: An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying Tagi:
marzec, 2021

Pytanie 94: Jak digitalizacja/cyfryzacja dziedzictwa i wirtualizacja praktyk kulturowych wpływa na rozwój turystyki kulturowej?

Autor: Magdalena Banaszkiewicz i Paweł Plichta

Wielowymiarowość i wielokierunkowość turystyki kulturowej skłania do refleksji nad jej ewolucją w ostatniej dekadzie, a szczególnie w ostatnim roku, w kontekście wirtualizacji praktyk kulturowych i digitalizacji/cyfryzacji dziedzictwa. Dotychczasowe sposoby poszukiwania przeżyć, autentyczności, ekstremalnych doświadczeń natrafiają na zjawiska, które wymagają innego podejścia, niekiedy także nowatorskich działań – nowych praktyk kulturowych. Dzieje się tak zwłaszcza wobec popularnego procesu digitalizacji/cyfryzacji dziedzictwa, który znalazł pozytywne zastosowanie m.in. w warunkach ograniczonej mobilności i innych […]

Czytaj dalej Pytanie 94: Jak digitalizacja/cyfryzacja dziedzictwa i wirtualizacja praktyk kulturowych wpływa na rozwój turystyki kulturowej? Tagi:
marzec, 2021

Warszawskie miejsca z duszą z rzeźbami Igora Mitoraja

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Warszawskie miejsca z duszą z rzeźbami Igora Mitoraja    Igor Mitoraj (1944-2014) Igor Mitoraj zawsze twierdził, że rzeźba dla niego, to nie kariera czy praca, ale całe jego życie. Jego talent docenił cały świat, Odniósł sukces – jego rzeźby wystawiono na niemal 120 wystawach na całym świecie i do dziś możemy je oglądać w wielu miastach Europy. W jego pracach bardzo wyraźne są echa rzeźby klasycznej – muskularne torsy, centaury […]

Czytaj dalej Warszawskie miejsca z duszą z rzeźbami Igora Mitoraja Tagi:
marzec, 2021

Wileński Jarmark Kaziukowy inspiracją dla turystyki eventowej

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Wileński Jarmark Kaziukowy inspiracją dla turystyki eventowej   Różne przedstawienia św. Kazimierza Jagiellończyka (1458-1484) – patrona Litwy. Ikonografia najczęściej przedstawia św. Kazimierza w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego w nocy przed drzwiami katedry, by przypomnieć jego gorliwe nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.   Kaziuki w Wilnie to odbywający się od początku XVII wieku jarmark odpustowy w dzień świętego Kazimierza (4 marca). Jest to nie tylko uroczystość kościelna, ale też ciekawa atrakcja […]

Czytaj dalej Wileński Jarmark Kaziukowy inspiracją dla turystyki eventowej Tagi:
marzec, 2021

Unikalna kolekcja portretów trumiennych – wyjątkowe zjawisko w sztuce europejskiej

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Unikalna kolekcja portretów trumiennych – wyjątkowe zjawisko w sztuce europejskiej Herb Międzyrzecza (woj. lubuskie)   Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) posiada największą w Polsce kolekcję portretów trumiennych, tablic inskrypcyjnych i herbowych z XVII i XVIII wieku. Ta niezwykła i unikalna w skali europejskiej kolekcja jest elementem polskiej obyczajowości szlacheckiej ściśle związanej z ceremonią sarmackich pogrzebów. Portrety trumienne pojawiły się w malarstwie barokowym i powstawały […]

Czytaj dalej Unikalna kolekcja portretów trumiennych – wyjątkowe zjawisko w sztuce europejskiej Tagi: