luty, 2020

Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie

Autor: Anna Ostrowska-Tryzno i Anna Pawlikowska-Piechotka
Bez wątpienia doznania kulturowe jako motywacje podróży znane są od początków zjawiska, jakim jest turystyka. Jednakże obecnie, coraz częściej wyróżnia się je, jako podstawowy cel wyjazdów. Zatem ważne wydaje się zbadanie, jakie walory kulturowe i jakie wydarzenia są silnymi magnesami dla wyboru danej destynacji. Innym zagadnieniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy są to atrakcje, jednakowo interesujące turystów i przedstawicieli społeczności lokalnej, w jakim stopniu mają udział w popularyzacji kultury, edukacji, promocji miejsca, kreowaniu jego pozytywnego wizerunku. Kolejną kwestią, którą warto rozważyć, jest udział nie tylko kultury popularnej (koncerty gwiazd muzyki popularnej), ale
i znaczenie „kultury wysokiej” (wystaw, festiwali muzyki klasycznej, wydarzeń artystycznych o ponad lokalnym znaczeniu) w motywacjach podejmowanych podróży. Celem badań, podjętych w ramach ds.-144 Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, było poznanie roli i wpływu Roku Jubileuszowego Fryderyka Chopina 2010
w Warszawie na rozwój turystyki kulturowej w mieście i w regionie Mazowsza. W celu rozpoznania wpływu wydarzeń „wysokiej kultury” na rozwój turystyki w stolicy Polski, przeprowadzono badania sondażowe wzdłuż Turystycznej Trasy Muzycznej (wywiady strukturalizowane według ujednoliconego kwestionariusza ankiety, obserwacje jawne uczestniczące), co pozwoliło zgromadzić dane pierwotne, jakościowe i ilościowe. W ciągu trzech lat (2011, 2013 oraz 2015) uzyskano 120 wywiadów. Krytyczna analiza literatury, danych statystycznych, materiałów pozyskanych od Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Muzeum im Fryderyka Chopina w Warszawie, Narodowego Instytutu im. Fryderyka Chopina, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, pozwoliły na zgromadzenie danych wtórnych o charakterze ilościowym. Analiza danych prowadzona przez prawie dekadę, umożliwiła zbadanie tematu w szerokiej perspektywie czasowej. Mające tradycję sięgającą okresu międzywojennego, słynne Międzynarodowe Konkursy im. Fryderyka Chopina przyczyniają się od prawie stu lat do rozwoju turystyki kulturowej
w Warszawie. Z danych statystycznych można wnioskować, że popularność muzyki Fryderyka Chopina nie gaśnie, a wielkie wydarzenie muzyczne, jakim były uroczystości 200-lecia urodzin kompozytora, przyciągnęło dziesiątki tysięcy turystów na Mazowsze.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zbudowana z tej okazji Turystyczna Trasa Muzyczna (w 2009 roku) została od samego początku entuzjastycznie przyjęta, a po upływie dekady jej atrakcyjność, walory kulturowe i edukacyjne są nadal wysoko oceniane, zarówno przez turystów, jak i przez społeczność lokalną.
Tagi: