luty, 2020

W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne

Autor: Patrycjusz Mikołaj Zarębski i Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Dynamiczny wzrost liczby organizowanych eventów i festiwali jest w ostatnich latach przyczynkiem do dyskusji nad ich rolą w rozwoju lokalnym i wpływem na jakość życia mieszkańców. Większość władz samorządowych, jak również organizatorów koncentruje się głównie na korzyściach ekonomicznych, często nie zauważając wartości niematerialnych, które odnoszą się do jakości życia i aspektów społecznych. Rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie metod wyceny wartości pozaekonomicznych organizowanych wydarzeń. Wartości pozaekonomiczne są definiowane przez liczną grupę cech z dziedziny socjologii oraz psychologii, takich jak: zadowolenie, fascynacja, emocje, duma narodowa, zaangażowanie, zaufanie oraz spójność społeczna. Artykuł koncentruje się głównie na teoretycznych aspektach pomiaru czynników pozaekonomicznych w odniesieniu do koncepcji pomiaru efektywności kosztów i korzyści (Cost Benefit Analysis – CBA), oceny skłonności uczestników festiwali i eventów do płacenia (willingness to pay – WTP)
i preferencji do akceptacji (willingness to accept – WTA). Ponadto w artykule przy uwzględnieniu teoretycznych koncepcji pomiaru zaproponowano przykładowy scenariusz badania, który można zastosować do pomiaru pozaekonomicznych efektów organizowanych wydarzeń kulturowych.

Tagi: