Październik, 2020

Historia kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno)

Autor: Franciszek Mróz

Rozwój pielgrzymowania i wędrówek Camino de Santiago – Drogą św. Jakuba
i rosnąca sieć szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Santiago de Compostela jest fenomenem religijnym i kulturowym ostatniego dwudziestolecia. Szlak pielgrzymkowy do sanktuarium św. Jakuba w hiszpańskiej Galicji jest obecnie najbardziej znanym chrześcijańskim szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym na świecie, którym w ciągu roku wędruje ponad 300 tys. caminowiczów z ponad 180 krajów świata [www.oficinadelperegrino.com/estadisticas]. Sieć Camino de Santiago, która obecnie
w Europie liczy ponad 80 tys. kilometrów, od piętnastu lat dynamicznie rozwija się także
w Polsce. W latach 2005–2019 wytyczono i oznakowano w Polsce 35 odcinków Drogi św. Jakuba, które w sumie tworzą sieć o długości ponad 7 100 km (stan na 1 września 2020 r.) [por. Mróz, 2019]. Jednym z trzech głównych odcinków Camino de Santiago – obok Pomorskiej Drogi św. Jakuba i Drogi św. Jakuba Via Regia – jest Camino Polaco. Jest to obecnie najdłuższy, transgraniczny odcinek Drogi św. Jakuba w Polsce. Łączna bowiem długość Camino Polaco z Dusznicy (od granicy polsko-litewskiej) do Słubic (do granicy polsko-niemieckiej) wynosi ponad 1000 km [Mróz, Roszak, 2020].

Pomysł wytyczenia i oznakowania Camino Polaco został zaprezentowany
w 2004 r. na forum internetowym portalu „Polskiego Klubu Camino de Santiago” przez caminowiczów z Polski, którzy odbyli pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Głównym inicjatorem wytyczenia tego pierwszego w Polsce odcinka Drogi św. Jakuba był Włodzimierz Antkowiak – założyciel Polskiego Klubu Camino de Santiago.
W założeniu, trasa Drogi Polskiej miała opierać się m.in. na dawnym trakcie handlowym biegnącym z Rygi do Amsterdamu, a na terenie Polski prowadzić z Ogrodnik przez Olsztyn, Toruń, Gniezno, Poznań do granicy polsko-niemieckiej w Słubicach. Z różnych jednak względów prace nad wytyczeniem i oznakowaniem pierwszego odcinka tego szlaku przeciągnęły się w czasie i trwały przez kolejne dwa lata. Kluczowymi elementami
w wytyczeniu i oznakowaniu Camino Polaco był przebieg średniowiecznego szlaku handlowego.

Pierwszy, dwudziestokilometrowy odcinek Camino Polaco prowadzący z katedry pw. św. Jakuba w Olsztynie do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie został otwarty 25 lipca 2006 roku. W 2007 roku odcinek ten został przedłużony do kościoła św. Jakuba w Toruniu,
a w 2009 roku do Trzemeszna. Zarówno odcinek północny Szlaku Jakubowego z Iławy przez Nowe Miasto Lubawskie i Brodnicę do Torunia, jak i południowy z Torunia przez Kruszwicę do Trzemeszna oznakowali znakarze z Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa
w Toruniu pod przewodnictwem Henryka Miłoszewskiego. Prace nad znakowaniem szlaku zostały dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także wsparły władze samorządowe Brodnicy, Kurzętnika i Kruszwicy.

Tagi: