sierpień, 2020

Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Atrakcyjność turystyczna Republiki Czeskiej wynika przede wszystkim z kulturowych
walorów krajoznawczych. W artykule porównano znaczenie dwóch ośrodków
z zabytkami o wysokiej randze – Kutnej Hory i Kroměříža – analizując liczbę osób
odwiedzających historyczne budowle, a także frekwencję w muzeach i galeriach, które
korzystają z ogólnej popularności miast. W granicach obu znajdują się obiekty
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Całość poprzedziła
ocena potencjału ośrodków przez perspektywę przygotowanej oferty (m.in. liczba tras
zwiedzania, dostępność w skali roku, przystosowanie dla osób
z niepełnosprawnościami). Oba miasta można uznać za ośrodki ponadregionalne,
ponieważ odgrywają ważną rolę w skali nie tylko swoich regionów, ale też całego
kraju, jednocześnie przyciągając turystów zagranicznych. Pod każdym względem lepiej
wypada Kutná Hora, przy czym wynika to z jej położenia w pobliżu Pragi. Jest więc
popularnym celem jednodniowych wycieczek ze stolicy, co przynosi słabe korzyści
w skali lokalnej, gdyż tylko część turystów nocuje. Przewaga miasta wynika też
z większej liczby atrakcji, w tym udostępnionych do zwiedzania zabytków, niż
w Kroměřížu. Oba analizowane ośrodki wpisują się w trendy obserwowane w innych
miastach czy regionach Republiki Czeskiej w zakresie udostępniania obiektów
zabytkowych, przy czym każdy – ze względu na lokalne uwarunkowania – czerpie
z innych wzorców (zwiększanie liczby tras lub tworzenie nowych, „sztucznych”
atrakcji).

Tagi: